ТОП 10:

Дайте обґрунтовану відповідьВиробництво мінеральних добрив супроводжується забрудненням зовнішнього середовища. Використання мінеральних добрив у сільському господарстві підвищує урожайність, погіршує якість продуктів харчування, які виробляються з їх допомогою, забруднює річки і озера.

Які з наведених ефектів є позитивними, а які негативними?

Розгляньте ситуаційну задачу “Життя в музичній коробці” і дайте відповіді на наведені нижче питання

Ситуаційна задача

«ЖИТТЯ В МУЗИЧНІЙ КОРОБЦІ»

Опис ситуації

Конфлікт виник між мешканцями будинків №№ 28 і 30 по вул. Франко і власником кафе “Алекс”. Розташоване на першому поверсі житлового будинку кафе, за словами людей, що мешкають поруч з ним, стало джерелом шуму і не дає спокою. Музика, п'яні бійки під вікнами, перетворений у туалет двір – усе це не тільки порядком набридло мешканцям, але і коштує їм здоров'я.

Однак на зборах у дворі будинку за участю начальника управління економіки Петра Гончарука думки розділилися. Пенсіонери категорично висловилися проти кафе. Молодь – за те, щоб воно працювало і далі. Проте усі погодилися з тим, що остаточну долю кафе вирішить поквартирне опитування. Наступного дня уповноважений по мікрорайону Колонія пройшов по будинку і зібрав підпису. Мешканці 25 квартир і, насамперед, ті, які безпосередньо сусідять з кафе, однозначно висловилися за припинення роботи розважального закладу.

Тим часом до дня проведення засідання комісії з підприємницької діяльності підприємець зібрав підписи у свою підтримку. Всього 68. З них 22 – від мешканців усі того ж будинку №28.

Рішення комісії

Незважаючи на це, думка членів комісії була однозначною – позбавити підприємця займатися даним видом діяльності в сфері суспільного харчування.

- Особисто я на стороні людей, - заявив начальник управління економіки Петро Гончарук. – І, відверто кажучи, взагалі не можу зрозуміти, як санепідемстанція могла відкрити це кафе. Адже поруч, через стінку, житлова квартира, зверху – ще одна. І ніякої звукоізоляції. Витяжка спрямована ледве чи не у вікно другого поверху. Ви тільки уявіть, що ви самі знаходитися в такому сусідстві. Люди не хочуть жити в музичній скриньці, і як їх не зрозуміти! До того ж комісія вже двічі збиралася з питання про це кафе. Приймалися рішення, обмежувалася його робота до 21 години. Але підприємець ніяк на це не відреагував.

На думку Петра Гончарука, прийшов час, коли потрібно переходити до якості роботи кафе, і не тільки в плані обслуговування відвідувачів, але і взаємин хазяїв з мешканцями, що живуть поруч. Звукоізоляція, безшумна вентиляція, благоустрій прилеглої території – усе це повинно бути обов'язково.

Члени комісії підтримали начальника управління економіки. Однак у підприємця договір оренди приміщення діє до 2005 року, і є ще і інша сторона медалі – створені їм робочі місця. Адже ніхто не зацікавлений зробити з хазяїна кафе банкрута, тому йому запропоновано або перепрофілювати свій заклад і займатися чим-небудь іншим, або ж виконати всі санітарно-технічні вимоги, знайти загальну мову з мешканцями. Тоді комісія може знову розглянути питання з перспектив кафе і, у випадку виконання усіх вимог, повернути підприємцю право займатися даним видом діяльності, тобто відкрити кафе.

Мешканці будинків №№ 28 і 30 по Франко можуть спати спокійно: кафе “Алекс”, що заважало їх спокою, буде закрито, принаймні, доти, поки його хазяїн не приведе усі у відповідність із санітарно-технічними нормами.

Такий вердикт винесла комісія з підприємницькій діяльності.

 

За матеріалами газети «Деловая жизнь»

від 30.01.2002

Завдання до ситуаційної задачі

Розглянути проблему з точки зору мешканців будинку і власника кафе.

1. Розглянути, що в представленій ситуації є зовнішнім ефектом.

2. Розробити заходи щодо подолання зовнішнього ефекту.

3. Запропонувати свою стратегію поведінки кожної групи учасників для врегулювання цього конфлікту.

4. Погодити свої вимоги (пропозиції) з відповідною стороною.

