ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ,
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ,ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ,

СПОРТУ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ФЕДЕРАЦІЯ АЛЬПІНІЗМУ І СКЕЛЕЛАЗІННЯ УКРАЇНИ

 

СКЕЛЕЛАЗІННЯ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ДЛЯ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ,

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ,

ШКІЛ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

 

 

Київ 2000р.

ВСТУП

Програма зі скелелазіння розроблена для дитячих спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву та шкіл вищої спортивної майстерності і є основним документом у плануванні, організації навчально-тренувальної та виховної роботи. Програма складена згідно з вимогами Типового положення про ДЮСШ та СДЮШОР, затвердженого наказом Міністерства України у справах молоді і спорту № 1681 від 2.09.92 р., з доповненнями і змінами наказом Держкомспорту України № 2311 від 18.08.95р., № 3317 від 26.12.95 р.; № 121 від 25.11.96 р., № 65 від 12.01.98 р. Під час розробки програми був урахований багаторічний передовий досвід підготовки кваліфікованих спортсменів, а також результати досліджень у галузі дитячо-юнацького спорту.

Навчальний матеріал програми складається з теоретичного та практичного розділів, викладений відповідно до змісту роботи у групах початкової підготовки, навчально-тренувальних, спортивного удосконалення та групах вищої спортивної майстерності, що дозволяє тренерам спортивних шкіл виробити єдиний комплексний підхід до оцінки тренувального процесу в багаторічній системі підготовки скелелазів. Обидва розділи програми взаємопов'язані й передбачають виховання гармонійно розвиненої людини.

Нормативна частина програми враховує, що скелелазіння відноситься до складно-координаційннх видів спорту, і є офіційним документом, згідно з яким планується навчально-тренувальна робота у спортивних школах.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ РОБОТИ У СПОРТИВНИХ ШКОЛАХ

До навчальних груп зі скелелазіння зараховуються діти, які не мають медичних протипоказань і досягли восьмирічного віку.

Навчанні групи у спортивних школах комплектуються з найбільш здібних юнаків та дівчат, які виявили бажання займатися скелелазінням або мають тренувальний досвід занять у споріднених видах спорту (гімнастика, акробатика, стрибки на батуті та інші складно-координаційні види спорту.

У табл. 1 наведені вимоги щодо наповнювання навчальних груп і навчального навантаження у спортивних школах.

Зарахування спортсменів на черговий рік навчання або етап підготовки проводиться за умов зростання їх результатів за підсумками тестування із загальної, спеціальної фізичної, технічної підготовки. Якщо спортсмени не виконали перехідних вимог до чергової групи, вони переводяться до спортивно-оздоровчої групи. При покращанні результатів вони можуть бути відновлені на той рік навчання, з якого були переведені на спортивно-оздоровчий етап.

 

Наповнення навчальних груп

 

В основу положення про наповнення навчальних груп і режим навчально-тренувальної роботи по роках навчання покладена багаторічна система підготовки, яка забезпечує потрібні умови для досягнення оптимальних спортивних результатыв, що відповідають функціональному розвитку дитячого, підліткового організму, а також високого спортивного результату у групах спортивного удосконалення і вищої спортивної майстерності.

Таблиця 1

Режим роботи та наповнюваність навчальних груп

У спортивних школах

Група Рік навчання Вік учнів для зарахування, років Кількість учнів у групі, чол. Навчальне навантаження на тиждень, год. Вимоги до спортивної підготовки
Спортивно-оздоровча Увесь термін 8-9 Нормативи із ЗФП
Початкової підготовки 1-й, більше 1 9-10 10-11 Нормативи із ЗФП і СФП
Навчально-тренувальна 1-й 2-й 3-й більше3 11-12 12-13 13-14 14-15 ІІІ-І юн. р. І юн. р. + 50% ІІІ р. ІІІ + 50% ІІ р. ІІ + 50% І р.
Спортивного удосконалення 1-й 2-й Більше 2 15-16 16-17 17-18 І р. І р. + 50% КМС КМС
Вищої спортивної майстерності Увесь термін і старші МС, МСМК

 

За наявності у складі групи члена або кандидата до збірної команди України зі скелелазіння кількість годин на тиждень може бути збільшена до 36.

