ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ РОБОТИ У СПОРТИВНИХ ШКОЛАХДо навчальних груп зі скелелазіння зараховуються діти, які не мають медичних протипоказань і досягли восьмирічного віку.

Навчанні групи у спортивних школах комплектуються з найбільш здібних юнаків та дівчат, які виявили бажання займатися скелелазінням або мають тренувальний досвід занять у споріднених видах спорту (гімнастика, акробатика, стрибки на батуті та інші складно-координаційні види спорту.

У табл. 1 наведені вимоги щодо наповнювання навчальних груп і навчального навантаження у спортивних школах.

Зарахування спортсменів на черговий рік навчання або етап підготовки проводиться за умов зростання їх результатів за підсумками тестування із загальної, спеціальної фізичної, технічної підготовки. Якщо спортсмени не виконали перехідних вимог до чергової групи, вони переводяться до спортивно-оздоровчої групи. При покращанні результатів вони можуть бути відновлені на той рік навчання, з якого були переведені на спортивно-оздоровчий етап.

 

Наповнення навчальних груп

 

В основу положення про наповнення навчальних груп і режим навчально-тренувальної роботи по роках навчання покладена багаторічна система підготовки, яка забезпечує потрібні умови для досягнення оптимальних спортивних результатыв, що відповідають функціональному розвитку дитячого, підліткового організму, а також високого спортивного результату у групах спортивного удосконалення і вищої спортивної майстерності.

Таблиця 1

Режим роботи та наповнюваність навчальних груп

У спортивних школах

Група Рік навчання Вік учнів для зарахування, років Кількість учнів у групі, чол. Навчальне навантаження на тиждень, год. Вимоги до спортивної підготовки
Спортивно-оздоровча Увесь термін 8-9 Нормативи із ЗФП
Початкової підготовки 1-й, більше 1 9-10 10-11 Нормативи із ЗФП і СФП
Навчально-тренувальна 1-й 2-й 3-й більше3 11-12 12-13 13-14 14-15 ІІІ-І юн. р. І юн. р. + 50% ІІІ р. ІІІ + 50% ІІ р. ІІ + 50% І р.
Спортивного удосконалення 1-й 2-й Більше 2 15-16 16-17 17-18 І р. І р. + 50% КМС КМС
Вищої спортивної майстерності Увесь термін і старші МС, МСМК

 

За наявності у складі групи члена або кандидата до збірної команди України зі скелелазіння кількість годин на тиждень може бути збільшена до 36.

Основні форми навчально-тренувальної роботи у спортивних школах:

групові теоретичні заняття (лекції, бесіди викладачів-тренерів з конкретних тем з контрольними питаннями для отримання заліку);

практичні заняття і тренування відповідно до вимог програми;

індивідуальні заняття згідно з планами тренувальних занять;

навчально-тренувальні заняття під час навчально-тренувальних зборів (табл. 2);

перегляд та аналіз навчальних кінофільмів, відеозаписів, слайдів тощо;

тренерська та суддівська практика;

участь спортсменів у змаганнях і показових виступах.

Крім того, учні спортивних шкіл зобов'язані щоденно виконувати ранкову гімнастику, а також завдання викладачів щодо відпрацювання структури змагальних, спеціально-допоміжних і загально-підготовчих вправ.

Керівництво ШВСМ в своїй роботі керується Положенням про ШВСМ.

Підготовка учнів спортивних шкіл від новичка до МСМК є єдиною системою, структурні частини якої обопільно поєднані в досягненні заздалегідь визначеної мети. У процесі багаторічної підготовки виділяють три етапи:

1. Розвиток загальнофізичних можливостей організму і рухових навичок.

2. Визначення спеціалізації виду.

З. Етап великих фізичних навантажень з наступною реалізацією в змаганнях високого рангу.

Відповідно до загальних вимог до спортивних шкіл визначаються й основні завдання роботи з кожною навчальною групою:

спортивно-оздоровчі - виявлення здібних учнів і попередній відбір; виховання зацікавленості до занять скелелазінням, працьовитості й дисциплінованості; всебічна фізична підготовка та оволодіння засадами техніки виду спорту; розвинення рухових якостей, гнучкості, координації, загальної витривалості, функціональних можливостей серцево-судинної та дихальної систем; залучення до змагальної діяльності;

групи початкової підготовки - всебічна фізична підготовка; розвиток сили, швидкості; вивчення та удосконалення структури виконання основних і спеціально-допоміжних вправ; виховання працьовитості та вольових якостей; участь у змаганнях;

навчально-тренувальні групи - розвинення спеціальних фізичних здібностей; підвищення спеціальної працездатності шляхом поступового підвищення тренувальних навантажень; вивчення тактики поведінки на змаганнях та удосконалення змагального досвіду; виховання вольових якостей, самостійності та дисциплінованості;

групи спортивного удосконалення - побудова бази загальної та спеціальної фізичної підготовки до рівня вищих досягнень; розвиток спеціальних фізичних якостей; підвищення обсягу та інтенсивності Тренувальних навантажень; досягнення стабільності виступів у змаганнях .усіх рівнів;

групи вищої спортивної майстерності - значне підвищення обсягу та інтенсивності тренувальних навантажень; досягнення високих результатів в обраному виді скелелазіння; подальший розвиток спеціальних фізичних якостей; удосконалення фізичної, технічної, психологічної й тактичної підготовленості в досягненні високої спортивної майстерності у змаганнях самого високого рівня; досягнення високого рівня теоретичної підготовки щодо методики спортивного тренування.

