Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдомаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома(форма № 003-2/о)

“Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома” (форма 003-2/о) ведеться в амбулаторно-поліклінічних закладах, де за штатним розписом передбачені денні стаціонари в поліклініці або вдома.

Заповнюється на кожного хворого, який поступає на лікування в денний стаціонар.

Паспортна частина карти заповнюється медичною сестрою з паспортних даних або зі слів хворого. В карті лікуючий лікар записує призначення, діагностичні дослідження, процедури, лікувально-оздоровчі заходи. Лікуючий лікар, лікарі – спеціалісти, які консультують хворого, середні медичні працівники, які виконують призначення лікарів – проставляють дату огляду (виконаних призначень) і свої підписи.

Карта видається хворому на руки на період перебування його в денному стаціонарі в поліклініці (вдома).

Після закінчення лікування лікуючий лікар забирає карту у хворого, уточняє зроблені записи, відмічає результат лікування.

Після проведеного лікування карта передається в кабінет обліку і медичної статистики закладу, при якому організований денний стаціонар в поліклініці, стаціонар вдома. Карта використовується для аналізу результатів лікування і оцінки діяльності денного стаціонару при поліклініці.

 

Особливості заповнення облікової медичної документації

В закладі загальної практики / сімейної медицини

 

* В рядку "Домашня адреса" виставляється: код сім'ї та члена сім'ї.

 

Термін зберігання карти визначається керівником закладу: може зберігатися в формах № 025/о, або № 112/о, або окремо – 3 роки після звітного періоду.

 


Тема:Ведення медичної статистики засобами ЕТ Excel

План

1.Виконати завдання практичної роботи.

Порядок виконання роботи

1. Виконати ДВА ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ЗАВДАНЬ ((Інформаційне забезпечення, додаток).

 

2. Оформити звіт.

 

Час виконання — 2 години

Мета роботи:Навчитися проводити аналіз статистичних даних засобами ЕТ Excel. Будувати діаграми та графіки, проводити їх аналіз.

Методичні рекомендації

1. Виконуючи завдання практичної роботи уважно його читайте. Всі ваші завдання містять детальний алгоритм їх виконання.

2. Роздрукуйте виконане завдання. Дайте письмові відповіді на п’ять питань для самоконтролю.

 

Питання для самоконтролю:

1. Що таке статистика?

2. Що таке медична статистика?

3. Які підрозділи містить Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України?

4. Чим займається відділ теорії медичної статистики?

5. Що вивчає відділ статистики суспільного здоров'я?

6. Яку функцію виконує відділ статистики охорони здоров'я?

7. Яку функцію покладено на відділ методів статистики в управлінні?

8. Що роблять працівники відділів методів статистики у ЛПЗ?

9. Які етапи розв’язання статистичної задачі?

10. Назвіть елементарні статичні характеристики

11. Які методи аналізу даних використовують у медицині та охороні здоров'я?

Література

1.Момоток Л.О., Юшина Л.В., Рожнова О.В. Основи медичної інформатики: Підручник.-К.:Медицина, 2008.: ст.30-60


Додаток

Інформаційне забезпечення

позааудиторної самостійної роботи з теми:

Ведення медичної статистики засобами ЕТ Excel

Завдання 1

У результаті вимірювання артеріального тиску у хворих було отримано значення систолічного тиску (мм.рт.ст.), які становлять статистичний розподіл вибірки. Знайдіть відносну частоту до кожного значення варіанти:

X
М
P=m/n                  

Алгоритм обчислення за допомогою Microsoft Excel

1. Увести дані в таблицю.

2. Для знаходження загальної кількості спостережень (п) встановити курсор у клітинку К2, натиснути лівою клавішею миші (ЛКМ) на піктограму автосуми на стандартній панелі інструментів. Підтвердити діапазон чисел B2:J2 (натиснути Enter), у клітинці з'явиться число 257.

3. Встановити курсор у клітинку ВЗ та ввести вручну формулу: =В2/К2. Оскільки адреса клітинки К2 матиме абсолютне посилання на всі подальші значення, то перетворимо її з відносного посилання шляхом натиснення клавіші F4. При цьому адреса набуде вигляду: $К$2. Натиснути Enter. У клітинці з'явиться число 0,0156.

