Кірково-таламо-стріато-стріато-палідо-Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кірково-таламо-стріато-стріато-палідо-червоно-ядерно-спинномозковий шлях

       
   
 


сітчасто присінковооливо

1-й нейрон лежить у корі у внутрішній пірамідальній пластинці (великі пірамідні клітини Беца).

Аксон його проходить через променистий вінець, внутрішню капсулу в проміжний мозок.

2-й нейрон лежить у проміжному мозку в таламусі.

3-й нейрон лежить у малих клітинах стріатум.

4-й нейрон лежить у великих клітинах стріатум

5-й нейрон лежить у палідум.

6-й нейрон може лежати в червоному ядрі середнього мозку, в сітчастій речовині, у вестибулярних ядрах, в оливному ядрі.

7-й нейрон лежить в одному з 5 рухових ядер переднього роту спинного мозку. Аксон його виходить зі спинного мозку в складі переднього корінця спинного мозку і закінчується ефектором в м'язах. Фрагменти описаних екстрапірамідних. шляхів існують також самостійно і можуть працювати без участі кори головного мозку (кірково-мосто-мозочковий шлях, мозочково-зубчасто-червоноядерний шлях, червоноядерно-спинномозковий шлях, присінково-спинномозковий шлях, оливо- та сітчасто-спинномозковий шляхи, дахо-спинно-мозковий шлях).

До екстрапірамідних шляхів відноситься також медіальний поздовжній пучок, який забезпечує синхронні рухи очей і голови:

1-й нейрон - інтернейрон - лежить в епіталамічній спайці (ядро Даркшевича). Аксон його прямує до ядер своєї та протилежної сторони ІІІ-IV, VI черепних нервів, а також до вестибулярних ядер.

2-й нейрон - інтернейрон - знаходиться у вестибулярному ядрі. Аксон його опускається по передніх канатиках спинного мозку до передніх рогів спинного мозку.

3-й нейрон - мотонейрон - лежить у передніх рогах спинного мозку в одному з 5 рухових ядер.

Матеріали для самопідготовки.

Ситуаційні задачі.

1.Після травми хребта постраждалий на­правлений у лікарню. Виявлено ура­ження задніх канатиків спинного моз­ку на рівні першого грудного хребця. Які провідні шляхи постраждали при цьому?

A. Больової і температурної чутли­вості.

B. Корково-спинномозкові.

C. Спино-мозочкові.

D. Тактильної і пропріорецептивної чутливості.

Е. Екстрапірамідні.

2.Внаслідок інсульту (крововиливу в го­ловний мозок) у хворого відсутні во­льові рухи м'язів голови та шиї. Обс­теження головного мозку з допомогою ЯМР показало, що гематома знаходиться в коліні внутрішньої капсули. Який провідний шлях пошкоджений у хворого?

A. Тг. соrtісо-frоntо-pontius.

B. Тг. соrtiсо-spinalis.

C. Тг. согtiсо-thalamicus.

D. Тг. соrtісо-nuclearis

Е. Тг. thalamo-соrtiсаlis.

3.У хворого, унаслідок тривалого хро­нічного захворювання головного мозку, виникли мимовільні рухи, порушився тонус м'язів тулуба. На порушення якого провідного шляху указують ці симптоми?

A. Tractus rubrospinalis

B. Tractus corticospinalis

C. Tructus corticonuclearis

D. Tructus olivospinalis

E. Tractus tectospinalis.

4. У хворого, 68 років, після інсульту (крововиливу в головний мозок) спос­терігається відсутність вольових рухів м'язів тулуба вправо. Додаткове обс­теження за допомогою ЯМР показало, що гематома знаходиться зліва в задній ніжці внутрішньої капсули поряд з ко­ліном. Який провідний шлях пошко­джений у хворого?

