Правове регулювання місцевих бюджетів в УкраїніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правове регулювання місцевих бюджетів в Україні(2 год.)

Навчальні питання:

 

1. Правове значення місцевих бюджетів.

2. Місцеві бюджети: складання розгляд, затвердження, виконання та звітність

3. Розмежування доходів і видатків між бюджетами

 

 

Додаткові питання.

1. В чому полягає перша стадія бюджетного процесу на місцевому рівні?

2. Хто приймає бюджет міста, області, району?

3. Хто відповідає за виконання місцевих бюджетів?

4. Хто контролює виконання місцевих бюджетів?

5. Визначить види доходів, що складають кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування.

6. Визначить види видатків, які враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів.

7. .Вкажіть критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.

8. Яким чином відбувається передача прав на здійснення видатків на виконання делегованих державою повноважень до місцевих бюджетів?

9. Які трансферти надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам?

10. На які цілі і на який строк можуть отримувати позички місцеві бюджети?

11. Дозволяється лі отримувати позички на покриття дефіциту місцевого бюджету з коштів іншого місцевого бюджету?

 

 

Практичні завдання.

Завдання 1.

На підставі чинного Закону України «Про Державний бюджет» визначить субвенції, дотації вирівнювання та кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів.

Завдання 2.

При формуванні обласного бюджету на рік були визначені наступні доходи:

1. 25% прибуткового податку з громадян

2. 100% державне мито

3. 15% податку на додану вартість

4. 90% плати за ліцензію

5. 100% податку на промисел

6. 100% кошів від продажу земельних ділянок

7. 100% плата за державну реєстрацію

8. 60 % плати за землю з юридичних осіб

9. 100 % орендної плати з юридичних осіб

10. 75% плати за землю з фізичних осіб

11. 100% орендної плати з фізичних осіб

12. 50% плати за торговий патент

13. 100% надходження від штрафів

14. 100% єдиний податок від суб’єктів малого підприємництва

15. 50% ринкового збору

16. 100% збору за паркову автотранспорту

17. 100% фіксований сільськогосподарський податок

Визначить вірно встановлені джерела формування доходів обласного бюджету чи ні? Які доходи із вказаних складають кошик доходів, що закріплюються за обласними бюджетами?

Завдання 3

При формуванні доходів селищного бюджету на наступний рік сільська рада планувала отримати такі надходження: а) прибутковий податок з громадян; б) плату за землю; в) державне мито; г) находження від штрафів; д) комунальний податок; е) податок на додану вартість; ж) ринковий збір; з) акцизний збір; і) фіксований сільськогосподарський податок; к) плата за торговий патент.

Які з цих платежів не можуть бути зараховані до сільського бюджету і чому? Назвіть нормативну базу, що регулює формування бюджетів місцевого самоврядування. Які ще джерела направляються на формування бюджетів місцевого самоврядування?

 

Теми рефератів.

1. Роль фінансових органів на стадії складання місцевих бюджетів.

2. Правове регулювання контролю за виконанням місцевих бюджетів.

3. Правове регулювання бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування

4. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.

 

Тестові завдання. Знаходяться на кафедрі в електронному вигляді.

Література:

Юридична література: 1(стор.205-236); 2(стор.154-183); 5(стор.86-146).

Нормативно – правові акти: 1,2,9, 37,54-56, 60, 68,69.

Модуль № 4. Правове регулювання державних та місцевих доходів та видатків

Тема 2.6. Правове регулювання державних та місцевих доходів

Всього годин ___6____, у т.ч. лекції ___2____, семінарські заняття __2____
самостійна робота ___2____.

Лекція ( 2 год.)

Поняття та система публічних доходів. Державні та місцеві доходи. Класифікація державних та місцевих доходів: за соціально-економічною ознакою; за територіальною ознакою; за порядком формування; за методом мобілізації; інші класифікації публічних доходів.

Поняття податку. Поняття збору. Поняття ресурсного платежу податкового характеру. Митні платежі. Система оподаткування в Україні. Класифікація податків. Податкові платежі, як джерела доходів Державного та місцевих бюджетів. Податковий контроль.

Неподаткові доходи держави та органів місцевого самоврядування. Види неподаткових доходів.

Правове значення трансфертів, як додаткових джерел доходів бюджетівТема

 

Семінарське заняття 6. Правове регулювання державних та місцевих доходів

Навчальні питання:

1. Поняття та система державних та місцевих доходів.

2. Система оподаткування в Україні.

3. Неподаткові доходи

 

 

Додаткові питання:

1. Що відноситься до прямих податків?

2. Що відноситься до непрямих податків?

3. Охарактеризуйте митні платежі.

4. Охарактеризуйте ресурсні платежі.

5. Охарактеризуйте рентні платежі.

6. Визначить види неподаткових доходів

Практичні завдання.

Завдання 1.

