Стан ринку праці та хід виконання Київської міської програми «Зайнятість населення на 2009-2012 роки»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стан ринку праці та хід виконання Київської міської програми «Зайнятість населення на 2009-2012 роки»Київська міська влада є новатором в започаткуванні розробки програм зайнятості на довгостроковій основі, які мають комплексний характер, оскільки поєднані з тенденціями та перспективами соціально-економічного розвитку міста і передбачають системні заходи для вирішення проблем, які виникають на ринку праці столиці.

Головним управлінням праці та соціального захисту населення у 2011 році здійснювалась координація виконання завдань міської програми «Зайнятість населення на 2009-2012 роки» та Програми зайнятості населення м. Києва на 2010-2011 роки.

Проводився постійний моніторинг стану ринку праці міста, економічної активності населення міста, використання робочого часу, неповної зайнятості тощо.

Поряд з статистичними даними для моніторингу на ринку праці столиці Головне управління використовувало систему анкетування з питань професійного навчання на виробництві, забезпечення молоді першим робочим місцем, залучення осіб передпенсійного та пенсійного віку на підприємствах міста, організації нормування праці, забезпечення своєчасної оплати праці та підвищення мінімального розміру заробітної плати на підприємствах тощо.

Завдяки проведеній роботі місто Київ продовжує займати провідні позиції в сфері зайнятості серед інших регіонів та, зокрема, характеризується:

- найвищим серед областей України рівнем зайнятості населення працездатного віку – 71,2 %, що на 4,4 % більше, ніж в середньому по Україні (довідково: у Дніпропетровській області – 70,8 %, Харківській – 68,9 %, Запорізькій – 68,5 %,);

- найнижчими серед регіонів показниками:

· зареєстрованого безробіття станом на 01.01.2012 р. на рівні 0,4 % – це в 4,5 рази менше середньоукраїнського показника – 1,8 % (найвищий у Черкаській області – 3,2 %, Житомирській та Кіровоградській – по 3,0 %, Вінницькій – 2,7 %, Полтавській та Рівненській – по 2,6 %);

· рівня безробіття, визначеним за методологією Міжнародної організації праці – 5,9 % (по Україні – 8,5 %).

· навантаженням на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) – 6 осіб (В Україні – 84 особи, найбільше навантаження у Черкаській області - 1400 осіб на 10 вакансій відповідно).

Протягом 2011 року в м. Києві введено в дію 103,4 тис. нових робочих місць, що на 68,6 % більше, ніж у 2010 році, зокрема: для працівників у юридичних осіб – майже 74,9 тис. од., для працівників у фізичних осіб-підприємців – майже 17,7 тис. од., для фізичних осіб - підприємців – понад 10,1 тис. од., для самозайнятих осіб – платників податку з доходів фізичних осіб – 741 од.

В розрізі видів економічної діяльності найбільша кількість нових робочих місць введено переважно на підприємствах, організаціях та установах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям, фінансової діяльності, промисловості тощо.

За 12 місяців 2011 року у зв’язку із реорганізацією виробництва та скороченням штатів наступив термін вивільнення у понад 64,7 тис. чол., з них фактично вивільнено майже 15,6 тис. чол. або 24,0 %.

У січні-грудні 2011 року на обліку в службі зайнятості столиці перебувало майже 29,7 тис. чол., з яких майже 19,6 тис. чол. мали статус безробітного.

Протягом 2011 року працевлаштувались за допомогою служби зайнятості понад 14,3 тис. незайнятого населення (з них майже 10,3 тис. осіб – за направленнями центрів зайнятості), до оплачуваних громадських робіт було залучено майже 4,6 тис. безробітних.

За підсумками січня-грудня 2011 року рівень професійного навчання безробітних у м. Києві склав 34,9 %, що у 2,3 рази вищий, ніж середній по Україні – 15,4 %). Рівень залучення безробітних до оплачуваних громадських робіт – 23,4 %.

Станом на 01.01.2012 р. в загальноміській базі даних налічувалось майже 11,4 тис. вільних робочих місць (вакантних посад), серед них для робітників – понад 4,8 тис., для службовців – майже 4,5 тис., решта – для осіб без професії або які не потребують спецпідготовки.

На кожну особу, яка шукала роботу на кінець звітного періоду, припадало 2 вакансії (по Україні на 1 вакансію претендували 8 осіб).

На кожного робітника припадало 5 вільних робочих місць, особу без професії – 9 од., на 1 службовця – 1 вакансія.