Основні форми навчально-тренувальної роботи у спортивних школах:

групові теоретичні заняття (лекції, бесіди викладачів-тренерів з конкретних тем з контрольними питаннями для отримання заліку);

практичні заняття і тренування відповідно до вимог програми;

індивідуальні заняття згідно з планами тренувальних занять;

навчально-тренувальні заняття під час навчально-тренувальних зборів (табл. 2);

перегляд та аналіз навчальних кінофільмів, відеозаписів, слайдів тощо;

тренерська та суддівська практика;

участь спортсменів у змаганнях і показових виступах.

Крім того, учні спортивних шкіл зобов'язані щоденно виконувати ранкову гімнастику, а також завдання викладачів щодо відпрацювання структури змагальних, спеціально-допоміжних і загально-підготовчих вправ.

Керівництво ШВСМ в своїй роботі керується Положенням про ШВСМ.

Підготовка учнів спортивних шкіл від новичка до МСМК є єдиною системою, структурні частини якої обопільно поєднані в досягненні заздалегідь визначеної мети. У процесі багаторічної підготовки виділяють три етапи:

1. Розвиток загальнофізичних можливостей організму і рухових навичок.

2. Визначення спеціалізації виду.

З. Етап великих фізичних навантажень з наступною реалізацією в змаганнях високого рангу.

Відповідно до загальних вимог до спортивних шкіл визначаються й основні завдання роботи з кожною навчальною групою:

спортивно-оздоровчі - виявлення здібних учнів і попередній відбір; виховання зацікавленості до занять скелелазінням, працьовитості й дисциплінованості; всебічна фізична підготовка та оволодіння засадами техніки виду спорту; розвинення рухових якостей, гнучкості, координації, загальної витривалості, функціональних можливостей серцево-судинної та дихальної систем; залучення до змагальної діяльності;

групи початкової підготовки - всебічна фізична підготовка; розвиток сили, швидкості; вивчення та удосконалення структури виконання основних і спеціально-допоміжних вправ; виховання працьовитості та вольових якостей; участь у змаганнях;

навчально-тренувальні групи - розвинення спеціальних фізичних здібностей; підвищення спеціальної працездатності шляхом поступового підвищення тренувальних навантажень; вивчення тактики поведінки на змаганнях та удосконалення змагального досвіду; виховання вольових якостей, самостійності та дисциплінованості;

групи спортивного удосконалення - побудова бази загальної та спеціальної фізичної підготовки до рівня вищих досягнень; розвиток спеціальних фізичних якостей; підвищення обсягу та інтенсивності Тренувальних навантажень; досягнення стабільності виступів у змаганнях .усіх рівнів;

групи вищої спортивної майстерності - значне підвищення обсягу та інтенсивності тренувальних навантажень; досягнення високих результатів в обраному виді скелелазіння; подальший розвиток спеціальних фізичних якостей; удосконалення фізичної, технічної, психологічної й тактичної підготовленості в досягненні високої спортивної майстерності у змаганнях самого високого рівня; досягнення високого рівня теоретичної підготовки щодо методики спортивного тренування.

 

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ ПО ВИДАХ ПІДГОТОВКИ

З.1. Теоретична підготовка

Матеріал з теоретичної підготовки викладається протягом усього терміну навчання з урахуванням віку і рівня підготовленості учнів.

Таблиця 2

Навчальний план теоретичної підготовки на рік, год.

Тема занять Групи
П.П. Н.Т. С.У. В.С.М.
Рік навчання
1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й Увесь термін
Історія розвитку скелелазіння - - - - - - - -
Досягнення українських скелелазів на міжнародних змаганнях -
Правила безпеки у скелелазінні
Місце занять, спорядження, інвентар -
Основні напрямки та тенденції розвитку сучасного скелелазіння - -
Побудова та функції організму людини
Гігієна, загартовування, режим, харчування спортсмена
Правила змагань та основні суддівські терміни - -
Єдина спортивна класифікація, спортивні розряди - -
Лікарський контроль, самоконтроль, профілактика травм і захворювань, перша допомога, відновлювальні засоби у спорті - -
Загальна характеристика спортивного тренування - -
Техніка і тактика скелелазіння
Усього

Теоретичний матеріал.