На сесії Харківської обласної ради при формуванні бюджету області на поточний рік було прийнято рішення про введення нового податкового платежу на архітектурні пам’ятники міста Харкова та області. Платіж повинні сплачувати всі юридичні особи, які використовують пам’ятні будівлі міста та області для господарської діяльності. Надходження від платежу зараховуються до фонду «Історії Харківщини» для проведення реконструкції історичних споруджень. Дайте юридичну оцінку рішення сесії.

Завдання 2.

Податкова інспекція провела виїзну податкову перевірку правильності розрахунків, утримання і переліку податку на доходи фізичних осіб ТОВ «Т». Перевіркою встановлено, що в січні 2008 року ТОВ «Т» придбала у магазина. автомобіль, переданий на комісію фізичною особою. Оплата за товар ТОВ «Т» вироблена по рахунку-довідці магазина безпосередньо на особовий рахунок фізичної особи в Ощадбанку без утримання податку на доходи. Довідка про доходи, що виплатять фізичної особі в податкову інспекцію не представлена. За результатами перевірки складений акт і ухвалено рішення від 25.11.2008 про залучення ТОВ «Т» до податкової відповідальності, передбаченої Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» та Законом України «Про погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» Чи правомірні дії податкової інспекції?

 

Теми рефератів.

1 Порівняно-правовий аналіз системи оподаткування України та Росії.

2. Новели Податкового кодексу України

 

Тестові завдання. Знаходяться на кафедрі в електронному вигляді.

 

Література:

Юридична література: 1(стор.230-261) 2 ( стор. 190-199).

Нормативно – правові акти: 1,23-26,29,30.

Тема 2.7. Правове регулювання державного кредиту, запозичень, державного та муніципального боргу та державного страхування.

Всього годин ___6____, у т.ч. лекції ___2____, семінарські заняття __2____
самостійна робота ___2____.

Лекція ( 2 год.)

 

Правові підстави організація державних внутрішніх та зовнішніх запозичень. Поняття та функції державного кредиту. Форми державного кредиту. Правове забезпечення відносин у галузі державного кредиту. Державні позики. Право емісії державних цінних паперів. Укладання кредитних угод з іноземними державами. Держава, як гарант запозичень.

Поняття запозичень до місцевих бюджетів. Право на здійснення внутрішніх запозичення для покриття дефіциту міського бюджету. Муніципальні цінні папери.

Управління державним та муніципальним боргом. Суб’єкти управління державним та муніципальним боргом. Джерела погашень державного та муніципального боргу.

Поняття страхування. Завдання та види обов’язкового страхування. Закон України «Про страхування». Мета страхування. Принципи страхування. Класифікація страхування за економічними та юридичними ознаками. Види обов’язкового страхування в Україні.

 

Семінарське заняття 7. Правове регулювання державного кредиту, запозичень, державного та муніципального боргу та державного страхування.

Год

Навчальні питання:

 

1. Поняття та форми державного кредиту.

2. Правове забезпечення запозичень до місцевих бюджетів.

3. Завдання та види обов’язкового страхування

4. Управління державним боргом

 

Додаткові питання:

 

1. З чого складається внутрішній та зовнішній борг держави і органів місцевого самоврядування?

2. Які органи держави мають право на внутрішні та зовнішні запозичення?

3. Як встановлюється гранична сума державного боргу?

4. Визначить джерела погашення державного боргу.

5. Як класифікуються державні позики?

6. Які відносини при страхуванні регулюються фінансовим правом і чому ?

7. Які органи держави здійснюють нагляд і регулювання страхових відносин?

8. Які види страхування здійснюються в Україні?

 

Завдання 1.

Відділення Пенсійного фонду (далі – ПФ) провело перевірку цільового витрачання засобів, перерахованих Зміївському комплексний центру соціального обслуговування населення (далі –Центр). За результатами перевірки складений акт. В ході перевірки встановлено, що частина засобів Пенсійного фонду, перерахованих до центру використовувалися на:

- погашення заборгованості за капітальний ремонт будівель, споруд, капітальний ремонт пральні і прибудови до неї – 60 000 гривень;

- оплату послуг з прання білизни - 20 000 гривень;

- обслуговування програмних засобів – 30 000 гривень.

Вищестоящий орган соціального захисту населення в особі Управління соціального захисту населення Адміністрації Харківської області листом від повідомив Центр про право витрачання коштів, сформованих на підставі статті 122 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 13.08.03 та Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.00 р. на цілі, названі в пункті 7 Порядку переліку державним і муніципальним стаціонарним установам соціального обслуговування населення коштів на виплату різниці між сумою призначеної і виплачуваної пенсії, (ухвала Кабінету Міністрів України від 21.03.96 №304 між Міністерством фінансів України і Пенсійним фондом України 31.05.96 N 2353/1-34, 53 і ДЗИГ-01-28/3718 відповідно.

ПФ звернувся до арбітражного суду з позовом до Центру щодо обов’язкового відновлення на позабюджетному рахунку 110 000 гривень, витрачених, не за цільовим призначенням.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи застосовні в даному випадку норми БК України? Які ще нормативні акти використовуються у даному випадку.

Завдання 2.

