ТОП 10:

У якому місті в 1994 р. було підписано меморандум, уривок із якого наведено?«Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов’язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України…»

А у Варшаві Б у Вашингтоні В у Москві Г у Будапешті

9. Закон «Про економічну самостійність УРСР» був прийнятий:

А із метою реалізації положень Декларації про державний суверенітет УРСР

Б із метою реалізації рішень Всесоюзного референдуму, що відбув ся 17 березня 1991 р

В як складова політики перебудови в СРСР

Г після проголошення Акта проголошення незалежності України

У якому році показники інфляції за роки незалежності України були найвищими?

А у 1994 р. Б у 1999 р. В у 2005 р. Г у 2009 р.

11. 25 листопада 1991 р. президент Росії Б. Єльцин зробив висновок: «Як тільки вони [Україна] приймуть рішення про свою національну валюту — і все — ми [СРСР] закінчилися».

Коли було запроваджено національну валюту України?

А 1991 р. Б 1992 р. В 1994 р. Г 1996 р.

12. У якому році з’явилась така заява Ради у справі релігій при Раді міністрів УРСР: «…при умові беззастережного дотримання Конституції… греко-католики можуть користуватися всіма правами, встановленими для релігійних об’єднань…».

А у 1985 р. Б у 1987 р. В у 1989 р. Г у 1991 р.

Який зовнішній чинник був вирішальним у здобутті Україною незалежності?

А поразка СРСР у «холодній війні» Б інтеграційні процеси в Європі

В «Оксамитові революції» в Східній Європі Г початок процесу ракетно-ядерного роззброєння

Хто з політичних діячів став першим всенародно обраним Президентом незалежної України?

А Л. Кравчук Б Л. Кучма В В. Ющенко Г В. Янукович

Витяг з якого документа подано нижче?

«Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та законів Республіки на своїй території. Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і закріплює його в законах… …Українська РСР має право на власні Збройні Сили…»

А Декларація про державний суверенітет України

Б Акт проголошення незалежності України

В Декларація прав національностей України

Г Закон «Про економічну самостійність Української РСР»

Створення Співдружності Незалежних Держав пов’язане з іменами

А Л. Кравчука, С. Шушкевича, Б. Єльцина. Б Л. Кучми, Б. Єльцина, О. Лукашенка.

В М. Горбачова, Б. Єльцина, Н. Назарбаєва. Г Л. Кравчука, Н. Назарбаєва, С. Шушкевича.

Про яке явище йдеться в уривку з історичного джерела?

«На початку 1990-х років перевищення показників смертності над показниками народжуваності стало характерним для всієї республіки – на кожну 1000 мешканців народжувалося в середньому 8,5 дітей, а помирало 16 осіб. Якщо у 1989 р. в Україні проживало 51,7 млн чол., то у 2003 р. всього 47,7 млн».

А асиміляцію Б депопуляцію В дискримінацію Г денаціоналізацію

Назву якої державної інституції пропущено в цитованому нижче документі?

«…контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і межах її юрисдикції здійснює Уповноважений __________ з прав людини, який у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, чинними міжнародними договорами…»

А Президент України Б Верховна Рада України

В Кабінет Міністрів України Г Конституційний Суд України

19.У якому документі зафіксовано такі постулати:

«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави»?

А Конституція України

Б Акт проголошення незалежності України

В Закон України «Про громадянство України»

Г Декларація про державний суверенітет України

20.У якому році було прийнято закон, який містить такі рядки:

«…вшановуючи пам’ять мільйонів співвітчизників, які стали жертвами Голодомору 1932 – 1933 років в Україні та його наслідків… Верховна Рада України приймає цей Закон. Стаття 1. Голодомор 1932 – 1933 років в Україні є геноцидом Українського народу»?

А 1993 р. Б 1996 р. В 2002 р. Г 2006 р.

