Тема 8. Правові засади юридичної відповідальності за порушення фінансового законодавстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Правові засади юридичної відповідальності за порушення фінансового законодавстваВсього годин ___13____, у т.ч. лекції ___4____, семінарські заняття __4____
самостійна робота ___5____.

Лекція (4 год.)

 

Поняття юридичної відповідальності за порушення фінансового законодавства. Ознаки фінансової відповідальності, як правової. Місто та роль фінансової відповідальності в системі засобів державного примусу. Функції фінансової відповідальності.

Нормативно – правові акти, які регламентують порядок, підстави та строки притягнення до фінансової відповідальності.

Поняття фінансового правопорушення. Склад фінансового правопорушення. Поняття матеріальної шкоди.

Засоби державного примусу. Фінансова санкція, як засіб державного примусу. Правовий механізм притягнення до відповідальності за порушення бюджетного, валютного, податкового законодавства.

 

Семінарське заняття 9-10.

Правові засади юридичної відповідальності за порушення фінансового законодавства

( 4 год.)

Навчальні питання:

1. Види юридичної відповідальності за порушення норм фінансового законодавства.

2. Поняття фінансового правопорушення та фінансової відповідальності.

3. Відповідальність за порушення норм бюджетного, податкового, валютного, законодавства.

 

Додаткові питання:

1. Визначте особливості фінансової відповідальності поряд з іншими видами юридичної відповідальності.

2. Назвіть кваліфікаційні ознаки фінансового правопорушення.

3. Які нормативно-правові акти визначають правові засади фінансової відповідальності за порушення норм валютного.

4. Визначте особливості фінансової відповідальності за порушення податкового законодавства.

5. Охарактеризуйте санкції, передбачені Бюджетним кодексом України.

 

Практичні завдання:

Завдання 1

Підприємство «Світ», що здійснює торгівлю за готівкові кошти із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, виплатило працівникам заробітну плату з готівкової виручки, що накопичилась за два дні роботи понад встановлений ліміт каси.

Оцініть правомірність дій підприємства використовуючи нормативно-правові акти. Чи є підстави для притягнення до фінансової відповідальності? Якщо так, визначте розмір санкцій. Визначте, чи вважається готівкова виручка, одержана в вечірні та нічні години роботи підприємства і яку здали в касу підприємства наступного робочого дня, такою, що перевищила встановлений ліміт.

 

Завдання 2

Підприємство «Будівельник» отримало валютні кошти готівкою при продажу фірмі-нерезиденту трьох квартир у щойно зведеному підприємством багатоквартирному будинку. Вказані кошти три місяці зберігалися офісі підприємства, де були знайдені представниками податкової міліції.

Оцініть правомірність ситуації.

 

Завдання 3

Підприємство «Комунальник», яке є бюджетною установою внаслідок надання платних послуг населенню отримало значні кошти, які не були заплановані в кошторисі на поточний рік. За вказівкою вищестоящої організації вказані кошти були перераховані на її рахунок та витрачені та капітальний ремонт приміщень. Під час перевірки органами державної контрольно-ревізійної служби вказані дії були кваліфіковані як нецільове використання бюджетних коштів.

Оцініть правомірність ситуації.

Завдання 4

За результатами оперативної перевірки на ПП “Сокіл” посадовими особами податкової міліції були виявлені наступні порушення чинного законодавства: виявлено не оприбутковану в касі готівку в сумі 400 гр.; в складських приміщеннях зберігалось сто пляшок алкогольних напоїв без марок акцизного збору. На підставі якій нормативних актів настає фінансова відповідальність ПП “Сокіл”, визначте розмір фінансових санкцій та опишіть наступні дії податкової міліції щодо виявленого підакцизного

1. Фінансова відповідальність та адміністративна відповідальність.

2. Фінансова відповідальність та кримінальна відповідальність.

3. Фінансова відповідальність та матеріальна відповідальність.

4. Об’єкт фінансового правопорушення.

5. Суб’єкт фінансового правопорушення.

6. Фінансова відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

7. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства.

8. Фінансова відповідальність за порушення банківського законодавства.

Завдання 5.