Пояснить терміни – номінальна, емісійна і курсова вартість, реальний і номінальний дохід цінного паперу.

Завдання 3.

Визначить граничну суму боргу країни в поточному році. Хто її встановлює? Хто застосовує заходи у випадках її перевищення?

Завдання4.

Якому уповноваженому органу виконавчої влади у сфері регулювання ринку фінансових послуг Закон України «Про страхування» доручає безпосереднє регулювання та нагляд за учасниками страхового ринку, його права і обов’язки?

 

Теми рефератів.

1. Місце цільових фондів в системі публічних фондів України

2. Правові засади пенсійного забезпечення в Україні

3. Шляхи удосконалення соціального забезпечення в Україні.

Нормативно-правові акти, рекомендовані для ознайомлення при підготовці:

1,2,7, 9, 16,18,19,37,41,50,51

Тема 2.8. Правове регулювання державних та місцевих видатків.

Всього годин ___6____, у т.ч. лекції ___2____, семінарські заняття __2____
самостійна робота ___2____.

Лекція ( 2 год.)

 

Поняття і види публічних видатків. Державні і місцеві видатки. Класифікація видатків. Правові підстави розподілу видатків між ланками бюджетної системи України. Принципи фінансування державних і місцевих видатків.

Правове значення кошторису. Види кошторисів. Порядок кошторисна-бюджетного фінансування. Єдиний казначейський рахунок.

Правовий режим фінансування окремих галузей економіки. Фінансування органів законодавчої, виконавчої влади, правоохоронних органів. Позабюджетні кошти бюджетних установ.

 

 

Семінарське заняття 8. Правове регулювання державних та місцевих видатків.

Год

Навчальні питання:

1. Поняття та система публічних видатків.

2. Кошторисно-бюджетне фінансування, як метод розподілу публічних фондів коштів

3. Правовий режим фінансування окремих галузей економіки

 

Додаткові питання:

 

1. Визначить види та складові кошторису.

2. Який порядок фінансування правоохоронних органів?

3. Який порядок фінансування соціально-культурних закладів?

4. Який порядок фінансування органів державного управління?

5. Які правові режими фінансування Ви знаєте?

6. Що таке лімітна довідка?

7. Які існують норми витрат?

 

Практичні завдання рекомендовані до вирішення при підготовці:

Завдання 1.

Міський ЖКХ в 4 кварталі попереднього року і в першому півріччі поточного року відповідно до Закону України «Про міліцію» при стягуванні платні за комунальні послуги враховувало пільгу у розмірі 50%, передбачену для працівників («Працівникам міліції та членам їх сімей надається 50-процентна знижка по оплаті жилої площі, комунальних послуг, а також палива» ст. 22 «Соціальний захист працівників міліції» Закону України «Про міліцію»). З урахуванням названих обставин у міському ЖКХ виникли збитки у розмірі 93600 гривень.

Міський ЖКХ звернулося до Арбітражного суду з позовом до Управління Міністерства внутрішніх справ України в місті, до Міністерства внутрішніх справ України та до відділення Державного казначейства України про стягнення 93600 крб. гривень, понесених з урахуванням надання пільг по комунальних послугах працівникам міліції в 4 кварталі 2007 року, і в першому півріччі 2008 року. В обґрунтування своєї вимоги ЖКХ послалося на статтю 22 Закону України «Про міліцію». А також на ст. 51 Закону України «Про Державний бюджет на 2007 рік» (Стаття 51. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни… працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони …)

Рішенням першої інстанції позовні вимоги «ЖКХ» задоволені за рахунок УВС МВС міста у розмірі 6 000 гривень, за рахунок МВС України у розмірі 60 000 гривень. У позові до відділення Державного казначейства відмовлено.
Суд, задовольняючи вимоги позивача, застосував до даних правовідносин, крім названої статі Закону України «Про міліцію», статті 21,22,23 БК України, і статтю 51 Закону України «Про Державний бюджет на 2007 рік» .

Які обставини повинна досліджувати касаційна інстанція арбітражного суду за скаргою ЖКХ? Чи є УВС МВС міста і МВС України розпорядниками бюджетних коштів і відповідачами? За рахунок яких засобів повинен бути компенсований збиток.

Завдання 2.

Вузом в 1 кварталі поточного року до установи Держказначейства був представлений рахунок на оплату електроенергії, спожитої в попередньому році. Установа Держказначейства не сплатила рахунок, посилаючись на те, що договір на поставку електроенергії не був зареєстрований в казначействі. ВУЗ вважає відмову в оплаті неправомірною, оскільки в БК України відсутня вимога про реєстрацію таких договорів. Чи є у Вузу підстави для звернення до суду? Хто повинен нести обов'язок по сплаті штрафів за невчасну оплату послуг з цивільно-правового договору?

Нормативно-правові акти, рекомендовані для ознайомлення при підготовці:

1, 2, 7, 8, 12, 16, 18, 21, 30, 32, 34, 36, 37, 43, 48, 52, 55-59, 61, 63, 64, 67.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 141; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.012 с.)