КЛАС « ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КЛАС « ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА» 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Тема 3 Розвиток музики ( 10 год) Музика як мистецтво, що не існує без розвитку.   Розвиток музики як процес відображення почуттів, настроїв, думок людини в їх динаміці та якісному перетворенні.   Способи розвитку музики: виконавські, динамічні, жанрові, мелодичні, темпові, темброві.   Виконавський розвиток.   Сюжетний розвиток.   Інтонаційно-мелодичний розвиток.   Жанровий розвиток.   Ладовий розвиток.   Прийоми симфонічного розвитку.   Багатогранність розвитку музики.   Обряди зустрічі весни.   Народні пісні-веснянки.   Основні поняття і терміни: розвиток музики, прийоми розвитку, жанр, лад, мажор, мінор.       Учень має уявлення про: музику як мистецтво, що не існує без розвитку; прийоми розвитку музики; виконавський розвиток; сюжетний розвиток; інтонаційно-мелодичний розвиток; варіаційний розвиток; жанровий розвиток; ладовий розвиток; прийоми симфонічного розвитку;   порівнює: різні прийоми розвитку музики;   називає: музичні твори, що вивчалися в класі, та їх авторів;   висловлює: власне ставлення до змісту музичних творів;   вміє: оцінювати спів власний та однокласників;   виразно виконує: пісні, дотримуючись основних правил співу;   користується: музичною термінологією ( у межах програмового матеріалу);   дотримується правил : поведінки у класі, на концерті, в театрі; слухання музики, співу.

 

 

Клас Тема №3 « Розвиток музики»

ВИКОНАВСЬКА І ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
  Виконання пісень різного змісту і характеру. Пластичне інтонування і використання ритмічнтанцювальних рухів. Створення темброво-ритмічних супроводів до пісень і танців. Інсценування пісень. Імпровізація мелодій на тексти лічилок, забавлялок, дражнилок тощо.  
ОРІЄНТОВНІ ТВОРИ ДЛЯ СПРИЙМАННЯ
  С. Прокоф'єв. Симфонична казка «Петя і Вовк»: -тема Петі; - тема Пташки; - тема Качки. М. Завадський «Шумка»; Е. Гріг. «Навесні»; В. Сокальський. Симфонія соль мінор ( третя частина); М. Лисенко. Хор « А вже весна» з опери «Зима і Весна»; Е. Гріг. « У печері гірського короля»; Ф. Шуберт. Вальс; Ф. Шуберт. « Алегрето»; Р. Щедрін «Купання в котлах» з балету «Горбоконик».  
ВАРІАТИВНІ ТВОРИ ДЛЯ СПРИЙМАННЯ
  К. М’ясков. «Український танець»; Ф. Шопен. Вальси ( на вибір); І, Віленський. «Весняночка»; Г. Сасько. «Весняний дощик».     3 клас. Тема №3 «Розвиток музики»
ОРІЄНТОВНІ ТВОРИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
  Л. Кніппер. «Чому ведмідь взимку спить»; І. Арсєєв. «Гра в слова»; В. Сокальський. «Голочка»; Українська народна пісня «Грицю, Грицю, до роботи»; Т. Димань. «Писанка»; М. Катричко. «Подарунок мамі».  
ВАРІАТИВНІ ТВОРИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
  О. Янушкевич. «Подарунок мамі»; Т. Шутенко. «Вальс сніжинок»; Д. Височковська. «Потанцюймо з нами»; М. Катричко. Одуд дудочку зробив»; В. Демянишин. «Пісенька про вишеньку».  
Орієнтовні твори для музикування на інструментах, виконання в русі
  Троїсті музики; Українська народна пісня «Король по городу ходить»; Українська народна пісня « Каша»; Я. Степовий. «Ой на горі льон»; В. Верховинець. Пісня-гра «Сива шапка»; А. Павлюк. «Святковий хоровод».  

 

КЛАС « ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА»

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Тема 4 Будова ( форми) музики. ( 9 год) Музичні твори одночастинної будови.   Одночастинна форма як вираження одного характеру чи настрою.   Зв'язок частин зі зміною характеру музики, розвитку почуття. настрою.   Дво- і тричастинна форма як вираження двох різних станів, настроїв, характерів. їх структура.   Рондо як форма контрастного зіставлення головної незмінної теми (мелодії) з кількома різними епізодами.   Варіації.   Варіаційна форма як вираження поступового, послідовного розвитку, зміни одного характеру, настрою.   Куплетна форма.     Найважливіші принципи будови музики: повторення ( просте, змінене- варіативне) і контраст.   Основні поняття і терміни: музична форма, одночастинна форма, двочастинна форма, тричастинна форма, рондо, варіації, куплетна форма, приспів, заспів.   Учень має уявлення про: одночастинну будову твору; зв'язок зміни частин зі зміною характеру і змісту твору; дво- і тричастинну форми; рондо і варіації; куплетну форму; найважливіші принципи будови музики;   називає: музичні твори. що вивчалися в класі, та їх авторів;   порівнює: твори різної форми;   обгрунтовує: форму музичного твору;   висловлює: власне ставлення до змісту музичних творів;   вміє: оцінювати спів власний та однокласників;   виразно виконує: пісні, дотримуючись основних правил співу; користується: музичною териінологією ( у межах програмового матеріалу);   дотримується правил: поведінки у класі, на концерті, в театрі; слухання музики, співу.

