Стан виконання програм, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та пов’язані із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стан виконання програм, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та пов’язані із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936, виділено бюджетом на 2011 рік (2501200, 2501210, 2501230, 2501250, 2501300), а саме компенсаційних виплат за основним місцем роботи, навчання, витрат на виховання (утримання) дітей у дошкільних навчальних закладах, видатків пов’язаних з безплатним харчуванням дітей-інвалідів у навчальних закладах, щомісячна грошова компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування, за шкоду, заподіяну здоров’ю, та допомоги на оздоровлення, у випадку звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи складає:

КПКВ 2501200 “Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижче оплачувану роботу та у зв’язку з відселенням, виплата підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” – 71677,050 тис. грн.;

КПКВ 251210 “Компенсація сім’ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” – 12752,354 тис. грн.;

КПКВ 251230 “Щомісячна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” – 136198,408 тис. грн.;

КПКВ 251250 “Компенсація за шкоду, заподіяну здоров’ю, та допомоги на оздоровлення, у випадку звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” – 8772,257 тис. грн.;

КПКВ 251300 “Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” – 321,00грн.

Станом на 01.01.2012 року видатки на виконання програм пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за місцем основної роботи, навчання, тощо) склали:

КПКВ 2501200 – 71677,048 тис. грн., а саме:

· нараховано та виплачено відповідно до п.26 ст.20, п.1 ст.21, п.6 ст.22, п.1 ст.23, п.4 ч.3 та ч.4 і ч.6 статті 30 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” виплат підвищених стипендій, у державних вищих навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах, по всіх районах міста Києва – 3832,81 тис. грн.;

· компенсацій за додаткову відпустку 14 робочих (16 календарних) днів відповідно до п.22 ст.20, п.1 ст.22 та п.3 ч.3 ст.30 Закону України, по всіх РУПСЗН м. Києва – 44127,121 тис. грн.;

· виплати при переведенні на нижче оплачувану роботу відповідно до п.7 ст. 20, п.1 ст.21 Закону України – 64,415тис. грн.;

· доплати громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення відповідно до статті 39 Закону – 15567,599 тис. грн.;

· оплата праці військовослужбовців, військовозобов’язаних, вільнонайманих які несуть службу на територіях радіоактивного забруднення відповідно до статті 40 Закону – 7,019 тис. грн.;

· щорічні відпустки працівникам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення (стаття 40 Закону) – 8078,084 тис. грн.;

КПКВ 2501210 – 12746,768 тис. грн., а саме:

· видатки на повне державне забезпечення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до вступу їх до школи (не старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у державних та комунальних дошкільних закладах освіти (стаття 30, ч.1, п.1 Закону) на суму 4143,772 тис. грн.;

· щомісячна виплата на кожну дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження або народилася після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері має підстави належати до категорії I або II, або матері, яка на час настання вагітності має підстави належати до категорії I або II відповідно до пункту 6 статті 30 Закону – 369,628 тис. грн.;

· щомісячна виплата на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по захворюванню внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного віку, батьки яких стали інвалідами I або II групи чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи (стаття 30, ч.1, п.8 Закону) – 67,149 тис. грн.;

· безплатне харчування дітей-інвалідів внаслідок Чорнобильської катастрофи, які є учнями середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти, студентів коледжів та технікумів (училищ) відповідно до п.11 ч.1 статті 30 Закону – 33,630 тис. грн.;

· виплата грошових компенсацій сім’ям з дітьми, які не харчуються в зазначених навчальних закладах – 1,325 тис. грн.;

· виплата компенсації батькам постраждалих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні заклади (не перебувають в обліковому складі цих закладів), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні (пункт 12 статті 30 Закону) – 8116,659 тис. грн.

· витрати на поштові операції – 14,605 тис. грн.

КПКВ 2501230 – 136164,309 тис. грн., а саме:

· виплата компенсації в розмірі 50% вартості продуктів харчування (стаття 20, п.14 Закону) – 64487,016 тис. грн.;

· виплата компенсації в розмірі 25% вартості продуктів харчування (стаття 21, п.6 Закону) – 71274,809 тис. грн.

· витрати на поштові операції – 402,484 тис. грн.

КПКВ 2501250 – 8768,500 тис. грн., а саме:

· нараховано допомоги в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати (п.7 ст.20, п.1 ст.21, п.1 ст.22 Закону) у випадку звільнення громадян у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників на суму – 2854,267 тис. грн.;

· відшкодування у встановленому законодавством порядку втраченого заробітку (пункт 8 статті 21 Закону) – 66,445 тис. грн.;

· компенсація за шкоду, заподіяну здоров’ю, та допомоги на оздоровлення (стаття 48 Закону) – 5748,778 тис. грн.

· витрати на поштові операції – 99,010 тис. грн.

КПКВ 2501300 – 321,00 грн., а саме:

· обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Фінансування видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проводиться в межах коштів, передбачених законами України про Державний бюджет України на відповідні роки.

 

Експертиза умов праці

 

У складі Головного управління праці та соціального захисту населення Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) створено сектор експертизи умов праці, який відповідно до пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2007 № 790, забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, проведення державної експертизи умов праці на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та виробництвах фізичних осіб - підприємців, здійснення державного контролю за правильністю призначення та наданням працівникам пільг і компенсацій за роботу з шкідливими та важкими умовами праці.

На виконання зазначеного 10.02.2011 року проведена семінар-нарада з представниками районних управлінь праці та соціального захисту населення міста Києва щодо координації роботи по забезпеченню соціального захисту працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці.

На семінарі-нараді вирішувались питання розроблення та затвердження посадової інструкції головного спеціаліста – експерта з умов праці, надання методичних рекомендацій керівникам підприємств установ організацій по проведенню атестації робочих місць, механізм контролю за наданням пільг та компенсацій працюючим у несприятливих умовах праці та питання звітності до Головного управління праці та соціального захисту населення.

Листом Головного управління управлінням праці та соціального захисту населення районних у м. Києві державних адміністрацій доведена форма звітності, яка відповідає вимогам форми звітності Державної експертизи умов праці України.

За 2011 рік сектором державної експертизи умов праці проведено 326 експертиз якості проведення атестації робочих місць за умовами праці із загальною кількістю робочих місць, що підлягають атестації - 4903, на 231 робочому місці виявлені порушення Порядку проведення атестації робочих місць за умовам праці та надані рекомендації щодо їх усунення..

На виконання пункту 5 Плану заходів щодо забезпечення у 2011 році виконання бюджету Пенсійного фонду України в повному обсязі, погодженого Кабінетом Міністрів України 22.08.2011 (протокол №60), щодо спільних перевірок територіальними органами праці та соціального захисту населення, спільно з представниками Пенсійного фонду України, додержання вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442, при проведенні атестації робочих місць підприємствами, установами та організаціях м. Києва, які мають заборгованість з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій Сектором підготовлено та надано 69 висновків щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці у вищезазначених підприємствах.

Сектор державної експертизи умов праці у своїй роботі тісно співпрацює з органами Пенсійного фонду України в питаннях щодо підтвердження (скасування) права на пенсію за віком на пільгових умовах.

Протягом 2011 року на запити органів Пенсійного фонду України надіслано 58 висновків щодо якості проведення атестації робочих місць за умовами праці та прийнято участь у 10 засіданнях комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років при Головному управлінні Пенсійного фонду України в м. Києві.

Протягом 2012 року Сектор планує провести перевірки установ охорони здоров’я та комунальних підприємств міста Києва щодо соціального захисту працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 84; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.015 с.)