Тема 2. Плечове сплетіння. Топографія, гілки, зони іннервації.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Плечове сплетіння. Топографія, гілки, зони іннервації.Кількість – 2.

1. Актуальність теми:

Знання плечового сплетіння, його топографії, ходу гілок, проекції їх на шкіряний покрив людини, зон іннервації нервів, надасть можливість студентам засвоїти такі клінічні дисципліни як неврологія, травматологія, терапія, хірургія та інші.

Конкретні цілі.

Знати, як утворюється плечове сплетіння і в якому трикутнику шиї
воно локалізується.

Знати, які стовбури виділяють у плечовому сплетінні.

Знати, які пучки розрізняють в плечовому сплетінні, та де вони
розташовані.

Знати, які нерви виходять з плечового сплетіння, як їх класифікують.

Знати, які нерви плечового сплетіння належать до коротких.

Знати, які нерви плечового сплетіння належать до довгих: з
латерального, медіального та заднього пучків.

Знати, що іннервують короткі нерви плечового сплетіння.

Знати, що іннервують довгі нерви плечового сплетіння з
латерального, медіального та заднього пучків.

Знати, який нерв проходить через чотиристоронній отвір.

Знати, в якому топографічному утворі і з якою артерією на плечі знаходиться променевий нерв?

 

4. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття.

4.1. Теоретичні питання до заняття:

1. Формування плечового сплетіння.

2. Будова стовбурів плечового сплетіння та їх топографія.

3. Будова пучків плечового сплетіння та їх топографія.

4. Класифікація нервів, які походять з плечового сплетіння.

5. Короткі нерви плечового сплетіння, хід та їх ділянки іннервації.

6. Довгі нерви плечового сплетіння, хід та ділянки їх іннервації з латерального, медіального та заднього пучків.

 

4.2. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:робота з вологими препаратами, муляжами, вирішення тестових завдань та ситуаційних задач з бази «Крок-1»

Зміст теми заняття.

Плечове сплетіння.

Передні гілки V-VIII шийних та І грудного спинномозкових нервів утворюють плечове сплетіння (рlехus brachialis). Плечове сплетіння розміщене в латеральному трикутнику шиї у вигляді верхнього, середнього і нижнього стовбурів (truncus superior, medius et interior) та в пахвовій порожнині у вигляді латерального, медіального і заднього пучків (fasciculus lateralis, medialis et posterior).

Нерви плечового сплетіння поділяються на короткі та довгі. Короткі нерви іннервують поверхневі грудні м'язи, поверхневі м'язи спини, м'язи плечового пояса, зокрема:

1) грудні нерви (nerviі ресtorales) - іннервують великий і малий грудні
м'язи;

2) довгий грудний нерв (nervus thoracicus longus) іннервує передній
зубчастий м'яз;

3) підлопатковий нерв (nervus subscapularis) іннервує однойменний м'яз;

4) надлопатковий нерв (nervus suprascapularis) іннервує над- і підостьові м'язи;

5) тильний нерв лопатки (nervus dorsalis scapulae) іннервує ромбоподібний
м'яз та м'яз-підіймач лопатки;

6) грудоспинний нерв (nervus thoracodorsalis) іннервує найширший м'яз
спинки і великий круглий м'яз;

7) підключичний нерв (nervus subclarrus) іннервує однойменний м'яз;

8) пахвовий нерв (nervus axillaris) іннервує дельтоподібний м'яз, малий
круглий м'яз, шкіру верхньої частини латеральної поверхні плеча;
проходить через 4-сторонній отвір.

Довгі нерви виходять з пучків:

І. Латеральний пучок:

1. М'язово-шкірний нерв (nervus musculocutaneus) іннервує передню
групу м'язів плеча, шкіру латеральної поверхні передпліччя. На передпліччі
нерв має назву латеральний шкірний нерв передпліччя (nervus cutaneus antebrachii lateralis).

2. З латерального пучка одною ніжкою бере початок ще серединний нерв
(nervus medianus).

II. Медіальний пучок:

1. Серединний нерв (одною ніжкою бере початок з латерального пучка, а другою - з медіального) іде по медіальній двоголовій борозні, проходить в
ліктьовій ямці, в серединній борозні і через зап'ястковий канал виходить на
кисть, іннервує передню групу м'язів передпліччя (променевий згинач
зап'ястка, довгий долонний м'яз, поверхневий згинач пальців, довгий згинач
великого пальця, круглий і квадратний пронатори; частково глибокий згинач
пальців), м'язи кисті (короткий відвідний м'яз великого пальця, протиставний
м'яз і частково короткий згинач великого пальця), шкіру долонної поверхні
кисті та 1,2, 3, ½ 4-го пальців.

2. Ліктьовий нерв (nervus ulnaris) йде по медіальній двоголовій борозні,
медіальний задній ліктьовій борозні, на ліктьовий борозні передпліччя, через
ліктьовий канал зап'ястка на кисть; Іннервує передню групу м'язів передпліччя
(ліктьовий згинач зап'ястка, частково глибокий згинач пальців), м'язи кисті
(привідний м'яз великого пальця, третій і четвертий червоподібні м'язи,
міжкісткові м'язи, короткий долонний м'яз, відвідний м'яз мізинця, згинач
мізинця, протиставний м'яз мізинця, частково короткий згинач великого
пальця), шкіру долонної поверхні кисті (½ 4-го та 5-го пальців), шкіру тильної
поверхні кисті (5, 4 та ½ 3-го пальців).

3. Медіальний шкірний нерв плеча (nervus сutaneus brachii medialis іннервує шкіру медіальної поверхні плеча.