Державною фінансовою інспекцією проведена ревізія фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідницького інституту (далі – ДНДІ) за попередні рік і 1-й квартал поточного року, про що складений акт. Ревізією встановлене нецільове використання ДНДІ коштів Державного бюджету України, зокрема на виплату стипендій студентам і на відшкодування працівникам ДНДІ коштів по оплаті пільгового проїзду у відпустку на залізничному транспорті. Одержавши акт ревізії ДФІ, Казначейство направило до Державної податкової адміністрації Харківської обл. позив на стягнення з ДНДІ в безперечному порядку витрачених коштів та штрафних санкцій. У зв'язку з відмовою ДПА здійснити безспірне стягнення штрафних санкцій, Казначейство звернулося до арбітражного суду з позовом про стягнення з ДНДІ штрафу, а також сум нецільового використовування коштів Державного бюджету України. Яке рішення повинен ухвалити арбітражний суд?

Завдання 6.

Державний науковий центр (НЦ) уклав з ТОВ «БУР» договір №20 від 20.01. поточного року на проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт. За наслідками ремонтно-будівельних робіт складені акти і довідки про їх вартість.

Державною фінансовою інспекцією проведена перевірка фінансово-господарської діяльності НЦ за попередній рік і перше півріччя поточного року. За результатами перевірки складений акт, в якому відображений факт нецільового використовування НЦ бюджетних коштів в сумі 264000 гривень. На думку ДФІ за рахунок бюджетних коштів НЦ здійснював будівництво прибудови, тоді як відповідно до кошторису доходів і витрат НЦ бюджетні гроші були виділені тільки на ремонтні роботи.

На підставі акту ДФІ Держказначейство України направило позивачу повідомлення №81 про зміну фінансування у зв'язку з виявленими фактами нецільового використовування бюджетних коштів. НЦ звернувся до арбітражного суду з позовом про визнання недійсним повідомлення про зміну фінансування Держказначейством у поточному році.

Дайте правову оцінку ситуації. Визначить права та обов’язки суб’єктів даних бюджетних правовідносин. На підставі яких нормативних актів відбувається кошторисне-бюджетне фінансування ?

 

Теми рефератів.

1. Фінансовий контроль, як засіб дотримання фінансової дисципліни.

2. Фінансова відповідальність як самостійний від юридичної відповідальності.

3. Фінансова відповідальність за порушення норм податкового законодавства.

4. Правопорушення в бюджетній сфері.

5. Особливості фінансових санкцій.

Тестові завдання. Знаходяться на кафедрі в електронному вигляді.

Література:

Нормативно – правові акти: 1,2,3,34,46,47,61-67

Юридична література: 1(стор 115-136.; 2(стор. 79-109); 3(стор.75-102)

 

Розділ 2. Особлива частина. Правові засади реалізації фінансових правовідносин.

Модуль № 3. Правовий режим державних та місцевих цільових фондів

Тема 2.1. Правове регулювання публічних доходів

Всього годин ___108___, у т.ч. лекції ___48____, семінарські заняття __40____
самостійна робота ___20____.

Тема 2.1. Бюджетна система України.

Всього годин __9____, у т.ч. лекції ___2____, семінарські заняття __2____
самостійна робота ___5____.

Лекція (4 год.)

 

Бюджет як правова категорія. Закон про Державний бюджет України. Правове значення рішення про місцевий бюджет. Бюджетний період. Поняття доходів бюджету. Поняття витрат бюджету та видатків бюджету. Складові частини бюджету. Дефіцит та профіцит бюджету. Правові засоби балансування бюджету. Джерела фінансування дефіциту бюджету.

Структура бюджетної системи України. Зведений бюджет України. Принципи формування бюджетної системи України.

Бюджетна класифікація: поняття та складові частини. Склад доходів та видатків та видатків Державного бюджету України. Склад доходів та видатків місцевих бюджетів. Поняття трансфертів.

Семінарське заняття .

Бюджетна система України

(2 год.)

Навчальні питання:

1. Поняття бюджету та його значення для функціонування держави та органів місцевого самоврядування.

2. Бюджетна система України. Склад та принципи бюджетної системи.

3. Поняття бюджетної класифікації

 

Додаткові питання:

1. Розкрийте поняття бюджету, його соціально-економічне й політичне значення.

2. Які складові частини бюджету Ви можете назвати?

3. Охарактеризуйте принципи побудови бюджетної системи України

4. Визначить особливості закону про Державний бюджет України.

5. Якими нормативними актами приймаються місцеві бюджети?

6. Надайте поняття «бюджетна установа»

7. Навіщо в державі розробляється зведений бюджет?

8. Для чого потрібна бюджетна класифікація?