1.Історія розвитку скелелазіння

Історія розвитку виду спорту. Стислий огляд розвитку скелелазіння. Перспективи скелелазіння як олімпійського виду спорту.

Видатні скелелази світу.

2.Досягнення українських скелелазів на міжнародних змаганнях

Розвиток скелелазіння в Україні. Досягнення українських скелелазів на чемпіонатах світу та Європи. Вступ Федерації альпінізму і Скелелазіння України (ФАіС України) у Міжнародний Союз Альпіністських Асоціацій (UIAA)

З.Правила безпека в-скелелазінні

Вимоги до техніки безпеки на заняттях і змаганнях. Організація та вимоги, що пред'являються до страхування.

Види та прийоми страхування. Запобіжні заходи під час тренувальних занять з метою запобігання нещасних випадків.

Профілактика травматизму.

4.Місце занять, спорядження та інвентар

Оснащення спеціалізованих спортзалів. Структура стендів штучного рельєфу. Зміна рельєфу. Моделювання тренувальних трас. Спорядження для скелелазіння, правила його збереження та використання.

5.Основні напрямки та тенденції розвитку сучасного скелелазіння

Аналіз вищої спортивної майстерності в скелелазінні, провідні тенденції його розвитку. Нові напрямки в техніці, тактиці, методиці тренувань, правилах змагань, розробці спортивного спорядження та тренувального інвентарю. Найважливіші українські та міжнародні змагання.

Фізична, технічна, тактична, психологічна та інтегральна підготовка. Взаємозв'язок цих видів підготовки. Значення окремих видів підготовки в скелелазінні. Типові завдання, засоби, методи кожного виду підготовки, їх вплив на підвищення спортивних досягнень.

6.Побудова та функції організму людини

Стислі відомості про будову та функції організму людини.

Засади спортивної фізіології. Вплив систематичних занять спортом на організм людини.

7.Гігієна, загартовування, режим, харчування спортсмена

Уявлення про гігієну та санітарію. Гігієна тіла, порожнини рота і зубів. Гігієнічні вимоги до одягу та взуття. Режим роботи та відпочинку. Значення, основні правила загартовування. Уявлення про раціональне харчування та загальні витрати енергії протягом доби. Особливості харчування спортсменів під час тренувальних зборів і змагань. Системи харчування, їх вплив на розвиток фізичних якостей.

8.Правила змагань та основні суддівські терміни

Змагання у системі спортивного тренування. Календар змагань. Права та обов'язки учасників змагань. Вивчення правил змагань. Дії суддів при порушенні учасником правил змагань. Міжнародна термінологія, її використання суддівстві змагань.

9.Єдииа спортивна класифікація, спортивні розряди

Значення спортивної класифікації в системі фізичного виховання. Завдання спортивної класифікації. Основні поняття. спортивної класифікації (спортивні розряди, спортивні звання, розрядні норми та вимоги). Присвоєння спортивних звань і розрядів.

10.Лікарський контроль, самоконтроль, профілактика травм і захворювань, перша допомога, відновлювальні засоби в спорті

Основні поняття про лікарський контроль. Самоконтроль під час занять спортом. Поняття про стомлення і перевтомлення. Попередження інфекційних захворювань під час занять спортом. Види та причини спортивного травматизму. Надання першої допомоги при нещасних випадках. Протипоказання до тренувальних занять і змагань. Загальне уявлення про відновлювальні засоби. Види відновлювальних засобів.

11.Загальна характеристика спортивного тренування

Поняття про спортивне тренування. Мета, завдання, основні принципи та зміст спортивного тренування. Характерні особливості спортивного .тренування юних спортсменів. Поняття про фізичні якості та методи їх розвинення.

Значення планування, обліку і контролю в керуванні тренувальним процесом. Види планування: перспективне, поточне та оперативне. Зміст і документи планування. Методика ведення спортивного щоденника.

12.Техніка й тактика скелелазіння

Поняття про техніку й тактику скелелазіння. Взаємозв'язок техніки й тактики.

Якісні показники техніки: ефективність, економічність, простота, швидкість та адекватність руху. Значення вчасного засвоєння технічних елементів. Індивідуальні особливості в техніці.

Якісні показники тактики: швидкість і гнучкість тактичного мислення, вибір адекватних технічних елементів і вчасне виконання потрібних рухів.