4. Встановити курсор у клітинку ВЗ у вигляді товстого хрестика в нижній правий маркер так, щоб він перетворився на тонкий хрестик, а потім протягнути його горизонтально по рядку діапазону C3:J3. У клітинках з'являться значення відносних частот.

0,0156 0,0506 0,1051 0,2101 0,2568 0,1907 0,1167 0,0428 0,0117

5. Перевірити формулу (див. схему 2). Встановити курсор у клітинку К3 та натиснути ЛКМ на піктограму автосуми на стандартній панелі інструментів. Підтвердити діапазон чисел B3:J3. У клітинці з'явиться число1.

 


Завдання2

Задача. Визначення екстенсивних показників неправильних діагнозів при їх порівнянні.

Діагнози, що порівнються Кількість випадків Кількість помилкових діагнозів Екстенсивні показники  
Клінічні з патолого-анатомічними    
Поліклінічні з патолого-анатомічними  
Поліклінічні з клінічними  
             

Алгоритм обчислення за допомогою Microsoft Excel

1. Внести дані в таблицю.

2. Встановити курсор у D2 та ввести вручну формулу екстенсивного показника: = С2:В2. Натиснути Enter. У клітинці D2 з'являється результат 0,041.

3. Повернути курсор у клітинку D2 (натиснути ЛКМ). Встановити курсор у вигляді товстого хрестика в нижній правий маркер так, щоб він перетворився на тонкий хрестик, а потім протягнути його вниз по стовпчику. У клітинках з'являться дані екстенсивних показників.

4. Виділяємо стовпчик отриманих даних (D2:D4), натискуємо ЛКМ на інструмент Процентный формат на панелі інструментів Форматирование. Дані набудуть формату відсотків.

Діагнози, що порівнюються Кількість випадків Кількість помилкових діагнозів Екстенсивні показники, %
Клінічні з патолого-анатомічними
Поліклінічні з патолого-анатомічними
Поліклінічні з клінічними

 


Завдання 3

Знаходження інтенсивних показників. Задача.Обчислити інтенсивні показники захворюваності дітей молодшого шкільного віку на окремі патології в районі, де зафіксовано забруднення повітря сірчистим газом, парами сульфатної кислоти та в контрольному районі. Проаналізувати вплив забруднення повітря на захворюваність дітей (табл. 2).

Таблиця 2. Показники захворюваності дітей

Нозологічні форми Райони із забрудненим повітрям Контрольний район
    Кількість обстежених Кількість хворих Кількість обстежених Кількість хворих
Тонзиліт
Кон'юнктивіт
Карієс зубів
Шкірні хвороби
Усього:        

Алгоритм обчислення за допомогою Microsoft Excel

1. Внести дані в таблицю.

2. Підрахувати загальну кількість обстежених і хворих у Двох групах. Для цього треба встановити курсор у клітинку В7 та натиснути на автосуму. При цьому висвітиться діапазон чисел ВЗ:В6. Натиснути Enter.

3. Встановити курсор у клітинку В7 та навести товстий хрестик у нижній правий маркер так, щоб він перетворився на тонкий хрестик, а потім протягнути його горизонтально по рядку В7:Е7 при натиснутій ЛКМ. У клітинках з'являться суми чотирьох стовпчиків.

4. Встановити курсор у клітинку F3 та ввести вручну формулу інтенсивного показника: =СЗ:ВЗ для району із забрудненим повітрям. Натиснути Enter.

5. Встановити курсор у клітинку F3 та навести товстий хрестик у нижній правий маркер так, щоб він перетворився на тонкий хрестик, а потім протягнути його вниз по стовпчику F3:F7. У клітинках з'являться дані інтенсивного показника захворюваності дітей у забрудненому районі.

6. Виділити стовпчик отриманих даних (F3:F7), натиснути ЛКМ на інструмент Процентный формат на панелі інструментів Форматирование. Дані набудуть формату відсотків.

7. Встановити курсор у клітинку G3 та ввести вручну формулу інтенсивного показника захворюваності дітей у чистому районі: =E3/D3. Натиснути Enter.

8. Встановити курсор у клітинку G3 і навести товстий хрестик у нижній правий маркер так, щоб він перетворився на тонкий, а потім протягнути його вниз по стовпчику. У клітинках з'являться дані інтенсивного показника захворюваності дітей у чистому районі.

