ТОП 10:

Запити до декількох таблиць.Запити можна створювати для відбору даних як з однієї, так і з декількох таблиць. Запити до декількох таблиць виконуються аналогічно запитам до одно-табличних БД із тією лише різницею, що у вікно конструктора запиту додаються всі таблиці, дані яких потрібні в запиті. При цьому необхідно враховувати наявність зв'язків між таблицями.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Створити простий запит - вибрати декілька полів з таблиці Клієнти.

2. За допомогою Конструктора створити запити, що задовольняють умовам:

· єдине значення типу клієнта;

· два різних значення типу клієнта;

· прізвища клієнтів, що починаються з визначеної букви (використовувати шаблони);

· прізвища клієнтів, що закінчуються на “ов”;

· прізвища клієнтів одного міста й одного типу;

· прізвища й імена клієнтів, що проживають в одному з міст чи з однією знижкою;

· прізвища клієнтів, у яких операції більше 40000 гривень;

· прізвища клієнтів, що відносяться до типу "випадковий" і операції яких у межах від 20000 до 50000 гр.

Примітка: У запиті повинні бути включені поля Прізвище, Ім'я, По батькові і ті поля, де вводяться критерії.

3. Після того, як був заданий критерій для запиту, запит потрібно виконати і зберегти під ім'ям, що підходить за змістом.

Для запитів з полем типу Дата / Время додати поле Прізвище, Дата народження і вибрати записи, що задовольняють умовам:

· дата більше 01.01.85;

· дата в інтервалі значень і заданий тип операції;

· прізвища та імена клієнтів, що народилися в 80-х роках;

· обчислити вік клієнтів;

· прізвища та імена клієнтів, що народилися в першій половині місяця;

4. Створити підсумковий запит:

· залишити в запиті поля Сума операції, ТипКлієнта, КодКлієнта, обчислити максимальне значення суми операції для кожного типу клієнта і підрахувати кількість клієнтів по типу операції (використовуючи Count ).

· Запит з полями, що обчислюються:

· включити в запит поле, що обчислюється, що є результатом зчеплення текстових полівПрізвище, Ім'я, По батькові. Назвати поле, що обчислюється, якПІПБ.

5. Створити запит, у якому використовуються поля з двох раніше створених і зв'язаних таблиць, задавши йому ім'я "Запит для 2-х таблиць"

· згрупувати по типу та обчислити середню суму операцій для кожного клієнта.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1) Що таке запит ?

2) Назвіть елементи вікна конструктора запитів.

3) Що таке бланк QBE ?

4) Де записуються умови вибору для запиту ?

5) Як видалити таблицю з запиту?

6) Як видалити поле з запиту? Перелічите основні операторі, яки можна використати в запиті.

7) У чому розходження між операторами OR і AND ?

8) Призначення підсумкових запитів.

9) Як обчислити суму значень заданого поля?

10) Як здійснити сортування записів у запиті?

11) Які види обчислень можна зробити в підсумкових полях?

 

Практичне ЗАНЯТТЯ № 6(2 год.)

СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ запитІВ - ДІЙ

ЦІЛЬ РОБОТИ

Придбати навички по роботі з даними бази за допомогою запитів-дій.

ЗАДАЧІ РОБОТИ

Створити і виконати різні типи запитів-дій.

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

· Вивчити теоретичні положення п.5.

· Відкрити створену в попередніх роботах базу даних.

· Створити резервну копію таблиці.

· Обновити дані за допомогою запиту на відновлення.

· Видалити деякі дані за допомогою запиту на видалення.

· Додати дані в запиті на додавання записів.

· Створити запит на створення таблиці для збереження результатів підсумкового запит.

· Наочно представити дані підсумкових запитів, що передбачають угруповання по декількох (двох) ознаках, використовуючи перехресний запит.

Вимоги до звіту

· Звіт про пророблену роботу повинний містити файл БД (резервний і новий)

ЗАГАЛЬНІ теоретичні ПОЛОЖЕННЯ

Поняття запитів-дій

Для швидкої зміни, вставки, створення чи видалення наборів даних з бази даних використовуються "керуючі запити" чи "запити-дії". Створення запитів-дій аналогічно створенню запитів-вибірок. Відмінність лише в тім, що в режимі конструктора запитів необхідно вказати тип дій над обраними записами.

Існує усього чотири типи таких запитів: запит-дія для створення таблиці,запит-дія для відновленняданих,запит-дія для видаленняданих,запит-дія для додаванняданих:

· Створення таблиці.Цей запит дозволяє зберегти набір даних, що вийшли у відповідь на запит, у виді таблиці.

· Відновлення. Використовується для того, щоб обновити значення деяких полів для всіх записів, що вийшли у відповідь на запит.

· Видалення. Використовується для видалення всіх записів, що вийшли у відповідь на запит.

· Додавання. Використовується для додавання даних у наявну таблицю.

ACCESS відзначає запити-дії спеціальними значками (Мал.8).

Рис. 8 Меню для вибору типу запиту-дії.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.005 с.)