Знати – техніку виконання присідання зі штангою
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Знати – техніку виконання присідання зі штангоюВміти – виконувати присідання зі штангою на плечах

Завдання для самостійної роботи :

1 Виконати вправи на гнучкість.

 

Заняття № 2. (2бали )

 

Навчальна мета : вивчення техніки жиму штанги від грудей

 

Місце проведення – тренажерний зал

 

Час – 2 год.

- загально-розвиваючи вправи;

- вижимання від штанги;

- вижимання штанги з помірною вагою;

- вижимання штанги лежачи від грудей;

- присідання зі штангою на плечах;

- вправи на розслаблення;

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати – техніку жиму штанги від грудей.

Вміти– вижимати штангу на прямі руки.

Завдання для самостійної роботи:

 

2. Виконати вправи для розвитку сили рук.

 

Заняття № 3. (2бали )

Навчальна мета: удосконалення техніки поштовху та ривка штанги двома руками

Місце проведення – тренажерний зал.

Час – 2 год.

- загально-розвиваючі вправи;

- штовхання штанги від грудей;

- піднімання штанги на груди;

- виконати підрив штанги;

- виконати ривок штанги на прямі руки;

- вправи на розслаблення;

Після проведеного заняття студент повинен :

знати– техніку виконання поштовху та ривка штанги двома руками.

вміти – виконати поштовх та ривок штанги на прямі руки

Завдання для самостійної роботи:

1) Виконати вправи на гнучкість.

 

Заняття № 4. (2бали )

 

 

Навчальна мета: вивчення техніки підйому силою на високій жердині.

Місце проведення – спортивний зал.

Час – 2 год.

- загально-розвиваючі вправи;

- згинання-розгинання рук в упорі;

- підтягування на жердині;

- підтягування на жердині з переходом в підйом силою з допомогою партнера;

- повторити теж самостійно;

- вправи на розслаблення;

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати– техніки підйому силою на жердині.

Вміти– виконати підйом силою на жердині.

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Виконати вправи для зміцнення м’язів рук.

 

Заняття №5. (2бали )

 

 

Навчальна мета: відпрацювання техніки штовхання гирь двома руками. Удосконалення техніки штовхання штанги.

Місце проведення – тренажерний зал.

Час – 6 год.

- загально-розвиваючі вправи;

- виконати розмахування гирі обома руками до рівня плечей;

- піднімання гирь одночасно двома руками на плечі;

- поштовх двох гирь одночасно двома руками до гори;

- піднімання штанги на груди;

- поштовх штанги з грудей;

- піднімання штанги на груди з подальшим виштовхуванням її на прямі руки;

- вправи на розслаблення.

Після проведеного заняття студент повинен:

 

Знати: - техніку виконання поштовху штанги і техніку виконання піднімання гирь двома руками.

 

Вміти: виконати поштовх штанги на прямі руки.

Заняття № 6. (2бали )

 

Навчальна мета: відпрацювання поштовху гирі різної ваги.

Місце проведення – спортивний зал.

Час – 2 год.

Теоретична частина:

- правила поведінки та техніка безпеки при заняттях в тренажерному залі;

- страхування при виконанні вправ і загально-розвиваючі вправи;

- розмахування гирею однією рукою до рівня плечей;

- піднімання гирі двома руками до рівня плечей;

- піднімання гирі на плече і поштовх на пряму руку;

- вправи на розслаблення.

 

В результаті проведених занять студент повинен:

Знати – техніку піднімання гирі однією рукою.

Вміти –виконувати підйом гирі однією рукою.

Завдання для самостійної роботи:

1.Виконати вправи для розвитку сили рук

 

Заняття № 7. (2бали )

 

Навчальна мета:

- відпрацювання техніки поштовху гирі лівою; правою рукою.

 

Місце проведення – спортивний зал.

Час – 2 год.

- загально-розвиваючі вправи;

- розмахування гирею лівою та правою рукою по черзі до рівня плечей;

- піднімання гирі на плече однією рукою і поштовх вгору;

- вправи на розслаблення.

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати – техніку поштовху гирі від плеча однією рукою.

Вміти –виконатипоштовходнією рукою гирі різної ваги.

Завдання для самостійної роботи:

 

3. Повторити прийоми страхування під час занять.

4. Зробити вправи на гнучкість плечового суглобу.

 

Заняття № 8. (2бали )

 

Навчальна мета: відпрацювання техніки поштовху гирі двома руками одночасно.

Місце проведення – спортивний зал.

Час – 2 год.

