Погашено з поточного рахунка забов’язання постачальникам.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Погашено з поточного рахунка забов’язання постачальникам.3. Відображена заборгованість постачальникам.

4. Надійшов платіж за матеріалами.

5. Погашено з поточного рахунка забов’язання покупцям.

39. Що означає наступна бухгалтерська проводка: Дт - 23 “Виробництво”Кт - 66 “Розрахунки з оплати праці”

1. Нараховано заробітну плату загальновиробничим виробникам

2. Нараховано заробітну плату наладчику виробничого обладнання

Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва

4. Нараховано заробітну плату начальнику цеха

5. Нараховано заробітну плату загальногосподарським виробникам

40. Скласти бухгалтерське проведення з такої господарської операції: “Списано знос реалізованого об’єкта основних засобів”

1. Д 10 “Основні засоби” К-т 13 “Знос необоротних активів”.

2. Д-т 13 “Знос необоротних активів” К-т 972 “Собівартість реалізованих необоротних активів”.

3. Д-т 94 “Інші витрати операційної діяльності К-т 13 “Знос необоротних активів”.

Д-т 13 “Знос необоротних активів» К-т 10 “Основні засоби” .

5. Д-т 13 “Знос необоротних активів” К-т 94 “ Інші витрати операційної діяльності ”.

41. Яку бухгалтерську проводку слід скласти для відображення такої господарської операції: “Використані канцелярські матеріали на господарське обслуговування цеху” ?

1. Дт – 23 “Виробництво” Кт – 201 “Сировина й матеріали”.

Дт – 91 “Загальновиробничі витрати” Кт - 201 “Сировина й матеріали”.

3. Дт - 92 “Адміністративні витрати” Кт - 201 “Сировина й матеріали”.

4. Дт - 201 “Сировина й матеріали” Кт – 91 “Загальновиробничі витрати”.

5. Дт – 91 “Загальновиробничі витрати” Кт - 22 “МШП”.

42. Яка проводка складається під час нарахування заробітної плати директору підприємства?

1. Д 91 «Загальновиробничі витрати» К 66 «Розрахунки з оплати праці».

Д 92 «Адміністративні витрати» К 66 «Розрахунки з оплати праці».

3. Д 66 «Розрахунки з оплати праці» К 23 «Виробництво».

4. Д 23 «Виробництво» К 66 «Розрахунки з оплати праці».

5. Д 93 «Витрати на збут» К 66 «Розрахунки з оплати праці».

43. Що означає наступна бухгалтерська проводка:

Дт - 23 “Виробництво” Кт - 20 “Виробничі запаси”

Передані виробничі запаси для виробництва продукції.

2. Списані затрати виробництва.

3. Оприбутковані на склад виробничі запаси.

4. Списано незавершене виробництво.

5. Передані МШП для виробництва продукції

44. Який економічний зміст бухгалтерської проводки: Д66 «Розрахунки з оплати праці» К24 «Брак у виробництві»?

Нараховано заробітну плату за виправлення брака.

2. Нараховано заробітну плату загальновиробничому персоналу.

3. Утримання із зарплати за допущений брак.

4. Інше.

5. Списано брак у виробництві

45. Як на рахунках бухгалтерського обліку відображається випуск готової продукції з виробництва?

1. Дт -90 “Собівартість реалізації” Кт -23 “Виробництво”

2. Дт - 26 “Готова продукція” Кт - 23 “Виробництво”

3. Дт - 23 “Виробництво” Кт - 26 “Готова продукція”

4. Дт -26 “Готова продукція” Кт - 91 “Загальновиробничі витрати”

5. Дт - 26 “Готова продукція” Кт - 20 “Виробничі запаси”

46. Що означає така бухг. проводка: Дт – 70 “Доход від реалізації” Кт – 79 “Фінансові результати”?

Списано доход від реалізації.

2. Відображення фінансового результату – прибуток.

3. Визначено результат від реалізації готової продукції.

4. Списано собівартість реалізованої продукції.

5. Відображення фінансового результату – збиток.

47. Яку проводку необхідно скласти при списанні транспортно-заготівельних витрат на передану сировину до виробництва?

1. Дт – 20 Виробничі запаси Кт - 63 Розрахунки з постачальниками та підрядчиками .

Дт – 23 Виробництво Кт - 20 Виробничі запаси.

3. Дт - 91 Загальновиробничі витрати Кт – 20 Виробничі запаси.

4. Дт - 93 Витрати на збут Кт – 20 Виробничі запаси.

5. Дт – 20 Виробничі запаси Кт - 23 Виробництво.

48. Що означає така бухгалтерська проводка: Д 47 «Забезпечення майбутніх витрат та платежів» К 661 «Розрахунки з оплати праці»?

1. Нараховано заробітну плату робітникам підприємства.

2. Виплачено заробітну плату.

Нараховано відпускні кошти робітникам підприємства.

4. Проведено нарахування забезпечення витрат.

5. Нараховано матеріальну допомогу робітникам підприємства

49. Як на рахунках бухгалтерського обліку буде відображено нарахування зносу виробничого обладнання в сумі?

1. Дт – 92 Адміністративні витрати Кт – 131 Знос основних засобів

Дт – 91 Загальновиробничі витрати Кт – 131 Знос основних засобів

3. Дт – 131 Знос основних засобів Кт – 91 Загальновиробничі витрати

4. Дт – 23 Виробництво Кт – 131 Знос основних засобів

5. Дт – 131 Знос основних засобів Кт – 23 Виробництво

50. Яким записом на рахунках бухгалтерського обліку буде відображено доход від реалізації продукції ?