Аналіз техніки основних положень і рухів.

Особливості тактики проходження трас різноманітного характеру. Тактичні рекомендації.

 

Загальна фізична підготовка

 

Б. Вправи з предметами

Вправи зі скакалкою: стрибки на одній та на двох ногах, з однієї ноги на другу; підстрибування з подвійним обертом скакалки; стрибки зі скакалкою рухаючись прямо і по колу.

Вправи з набивним м'ячем: м'яч у руках - згинання та розгинання рук, колові рухи руками й тулубом; перекидання м'яча стоячи в парах і колі з різних положень (стоячи, стоячи на колінах ,сидячи) різними способами - поштовхом від грудей, від плеча однією рукою, кидком двома руками через голову, між ніг; змагання на дальність кидка однією та двома руками; естафети з м'ячами.

В. Вправи для розвитку сили

Підтягування на поперечці на двох та одній руці, на двох поперечках різної висоти (одна рука , вище іншої); підтягування на планках різної ширини; утримання тіла в кінцевій точці підтягування на двох та одній руці.

Виси на поперечці та планках з вантажем, на планках різної ширини на одній та двох руках.

Підіймання по похилій драбині за допомогою рук з обтяженням.

Пересування по скелі або стенду штучного рельєфу тільки за допомогою рук.

Лазіння по коротких і складних трасах (болдерінг).

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи, у стійці на руках, в упорі на брусах; присідання на двох (одній) нозі.

Станова тяга гирі або гіперекстензія.

ГРУПИ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Відбір

До навчальних груп зі скелелазіння зараховуються діти 8 років, підлітки та молодь, які не мають медичних протипоказань для занять спортом, виявили бажання займатися скелелазінням або мають індивідуальний досвід у споріднених видах спорту (гімнастика, акробатика). При відборі звернути увагу на такі фізичні якості: сила, швидкість, гнучкість, боязнь висоти, стан психічної та нервової систем, координація.

Мета відбору - виявлення учнів з подальшим вихованням у них зацікавленості до, занять скелелазінням, працьовитості та дисциплінованості, всебічно фізично розвинених.

Для визначення підготовленості дітей можна використовувати контрольні нормативи, що наведені у табл. З.

Планування та організація навчально-тренувального процесу

Навчальний план і плани-графіки річних циклів підготовки наведені табл. 4,5,6.

Вивчення та вдосконалення техніко-такгачних знань і навичок скелелазіння:

основні положення та рухи;

основні види хватів - пасивний, активний, ребром долоні, зворотний;

основні види перехоплень - прямий, діагональний, навхрест;

основні рухи ногами - накочування, упор, контрупор, розпір.

сполучення різноманітних технічних елементів і рухів різної технічної складності;

підступання ногами, опір на ноги, прямі перехоплення руками з наступними заступаннями ногами на відповідні зачіпки;

перехоплення навхрест: над опорною рукою, з підопорної руки

перехоплення навхрест із положень розпору, накату;

накочування на п'ятку, використання захвату ногою на різних кутах карнизах;

вправи для удосконалення техніки швидкісного лазіння. Участь у змаганнях з техніки виконання основних елементів і прийомів, контрольних змаганнях відповідно до офіційних планів.

Таблиця З
Контрольні нормативи із загальної та спеціальної фізичної підготовки
для груп початкової підготовки

 

Контрольна вправа Рік навчання
1-й й 2-й
Вступні Випускні Вступні Випускні
Біг на 20 м, с 4,3/4,8 4,1/4,6 4,174,6 3,8/4,3
Крос без урахування часу, м 500/300 800/500 1000/800 1500/1000
Віджимання від підлоги, кількість разів 8/4 10/6 1-2/7 15/8
Підтягування на поперечці, кількість разів 4/1 6/2 8/2 10/3
Вис на поперечці на двох руках, с 35/25 40/35 45/40 50/45
Піднімання ніг до поперечки, кількість разів 4/2 6/4 8/5 10/6
Присідання на одній нозі, потім на другій, кількість разів (разом) 12/8 16/12 18/14 22/16
Стрибок у довжину з місця, см 156/135 167/143 168/145 178/152

Примітка.Тут і далі через дріб указані нормативи: хлопчики / дівчатка

Таблиця 4

Навчальний план для груп початкової підготовки, год.