- загально-розвиваючи вправи

- розмахування гирі лівою та правою рукою одночасно до рівня плечей

- поштовх двох гирь з плечей на прямій руки

- вправи на розслаблення

 

Після проведеного заняття студент повинен :

Знати– техніку виконання поштовху гир двома руками одночасно

Вміти – виконати поштовх гир двома руками вгору

Завдання для самостійної роботи:

1 Виконати комплекс вправ для розвитку сили ніг

 

Заняття № 9. (2 бали)

 

Навчальна мета : відпрацювання техніки ривка гирі однією рукою

 

Місце проведення – спортивна зала

 

Час – 2 год.

Загально-розвиваючі вправи:

- розмахування гирею однією рукою до рівня плечей;

- ривок гирі однією рукою доверху на пряму руку;

- повторити жим вправи іншою рукою;

- підтягування на жердині;

- вправи на розслаблення.

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати – техніку виконання ривка гирі однією рукою.

Вміти – виконати ривок гирі догори однією рукою.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Виконати комплекс вправ для розвитку сили рук.

 

 

Заняття № 10. (2 бали)

 

 

Навчальна мета : навчання техніці піднімання штанги на груди

Місце проведення – тренажерний зал

Час – 2 год.

- загально – розвиваючи вправи;

- імітаційні вправи для піднімання штанги;

- піднімання на груди одного;

- піднімання на груди помірної ваги;

- вправи з гантелями;

- присідання з гантелями на плечах;

- вправи на розслаблення;

 

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати – техніку підйому штанги на груди

Вміти – виконати підйом штанги на груди

 

Заняття №11. (5балів)

 

Навчальна мета : вивчення техніки присідання зі штангою на плечах.

Місце проведення – тренажерний зал.

Час – 2 год.

- загально-розвиваючі вправи;

- присідання зі штангою на плечах вагою 50 кг.;

- присідання зі штангою на плечах вагою 70 кг.;

- силові вправи для м’язів рук;

- вправи на розслаблення;

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати – техніку виконання присідання зі штангою

Вміти – виконувати присідання зі штангою на плечах

Завдання для самостійної роботи :

1. Виконати вправи на гнучкість.

Література:

5. Постанова Кабінету міністрів України № 80 від 15.01.1996 р. “Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовки населення України”.

6. Олешко В.Г. Силові види спорту. - К.: Олімпійська література, 1999 р. – 288 с.

7. Фохтин В.Г. Атлетическая гимнастика без отягощений. - К.: Олимпийская литература, 1999 г. – 150 с.

8. Мухін В.М. Фізична реабілітація. - К.: Олімпійська література, 2002 р. – 424 с.

Тема № 13 «Гімнастика» (25 балів)

Навчальна мета: відпрацювання техніки виконання вправ на гімнастичних приладах.

Загальний час - 18год.

Категорія слухачів - студенти

 

Заняття №1. (2,5бали)

 

Навчальна мета:вивчення техніки виконання переворотів вліво та вправо колесо

Місце проведення : спортивна зала.

Час: 2 год.

- загально-розвиваючи вправи;

- виконати перекиди вперед-назад;

- виконати стійку на руках з приземленням на ноги збоку;

- виконати переворот боком вліво;

- те ж вправо;

- виконати згинання-розгинання рук в упорі;

- вправи для гнучкості;

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати: техніку виконання переворотів колесо.

Вміти: виконати колесо вліво-вправо.

Завдання для самостійної роботи:

1. Виконати вправи для зміцнення м’язів рук та ніг.

 

Заняття № 2. (2,5 бали)

 

Навчальна мета:удосконалення техніки виконання переворотів вліво-вправо.

Місце проведення: спортивна зала.

 

Час: 2 год.

- повтор заняття № 5;

- виконати вправи для м’язів брюшного пресу;

- виконати вправи для гнучкості;

- виконати вправи на розслаблення.

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати: техніку виконання колеса.

 

Вміти: виконати колесо вліво-вправо.

 

 

Заняття № 3.(2,5 бали)

Навчальна мета: вивчити вправи на високій перекладині

Місце проведення - спортивний зал

Час - 2 год.

- загально-розвиваючі вправи

- вправи на гнучкість

- підтягування хватом з верху

- підтягування на перекладині з положенням ніг - ,,кут ”

- піднімання прямих ніг до жердини

- підйом переворотом на високій перекладині

В результаті проведеного заняття студент повинен:

Знати- вправи, які треба виконати на жердині

Вміти- виконати підйом переворотом

Завдання для самостійної роботи:

1. Виконати вправи для розвитку сили м’язів рук.

