Роз’язування індивідуальних виробничих задач з використанням ресурсних елементних кошторисних нормМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Роз’язування індивідуальних виробничих задач з використанням ресурсних елементних кошторисних нормПриклад 1. Визначити норму часу експлуатації бульдозера ДЗ-110А [121 кВт (165 к.с.)] на розробці супіску з переміщенням ґрунту на відстань до 40 м.

Нм 40м 10+n+10×Нм +10, (1)

де Нм10 – норма часу експлуатації бульдозера при розробці і переміщенні ґрунту на відстань до 10 м, маш-год; n+10 - кількість наступних десятків метрів переміщення ґрунту; Нм +10 – норма часу експлуатації бульдозера при переміщенні ґрунту на кожний наступний десяток метрів, маш-год.

 

Норма часу експлуатації бульдозера залежить від групи ґрунту за трудністю розробки механізованим способом (Додаток 1). Супісок відноситься до ІІ групи ґрунту при розробці його бульдозером (Ресурсних елементних кошторисних норм ДБН Д.2.2.-1-99, збірник 1, Земляні роботи, таблиця 1) .

Нм 40 = 17,0+3·14,28=59,84 маш.-год/1000м3.

Обґрунтування: 1-25-2, 1-25 -5.

 

Використовуючи норму часу експлуатації будівельних машин і механізмів для робіт, які виконуються із застосуванням засобів механізації, визначається продуктивність машини за певну одиницю часу:

- годинна продуктивність

(2)

- змінна продуктивність

(3)

Наприклад: для бульдозера ДЗ-110А [121 кВт (165 к.с.)], який розроблює супісок з переміщенням ґрунту на відстань до 40 м, змінна продуктивність складе:

 

Також, для ручних робіт на основі норми витрат праці (часу) можна визначити норму виробітку за певну одиницю часу:

- норму виробітку за годину

(4)

- норму виробітку за зміну

(5)

де В – одиниця виміру (вимірник) роботи, кінцевої продукції (100м3 ; 1000м2 ; 10 м; 1га тощо); tзм тривалість зміни (8 год).

Приклад 2. Визначити змінну норму виробітку робітника-будівельника при розробці ґрунту ІІ групи вручну у траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами.

Норма ресурсів буде становити:

Нч = 261,8 –- норма витрат праці (часу) робітників-будівельників, людино-години на 100 м3 ґрунту;

Обґрунтування: 1-164-2.

Змінна норма виробітку робітника-будівельника визначається за формулою 5:

Запитання для самоконтролю

1. Які норми застосовуються для визначення потреби в ресурсах при виконанні будівельних робіт?

2. Яка структура ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи?

3. Як визначається норма витрат праці (часу) для робітників на одиницю виміру робіт?

4. Як визначається норма машинного часу на одиницю виміру робіт, які виконуються за допомогою машин?

5. Як визначається норма виробітку робітника за певну одиницю часу для робіт, які виконуються вручну?

6. Як визначається продуктивність машини за певну одиницю часу?

 

2. Умови індивідуальних виробничих задач

Для виконання завдань індивідуальних виробничих задач використовується ДБН Д.2.2-1-99 Збірник 1. Земляні роботи

Завдання №1

Приклад 1. Визначити норму витрат праці на розробку 100 м3 легкого суглинку вручну з кріпленням в траншеї шириною до 2 м і глибиною розробки до 2 м.

Приклад 2. Визначити змінну продуктивність одноківшового екскаватора „драглайн” з ковшем місткістю 0,4 м3 при розробці виїмки в важких суглинках у відвал.

 

Завдання №2

Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку робітника, що виконує засипку вручну траншеї важким суглинком.

Приклад 2.Визначити змінну продуктивність одноківшового екскаватора з ковшем місткістю 1 м3 при розробці торфу без деревного коріння з навантаженням на автомобілі-самоскиди.

Завдання №3

Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку робітника, що виконує копання вручну легкого суглинку в ямах без кріплень для стояків і стовпів, без укосів, глибиною до 0,7 м.

Приклад 2. Визначити змінну продуктивність одноківшового дизельного екскаватора на гусеничному ходу „драглайн” з місткістю ковша 0,65 м3 при розробці виїмки з відсипкою ґрунту в кавальєри.

Завдання №4

Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку робітників, які виконують улаштування вручну закритого дренажу із керамічних труб діаметром до 10 см в тяжких суглинках природної вологості.

Приклад 2. Визначити змінну продуктивність одноківшового дизельного екскаватора на гусеничному ходу з місткістю ковша 0,65 м3 при плануванні укосів виїмки в важких суглинках.

 

Завдання №5

Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку робітників, які виконують планування вручну дна і укосів виїмки каналу, розробленого у важкому суглинку.

Приклад 2. Визначити змінну продуктивність одноківшового дизельного екскаватора на гусеничному ходу з місткістю ковша 0,65 м3 при плануванні укосів насипу, насипаного із важкого суглинку.

Завдання №6

Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку робітників, які виконують улаштування вручну закритого дренажу із керамічних труб діаметром до 10 см в перезволожених важких суглинках.