Протягом 2011 року значно зменшилась кількість осіб, які працювали в умовах вимушеної неповної зайнятості. Чисельність працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт), в порівнянні з початком року скоротилась в 3,7 разів і становила за грудень 2011 року 5,0 тис. осіб. Чисельність працівників, які працювали в режимі неповного робочого дня (тижня) з економічних причин, зменшилась порівняно з початком року в 1,8 рази і склала за грудень 2011 року 28,5 тис. осіб.

Протягом вересня-грудня 2011 року спеціалістами управління праці та зайнятості проведено 8 обстежень підприємств, установ та організацій міста з питань дотримання законодавства про зайнятість, в ході яких вивчались, зокрема: причини та обсяги вивільнення працівників та вимушеної неповної зайнятості; передумови для створення нових робочих місць та обсяги їх створення; наявність колективних договорів та стан відповідності їх положень нормам діючого законодавства; стан оплати праці; організація праці інвалідів тощо. За результатами обстежень керівникам (власникам) підприємств надано 29 рекомендацій щодо усунення виявлених порушень чинного законодавства та недопущення їх в подальшому.

Інформація стосовно проведених обстежень направлялась в районні управління праці та соціального захисту населення праці для проведення відповідної консультативної та роз’яснювальної роботи. У разі виявлення порушень чинного законодавства, відповідна інформація направлялась також до контролюючих органів для вжиття заходів реагування. За результатами проведеної роботи на 2-х обстежених підприємствах відновлено режим роботи в умовах повної зайнятості.

Також проводилась відповідна робота з координації професійного навчання кадрів на виробництві, включення до колективних договорів питань професійного навчання кадрів. У 2011 році Головним управлінням праці та соціального захисту населення спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями проведено вивчення стану професійного навчання кадрів на виробництві на 124 підприємствах та організаціях міста.

За результатами аналізу встановлено, що 73,4 % обстежених підприємств передбачили професійне навчання персоналу в колективних договорах. На 27,4% підприємств збільшено виділення коштів на професійне навчання порівняно з попереднім роком, на 13,7 % підприємств фінансування професійного навчання проводилось на рівні попереднього року.

Стан справ у сфері зайнятості населення, працевлаштування безробітних громадян та проведення в м. Києві роботи по реалізації заходів Програми зайнятості населення м. Києва розглядались на засіданнях Координаційного комітету сприяння зайнятості населення та нарадах у Київській міській державній адміністрації. За результатами були напрацьовані доручення щодо продовження роботи по підтриманню на ринку праці столиці сталої ситуації.

Зокрема, на засіданні Координаційного комітету сприяння зайнятості населення міста, яке відбулось 13 квітня 2011 року, було розглянуто питання про заходи щодо легалізації трудових відносин, заробітної плати та зайнятості населення у м. Києві та заслухано інформацію Державної податкової адміністрації у м. Києві, Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві та Територіальної державної інспекції праці у м. Києві про виконання положень спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Державної податкової адміністрації України та Пенсійного фонду України від 14.09.2009 № 342/500/110 «Про затвердження Заходів щодо забезпечення трудових прав працівників, легалізації заробітної плати та зайнятості населення».

На засіданні також було обговорено тему «Легальна робота сьогодні – достойна пенсія завтра» та розглянуто основні положення урядових законопроектів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення, та посилення відповідальності роботодавця за порушення законодавства про працю, а також про посилення відповідальності за неоформлення трудового договору.

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 05.10.2011 р. № 383 «Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2012-2013 роки» було розроблено проект Програми зайнятості населення м. Києва на 2012-2014 роки, який направлено до Мінсоцполітики для розгляду та узгодження.

Також, відповідно до статті 23 Закону України «Про зайнятість населення», Головним управлінням праці та соціального захисту населення було опрацьовано пропозиції районних в місті Києві державних адміністрацій і Київського міського центру зайнятості та підготовлено перелік видів оплачуваних громадських робіт на 2012 рік, які мають суспільно корисну спрямованість та відповідають потребам м. Києва. Зазначений перелік затверджено керівництвом Київської міської державної адміністрації і направлено районним держадміністраціям та Київському міському центру зайнятості для проведення відповідної роботи по організації оплачуваних громадських робіт.

Виконання Київської міської програми «Зайнятість населення на 2009-2012 роки» та Програми зайнятості населення м. Києва на 2010-2011 роки, взаємодія міської державної адміністрації, Головного управління праці та соціального захисту населення, роботодавців, профспілок, центрів зайнятості дали змогу утримувати сталу ситуацію на ринку праці м. Києва.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 68; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.006 с.)