 

Заняття № 4.(2,5 бали)

Навчальна мета: удосконалення вправ на високій перекладині

Місце проведення - спортивний зал

час - 2 год.

- загально-розвиваючі вправи

- підтягування хватом з верху

- підтягування на перекладині з положенням ніг - ,,кут ”

- піднімання прямих ніг до жердини

- підйом переворотом на високій перекладині

 

В результаті проведеного заняття студент повинен:

Знати- вправи, які треба виконати на жердині

Вміти- виконати підйом переворотом

Завдання для самостійної роботи:

1. Виконати вправи для розвитку сили м’язів рук.

 

Заняття № 5. (3 бали )

Навчальна мета: вправи на високій перекладені

Місце проведення - гімнастична зала

Час - 2 год.

- загально-розвиваючі вправи

- вправи на гнучкість

- розмахування в висі на жердині

- махом в перед, підняти носки ніг до жердини

- вправи на гімнастичній лаві

В результаті проведеного заняття студент повинен:

Знати- вправи на високій жердині, які дозволяють підготуватись до виконання основної вправи

Вміти- виконати підйом переворот на високій перекладині

Завдання для самостійної роботи:

1. Відпрацювати підтягування на жердині хватом зверху і знизу

 

Заняття № 6. (3бали)

 

Навчальна мета: удосконалити підйом переворот на високій перекладені

Місце проведення - гімнастична зала

час - 2 год.

- загально-розвиваючі вправи

- вправи на гнучкість

- розмахування в висі на жердині

- махом в перед, підняти носки ніг до жердини

- вправи на гімнастичній лаві

В результаті проведеного заняття студент повинен:

Знати- вправи на високій жердині, які дозволяють підготуватись до виконання основної вправи

Вміти- виконати підйом переворот на високій перекладині

Завдання для самостійної роботи:

1. Відпрацювати підтягування на жердині хватом зверху і знизу

 

Заняття № 7. (3бали )

Навчальна мета: вивчити вправи на брусах: ,,стійка на плечах, перекид вперед в сід ноги нарізно ”.

Місце проведення - гімнастична зала

Час - 2 год.

- загально-розвиваючі вправи

- вправи на гнучкість

- стійка на плечах силою ( виконувати зі страхуванням )

- перекид вперед в сід ноги нарізно

- вправи на гімнастичній лаві

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати- як виконати стійку на плечах та перекид вперед в сід ноги нарізно

Вміти- виконати стійку на плечах силою на паралельних брусах.

Завдання для самостійної роботи:

1. Відпрацювати вправи для розвитку сили м’язів рук

 

Заняття № 8. (3 бали )

 

Навчальна мета:розучування стійки на голові.

Місце проведення: спортивна зала.

Час: 2 год.

- загально-розвиваючі вправи;

- розучування стійки на голові з під страховкою партнером;

- силові вправи для рук;

- вправи на гнучкість;

В результаті проведеного заняття студент повинен :

Знати: техніку виконання стійки на голові.

Вміти: виконати стійку на голові.

Завдання для самостійної роботи:

1. Виконати вправи для розвитку сили м’язів брюшного пресу.

 

Заняття № 9. ( 3 бали )

 

Навчальна мета : вивчення техніки перекидів.

Місце проведення: ігрова зала.

Час: 2 год.

- загально-розвиваючи вправи;

- виконати перекати на спині;

- виконати згинання-розгинання рук в упорі;

- виконати перекид вперед;

- виконати вправи на гнучкість;

- виконати вправи на розслаблення;

Після проведеного заняття студент повинен:

Знати: техніку виконання перекиду.

Вміти: виконати перекид вперед.

Завдання для самостійної роботи:

 

1. Виконати силові вправи для тулуба.

 

Література:

6. Постанова Кабінету міністрів України № 80 від 15.01.1996 р. “Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовки населення України”.

7. Наказ Міністерства освіти України № 166 від 25.05.98 року “Про нормативні документи з фізичного виховання”.

8. Гимнастика с методикой преподавания (учебное пособие под ред. Меньшикова Н.К.) – М: Просвещение, 1990. – 222 с.

9. Ильинич В.И. Физическая культура магістра. Учебник для ВУЗов. -К.: Олимпийская литература, 2001. – 448 с.

10. Фохтин В.Г. Атлетическая гимнастика без отягощений. - К.: Олимпийская литература, 1999 г. – 150 с.

 

Модуль 4

Змістовний модуль 1 (60 балів)

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.208.73.179 (0.026 с.)