Приклад 2. Визначити змінну продуктивність причіпного котка на пневмоколісному ходу масою 25 т при ущільненні ґрунту в насипу при товщині шару 0,25 м і 6 проходах по одному сліду.

Завдання №7

Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку робітників, які виконують планування вручну гребеня і укосів дамби, насипаної із важкого суглинку.

Приклад 2. Визначити змінну продуктивність самохідного скрепера з ковшем місткістю 8 м3 при розробці важкого суглинку і переміщенню його на відстань до 500 м з вкладанням в тіло греблі.

Завдання №8

Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку робітників, які виконують улаштування вручну закритого дренажу із керамічних труб діаметром понад 10 см в важких суглинках природної вологості.

Приклад 2. Визначити змінну продуктивність причіпного скрепера з ковшем місткістю 10 м3 при розробці легкого суглинку і переміщенню його на відстань до 180 м з вкладанням в тіло греблі.

Завдання №9

Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку робітника, що виконує розробку вручну легкого суглинку у траншеї шириною понад 2 м і глибині до 2м з кріпленням.

Приклад 2. Визначити змінну продуктивність причіпного котка на пневмоколісному ходу масою 25 т при ущільненні ґрунту в насипу при товщині шару 0,4 м і 6 проходах по одному сліду.

Завдання №10

Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку робітників, які виконують улаштування вручну закритого дренажу із керамічних труб діаметром до 10 см в торф’яних ґрунтах природної вологості.

Приклад 2. Визначити змінну продуктивність причіпного кулачкового котка масою 8 т при ущільненні ґрунту в насипу при товщині шару 0,2 м і 5 проходах по одному сліду.

 

Завдання №11

Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку робітників на ущільненні легкого суглинку ручними пневматичними трамбівками.

Приклад 2. Визначити змінну продуктивність бульдозера-розпушувача на тракторі потужністю 121 кВт [165 к.с.] при розпушенні твердих ґрунтів на глибину до 0,35 м і довжині ділянки до 200 м.

Завдання №12

Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку робітника, що виконує розробку вручну легкого суглинку в котловані площею перерізу до 5 м2 і глибині до 2м з кріпленням.

Приклад 2. Визначити змінну продуктивність причіпного скрепера з ковшем місткістю 8 м3 при розробці важкого суглинку і переміщенню його на відстань до 150 м з вкладанням в тіло греблі.

Завдання №13

Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку робітника, що виконує розробку вручну важкого суглинку у траншеї шириною до 2 м і глибині до 3м з кріпленням.

Приклад 2. Визначити змінну продуктивність двороторного екскаватора при улаштуванні каналу з площею поперечного перерізу понад 1,6 м2 в легких суглинках.

 

Завдання №14

Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку робітника, що виконує розробку вручну супіску у траншеї шириною понад 2 м і глибині до 3 м з кріпленням.

Приклад 2. Визначити змінну продуктивність бульдозера-розпушувача на тракторі потужністю 132 кВт [180 к.с.] при розпушенні твердих ґрунтів на глибину до 0,5 м і довжині ділянки до 200 м.

Завдання №15

Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку робітника, що виконує розробку вручну лесу м’якопластичного у траншеї шириною до 2 м і глибині до 3м з кріпленням.

 

Приклад 2. Визначити змінну продуктивність одноківшового екскаватора дизельного на гусеничному ходу з місткістю ковша 0,65 м3 при плануванні укосів виїмки в важкому суглинку і відсипкою його в кавальєр.

Завдання №16

Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку робітника, що виконує розробку вручну супіску у траншеї шириною до 2 м і глибині до 3м з кріпленням.

Приклад 2. Визначити змінну продуктивність бульдозера-розпушувача на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] при розпушенні твердих ґрунтів на глибину до 0,35 м і довжині ділянки понад 200 м.

Завдання №17

Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку робітника, що виконує засипку траншеї легким суглинком.

Приклад 2. Визначити змінну продуктивність самохідного скрепера з ковшем місткістю 15 м3 при розробці супіску і переміщенню його на відстань до 700 м з вкладанням в земляну подушку дороги.

Завдання №18

Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку робітника, що виконує засипку ям важким суглинком.

Приклад 2. Визначити змінну продуктивність одноківшового екскаватора дизельного на гусеничному ходу з місткістю ковша 0,65 м3 при плануванні укосів виїмки в легкому суглинку і відсипкою його в кавальєр.

Завдання №19

Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку робітників на ущільненні важкого суглинку ручними пневматичними трамбівками.

Приклад 2. Визначити змінну продуктивність двороторного екскаватора при улаштуванні каналу з площею поперечного перерізу до 1,6 м2 в важких суглинках.

 

Завдання №20

Приклад 1. Визначити змінну норму виробітку робітника, що виконує засипку траншеї легким суглинком.

Приклад 2. Визначити змінну продуктивність бульдозера на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] при засипці траншеї легким суглинком з переміщенням ґрунту до 10 м.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 103; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.006 с.)