9. Виділити стовпчик отриманих даних (G3:G7), натиснути ЛКМ на інструмент Процентный формат на панелі інструментів Форматирование. Дані інтенсивних показників набудуть формату відсотків.

50% 12%
32% 6%
42% 9%
10% 1%
33% 7%

При порівнянні показників можна зробити висновок про те, що в забрудненому районі захворюваність дітей на різні нозологічні форми вища в середньому в 6,5 разів, ніж у контрольному районі.


Завдання 4

Результати вимірювання частоти пульсу у студентів-медиків, які не палять, віком 20 років: 68, 65, 70, 65, 62, 70, 68, 65, 65, 70,58,70, 58, 65,65, 68,65, 68,70, 65.

1. Сформуйте варіаційний ряд із запропонованих даних.

2. Обчисліть середню величину, стандартне відхилення, моду, медіану.

Алгоритм обчислення за допомогою Microsoft Excel

1. Внести дані в стовпчик А1:А20.

2. Провести сортування варіант за збільшенням. Для цього треба виділити стовпчик А1:А20 та натиснути на інструмент Сортировка по возрастанию на стандартній панелі інструментів. Ряд набуде вигляду:

65 | 65

3. Для обчислення середньої величини встановити курсор у клітинку А21 та натиснути інструмент Вставка функции. У діалоговому вікні (ДВ) Мастер функций вибрати категорію Статистические, функцію СРЗНАЧ/Ок.

4. У діалоговому вікні Аргументы функции ввести діапазон А1:А20/Ок. У клітинці з'явиться значення 66.

5. Для обчислення стандартного відхилення встановити курсор у клітинку А22 та натиснути інструмент Вставка функции. У діалоговому вікні (ДВ) Мастер функций вибрати категорію Статистические, функцію СТАНДОТКЛОН /Ок.

6. У діалоговому вікні Аргументы функции ввести діапазон А1:А20/Ок. У клітинці з'явиться значення 3,6128.

7. Для обчислення медіани встановити курсор у клітинку А23 та натиснути інструмент Вставка функции. У діалоговому вікні Мастер функций вибрати категорію Статистические, Функцію МЕДИАНА/'Ок.

8. У діалоговому вікні Аргументы функции ввести діапазон А1:А20/Ок. У клітинці з'явиться значення 65.

9. Для обчислення моди встановити курсор у клітинку А24 та натиснути інструмент Вставка функции. У діалоговому вікні Мастер функций вибрати категорію Статистические, Функцію МОДА/Ок.

10. У діалоговому вікні Аргументы функции ввести діапазон А1:А20/Ок. У клітинці з'явиться значення 65. Дані матимуть вигляд:

 

СРЗНАЧ
СТАНДОТКЛОН 3,612843
МЕДИАНА
МОДА

Завдання5

За даними медичних оглядів студентів Чемеровецького медичного коледжу за останні 10 років було досліджено показники їх захворюваності (табл. 3).

Графічне зображення результатів дослідження дає змогу, по-перше, наочніше їх представити, по-друге, полегшує проведення аналізу. У медичній статистиці застосовують діаграми (кругові, кільцеві), гістограми (площинні, об'ємні) та графіки. Вони відтворюють процеси в динаміці, показують частки, відсотки, структуру даних.

При ознайомленні з табличними даними важко відразу дати якісну характеристику динаміки захворюваності студентів за 10 років. Інша справа, коли ці дані представлено наочно у вигляді графіка (мал. 4). Обробка таких даних можлива як за допомогою Microsoft Word, так і Microsoft Excel. Для побудови графіка виконаємо алгоритм роботи з пакетом Excel.

Таблиця 3. Динаміка захворюваності студентів (кількість уперше зареєстрованих випадків захворювань)
Патологія/ роки
Вегето-судинна дистонія (ВСД)
Захворювання органів дихання (ЗОД)
Захворювання травного тракту(ЗТТ)
Захворювання сечової і статевої систем (ЗССС)
Інша патологія
Усього випадків

1. Ввести дані в таблицю.

2. Виділити таблицю: встановити ЛКМ у клітинку А1, натиснути і, не відпускаючи, провести по діагоналі в кінець масиву, тобто в клітинку К7 (А1:К7).

