Контрольні нормативи із загальної та спеціальної фізичної підготовки дляМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Контрольні нормативи із загальної та спеціальної фізичної підготовки дляГруп спортивного удосконалення

 

Контрольна варава Рік навчання
1-й 2-й 3-й
  Перевідні Випускні Перевідні Випускні Перевідні Випускні
Біг 100 м, с 13,2/14,7 13,0/14,5 12,9/14,4 12,6/14,1 12,5/14,0 12,3/13,8
Підтягування на поперечці, кількість разів 24/11 26/12 28/13 ДО/14 30/15 32/16
Підтягування на одній руці, кількість разів - - - -   2/- 3/-
Вис на поперечці на зігнутій руці, с 16/12 18/14 20/16 22/18 24/20 26/22
Вис на планці шириною 1 см, с 30/15 35/20 40/25 45/30 50/35 55/40
Підтягування на планці шириною 1см, кількість разів 7/4 9/5 10/6 12/7 14/8 16/9
Вис на одній руці на планці шириною 2 см, с 12/8 14/10 16/12 18/14 20/16 22/18

 

 

ГРУПИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Відбір

Для відбору в групи вищої спортивної майстерності можна використовувати контрольні нормативи, наведені у таблиці 18.

Зміст і завдання спортивної підготовки

У групах вищої спортивної майстерності значно підвищується інтенсивність тренувальних навантажень.

Основні завдання спортивної підготовки: розвинення спеціальних фізичних якостей; удосконалення фізичної, технічної, психологічної й тактичної підготовленості; досягнення високого рівня теоретичної підготовленості щодо спортивного тренування.

Навчальний план (на увесь термін навчання) для груп вищої спортивної майстерності, год.:

Теоретична підготовка. ЗО

Загальна фізична підготовка 240

Спеціальна фізична підготовка 534

Техніко-тактична підготовка 440

Інструкторська та суддівська практика 40

Виконання контрольних нормативів 4

Участь у змаганнях Згідно з планом спортивних змагань

Медичне обстеження За розкладом

Усього: 1288

План-графік річного циклу підготовки для груп вищої спортивної майстерності наведений у таблиці 19.

Вивчення та удосконалення техніко-тактичних знань і навичок скелелазіння:

подальше удосконалення техніки - збільшення обсягів технічних елементів з урахуванням індивідуальних фізичних можливостей;

відпрацювання основних технічних елементів на поверхнях різного нахилу;

сполучення і послідовне виконання основних технічних елементів;

відпрацювання складних технічних елементів з коректуванням відповідно до індивідуальних особливостей спортсмена, сполучення простих і складних елементів;

удосконалення техніки лазіння на швидкість і трудність

Участь в офіційних і контрольних змаганнях. Практика суддівства офіційних змагань.

Таблиця 19

План-графік річного циклу підготовки (на увесь термін навчання) для груп

Вищої спортивної майстерності, год.

 

Розділ підготовки Місяць Усього за рік
IX X XI XII І II ІІІ ІY Y YI YII YIII
Теоретична підготовка -
Практичні заняття                          
Загальна фізична підготовка
Спеціальна фізична підготовка
Техніко-тактична підготовка
Інструкторська та суддівська практика -
Виконання контрольних нормативів - - - - - - - - - -
Участь у змаганнях Згідно з планом спортивних змагань  
Медичне обстеження За розкладом  
Усього: 107 106 106 106 108 107 108 108 108 108 108 108

 

 

Таблиця 20

Контрольні нормативи із загальної та спеціальної фізичної підготовки для груп вищої спортивної майстерності, год.

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна вправа Рік навчання
1-й 2-й більше 2 років
Перевідні Випускні Перевідні Випускні
Біг 100 м, с 12,2/13,7 12,0/13,5 12,0/13,5 11,9/13,4 За нормативними вимогами для членів збірної команди
Підтягування на поперечці, кількість разів 32/16 34/17 34/17 36/18
Підтягування на одній руці, кількість разів 3/- 4/- 4/1 5/2
Вис на поперечці на зігнутій руці, с 28/24 30/26 32/26 35/28
Вис на планці шириною 1 см, с 60/ 45 65/50 70/55 75/60
Підтягування на планці шириною 1 см, кількість разів 17/9 19/10 19/11
Вис на одній руці на планці шириною 2 см, с 24/20 26/22 28/24 30/26

 

 

ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Вивчення тактики скелелазіння відбувається водночас із засвоєнням технічних елементів і формуванням технічних навичок.

Основними методами тактичної підготовки є:

пояснення тренера під час вивчення спортсменом окремого технічного елементу або сполучення технічних елементів;

вправи з тактичним змістом завдання;

контрольні змагання;

участь в офіційних змаганнях;

вивчення теорії й тактики скелелазіння, перегляд і аналіз дій спортсменів у змаганнях.

