ТОП 10:

Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері бюджету, фінансів і цінТЕМА 11

Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері бюджету, фінансів і цін

7.1. Макіївській міський голова звернувся із пропозицією до приватного підприємства «Вікна-плюс» про виготовлення та встановлення металопластикових віконних конструкцій для комунального навчального закладу «Макіївське педагогічне училище» за рахунок коштів місцевого бюджету.

Чи може вважатися дана угода комунальним замовленням? За яких умов? Якщо так, які порушення порядку укладення договору комунального замовлення мали місце?

Чи мав міський голова відповідні повноваження для укладення цієї угоди?

 

 

Ознаки комунального замовлення:

Формується на основі програм розвитку, що затверджується місцевою радою.

Розміщується на договірних началах, сторони добровільно вступають у відносини.

Замовники – ради і ії виконкоми, учасники – будь-які фо та юо, розташовані на відповідній території.

Спрямоване на задоволення місцевих потреб.

Фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

Голова не має таких повноважень, такі повноваження належать до повноважень виконкомів.

Зу «про місцеве самоврядування»

Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать: 8) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво
продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної
громади, на підприємствах, в установах та організаціях;

 

 

В умові задачі не вказано чи містилось в програмі чи ні.

 

7.2. Дніпродзержинський міський голова видав розпорядження про підвищення тарифів на транспортні послуги, які надаються населенню міста. Підставою стало зростання цін на паливо-мастильні матеріали на 5%, що зробило нерентабельним роботу як спеціалізованих автопідприємств, так і фізичних осіб-підприємців.

Громадянин Л. звернувся до суду з адміністративним позовом про визнання нормативно-правового акта незаконним та його скасування через те, що зміна вартості палива не є підставою для перегляду тарифів, а також відповідне розпорядження не було погоджено з Мінекономіки.

Якими нормативно-правовими актами регулюється порядок розрахунку, встановлення та зміни тарифів на транспортні послуги?

До компетенції яких органів відноситься право встановлювати тарифи на транспортні послуги? Чи потребують відповідні акти на погодження із органами державної влади?

Чи можуть бути акти органів місцевого самоврядування оскаржені членами відповідної територіальної громади у судовому порядку?

Яке рішення в даній ситуації прийме суд?

 

 

Глава 2. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги; Отже,голова НЕ має права видати подібне розпорядження. МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З25.07.2007 N 96

Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) 4.3. У разі зміни ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси, які не залежать від господарської діяльності підприємств, але впливають на рівень повної собівартості з операційної діяльності підприємств, тарифи на послуги міського електричного транспорту переглядаються в установленому законодавством порядку.Перегляд тарифів на послуги міського електричного транспорту здійснюється після процедури їх публічного обговорення. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за місяць до прийняття рішення щодо зміни державних регульованих тарифів на послуги з перевезення пасажирів трамваями та тролейбусами погоджують з Мінекономіки та Мінжитлокомунгоспом підготовлені згідно з цим Порядком розрахунки тарифів на зазначені послуги.

 

Отже,рішення про зміну тарифів потребує згоди з органами державної влади (Мінекономіки та Мінжитлокомунгоспом)

 

7.3 Територіальні громади м. Макіївки й м. Донецька через органи місцевого самоврядування (ради) об'єднали на договірних засадах на праві загальної спільної власності кошти місцевих бюджетів для реалізації спільного проекту з поліпшення дорожньої інфраструктури міст (ремонт доріг, розширення проїзної частини). Міська рада м. Макіївки для ремонту центральної вулиці виділила кошти з бюджету без узгодження свого рішення з міською радою м. Донецька, мотивуючи це тим, що стан доріг у Макіївці є набагато гіршим, ніж у Донецьку і, відповідно, вимагає більших фінансових вкладень.

Дайте правову оцінку ситуації. Запропонуйте варіанти вирішення даної проблеми.

ЗУ «Про МС»

Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

3) встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад;

6) об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого бюджету та інших місцевих юджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;

Стаття 60. Право комунальної власності

3. Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах безпосередньо або через органи місцевого самоврядування можуть об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об'єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.

Стаття 61. Місцеві бюджети

1. Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах (у разі їх створення) самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети згідно з Бюджетним кодексом України.

2. Районні та обласні ради затверджують районні та обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних та культурних програм, контролюють їх виконання.

3. Складання і виконання районних і обласних бюджетів здійснюють відповідні державні адміністрації згідно з Бюджетним кодексом України.

2. Районні та обласні ради затверджують районні та обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних та культурних програм, контролюють їх виконання.

4. Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та закріпленими за ними на стабільній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів відповідно до закону.

Бюджетний кодекс

Таким чином, було здійснене порушення бюджетного законодавства. Кошти об’єднувались для виконання спільного проекту, що був затверджений. Макіївська рада самовільно використала кошти без узгодження, а отже за п. 29 ст. 116 це здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч цьому Кодексу чи закону про Державний бюджет України.