3. Включити Мастер диаграмм на стандартній панелі інструментів.

4. У діалоговому вікні Мастер диаграмм (шаг 1 из 4): тип диаграмммы вказуємо тип График, серед яких знаходимо графік, що відтворює процес у часі/Далее.

5. У діалоговому вікні Мастер диаграмм (шаг 2 из 4): источник данных диаграммы вмикаємо перемикач на Ряды в строках/Далее.

6. У діалоговому вікні Мастер диаграмм (шаг 3 из 4): параметры диаграммы вмикаємо вкладку Заголовки і вводимо no-черзі в рядки Название диаграммы – Динаміка захворюваності студентів за 10 років, Ось X – Роки, Ось У – Кількість захворювань;

 

– вмикаємо вкладку Оси і ставимо прапорці біля віконця Ось X (категорий), Ось У (значений), перемикач на Автоматическая;

– включаємо вкладку Линии сетки, ставимо прапорці біля віконця полів Ось X (категорий) і Ось У (значений) – основні лінії;

– вмикаємо вкладку Легенда і натискаємо Внизу /Далее. 7. У діалоговому вікні Мастер диаграмм (шаг 4 из 4):раз-

мещение диаграммы відзначаємо в полі Поместить диаграмму на листе: Отдельном/Готово.

Висновки. Виходячи з графічного представлення статистичних даних медичних оглядів та проаналізувавши захворюваність студентів за останні 10 років, було встановлено такі загальні особливості:

– кількість уперше виявленої хронічної патології серед студентів цього навчального закладу має явну тенденцію до зростання і до 2008 року збільшилася в 2,2 рази порівняно з 1999 роком;

– патологія травного тракту в загальній структурі захворюваності посідає перше місце.


Завдання 6

1.Умова задачі №1. Є результати вимірювання частоти серцевих скорочень (ЧСС) та частоти дихання (ЧДР) у групи хворих із певною патологією.

2. Мета задачі: встановити наявність взаємозв'язку між цими параметрами.

3. Розробка плану статистичного методу дослідження: пацієнти досліджуваної групи належать до однієї і тієї самої сукупності, тобто до однієї групи хворих з відомою патологією. Дані складено двома вибірками.

4. Метод дослідження: спостереження.

5. Збір інформації та первинна обробка даних: зібраний статистичний матеріал оформляється в робочу таблицю пакету Excel, у якій і обробляються дані.

ЧСС, за 1 хв ЧДР, за 1 хв

Алгоритм обчислення за допомогою Microsoft Excel

1. Внести дані в таблицю.

2. Встановити курсор у клітинку А9 та на панелі інструментів натиснути Вставка функции (fx). У діалоговому вікні

Мастер функций вибрати категорію Статистические, у вікні Выберите функцию вибрати КОРРЕЛ/Ок. Відсунути діалогове вікно Аргументы функции /Коррел за допомогою мишки і в полі Массив 1 ввести діапазон даних (А2:А8); потім в полі Массив2 ввести діапазон даних (В2:В8)/Ок. У клітинці А9 з'явиться результат: 0,995493.

Інтерпретацією результатів для цієї задачі є порівняння отриманого результату r з деякими емпіричними знаннями, що виявляють взаємозв'язок.

Аналізуємо отриманий результат: r>0,95.

Висновок: між двома вибірками однієї генеральної сукупності (з досліджуваної патології) існує прямий лінійний взаємозв'язок високого ступеня. Тільки експериментально можна переконливо довести причинний зв'язок між змінними. Результати кореляційного дослідження можуть бути інтерпретовані, але самі по собі не здатні довести причинність.

Алгоритм задачі №1

1. Вводимо дані в таблицю.

2. Сервис/Анализ данных. В списку, що з'явився, вибираємо Корреляция/Ок.

3. У діалоговому вікні Корреляция в полі Входной интервал вводимо діапазон даних А2:В8, вмикаємо Группирование по столбцам. У полі Параметры выхода вмикаємо Выходной интервал і в рядок уведення за допомогою ЛКМ робимо посилання на клітинку, у якій буде виведено результати: А9/Ок.