 

Розділ підготовки     Рік навчання
1-й 2-й
Теоретична підготовка
Загальна фізична підготовка   * -
Спеціальна фізична підготовка
Техніко-тактична підготовка
Інструкторська та суддівська практика - -
Виконання контрольних нормативів
Участь у змаганнях Згідно з календарем спортивних змагань
Медичне обстеження За розкладом
Усього:

 

 

Таблиця 5

План-графік річного циклу підготовки для груп початкової підготовки

Го року навчання

 

Розділ підготовки     Місяць Усього за рік    
IX X XI XII І II ІІІ ІY Y YI YII YIII
Теоретична підготовка - - - - - - -
Практичні заняття                          
Спеціальна фізична підготовка
Загальна фізична підготовка
Техніко-тактична підготовка б
Інструкторська та суддівська практика                          
Виконання контрольних нормативів - - - -   - - - - - -
Участь у змаганнях Згідно з планом спортивних змагань  
Медичне обстеження За розкладом  
Усього: 26 26 26 26 26 26 26 26
                                           

 

Таблиця 6

План-графік річного циклу підготовки для груп початкової підготовки

Го року навчання

Розділ підготовки     Місяць Усього за рік    
IX X XI XII І II ІІІ ІY Y YI YII YIII
Теоретична підготовка - - - - - - - - -
Практичні заняття                          
Спеціальна фізична підготовка
Загальна фізична підготовка
Техніко-тактична підготовка
Інструкторська та суддівська практика - - - - - - - - - - - - -
Виконання контрольних нормативів - - - - - - - - - - -
Участь у змаганнях Згідно з планом спортивних змагань  
Медичне обстеження За розкладом  
Усього:
                                           

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНІ ГРУПИ

Відбір

Для комплектування навчально-тренувальних груп можна використовувати контрольні нормативи, наведені у таблиці 12.

План-графік річного циклу підготовки для навчально-тренувальннх груп

Го року навчання, год.

 

Розділ підготовки Місяць Усього за рік    
IX X XI XII І II ІІІ ІY Y YI YII YIII
Теоретична підготовка    
Практичні заняття                          
Загальна фізична підготовка і
Спеціальна фізична підготовка
ТехнІко-тактична підготовка
Інструкторська та суддівська практика - - - - - - - -
Виконання контрольних нормативів - - - - - - - - - -
Участь у змаганнях Згідно з планом спортивних змагань  
Медичне обстеження За розкладом  
Усього: 44 45 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46

Таблиця 9

План-графік річного циклу підготовки для навчально-тренувальних груп

Го року навчання, год.

Розділ підготовки Місяць Усього за рік    
IX X XI XII І II ІІІ ІY Y YI YII YIII
Теоретична підготовка   .  
Практичні заняття                          
Загальна фізична підготовка
Спеціальна фізична підготовка
Техніко-тактична підготовка
Інструкторська та суддівська практика - - - - - - - -
Виконання контрольних нормативів - - - - - - - - - -
Участь у змаганнях Згідно з планом спортивних змагань  
Медичне обстеження За розкладом  
Усього: 56 55 55 55 55 56 56 56. 56 56 56 56-

 

Таблиця 10

План-графік річного циклу підготовки для навчально-тренувальних груп

Го року навчання

Розділ підготовки Місяць Усього за рік
IX X XI XII І II ІІІ ІY Y YI YII YIII
Теоретична підготовка -
Практичні заняття                          
Загальна фізична підготовка
Спеціальна фізична підготовка
Техніко-тактична підготовка 20 .
Інструкторська та суддівська практика   - - - -
Виконання контрольних нормативів - - - - - - - - - -
Участь у змаганнях Згідно з плавом спортивних змагань  
Медичне обстеження За розкладом  
Усього: 64 64 64 64 63 64 64. 64 63 64 63 63

 

Таблиця 11

План-графік річного циклу підготовки для навчально-тренувальних груп

Го року навчання, год.