4. Медіальний шкірний нерв передпліччя (nervus сutaneus antebrachii) іннервує шкіру медіальної поверхні передпліччя.

III. Задній пучок:

Променевий нерв (nervus radialis) проходить в каналі променевого нерва, іннервує задню групу м'язів плеча, шкіру задньої поверхні плеча і нижньої частини латеральної поверхні плеча; в ліктьовій ямці розгалужується на дві гілки:

- глибока гілка (ramus profundus) іннервує задню групу м'язів
передпліччя, шкіру задньої поверхні передпліччя;

- поверхнева гілка (ramus superficialis) лежить у променевій борозні,
іннервує плечопроменевий м'яз, продовжується на кисть, де іннервує шкіру
тильної поверхні кисті (1, 2, ½ 3-го пальців).

Матеріали для самоконтролю.

Ситуаційні задачі.

1.Чоловік з колотою раною в ділянці чотирьохстороннього отвору звернувся до лікаря. При обстеженні виявлено, що потерпілий не може відвести руку від тулуба. Який нерв вірогідно ушкоджений?

A.* n. Axillaris

B. n. medianus

C. n. radialis

D. n. ulnaris

E. n. subclavius

2. Постраждалого в аварії водія доставлено у стаціонар з ушкодженням медіального надвиростка плечової кістки. Який нерв при цьому може бути ушкоджений?

A. * n. Ulnaris

B. n. radialis

C. n. axillaries

D. n. muscolocutaneus

E. n. medianus

3. Хворий не відчуває дотику до шкіри в ділянці присередньої поверхні плеча. Запалення якого нерва спостерігається у хворого?

A.*Шкірного присереднього нерва плеча

B. Шкірного присереднього нерва передпліччя

C. Променевого нерва

D. Ліктьового нерва

E. Пахвового нерва

4. Хворий не відчуває дотику до шкіри в ділянці передньої поверхні плеча до ліктьового суглоба після травми. Запалення якого нерва спостерігається у хворого?

A. Присереднього шкірного нерва плеча

B. Присереднього шкірного нерва перепліччя

C. Променевого нерва

D. Ліктьового нерва

E. Пахового нерва

5. У жінки, що хворіє на остеохондроз, з`явився різкий біль у плечовому суглобі, який посилювався при відведенні плеча. Ураження якого нерва може бути причиною цих симптомів?

A.* Пахвового нерва.

B. Підлопаткового нерва.

C. Дорсального нерва лопатки.

D. Підключичного нерва.

E. Грудо-спинного нерва.

6. Після травми передньої поверхні верхньої третини передпліччя у хворого затруднення пронації, послаблення долонного згинання кисті і порушення чутливості шкіри 1-3 пальців на долоні. Який нерв ушкоджено?

A. *n. Medianus

B. n. musculocutaneus

C. n. ulnaris

D. n. cutaneus antebrachii medialis

E. n. radialis

7. У хворого після травми правої верхньої кінцівки спостерігається порушення функцій м’язів-розгиначів, а також відсутність шкірної чутливості на задній поверхні руки. Який нерв пошкоджено?

A. * променевий

B. ліктьовий

C. серединний

D. м,язевошкірний

E. пахвовий

8.При запалені глибоких лімфатичних вузлів пахвової області хірург повинен був розкрити глибоко розміщений гнійник. Після операції хворий втратив здатність згинати передпліччя в ліктьовому суглобі та порушилася шкірна чутливість бічної поверхні передпліччя. Якого нерва було ушкоджено при оперативному втручанні?

A.*N.musculocutaneus.

B. N.radialis.

C. N.ulnaris.

D. N.medianus.

E. N.axillaris.

9. Випадково стукнувшись ліктем об стіл, хворий відчув пекучість і поколювання на внутрішній поверхні передпліччя. Який нерв був травмований в цьому випадку?

A. *N. ulnaris.

B. N. radialis.

C. N. medianus.

D. N. axillaris.

E. N. musculocutaneus.

10.Хворий скаржиться на порушення чутливості шкіри в медіальній частині тильної та долонної поверхні кисті. Який з нервів ушкоджений?

A. * N. ulnaris

B. N. radialis

C. N. medianus

D. N. musculocutaneus

E. N. cutaneus antebrachii medialis

11. При обстеженні пацієнта з ножовими ранами правої руки встановлено втрату чутливості шкіри бічної половини тильної поверхні кисті та проксимальних фаланг 1-го, 2-го і частково 3-го пальців. Який нерв пошкоджено?

A. * Променевий

B. Серединний

C. Ліктьовий

D. М’язово-шкірний

E. Бічний шкірний передпліччя

12. У постраждалого виявлено рану верхньої частини передньої ділянки плеча. При обстеженні встановлена втрата активного згинання в ліктьовому суглобі і чутливості шкіри передньо-бічної поверхні передпліччя. Порушення якого нерва має місце?

A. *м’язово-шкірного

B. Променевого

C. Серединного

D. Ліктьового

E. Пахвового

13. У хворого після перелому верхньої третини плечової кістки розвинувся параліч задньої групи м’язів плеча і передпліччя. Який нерв пошкоджено?

A*Променевий

B. Ліктьовий

C. Серединний

D. М’язово-шкірний

E. Пахвовий

Рекомендована література

Основна:

1. Привес М.Г. и соавт. Анатомия человека.- С.П., изд-во "Гиппократ", 1998 г.

2. Сапин М.Р. (ред.) Анатомия человека, - М.: Медицина, 1985.

3. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. - Т. 3.- 1991.

Додаткова:

1. Матещук-Вацeба Л.Р. Нормальна анатомія. Навчально-методичний посібник.

- Львів, "Поклик сумління". - 1997.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.011 с.)