Початкові дані матимуть такий вигляд:

  Столбец1 Столбец2
Столбец1  
Столбец2 0,995493

У вказаний вихідний діапазон виводиться кореляційна матриця, у якій на перетині відповідних рядка та стовпчика перебуває коефіцієнт кореляції. Клітинки вихідного діапазону, координати рядків та стовпчиків, що співпадають, містять значення, рівне 1, оскільки кожний стовпчик у вхідному діапазоні корелює сам з собою. У другому рядку кореляція між ЧСС та ЧДР – 0,995.

0,995493>0,95. Висновок: між двома вибірками однієї генеральної сукупності (при досліджуваній патології) існує прямий лінійний взаємозв'язок високого ступеня.


Тема: Глобальна мережа Інтернет. Пошук інформації в мережі Інтернету — українській пошуковій системі

План

 

1. Виконати завдання практичної роботи.

Провести пошук медичної інформації в таких пошукових системах:

Сервер Адреса

Meta http://www.meta.ua

UkrNet http://www.ukr.net

Знайти і ознайомитися з такими сайтами:

– Міністерство охорони здоров’я України

– Український медичний каталог УКРМЕД

– ПАНТЕЛЕЙМОН. Медичні та біологічні бази даних

– AskDoctor.ru: Найбільший медичний портал

– Російський медичний сервер

– Інформаційна система Medline.

– МЕДВІСНИК

– Сервер мама.ru

 

2. Оформити звіт.

 

Час виконання – 2 години

Мета роботи: навчитися виконувати пошук медичної інформації за категоріями і ключовими словами в українських пошукових системах.

Методичні рекомендації

1. Виконуючи перше завдання практичної роботи законспектуйте можливості українських пошукових систем та адреси знайдених медичних ресурсів. Опишіть будову одного із знайдених сайтів.

2. Під час оформлення звіту вкажіть послідовності команд і результати їх виконання.

 

Питання для самоконтролю:

1. Які програми для перегляду веб-сторінок ви знаєте?

2. Які адреси пошукових систем Meta та UkrNet?

3. Які вимоги щодо введення ключових слів?

4. Як провести розширений пошук в будь-якій з пошукових систем?

5. Як зберегти веб-сторінку?

6. Які медичні дані знаходяться на кожному із запропонованих медичних ресурсів?

Література:

1. Л.О. Момоток "Основи медичної інформатики " . – Київ: Медицина, 2008. – 232с. – ст.116-124Тема: Пошук інформації в мережі Інтернету — українській пошуковій системі. Телемедицина.

План

1. Виконати завдання практичної роботи.

- Знайти і переглянути відеофрагменти про телемедицину;

- Знайти сайт «Телемедицина в Україні». Зареєструватися на ньому і прийняти участь в одній з груп.

2. Оформити звіт.

 

Час виконання – 2 години

Мета роботи: навчитися виконувати пошук медичної інформації, ознайомитися з поняттям телемедицини та впровадженням телемедицини в Україні.

Методичні рекомендації:

1.Виконуючи перше завдання практичної роботи законспектуйте назви знайдених відеороликів. Опишіть зміст одного із них.

2.Під час оформлення звіту вкажіть послідовності команд і результати їх виконання.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке телемедицина?

2. Що таке телемедична процедура?

3. Які є основні види телемедичних процедур.

4. Що таке телесестринство?

5. Назвіть етичні принципи телесестринства.

Література:

1. Л.О. Момоток "Основи медичної інформатики " . – Київ: Медицина, 2008. – 232с. – ст.191-213

 


Тема: Автоматизоване робоче місце (АРМ) медпрацівника.

Стандартизована історія хвороби.

План

1. Автоматизоване робоче місце (АРМ) медпрацівника.

Л.О.Момоток. Основи медичної інформатики , ст.144-145.

2. Стандартизована історія хвороби.

Л.О.Момоток. Основи медичної інформатики , ст.143.

3. Міжнародна статистична класифікація хвороб і проблем, пов’язаних із здоров’ям МКХ-10(дивись додаток).

Час виконання – 4 години

Мета роботи:ознайомитися з поняттям АРМ, можливостями АРМ фахівця, функціями середнього медпрацівника в АРМ, переліком даних, що включає в себе СІХ.

Методичні рекомендації

1. Вивчаючи перше питання(див. план) запам’ятайте функції середніх медпрацівників в АРМ.