A. Тr. cortico-fronto-pontinus.

B. Tr. cortico-nuclearis corticalis thalamicus.

C. Tr. thalamo-corticalis.

D. Tr. cortico-thalamicus.

E. Tr. corticospinalis.

5. При обстеженні хворого виявлено но­воутворення в білій речовині півкуль великого мозку з локалізацією в коліні і передньому відділі задньої ніжки вну­трішньої капсули. Волокна якого про­відного шляху мозку будуть зруйно­вані?

A. Tr. parietooccipitopontinus.

B. Tr. frontothalamicus.

C. Tr. thalamocorticalis.

D. Tr. frontopontinus.

E. Tr. pyramidalis.

6. До нейрохірургічного відділення потрапив чоловік ЗО років з ножовим по­раненням у ділянці нижньогрудного відділу хребта. При обстеженні було встановлено, що лезо ножа пройшло між остистими відростками 10 і 11 гру­дних хребців і пошкодило задні канати­ки спинного мозку. Волокна яких про­відних шляхів були пошкоджені в цьому випадку?

А. Тонкого і клиноподібного пучків. Переднього кірково-спинномозкового шляху.

С. Спино-таламічного шляху.

D. Заднього спинно-мозочкового шля­ху

Е. Переднього спинно-мозочкового шляху.

7. У хворого пухлиною пошкоджені піра­міди довгастого мозку. В якому з про­відних шляхів порушиться проведення нервових імпульсів?

A. Tr. corticopontinus.

B. Tr. corticonuclearis.

C. Tr. corticospinalis.

D. Tr. dentatorubralis.

E. Tr. spinocerebellaris

8. У хворого при локальному ураженні стовбура мозку (спостерігається при нейросифілісі) пошкоджені провідні шляхи в ніжках мозку. Який провідний шлях утворює decussatio tegmenti dorsalis?

A. Tr. tectospinalis.

B. Tr. rubrospinalis.

C. Tr. corticospinalis anterior.

D. Tr. corticospinalis lateralis.

E. Tr. сorticonuclearis.

Рекомендована література

Основна:

1. Привес М.Г. и соавт. «Анатомия человека», С.П. Из-во «Гиппократ». 1998.

2. Сапин М.Р. (ред.). «Анатомия человека»., М. Медицина. 1987, т. 2, с.435-440.

3. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. «Атлас анатомии человека». Т.4.

Додаткова:

1. Костиленко Ю.П., Скрипников Н.С., Девяткин Е.А. Методические рекомендации для студентов І и ІІ курсов лечебного и стоматологического факультетов по теме «Общие теоретические предпосылки к изучению органов чувств и проводящих путей нервной системи». Полтава, 1986, 49с.

2. Лавров Н.Н. Краткое пособие к изучению проводящих путей головного и спинного мезга. Рязань. 1961, 80 стр.

3. Л.Р. Матещук-Вацеба «Нормальна анатомія». Навчально-методичний посібник. Львів. "Поклик сумління". 1997.

4. Иванов Г.Ф. Основи нормальной анатомии человека. 1949.

5. Тонков В.Н. Учебник нормальной анатомии человека. 1962.

 

Тема 25. Підсумковий модульний контроль № 3 «Периферична нервова система: спинномозкові та черепні нерви. Вегетативна нервова система. Естезіологія. Провідні шляхи головного та спинного мозку». Крок-1.

Кількість годин – 2

Актуальність теми.

Знання цього розділу анатомії край необхідні для студентів усіх спеціальностей для подальшого навчання.

Навчальні цілі.

Узагальнити знання студентів з периферичної нервової системи, вегетативної нервової системи, органів чуття, провідним проекційним шляхам головного та спинного мозку.

3. Матеріали до аудиторної роботи та міждисциплінарна інтеграція:

- з курсу біології – філогенез периферичної нервової системи, вегетативної нервової системи та органів чуття;

- для подальшого вивчення тем.

4. Зміст теми заняття.Дивиться матеріали тем практичних занять № 1-23.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.008 с.)