 

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ ПО ВИДАХ ПІДГОТОВКИ

З.1. Теоретична підготовка

Матеріал з теоретичної підготовки викладається протягом усього терміну навчання з урахуванням віку і рівня підготовленості учнів.

Таблиця 2

Навчальний план теоретичної підготовки на рік, год.

Тема занять Групи
П.П. Н.Т. С.У. В.С.М.
Рік навчання
1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й Увесь термін
Історія розвитку скелелазіння - - - - - - - -
Досягнення українських скелелазів на міжнародних змаганнях -
Правила безпеки у скелелазінні
Місце занять, спорядження, інвентар -
Основні напрямки та тенденції розвитку сучасного скелелазіння - -
Побудова та функції організму людини
Гігієна, загартовування, режим, харчування спортсмена
Правила змагань та основні суддівські терміни - -
Єдина спортивна класифікація, спортивні розряди - -
Лікарський контроль, самоконтроль, профілактика травм і захворювань, перша допомога, відновлювальні засоби у спорті - -
Загальна характеристика спортивного тренування - -
Техніка і тактика скелелазіння
Усього

Теоретичний матеріал.

1.Історія розвитку скелелазіння

Історія розвитку виду спорту. Стислий огляд розвитку скелелазіння. Перспективи скелелазіння як олімпійського виду спорту.

Видатні скелелази світу.

2.Досягнення українських скелелазів на міжнародних змаганнях

Розвиток скелелазіння в Україні. Досягнення українських скелелазів на чемпіонатах світу та Європи. Вступ Федерації альпінізму і Скелелазіння України (ФАіС України) у Міжнародний Союз Альпіністських Асоціацій (UIAA)

З.Правила безпека в-скелелазінні

Вимоги до техніки безпеки на заняттях і змаганнях. Організація та вимоги, що пред'являються до страхування.

Види та прийоми страхування. Запобіжні заходи під час тренувальних занять з метою запобігання нещасних випадків.

Профілактика травматизму.

4.Місце занять, спорядження та інвентар

Оснащення спеціалізованих спортзалів. Структура стендів штучного рельєфу. Зміна рельєфу. Моделювання тренувальних трас. Спорядження для скелелазіння, правила його збереження та використання.

5.Основні напрямки та тенденції розвитку сучасного скелелазіння

Аналіз вищої спортивної майстерності в скелелазінні, провідні тенденції його розвитку. Нові напрямки в техніці, тактиці, методиці тренувань, правилах змагань, розробці спортивного спорядження та тренувального інвентарю. Найважливіші українські та міжнародні змагання.

Фізична, технічна, тактична, психологічна та інтегральна підготовка. Взаємозв'язок цих видів підготовки. Значення окремих видів підготовки в скелелазінні. Типові завдання, засоби, методи кожного виду підготовки, їх вплив на підвищення спортивних досягнень.

6.Побудова та функції організму людини

Стислі відомості про будову та функції організму людини.

Засади спортивної фізіології. Вплив систематичних занять спортом на організм людини.

7.Гігієна, загартовування, режим, харчування спортсмена

Уявлення про гігієну та санітарію. Гігієна тіла, порожнини рота і зубів. Гігієнічні вимоги до одягу та взуття. Режим роботи та відпочинку. Значення, основні правила загартовування. Уявлення про раціональне харчування та загальні витрати енергії протягом доби. Особливості харчування спортсменів під час тренувальних зборів і змагань. Системи харчування, їх вплив на розвиток фізичних якостей.

8.Правила змагань та основні суддівські терміни

Змагання у системі спортивного тренування. Календар змагань. Права та обов'язки учасників змагань. Вивчення правил змагань. Дії суддів при порушенні учасником правил змагань. Міжнародна термінологія, її використання суддівстві змагань.

9.Єдииа спортивна класифікація, спортивні розряди

Значення спортивної класифікації в системі фізичного виховання. Завдання спортивної класифікації. Основні поняття. спортивної класифікації (спортивні розряди, спортивні звання, розрядні норми та вимоги). Присвоєння спортивних звань і розрядів.

10.Лікарський контроль, самоконтроль, профілактика травм і захворювань, перша допомога, відновлювальні засоби в спорті

Основні поняття про лікарський контроль. Самоконтроль під час занять спортом. Поняття про стомлення і перевтомлення. Попередження інфекційних захворювань під час занять спортом. Види та причини спортивного травматизму. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Протипоказання до тренувальних занять і змагань. Загальне уявлення про відновлювальні засоби. Види відновлювальних засобів.

11.Загальна характеристика спортивного тренування

Поняття про спортивне тренування. Мета, завдання, основні принципи та зміст спортивного тренування. Характерні особливості спортивного .тренування юних спортсменів. Поняття про фізичні якості та методи їх розвинення.

Значення планування, обліку і контролю в керуванні тренувальним процесом. Види планування: перспективне, поточне та оперативне. Зміст і документи планування. Методика ведення спортивного щоденника.

12.Техніка й тактика скелелазіння

Поняття про техніку й тактику скелелазіння. Взаємозв'язок техніки й тактики.

Якісні показники техніки: ефективність, економічність, простота, швидкість та адекватність руху. Значення вчасного засвоєння технічних елементів. Індивідуальні особливості в техніці.

Якісні показники тактики: швидкість і гнучкість тактичного мислення, вибір адекватних технічних елементів і вчасне виконання потрібних рухів.

Аналіз техніки основних положень і рухів.

Особливості тактики проходження трас різноманітного характеру. Тактичні рекомендації.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.008 с.)