2. Вивчаючи друге питання (див. план) зверніть увагу на структуру СІХ, методи створення СІХ і вимоги до їх створення.

3. Вивчаючи третє питання (див. план) ознайомтеся із міжнародною статистичною класифікацією хвороб і проблем, пов’язаних із здоров’ям МКХ-10.

Питання для самоконтролю:

2. Що таке АРМ медичного працівника?

3. Які документи обробляються на АРМ?

4. Назвати головний документ АРМ лікаря.

5. Якщо у користувача немає прав на отримання певної інформації, як «поводиться» МІС?

6. Яку структуру має СІХ?

7. Які вимоги ставляться до створення СІХ?

Література:

1. Мінцер О.П. „Основи інформатики і ОТ”, ст.257-259

2. Л.О. Момоток "Основи медичної інформатики " . – Київ: Медицина, 2008. – 232с. – ст.143-145

 


Додаток

Інформаційне забезпечення

позааудиторної самостійної роботи з теми:

Автоматизоване робоче місце (АРМ) медпрацівника.

Стандартизована історія хвороби.

Мета, завдання та застосування МКХ

Всесвітня Організація Охорони Здоров'я

Метою МКХ є створення умов для систематизованої реєстрації, аналізу, інтерпретації та порівняння даних про смертність та захворюваність, отриманих в різ­них країнах або регіонах та в різний час. МКХ використовується для перетворення словесного формулювання діагнозів хвороб та інших проблем, пов'язаних зі здоров'ям, у коди, які забезпечують зручність збереження, збору та аналізу даних.

МКХ стала міжнародною стандартною діагностичною класифікацією для всіх загальних епідеміологічних цілей та багатьох цілей, пов'язаних з управлінням системою охорони здоров'я. Вони включають аналіз загальної ситуації зі здоров'ям груп населення, а також підрахунок частоти і поширеності хвороб та інших проблем, пов'язаних зі здоров'ям, в їхньому взаємозв'язку з різними факторами.

МКХ-10

Див. також: Список кодів МКХ-10

В наш час діє Міжнародна класифікація хвороб Десятого перегляду (МКХ-10, ICD-10).

МКХ-10 (ICD-10) — на січень 2007 року є загальноприйнятою класифікацією для кодування медичних захворювань. Розроблена ВООЗ. Складається з 21-го розділу, кожен з яких містить підрозділи з кодами хворобі і станів.

 • Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби.
 • Клас II. Новоутворення.
 • Клас III. Хвороби крові, кровотворних органів і окремі порушення, які включають імунний механізм.
 • Клас IV. Хвороби ендокринних систем, розлади харчування і порушення обміну речовин.
 • Клас V. Психічні розлади і порушення поведінки.
 • Клас VI. Хвороби нервової системи.
 • Клас VII. Хвороби ока та його апарату.
 • Клас VIII. Хвороби вуха та сосковидного відростка.
 • Клас IX. Хвороби системи кровообігу.
 • Клас X. Хвороби органів дихання.
 • Клас XI. Хвороби органів травлення.
 • Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини.
 • Клас XIII. Хвороби кістково-м'язевої системи і сполучної тканини.
 • Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи.
 • Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період.
 • Клас XVI. Окремі стани, які виникають у перинатальний період.
 • Клас XVII. Вроджені аномалії (вади крові), деформації та хромосомні порушення.
 • Клас XVIII. Симптоми, ознаки і відхилення від норми, які виявленні при клінічному і лабораторному огляді, як не класифіковані в інших рубриках.
 • Клас XIX. Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин.
 • Клас XX. Зовнішні причини захворюваності та смертності.
 • Клас XXI. Фактори які впливають на стан здоров'я населення і частоту звертання в заклади охорони здоров'я.