Конституція

Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.

Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.

ЗУ «Про дорожній рух»

Порядок ст. 92-93.

 

 

7.5. Артемівська міська рада прийняла рішення про скасування збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності та затвердила ринковий збір.

Які місцеві податки та збори закріплені чинним законодавством?

Чи має право місцева рада не встановлювати місцеві податки та збори, передбачені у законодавстві або встановлювати податки та збори, не передбачені у законодавстві?

Дайте правовий аналіз ситуації.

Податковий кодекс

Таким чином, дії міської ради є неправомірними, обов’язково справляється збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності та забороняється установлення місцевих податків та зборів, не передбачених ПК.

 

ТЕМА 11

Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері бюджету, фінансів і цін

7.1. Макіївській міський голова звернувся із пропозицією до приватного підприємства «Вікна-плюс» про виготовлення та встановлення металопластикових віконних конструкцій для комунального навчального закладу «Макіївське педагогічне училище» за рахунок коштів місцевого бюджету.

Чи може вважатися дана угода комунальним замовленням? За яких умов? Якщо так, які порушення порядку укладення договору комунального замовлення мали місце?

Чи мав міський голова відповідні повноваження для укладення цієї угоди?

 

 

Ознаки комунального замовлення:

Формується на основі програм розвитку, що затверджується місцевою радою.

Розміщується на договірних началах, сторони добровільно вступають у відносини.

Замовники – ради і ії виконкоми, учасники – будь-які фо та юо, розташовані на відповідній території.

Спрямоване на задоволення місцевих потреб.

Фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

Голова не має таких повноважень, такі повноваження належать до повноважень виконкомів.

Зу «про місцеве самоврядування»

Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад належать: 8) розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво
продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної
громади, на підприємствах, в установах та організаціях;

 

 

В умові задачі не вказано чи містилось в програмі чи ні.

 

7.2. Дніпродзержинський міський голова видав розпорядження про підвищення тарифів на транспортні послуги, які надаються населенню міста. Підставою стало зростання цін на паливо-мастильні матеріали на 5%, що зробило нерентабельним роботу як спеціалізованих автопідприємств, так і фізичних осіб-підприємців.

Громадянин Л. звернувся до суду з адміністративним позовом про визнання нормативно-правового акта незаконним та його скасування через те, що зміна вартості палива не є підставою для перегляду тарифів, а також відповідне розпорядження не було погоджено з Мінекономіки.

Якими нормативно-правовими актами регулюється порядок розрахунку, встановлення та зміни тарифів на транспортні послуги?

До компетенції яких органів відноситься право встановлювати тарифи на транспортні послуги? Чи потребують відповідні акти на погодження із органами державної влади?

Чи можуть бути акти органів місцевого самоврядування оскаржені членами відповідної територіальної громади у судовому порядку?

Яке рішення в даній ситуації прийме суд?

 

 

Глава 2. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги; Отже,голова НЕ має права видати подібне розпорядження. МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З25.07.2007 N 96

Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) 4.3. У разі зміни ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси, які не залежать від господарської діяльності підприємств, але впливають на рівень повної собівартості з операційної діяльності підприємств, тарифи на послуги міського електричного транспорту переглядаються в установленому законодавством порядку.Перегляд тарифів на послуги міського електричного транспорту здійснюється після процедури їх публічного обговорення. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за місяць до прийняття рішення щодо зміни державних регульованих тарифів на послуги з перевезення пасажирів трамваями та тролейбусами погоджують з Мінекономіки та Мінжитлокомунгоспом підготовлені згідно з цим Порядком розрахунки тарифів на зазначені послуги.

 

Отже,рішення про зміну тарифів потребує згоди з органами державної влади (Мінекономіки та Мінжитлокомунгоспом)

 

7.3 Територіальні громади м. Макіївки й м. Донецька через органи місцевого самоврядування (ради) об'єднали на договірних засадах на праві загальної спільної власності кошти місцевих бюджетів для реалізації спільного проекту з поліпшення дорожньої інфраструктури міст (ремонт доріг, розширення проїзної частини). Міська рада м. Макіївки для ремонту центральної вулиці виділила кошти з бюджету без узгодження свого рішення з міською радою м. Донецька, мотивуючи це тим, що стан доріг у Макіївці є набагато гіршим, ніж у Донецьку і, відповідно, вимагає більших фінансових вкладень.

Дайте правову оцінку ситуації. Запропонуйте варіанти вирішення даної проблеми.

ЗУ «Про МС»

Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

3) встановлення за узгодженим рішенням відповідних рад порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад;

6) об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого бюджету та інших місцевих юджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.65.91 (0.011 с.)