Виховання тактичного мислення у скелелазів - процес тривалий і потребує особливої уваги тренера. Завдання та методи тактичної підготовки скелелазів стають складнішими з підвищенням їх спортивної майстерності.

Основні завдання та методи тактичної підготовки-скелелазів:

 

Завдання Методи
Вибір адекватних технічних елементів при проходженні швидкісних і складних трас Визначення раціонального розкладу рухів під час огляду трас з наступним проходженням трас згідно з розкладом, аналіз помилок і коректування розкладу
Коректування розкладу рухів безпосередньо під час проходження трас Проходження складних трас після огляду схеми траси або після демонстрації проходження більш сильнішим спортсменом
Розподіл сил під час проходження траси, вибір позиції для відпочинку, а також темпу під час проходження різних ділянок траси Проходження трас, складених з ділянок різної трудності (від простих до надто складних); відпрацювання ділянок нарізно з наступним проходженням всієї траси
Вибір позиції для "защіпання" вірьовки для страхування у проміжні пункти страхування Огляд і проходження трас з нижнім страхуванням. (Під час складання трас передбачається декілька варіантів позицій для "защіпання")

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА

Психологічна підготовка - одна з найважливіших сторін підготовки скелелаза.

До основних напрямків психологічної підготовки відносяться:формування мотивації для занять скелелазінням;

виховання вольових якостей;

аутогенне тренування;

удосконалення швидкості реагування;

регуляція психічної напруженості;

управління передстартовим станом спортсмена.

Головна мета психологічної підготовки - досягнення стану психічної готовності спортсменів до основних змагань сезону. До часткових завдань психологічної підготовки належать;

досягнення спортсменом упевненості у своїх силах і можливостях;

придбання уміння володіти собою, керувати своїми почуттями, діями, емоціями поведінкою;

виховання прагнення до кінця боротися за перемогу;

формування стійкості до внутрішніх і зовнішніх перешкод.

Методи психологічної підготовки:

пояснення та настанови тренера;

лекції, розповіді, бесіди;

створення відповідних ситуацій у ході навчально-тренувальних занять;

виховна робота;

тренувальні змагання, підготовчі та основні змагання сезону.

У психологічній підготовці потрібний індивідуальний підхід до учнів з урахуванням їх характеру, навичок і здібностей.

ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Планування - невід'ємна складова управління спортивною підготовкою у скелелазінні, дозволяє поступово і цілеспрямовано реалізовувати її цілі та завдання.

Відповідно до термінів виконання завдань плани умовно поділяють на перспективні, поточні та оперативні. До перспективних відносяться плани, розроблені на весь період навчання, та плани підготовки до найважливіших змагань терміном більше одного року, до поточних -плани навчально-тренувального процесу на рік, півріччя, місяць. Оперативні плани містять такі показники: структура й зміст одного тренувального заняття; структура змагальної діяльності скелелаза з метою досягнення відповідного результату в найближчих змаганнях або окремому етапі змагань.

У групах початкової підготовки навчальний рік не поділяється на періоди, враховуючи, що весь навчальний процес носить загально-підготовчий характер.

Планування навчально-тренувальних занять у групах і розподіл навчального матеріалу по розділах підготовки здійснюються відповідно до навчальних планів і планів-графіків річних циклів підготовки з урахуванням періоду підготовки.

Залежно від особливостей календаря спортивних змагань у групах спортивного удосконалення і вищої спортивної майстерності річні плани можуть мати два цикли спортивної підготовки. Планування спортивної підготовки для скелелазів, що входять до складу збірних команд країни, здійснюється тренерськими радами або старшими тренерами відповідних підрозділів державних структур України.

Підготовчий, період поділяється на два етапи – загально-підготовчий та спеціально-підготовчий. У загально-підготовчому етапі виділяють утягуючий та базовий мезоцикли.

Робота в утягуючому мезоциклі має бути спрямована на створення підґрунтя для подальшої тренувальної роботи. У базовому мезоциклі тренувальні заняття повинні бути спрямовані на підвищення функціональних можливостей організму спортсмена, на удосконалення придбаних і засвоєння нових техніко-тактичних навичок скелелазіння.

У спеціально-підготовчому етапі проводиться робота щодо підвищення функціональних можливостей, техніко-тактичних показників спортсмена.

Змагальний період поділяється на два мезоцикли - передзмагальний та змагальний. До завдань змагального мезоциклу відносяться підготовка до основних змагань, участь у цих змаганнях і відновлення енергетичного і психіко-емоційного потенціалів спортсмена. Змагальний мезоцикл складається з вступного, ударного, настроювального, змагального та розвантажувального мікроциклів.

Перехідний період - відпочинок та оздоровчі заходи, реабілітація.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.007 с.)