Список кодів МКХ-10

Зміст
 • 1 [A00 B99] Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
 • 2 [C00 D48] Новоутворення
 • 3 [D50 D89] Хвороби крові i кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму
 • 4 [E00 E90] Хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин
 • 5 [F00 F99] Розлади психіки та поведінки
 • 6 [G00 G99] Хвороби нервової системи
 • 7 [H00 H59] Хвороби ока та придаткового апарату
 • 8 [H60 H95] Хвороби вуха та соскоподібного відростка
 • 9 [I00 I99] Хвороби системи кровообігу
 • 10 [J00 J99] Хвороби системи дихання
 • 11 [K00 K93] Хвороби органів травлення
 • 12 [L00 L99] Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
 • 13 [M00 M99] Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
 • 14 [N00 N99] Хвороби сечостатевої системи
 • 15 [O00 O99] Вагітність, пологи та післяпологовий період
 • 16 [P00 P96] Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді
 • 17 [Q00 Q99] Вроджені вади розвитку, деформації та хромосомної аномалії
 • 18 [R00 R99] Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при лабораторних та клінічних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках
 • 19 [S00 T98] Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин
 • 20 [V01 Y98] Зовнішні причини захворюваності та смертності
 • 21 [Z00 Z99] Фактори, що впливають на стан здоров'я населення та звертання до закладів охорони здоров'я
  • 21.1 Додатки
 • 22 Примітки
 • 23 Посилання та ресурси Інтернет
 • 24 Див. також

 

 


Тема: Комп’ютерні діагностичні системи (КДС): імовірнісні
консультативні та експресивні. МІС лікувально-профілактичних
закладів( скринінги).

 

План

1. Комп’ютерні діагностичні системи: імовірнісні консультативні та

експертні.

Л.О.Момоток. Основи медичної інформатики , ст.146-148, 151-153.

2. Скринінгові комп’ютери діагностичні системи.

Л.О.Момоток. Основи медичної інформатики , ст.148-150.

Час виконання – 2 години

Мета роботи : ознайомитись з комп’ютерними діагностичними системами:
імовірнісними консультативними, експертними, скринінговими .

Знати:

- які програми називають імовірнісними консультативними;

- що таке експертні системи;

- програмні блоки експертної системи;

- для чого використовують медичні експертні системи і найважливіші галузі застосування;

- для чого використовують скринінги;

- які завдання розв’язують за допомогою скринінгованих систем.

 

 

Методичні рекомендації

 

1. Вивчаючи перше питання (див план) ознайомтесь з імовірнісними

консультативними , експертними системами. Законспектуйте функції

програмних блоків експертної системи

2. Вивчаючи друге питання (див план) зверніть увагу на завдання які

розв’язують за допомогою скринінгових систем.

 

 


Питання для самоконтролю

 

1. Чому автоматизовані системи діагностики захворювань і прогнозування результатів лікування є консультативними ?

2. Які програми-тести належать до імовірнісних консультативних?

3. Що таке експертні системи?

4. Назвіть основні призначення блоків експертної системи.

5. Який метод дослідження використовується в скринінгах ?

6. Наведіть приклади комп’ютерних систем профогляду та диспансеризації.

7. Яка основна вихідна інформація в скринінгових системах профогляду?

Література:

1. Момоток Л.О.,Юшина Л.В.,Рожнова О.В.Основи медичної

інформатики: Підручник.-К.: Медицина, 2008.: ст.146-153.

 


Тема:Робота зі скринінговою програмою

План

1.Виконати завдання практичної роботи.

Порядок виконання роботи

1. Завантажити програму «Малая експертная система 2.0».

2. Вибрати медичну базу знань.

3. Дати відповіді на питання за запропонованою шкалою.

4. Отриманий результат записати в зошит.

5. Дати письмові відповіді на тестові та контрольні питання.

2.Оформити звіт.

 

Час виконання — 2 години

Мета роботи:навчитися працювати з програмою «Малая експертная система 2.0»

Методичні рекомендації

1. Виконуючи завдання практичної роботи законспектуйте алгоритм виконання кожного завдання.

2. Під час оформлення звіту дайте письмові відповіді на питання тестів.

 

Питання для самоконтролю:

1. Які медичні процеси підлягають програмуванню?

2. Чому автоматизовані системи діагностики захворювань і прогнозування результатів лікування є консультативними?

3. Які програми-тести відносяться до імовірнісних консультативних?

4. Який метод дослідження використовується в скринінгах?

5. Приклади комп'ютерних систем профогляду та диспансеризації.

6. Яка основна вихідна інформація в скринінгових системах профогляду?

7. Автоматизована система профогляду на Україні.

 

 

Література

1.Момоток Л.О., Юшина Л.В., Рожнова О.В. Основи медичної інформатики: Підручник.-К.:Медицина, 2008.: ст.


ТестиПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.015 с.)