Теми рефератів

1. Поняття бюджету, як правової категорії та його значення для функціонування держави та органів місцевого самоврядування.

2. Бюджетна система України.

3. Поняття та правове значення бюджетної класифікації.

Тестові завдання. Знаходяться на кафедрі в електронному вигляді.

Література:

Юридична література: 1(стор.189-236); 2(стор.142-183)); 5(стор.86-146).

Нормативно – правові акти: 1,2,9, 37,53-56, 60, 68,69.

 

 

Тема 2.2. Бюджетне право

Всього годин ___9____, у т.ч. лекції ___2____, семінарські заняття __2____
самостійна робота ___5____.

Лекція (2 год.)

Предмет та метод бюджетного права. Місто бюджетного права в системі права України. Особливості бюджетно-правових відносин. Характеристика, структура та види бюджетно-правових норм.

Склад бюджетного законодавства. Діяльність бюджетного законодавства по часу та в просторі. Роль підзаконних актів в регулюванні бюджетних правовідносин.

Структура та значення Бюджетного кодексу України.

 

Семінарське заняття 2.

Бюджетне право

( 2 год.)

Навчальні питання:

4. Предмет та метод бюджетного права.

5. Бюджетно-правові норми та бюджетні правовідносини.

6. Склад бюджетного законодавства.

 

Додаткові питання:

1. Визначить ознаки бюджетно-правової норми.

2. Надайте риси бюджетних правовідносин.

3. Дайте характеристику складу бюджетного законодавства.

4. В чому полягає мета регулювання міжбюджетних відносин?

5. Як оформляються запозичення до місцевих бюджетів?

6. Що таке міжбюджетні трансферти?

7. Визначить спільні та відмінні риси норми бюджетного права та фінансово-правової норми.

8. Чим відрізняються суб’єкти бюджетних правовідносин від суб’єктів фінансових правовідносин?

9. Що таке бюджетні повноваження?

Практичні завдання.

Завдання 1.

На основі аналізу Закону України про Державний бюджет України на поточний рік встановити обсяги складових частин державного бюджету, профіцит чи дефіцит бюджету.

Завдання 2.

На основі аналізу Закону України про Державний бюджет України на поточний рік дайте приклади бюджетних трансфертів.

Завдання 3.

Голова області видав розпорядження, де вказав, що органи ДАЇ області і їх посадовці, які складають рішення про накладення штрафу як міри адміністративної відповідальності порушників ДТП, повинні 100% цих грошових коштів зараховувати до бюджету області, а до місцевих бюджетів дані кошти будуть направлені у порядку міжбюджетного регулювання.

Дайте правову оцінку вказаного розпорядження

Завдання 4.

У попередньому та поточному роках за рахунок кошторисних призначень, що поступили для оплати поточного ремонту судів, Керченське управління виплатило 475 000 гривні працівникам управління у вигляді компенсацій за лікування і проїзд у зв'язку з роботою в умовах острова Тузла.

На думку Керченського управління такі виплати правомірно профінансовані їм за рахунок грошових коштів, що поступили за кодом 111040 "Інші поточні платежі" до кошторису оскільки по цій статті передбачається використовування поточних платежів на лікування і проїзд. Згідно наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 року № 604 «Про бюджетну класифікацію та її запровадження» за кодом 111040 оплачуються поточні витрати з бюджетних коштів на забезпечення соціальних гарантій і пільг, встановлюваних в законодавчому порядку.

Керченське управління звернулося до Арбітражного суду міста Керч та Арбітражного суду АРК з позовом про визнання недійсним розпорядження Управління Держказначейства від 15.11. поточного року № 05-23/1-35 в частині вказівки на нецільове використовування позивачем бюджетних і позабюджетних коштів, зменшення на визначену суму коштів фінансування та притягнення до адміністративної відповідальності відповідних посадових осіб. Надайте правову оцінку ситуації.

Теми рефератів.

1. Бюджетна політика держави.

2. Бюджет як правовий інститут.

3. Бюджетне право, як підгалузь фінансового права.

4. Правове значення та особливості Закону про Державний бюджет України.

5. Напрямки удосконалення принципів формування бюджетної системи України.

6. Інститут бюджетних повноважень і бюджетне право.

 

Тестові завдання. Знаходяться на кафедрі в електронному вигляді.

Література:

Юридична література: 1(стор.136-189); 2(стор.108-142); 5(стор.6-33)

Нормативно – правові акти: 1,2,9.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.012 с.)