Тема 4. Органи управління публічними фінансами.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Органи управління публічними фінансами.Всього годин ___11____, у т.ч. лекції ___4____, семінарські заняття __2____
самостійна робота ___5____.

Лекція (4 год.)

Види органів управління публічними фінансами. Критерії віднесення державних органів до органів управління загальної або спеціальної компетенції в сфері управління публічними фінансами. Органи управління державними фінансами за територіальними ознаками.

Правовий статус органів управління державними фінансами загальної компетенції. Законодавчі і виконавчі органи влади, як органи управління державними фінансами. Правовий статус Міністерства фінансів України.

Правовий статус органів управління державними фінансами спеціальної компетенції. Правовий статус Національного банку України. Правовий статус органів управління цільовими позабюджетними фондами.

 

Семінарське заняття 4.

Органи управління публічними фінансами.

(2год.)

Навчальні питання:

1.Види органів управління публічними фінансами.

2. Правовий статус органів управління державними фінансами загальної компетенції.

3. Правовий статус органів управління державними фінансами спеціальної компетенції.

4. Правовий статус і повноваження Міністерства фінансів України.

 

Додаткові питання.

1. В чому полягає суть управління фінансами з боку держави?

2. Які органи загальної компетенції у сфері фінансової діяльності держави Ви можете назвати?

3. Чи можна, на Ваш погляд, вважати Рахункову палату України вищим органом контролю у сфері фінансів?

4. Які функції характерні для Національного банку України як центрального банку держави?

5. Які нормативно-правові визначають повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності?

6. Які акти органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності Ви можете назвати?

 

Практичні завдання.

Завдання 1.

До компетенції якого з органів управління публічними фінансами належить кожне з наведених повноважень:

1. встановлення загальнодержавних податків;

2. встановлення місцевих податків і зборів відповідно до закону;

3. забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики;

4. затвердження бюджетів адміністративно-територіальних одиниць і здійснення контролю їх виконання;

5. звітування про виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

6. здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах;

7. здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів);

8. здійснення контролю за дотриманням законності щодо надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям, передбачених у Державному бюджеті України;

9. здійснення контролю за законністю та своєчасністю руху коштів Державного бюджету України та коштів позабюджетних фондів в установах Національного банку України та уповноважених банках;

10. здійснення контролю за утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього боргу України;

11. здійснення контролю за фінансуванням загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

12. здійснення ревізій та перевірок на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів;

13. організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням;

14. підготовка та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

15. подання Верховній Раді України звіту про виконання державного бюджету України;

16. прийняття рішень про місцеві бюджети;

17. розробка Основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період;

18. розробка проекту Закону України про державний бюджет на відповідний рік;

19. роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

20. управління наявними коштами Державного бюджету України;

21. утворення, реорганізація та ліквідація відповідно до закону міністерств та інших центральні органи виконавчої влади;

22. фінансування видатків Державного бюджету України.

Визначте нормативно-правовий акт, яким закріплені вказані положення.

 

Завдання 2.

Визначте напрямки розвитку системи органів управління публічними фінансами і проаналізуйте зміни у системі органів управління державними фінансами після проголошення незалежності України.

Завдання 3.

Які зміни в системі органів управління публічними фінансами відбуваються внаслідок процесів децентралізації фінансової системи

Завдання 4.

Визначте критерії розмежування компетенції в сфері фінансового контролю Рахункової палати та Державної контрольно-ревізійної служби з урахуванням положень чинного законодавства та закордонної практики побудови системи органів фінансового контролю.

Теми рефератів

1. Правовий статус Міністерства фінансів України та повноваження.

2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності.

3. Верховна Рада України, як орган управління державними фінансами.

4.Сучасний досвід побудови системи органів управління державними фінансами розвинених країн.

 

Тестові завдання. Знаходяться на кафедрі в електронному вигляді.

 

Література:

Нормативно – правові акти:1,6, 10,14,15,22, 42,53.

Юридична література:1(стор.42-51),2(стор.79-102); 3(стор.42-57

Тема 5.

Правове регулювання публічних фондів в Україні

Всього годин ____9___, у т.ч. лекції ___2____, семінарські заняття __2____
самостійна робота ___5____.

Лекція (2год.)

Поняття публічних фондів грошових коштів. Публічні потреби, як критерій виділення окремих публічних фондів. Функції публічних фондів.

Система публічних фондів. Класифікація публічних фондів грошових коштів: централізовані та децентралізовані фонди; бюджетні і позабюджетні; соціальні, страхові та економічні.

Правовий режим цільових фондів грошових коштів держави. Правовий режим фондів грошових коштів органів місцевого самоврядування. Правовий режим фондів грошових коштів за рахунок яких задовольняються суспільні інтереси визнані державою або органами місцевого самоврядування, незалежно від форми власності цих фондів. Правовий режим фонду загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Правовий режим фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування: у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням; від нещасного випадку на виробництві і професійному захворюванні, які спричинили втрату працездатності; на випадок безробіття;

Правові засади формування публічних фондів: Державного бюджету України, місцевих бюджетів, соціальних фондів.

 

 

Семінарське заняття 5.

Правове регулювання публічних фондів в Україні

(2год.)

Навчальні питання.

1. Поняття публічних фондів грошових кошів.

2. Система публічних фондів грошових коштів.

3. Правові засади формування публічних фондів.

 

Додаткові питання.

  1. Що таке публічні фонди грошових коштів?
  2. Які критерії враховуються при визначені системи публічних фондів?
  3. Які фонди складають державні цільові позабюджетні фонди?
  4. Які фонди відносяться до соціальних страхових фондів, які до економічних?
  5. Які правові підстави формування та витрачання публічних фондів?
  6. Які правові підстави формування фондів Державного бюджету України?
  7. Які правові підстави формування фондів місцевих бюджетів?
  8. Як рівні пенсійного страхування існують відповідно до нового закону.

 

Практичні завдання.

Завдання №1

На підставі Закону України «Про Державний бюджет України» встановити напрямки використання коштів, отриманих в спеціальний фонд Державного бюджету України

Завдання 2.

Визначить на підставі Закону України «Про Державний бюджет України» які матеріальні допомоги надаються з коштів Державного бюджету України, а які з інших фондів соціального страхування.

 

Теми рефератів.

1. Система публічних фондів в Україні та їх функції

2. Правові засади формування публічних фондів в Україні.

3. Державний бюджет України, як головний публічний фонд грошових коштів.

4. Правові засади формування позабюджетних фондів органами місцевого самоврядування.

5. Правовий статус та повноваження Пенсійного фонду України.

Тестові завдання. Знаходяться на кафедрі в електронному вигляді.

 

Література:

Нормативно – правові акти: 1,2,6,9,23-26,30,34

Юридична література: 1(стор.236-261); 2(стор.183-199); 3(стор.75-102)Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 163; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.01 с.)