1. Дт – 31 “Поточний рахунок” Кт - 36 “Розрахунки з покупцями”

2. Дт – 31 “Поточний рахунок” Кт – 70 “Доходи від реалізації”

3. Дт – 36 “Розрахунки з покупцями” Кт – 70 “Доходи від реалізації”

4. Дт – 441 “Прибуток нерозподілений”Кт – 79 “Фінансові результати”

5. Дт – 36 “Розрахунки з покупцями” Кт – 79 “Фінансові результати”

51. Як на рахунках бухгалтерського обліку буде відображено нарахування зносу комп’ютеру бухгалтера цеха ?

1. Дт - 92 “Адміністративні витрати” Кт -131 “Знос основних засобів”

2. Дт - 91 “Загальновиробничі витрати” Кт - 131 “Знос основних засобів”

3. Дт - 131 “Знос основних засобів” Кт -91 “Загальновиробничі витрати”

4. Дт - 23 “Виробництво” Кт - 13 “Знос основних засобів”

5. Дт - 13 “Знос основних засобів” Кт - 23 “Виробництво”

52. Яку проводку необхідно скласти під час нарахування заробітної плати робітникам зайнятим збутом продукції?

1.Дт - 94 “Інші витрати” Кт - 66 “Розрахунки з оплати праці”.

2. Дт - 91 “Загальновиробничі витрати” Кт - 20 “Виробничі запаси”.

Дт - 93 “Витрати на збут” Кт - 66 “Розрахунки з оплати праці”.

4. Дт - 79 “Фінансові результати” Кт - 93 “Витрати на збут”.

5. Дт - 66 “Розрахунки з оплати праці”Кт - 93 “Витрати на збут”.

53. Який економічний зміст такої бухгалтерської проводки: Д 79 “Фінансові результати” К 901 “Собівартість реалізації готової продукції”?

1. Списуються витрати на збут на фінансовий результат.

Списується собівартість реалізованої готової продукції на фінансовий результат.

3. Списуються адміністративні витрати на фінансовий результат.

4. Списуються доходи від реалізації готової продукції.

5. Списуються загальногосподарські витрати на фінансовий результат.

54. Як на рахунках бухгалтерського обліку буде відображено утримання податку з доходу з заробітної плати слюсаря?

Д 66 «Розрахунки з оплати праці» К 64 «Розрахунки за податками і платежами».

2. Д 92 «Адміністративні витрати» К 64 «Розрахунки за податками і платежами».

3. Д 64 «Розрахунки за податками і платежами» К 66 «Розрахунки з оплати праці».

4.Д 64 «Розрахунки за податками і платежами» К 92 «Адміністративні витрати».

5. Д 23 «Виробництво» К 64 «Розрахунки за податками і платежами».

55. Що означає бухгалтерський запис: Дт – 91 Загальновиробничі витрати Кт – 66 Розрахунки з оплати праці?

1. Видано зарплату начальнику цеху

2. Списано витрати загальновиробничого характеру на витрати виробництва

3. Нараховано заробітну платуадміністративному персоналу цеху

Нараховано заробітну плату робочим цеху

5. Нараховано заробітну плату реалізатору.

56. Що означає така кореспонденція рахунків: Дт 704 «Вирахування з доходу» Кт – 36 «Розрахунки з покупцями»?

1.Відвантажено продукцію покупцю.

2.Нараховано податкове забов’язання з ПДВ.

Повернення покупцем готової продукції.

4.Нараховано податковий кредит.

5. Отримано запаси від кредитора

57. Яку бухгалтерську проводку треба скласти при відображенні збитку?

1.Д 79 “Фінансові результати” К 441 “Нерозподілені прибутки”.

Д 442 “Непокриті збитки” К 79 “Фінансові результати”.

3. Д 443 “Використаний прибуток” К 43 “Резервний капітал”.

4. Д 43 “Резервний капітал” К 441 “Непокриті збитки”.

5. Д 442 “Непокриті збитки” К 441 “Нерозподілені прибутки”.

58. Що означає наступна бухгалтерська проводка: Дт – 20 «Виробництво” Кт 66 “Розрахунки з оплати праці” ?

1. Виплачена заробітна плата робітникам.

Нарахована заробітна плата робітникам забезпечення.

3. Зроблені утримання із заробітної плати.

4. Зменшені витрати на виробництво.

5. Нарахована заробітна плата робітникам збуту.

59. Яку проводку необхідно скласти з нарахування амортизації основних засобів зайнятих на виробництві одного виду продукції?

1. Дт - 79 Фінансові результати Кт - 93 Витрати на збут

2. Дт – 91 Загальновиробничі витрати Кт – 13 Знос необоротних активів

3. Дт – 93 Витрати на збут Кт – 66 Розрахунки з оплати праці

4. Дт – 94 Інші витрати Кт – 66 Розрахунки з оплати праці

Д-т 23 Виробництво Кт – 13 Знос необоротних активів

60. Що означає наступна бухгалтерська проводка:Дт - 31 “Рахунки в банках ”Кт - 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками ” ?

1. Списано собівартість продукції.

2. Відвантажена готова продукція покупцям за договірними цінами.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.01 с.)