5. Оцінити, скільки часу буде потрібно для досягнення компромісу у випадку реалізації висунутих пропозицій.

 


МОДУЛЬ 3

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ НА МАКРОРІВНІ

Заняття 11

Макроекономічні показники та методи їх вимірювання

Питання для обговорення

1. Макроекономічні суб'єкти та їх взаємодія.

2. Проста та повна моделі кругообігу продуктів і доходів.

3. Поняття валового внутрішнього продукту (ВВП) та валового національного продукту (ВНП).

4. Методи обчислення ВНП (ВВП).

5. Номінальний та реальний ВНП (ВВП).

6. ВНП та чистий економічний добробут.

7. Система пов’язаних макроекономічних показників.

Теми рефератів

1. Методи вимірювання тіньової економіки.

2. Аналіз структури споживчих витрат домогосподарств України за 2010-2011 рр.

Розв’яжіть задачі

1. Економічна діяльність країни за минулий рік характеризується наступними показниками (в грошових одиницях): ВНП – 550, чисті інвестиції особистого сектору – 80; державні закупки – 75; споживання домашніх господарств – 220; надходження до державного бюджету прямих податків – 26; непрямі податки – 18; субвенції підприємцям – 30; експорт – 240; імпорт – 205. Визначити:

а) використовуваний доход домашніх господарств (Y );

б) амортизаційний фонд (Ат);

в) стан державного бюджету (δ).

 

2. За даними таблиці 1 розрахувати:

а) обсяг ВНП за доходами;

б) обсяг ВНП за витратами.

Таблиця 1

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇНИ

 

Показник Сума, гр. од
Відсоток за кредит
Валові інвестиції
Заробітна плата робі тинків і службовців
Нерозподілений прибуток корпорацій
Непрямі податки, податкові зобов'язання
Рентні платежі власникам орендного майна
Податки на прибуток корпорацій
Чистий експорт товарів та послуг
Державні закупки товарів та послуг
Чисті приватні інвестиції
Доходи від власності
Чисті субсидії державним підприємствам
Дивіденди
Споживчі втирати

3. В минулому році ВНП країни склав 600 гр. од.; обсяг валових інвестицій – 105 гр. од.; обсяг чистих інвестицій – 50 гр. од.; обсяг споживання домашніх господарств – 350 гр. од.; непрямі податки – 5 гр. од.; державні витрати – 90 гр. од.; надлишок державного бюджету – 5 гр. од.

Визначити:

а) національний доход (Y);

б) чистий експорт (NЕ);

в) використовуваний доход домашніх господарств (YV) та обсяг їх заощаджень (S).

4. Національний доход країни складає 720 гр. од.; використовуваний доход – 650 гр. од.; перевищення непрямих податків над субвенціями в підприємницькому секторі – 35 гр. од.; споживання домашніх господарств – 500 гр. од.; дефіцит торгового балансу (перевищення імпорту над експортом) – 18 гр. од.

Визначити:

а) суму прямих податків, якщо дефіцит державного бюджету складає 15 гр. од.

б) державні витрати;

в) чисті інвестиції.

5. Припустимо, що сектор підприємництва складається з трьох фірм. Визначити на основі даних таблиці 2 наступні макроекономічні показники:

а) ВНП;

б) ЧНП;

в) НД.

Таблиця 2

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІРМ А, Б ТА В (гр. од.)

 

Показники Фірма А Фірма Б Фірма В
Валова продукція
Амортизація
Непрямі податки
Напівфабрикати, що купуються у фірми Б -
Комплектуючі, що купуються у фірми А -
Комплектуючі, що купуються у фірми В -

6. Обчисліть індекс споживчих цін, якщо у базовому році видатки типової сім'ї становили (гр. од.): продукти харчування – 50000; одяг – 10000; взуття – 5000; житло – 30000; транспортні видатки – 6000; книги – 2000; відпочинок та розваги – 3000. У даному році ціни зросли на (%): продукти харчування – 2; одяг – 3; взуття – 2; житло – 5; транспорт – 1; книги – 4; відпочинок та розваги – 6.

Заняття 12

Макроекономічна рівновага

 

Питання для обговорення

1. Класична теорія макроекономічної рівноваги.

2. Кейнсіанський аналіз споживання та заощадження.

3. Проблема рівноваги інвестицій та заощаджень.