Геополітика» – це

А взаємодія геодезії та політології під час формування та реалізації як внутрішньої, так і зовнішньої державної політики країни.

Б державна політика вивчення геологічної будови території країни з метою визначення факторів, що впливають на її розвиток.

В концепція, що вбачає в політиці, яку проводить держава, визначальну роль географічних факторів – положення країни, клімат, природні ресурси тощо.

Г застосування наукових методів геології та інших природничих наук у справі формування внутрішньої державної політики.

Укажіть дату відзначення Дня Соборності України.

А 22 січня. Б 26 квітня. В 28 червня. Г 24 серпня.

Яка із зазначених нижче подій відбулася того ж року що і прийняття Верховною Радою Конституції незалежної України?

А Вступ України до Ради Європи.

Б Запровадження національної валюти – гривні.

В Політ у космос першого космонавта України Л. Каденюка.

Г Отримання Україною статусу країни з ринковою економікою.

Запровадження багатопартійної системи в УРСР стало можливим завдяки

А скасуванню статті Конституції УРСР про керівну роль КПУ в суспільстві.

Б установчому з’їздові Народного руху України за перебудову.

В першим альтернативним виборам до Верховної Ради УРСР.

Г відновленню діяльності Української Гельсінської спілки.

Проведення Народним рухом України акції «Українська хвиля» (1990 р.) – утворення «живого ланцюга» від Львова до Києва – присвячувалося

А роковинам бою під Крутами.

Б проголошенню Акта злуки УНР і ЗУНР.

В проголошенню Української Народної Республіки.

Г проголошенню незалежності Української Народної Республіки.

Коли було прийнято цитований нижче документ?

«Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв’язку з державним переворотом в СРСР…, продовжуючи тисячолітню історію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН… Верховна Рада Української РСР урочисто проголошує незалежність України…»

А 16 липня 1990 р. Б 17 березня 1991 р. В 24 серпня 1991 р. Г 1 грудня 1991 р.

Коли відбулися події, про які йдеться в уривку з виступу Голови Верховної Ради України В. Литвина?

«Сьогодні можна скільки завгодно говорити про політичний характер рішень Верховної Ради і Верховного Суду України щодо визнання недійсними результатів другого туру голосування і недовіри Центральній виборчій комісії. Але при цьому не слід забувати, що саме вони відкрили єдиний за даних обставин – правовий і легітимний – вихід, розрядили гранично напружену політичну атмосферу і стали
тим проблиском надії, що дав змогу відступити від безодні громадянського конфлікту, зберегти державну незалежність і територіальну цілісність України…»

А.2002 р Б. 2003р В. 2004р Г. 2005р

Конституція УРСР, ухвалена 20 квітня 1978 р., втратила свою чинність у

А 1985 р Б 1991 р 1996 р 2004 р

Верховна Рада УРСР ухвалила Закон «Про економічну самостійністьУкраїнської РСР» з метою

А подолання наслідків державного перевороту 19-24 серпня 1991 р.

Б реалізації рішень Всесоюзного референдуму 17 березня 1991 р.

В впровадження в Україні основних засад політики «перебудови».

Г втілення положень Декларації про державний суверенітет України.

30Тіньова» економіка, яка в другій половині 1990-х pp., за оцінками фахівців,
А. «…гальмувала не тільки ринкові реформи, а й вкладання іноземними інвесторами капіталів в Україну», – це сфера вияву економічної активності, спрямованої на А законодавче закріплення повного або часткового звільнення певного виду підприємницької діяльності від сплати податків.

Б перерозподіл національного доходу в інтересах окремих класів, соціальних (найбідніших або найбагатших) верств населення.

В отримання доходів від здійснення заборонених видів діяльності або на ухилення від державного контролю та сплати податків

Г заохочення суб’єктів господарювання до розвитку виробництва, підвищення його ефективності та економічного зростання

Завдання на встановлення відповідностіПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.28.94 (0.007 с.)