 

 

Розділ підготовки Місяць Усього за рік
IX X XI XII І II ІІІ ІY Y YI YII YIII
Теоретична підготовка - -
Практичні заняття                          
Загальна фізична підготовка
Спеціальна фізична підготовка ЗО ЗО З0
Техніко-тактична підготовка
Інструкторська та суддівська практика - - - -
Виконання контрольних нормативів - - - - - - - - - -
Участь в змаганнях Згідно з планом спортивних змагань  
Медичне обстеження За розкладом  
Усього: 70 70 69 69 69 69 69 69 70 70 70 70

 

 

Таблиця 12

Відбір

Для відбору до груп спортивного удосконалення можна використовувати контрольні нормативи, наведені у табл. 13.

Основними критеріями є: функціональний стан спортсмена, рівень його техніко-тактичиої майстерності, а також силової, швидкісної, швидкісно-силової витривалості.

Особлива увага приділяється розвитку специфічної локальної витривалості м'язів передпліччя і верхнього плечового поясу та їх потужності при виконанні швидкісно-силової роботи.

Важливе значення має також стабільність результатів спортсмена у змаганнях.

 

6.2. Зміст і завдання спортивної підготовки

Мета підготовки у групах спортивного удосконалення: створення бази загальної та спеціальної фізичної підготовленості до вищих досягнень; удосконалення спеціальних фізичних якостей; підвищення обсягу та інтенсивності тренувальних навантажень; досягнення стабільності виступів у змаганнях.

Навчальний план і плани-графіки річних циклів підготовки для груп спортивного удосконалення наведені у табл. 14-17.

Вивчення та удосконалення техніко-тактичних знань і навичок скелелазіння:

удосконалення вивчених основних положень і рухів;

основні положення та рухи;

сполучення різних технічних елементів;

удосконалення техніки пересування по скелі та стенду штучного рельєфу;

перехоплення навхрест на прямій опорній руці;

поворотні перехоплення навхрест;

вихід на карниз накочуванням на ногу;

підхоплення носком ноги зачіпок на зовнішніх кутах;

заклинювання гомілки між зачіпками на внутрішніх кутах,

перехоплення навхрест із наступним діагональним перехопленням у положенні накочування на ногу;

серії діагональних перехоплень;

упор ногою у зачіпку з наступним випрямленням тулуба і прямим перехопленням на стельових поверхнях;

розпір ногами між зачіпками (стегно однієї нога розвернуте зовнішнім боком до стіни);

використання зачіпок підхопленням з наступними перехопленнями вбік, навхрест;

перехоплення ривком з одночасним поштовхом опорною ногою;

вправи для удосконалення техніки швидкісного лазіння;

заступання на зачіпки з наступним накочуванням на ногу і поштовхом для подальшого руху;

лазіння без допомоги ніг методом "гойдалка" по стельових поверхнях, що нависають;

вихід на карниз без допомоги ніг методом "гойдалка".

використання дохапання;

підстрибування із наступним заступанням і накочуванням на ногу;

відпрацювання старту та фінішу;

упорядкування розкладу рухів при перегляді навчальних і змагальних трас;

удосконалення техніки й тактики швидкісного лазіння в режимі парного лазіння.

Виступ у тренувальних і офіційних змаганнях. Практика суддівства.

Таблиця 14

Навчальний план для груп спортивного удосконалення, год.

 

Розділ підготовки Рік навчання
1-й 2-й 3-й
Теоретична підготовка
Загальна фізична підготовка
Спеціальна фізична підготовка
Техніко-тактична підготовка
Інструкторська та суддівська практика
Виконання контрольних нормативів
Участь у змаганнях Згідно з планом спортивних змагань
Медичне обстеження За розкладом
Усього: 884 944 1048

 

Таблиця 15

План-графік річного циклу підготовки для груп спортивного удосконалення

Го року навчання, год.

 

 

Розділ підготовки Місяць Усього за рік
IX X XI XII І II ІІІ ІY Y YI YII YIII
Теоретична підготовка 2  
Практичні заняття                          
Загальна фізична підготовка
Спеціальна фізична підготовка ЗО
Техніко-тактична підготовка
Інструкторська та суддівська практика 2 ' - -
Виконання контрольних нормативів - - - - - - - - - -
Участь у змаганнях Згідно з планом спортивних змагань  
Медичне обстеження За розкладом      
Усього: 74 74 74 74 74 74 74 72 72 74 74 74

 

Таблиця 16

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.032 с.)