 

 

Клас. Тема №4 « Будова (форми) музики»

ВИКОНАВСЬКА І ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
  Виконання пісень різного змісту і характеру. Пластичне інтонування і виконання ритмічно-танцювальних рухів. Створення темброво-ритмічних сцпроводів до пісень і танців. Інсценування пісень. Створення «Класного рондо». Створення варіації на тему пісні «Ой на горі жито». Ведення хороводів.  
ОРІЄНТОВНІ ТВОРИ ДЛЯ СПРИЙМАННЯ
  Е. Гріг. «Пісня Сольвейг» з сюїти «Пер Гюнт»; Е. Гріг. «Танець Анітри» з сюїти «Пер Гюнт»; М. Лисенко. Експромт ля мінор. О. Бородин. «Спляча княжна»; Моцарт «Рондо в турецькому стилі»; І. Дунаєвський. Увертюра до к\ф «Діти капітана Гранта»; М. Ризоль. Варіації на тему української народної пісні «Ой на горі жито»; Ф. Шопен. Мазурки ( на вибір вчителя).  
ВАРІАТИВНІ ТВОРИ ДЛЯ СПРИЙМАННЯ
  П. Чайковський. Шоста симфонія (3ч., маршовий епізод); І. Левицький. «Українська рапсодія»; Б. Фільц «Весняне рондо»; А. Шведько. Варіації на тему української народної пісні «Женчичок-бренчичок».     3 клас. Тема №4 «Побудова (форми) музики»
ОРІЄНТОВНІ ТВОРИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
  Французська народна пісня «Пастух»; Українська народна пісня «Соловеєчку, сватку, сватку»; М. Катричко. «Писанка»; Українська народна пісня «Вербовая дощечка»; Українська народна пісня «Кривий танець»; Українська народна пісня в обробці К. Стеценко «Ой на горі жито»; М. Ведмедеря. «Природа просить порятунку»; Т. Попатенко. «Ось яка бабуся».  
ВАРІАТИВНІ ТВОРИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ
  Я. Степовий. «Щебетала пташечка»; Українська народна пісня в обробці Я. Степового «Ой весна»; Ю. Рожавська. «Рукавичка»; Б. Фільц. «Жук - жученко»; Українська веснянка «Жучок»; Українська веснянка «Скочила коза з воза»; Українська народна пісня «Ой на горі льон»; В. Кропивницький «Веснянка».  
Орієнтовні твори для музикування на інструментах, виконання в русі
  Троїсті музики; Українська народна пісня «Бігла кізка топитися»; Українська народна пісня «Мости»; В. Верховинець. Пісня - гра «У вишневтму садочку»; В. Верховинець. Пісня-гра «Шум»; А. Філіпенко. «Пісня веселки».    

КЛАС « МУЗИКА ЄДНАЄ СВІТ »

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Тема 1 Музика мого народу ( 16 год) Роль музики в житті народу.   Зв'язок музики з життям і побутом людини.   Джерела і традиції української народної музичної творчості.   Інтонаційні особливості, своєрідність музичного надбання українського народу.   Спільне і відмінне в народній та ппрофесійній творчості.   Професійна музиа в народному дусі.   Колискова пісня.   Дитячий фольклор (дражниски, лічилки, забавлянки).   Каленарно-обрядові пісні: жниварські (зажинкові, власне жнтварські,обжинкові), колядки і щедрівки, їх особливості.   Жартівливі й жартівливо-танцювальні пісні, коломийки.   Троїсті музики.   Історичні пісні, українська дума.   Ліричні пісні.   Найхарактерніші риси української народної музики: наспівність, яскрава емоційність, ліричність.   Українська народно-пісенна творчість як джерело професійної музики та окраса духовної культури.   Основні поняття і терміни: колискова пісня, дитяча пісня, календарно-обрядові пісні, колядка, щедрівка, жартівливо-танцювальн пісня, коломийка, історична пісня, дума. лірична пісня, кобза, бандура, цимбали, скрипка, бубон.       Учень має уявлення про: зв'язок музики з життям народу; джерела і традиції української народної музичної творчості; найхарактерніші риси української народної музики; спільне й відмінне в народній та професійній творчості; професійну музику в народному дусі; колискові пісні й дитячий фольклор; календарно-обрядові пісні; троїсті музики як тип інструментального ансамблю; жартівливі й жартівливо-танцювальні пісні, коломийки; історичні та ліричні пісні; українську народну думу;   називає: музичні твори. шо вивчалися в класі, та їх авторів;   порівнює: народні й професійні пісні;   обгрунтовує: належність пісні до народної, професійної або професійної в народному дусі;   висловлює: власне ставлення до змісту музичних творів;   вміє: оцінювати спів власний та однокласників;   виразно виконує: пісні, дотриммуючись основних правил співу;   користується: музичною термінологією ( у межах програмового матеріалу);   дотримується правил: поведінки в класі, на концерті, в театрі; слухання музики, співу.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.012 с.)