ТОП 10:

Установіть відповідність між поняттями та визначеннями.1 «Самвидав» 2 Дефіцит 3 Стагнація 4 Інфляція

А Перевищення видатків над доходами, збиток; мала кількість чого-небудь порівняно з потребами

Б Довготривала криза, що охоплює всі сфери життя суспільства

В Підпільна література, що була створена дисидентами й таємно поширювалася в СРСР в обхід державної цензури

Г Застій в економіці

Д Надмірне збільшення маси паперових грошей, що перебувала в обігу, порівняно з реальною пропозицією товарів і послуг

Установіть відповідність між поняттями, термінами та їхніми визначеннями.

1 Гіперінфляція 2 Грошова емісія 3 Дефолт 4 Девальвація

А Нездатність країни сплачувати за своїми борговими зобов’язаннями

Б Перевищення видатків бюджету над доходами

В Швидке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінення грошової одиниці, порушення платіжного обігу і нормальних господарських зв’язків

Г Додатковий випуск в обіг грошових знаків

Д Пониження курсу національної чи міжнародної (регіональної) грошової одиниці щодо валют інших країн або дорогоцінних метал

Установіть відповідність між поняттями, термінами та їхніми визначеннями.

1 Гіперінфляція 2 Грошова емісія 3 Дефолт 4 Девальвація

А Нездатність країни сплачувати за своїми борговими зобов’язаннями

Б Перевищення видатків бюджету над доходами

В Швидке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінення грошової одиниці, порушення платіжного обігу і нормальних господарських зв’язків

Г Додатковий випуск в обіг грошових знаків

Д Пониження курсу національної чи міжнародної (регіональної) грошової одиниці щодо валют інших країн або дорогоцінних метал

Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1 Консерватизм 2 Ідеологія 3 Лібералізм 4 Геополітика

А Стійкі структури глибинного рівня колективної та індивідуальної свідомості й підсвідомості, що визначають устремління людей, виявляють національний характер

Б Суспільно-політична течія, що обстоює свободу підприємництва, парламентський лад, демократичні права та свободи людини

В Система політичних, економічних, правових, моральних, естетичних, філософських і релігійних поглядів, що виражає інтереси певних соціальних груп суспільства

Г Суспільно-політична течія, що прагне поєднати зміни в суспільстві зі збереженням традиційних, перевірених досвідом минулого цінностей і форм життя суспільства

Д Політична концепція, що пов’язує політику держави зі співвідношенням географічних чинників (розташування країни, наявність природних ресурсів, густота населення тощо).

Установіть відповідність між поняттями і визначеннями.

1 Альманах 2 Парафія 3 Меценат 4 Аматор

А Різножанровий, періодичний збірник літературних творів

Б Покровитель мистецтва та літератури

В Любитель, непрофесіонал

Г Структурна одиниця вищого навчального закладу

Д Нижча церковно-адміністративна організація, що об’єднує віруючих, яких обслуговують церковнослужителі одного храму

Установіть відповідність між датами та подіями.

1 16 липня 1990 р. 2 24 серпня 1991 р. 3 28 червня 1996 р. 4 28 листопада 2006 р

А Прийняття Конституції України.

Б Схвалення Декларації про державний суверенітет України.

В Прийняття Закону України «Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні».

Г Прийняття Акта проголошення державної незалежності України.

Д Підписання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією.

Встановіть відповідність між прізвищами науково-культурних діячів та сферами їхньої творчості

1.В.Патон 2.І.Драч 3.В.Стус 4.С.Параджанов

А письменник («Тронка», «Циклон», «Перекоп»), академік ВУАН, голова Спілки письменників України (1959-1971 рр)

Б поет, літературознавець, правозахисник, автор збірок віршів «Палімпсести», помер у концтаборі у 1895 р

В кінорежисер («Тіні забутих предків», «Киїавські фрески», «Квітка на камені»), учасник правозахисного руху

Г науковець у галузі металургії, електрозварювання, президент Національної академії наук України (з 1962р)

Д поет,, драматург, кіносценарист, громадський та політичний діяч, співголова Народного Руху України (1992р.)

Встановіть відповідність між періодами історії та літературними творами, в яких описано суспільно-політичні процеси (події) цих періодів

1.Велика Вітчизняна війна 2. Післявоєнна відбудова

3. «»Застій» 4. «Перебудова»

А «Жива вода» Ю. Яновського

Б «Кров людська – не водиця» М. Стельмаха

В «Собор» О. Гончара

Г «Україна в огні» О. Доженко

Д «Чорнобильська Мадонна» І. Драч

Завдання на встановлення правильної послідовності

Установіть хронологічну послідовність подій.

А Затвердження Верховною Радою України державної символіки України: Гімну, Прапора, Герба

Б Прийняття Акта проголошення незалежності України

В Схвалення Конституції України

Г Перші вибори до Верховної Ради України за часів незалежності

Установіть хронологічну послідовність подій.

А Приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Б Вступ України до Ради Європи

В Створення Збройних сил України

Г Підписання Україною угоди про створення Співдружності Незалежних Держав

Установіть хронологічну послідовність подій.

А Вступ України до Світової організації торгівлі

Б Вступ України до Ради Європи

В Вступ України до Організації з безпеки і співробітництва Європи

Г Вступ України до Організації Об’єднаних Націй

Установіть хронологічну послідовність подій.

А Схвалення Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України.

Б Установчий з’їзд Народного руху України за перебудову.

В Утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Г Перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР.

Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя України другої половини1980 – 1990-х років

А Проведення акції «Українська хвиля» – утворення «живого ланцюга» від Львова до Києва на честь Акта злуки УНР і ЗУНР.

Б Святкування 1000-ліття хрещення Русі.

В Проведення Установчий з’їзд Народного руху України за перебудову.

Г Заборона діяльності Комуністичної партії України.

Установіть послідовність ухвалення цитованих документів.

А«…вшановуючи пам’ять мільйонів співвітчизників, які стали жертвами Голодомору 1932 – 1933 років в Україні та його наслідків… Верховна Рада України приймає цей Закон. Стаття 1. Голодомор 1932 – 1933 років в Україні є геноцидом Українського народу».

Б«Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв’язку з державним переворотом в СРСР… продовжуючи тисячолітню історію державотворення в Україні… Верховна Рада Української РСР урочисто проголошує незалежність України…»

В«…Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. …Україна є унітарною державою. …Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю…»

Г«Ми, Республіка Білорусь, Російська Федерація (РРФСР), Україна, як держави-засновники Союзу РСР, що підписали Союзний договір 1922 року… констатуємо, що Союз РСР як суб’єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування…»

Установіть послідовність подій

А) Обрання В. Януковича Президентом України

Б) Обрання Л. Кучми Президентом України на другий термін

В) Ухвалення Верховною Радою Закону «Про Голодомор 1932 – 1933 рр. В Україні»

Г) Запровадження національної валюти – гривні

Установіть послідовність подій

А) Прийняття Верховною Радою України Конституції України

Б) Ухвалення Закону «Про Збройні сили України»

В)Вступ України до Ради Європи

Г)Обрання Леоніда Кучми Президентом України на перший термін

Установіть послідовність подій

А) Ухвалення Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України
Б) Запровадження в Україні національної валюти – гривні
В) Проведення Першого Всеукраїнського референдуму та виборів Президента України
Г) Обрання Леоніда Кучми Президентом України на другий термінПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.83 (0.009 с.)