4. Модель кейнсіанського хреста.

5. Поняття інвестиційного мультиплікатора.

6. Парадокс ощадливості.

7. Сукупний попит (АD). Цінові та нецінові фактори, що визначають сукупний попит.

8. Сукупна пропозиція (AS). Цінові та фактори, що визначають сукупну пропозицію.

9. Рівновага в моделі «сукупний попит – сукупна пропозиція».

Теми рефератів

1. Функція споживання в «новій макроекономіці».

2. Фактори, що впливають на споживання та заощадження.

Розв’яжіть задачі

1. Закрита економіка описується такими рівняннями:

- функція споживання С = 170 + 0,6 (Y –T).

- податкові надходження Т = 200.

- інвестиційна функція І = 100 – 40∙r.

- державні видатки G = 350.

- попит на гроші M/P = 0,75Y – 6∙r.

- пропозиція грошей М = 735.

- рівень цін Р = 1.

Завдання: а) вивести рівняння та побудувати криві IS та LM;

б) визначити рівноважні Y та r;

в) побудувати криву сукупного попиту AD.

2. В деякій країні споживання (С) домогосподарств визначається функцією С=100+0,7∙Yv, де YV – національний доход (НД), що залишається у розпорядженні макроекономічних суб’єктів після сплати податків. Валові приватні інвестиції (I) становлять 100, державні витрати (G) дорівнюють 150, ставка податку (t) – 0,15.

Визначте рівноважний НД; мультиплікатор; стан державного бюджету.

3.Споживання домашніх господарств визначається функцією С=200+0,6·Y , інвестиції складають 300, витрати держави на придбання благ – 50, трансфертні виплати – 30, а ставка прибуткового податку – 20%. Визначте:

а) рівноважний національний доход;

б) як зміниться національний доход, якщо державні витрати зростуть на 10;

в) стан державного бюджету до і після збільшення державних витрат.

4. Функція споживання домашніх господарств має вигляд:

С= 100 + 1/2∙YV,

де С – споживання; YV – доход кінцевого використання.

1. За даними таблиці розрахуйте витрати домогосподарств на спо­живання та величину заощаджень при кожному рівні доходу.

2. Розрахуйте, при яких рівнях доходу кінцевого використання (YV) виконуються такі умови:

а) С = YV; б) С < YV; в) C > YV.

3. Знайдіть граничну схильність до заощадження (MPS).

Доход кінцевого використання (YV) Споживання (С) Заощадження (S)
   
   
   
   
   
   

5. Автономні інвестиції збільшили обсяг ЧНП на 10 млрд. (у. г. о.). Розрахуйте величину цих інвестицій, якщо гранична схильність до заощадження (MPS) дорівнює 0,2.

6. За даною функцією споживання С = 50 + 0,7∙Y знайдіть функцію заощадження (S) та граничну схильність до заощадження (MPS).

7. Нехай функція споживання має вигляд: С = 50 + 0,85∙Y. Визначить обсяг заощаджень (S), якщо доход домашніх господарств (Y) дорів­нює 300 (у. г. о.).

 

8. Економіка знаходиться у стані довгострокової рівноваги і описується таким чином: довгострокова крива AS: Y = 2800; короткострокова крива AS: P = 1; крива AD:Y=3,5 (M / P), де M = 800.

Внаслідок несприятливого шоку пропозиції ціни виросли до рівня 1,4 (SRAS'), а потенційний рівень випуску знизився до рівня Y' = 2500 (LRAS').

Розв’язуючи задачу, побудувати графіки усіх кривих та розрахувати:

а) Які нові рівноважні значення Y і P в короткостроковому та довгостроковому періодах, якщо крива AD не змінюється?

б) Якщо НБУ проведе стабілізаційну політику, то яку додаткову кількість грошей він має випустити в обіг, щоб короткострокова рівновага встановилась на попередньому рівні Y = 2800?

в) Якщо стабілізаційна політика встановить довгострокову рівновагу, то якими будуть значення Y і P цієї рівноваги?

Заняття 13

Економічне зростання

 

Питання для обговорення

1. Економічна динаміка: економічне зростання та його типи.

2. Фактори економічного зростання. Темпи зростання ВНП.

3. Моделі економічного зростання.

4. Проблеми економічного зростання в різних групах країн та в Україні.

Теми рефератівПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.65.91 (0.01 с.)