Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного вікуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного вікуАдресна допомога

 

Україна проголосила себе соціально правовою державою. Оскільки вищою цінністю такої держави виступає особистість та її права, реалізації державних допомог сім’ям з дітьми має безпосередній стосунок до формування умов гідного людини життя, її соціального захисту.

Сьогодні можна стверджувати, що спад економічного розвитку, недостатня соціально-правова захищеність широких верств населення, їх зубожіння та непевність у майбутньому збільшують залежність людини від соціальної політики держави і спонукають останню приділяти пильну увагу розробці системи соціального захисту різних категорій населення.

2011 рік відзначився роком значного збільшення виплати допомоги при народженні дитини в порівнянні з минулими роками.

Для гарантованого забезпечення достатнього життєвого рівня сімей, у яких народилася дитина, передбачено надання органами праці та соціального захисту населення державної грошової допомоги, в тому числі допомоги при народженні дитини.

На дітей, котрі народилися з 01 січня по 08 квітня 2011 року допомога надається в наступних розмірах:

на першу дитину – з 01 січня 17952 грн., з 1 квітня 18304 грн.;

на другу дитину – з 01 січня 36720 грн., з 1 квітня 37440 грн;

на третю та наступних дітей – з 01 січня 73440 грн., з 1 квітня 74880 грн.

На дітей, котрі народилися після 8 квітня 2011 року допомога надається в сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановленого на день народження дитини, - на першу дитину; 60 розмірам прожиткового мінімуму, - на другу дитину; 120 розмірам прожиткового мінімуму, - на третю і кожну наступну дитину. На дітей народжених з 9 квітня, з 1 жовтня та з 1 грудня, допомога надається в наступних розмірах:

на 1 дитину – 24960 грн., 25590 грн., 26100 грн.;

на другу дитину – 49920 грн., 51180 грн., 52200 грн.;

на третю та наступних дітей – 99840 грн., 102360 грн., 104400 грн.

Для порівняння:

в 2002-2003 роках розмір даної допомоги становив лише 200 грн.,

в 2004 - 1550 грн. для застрахованої особи, незастрахованої – 764 грн.,

з 1 квітня 2005 за ініціативи Президента України розмір збільшився майже до 8500 грн. (8497,6 грн.),

з 1 січня 2006 до 31.12.2007 - 8500 грн. на кожну дитину.

При цьому слід зазначити, що розмір допомоги до 1 січня 2008 року не залежав від кількості народжених в сім’ї дітей.

На дітей народжених з 01.01.2008 року по 31 12.2010 року допомога при народженні дитини надається у розмірі 12240 грн - на першу дитину, 25000 грн - на другу дитину, 50000 грн - на третю і наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4800 грн, другої дитини - 4840 грн, третьої та наступної дитини - 5000 грн, решта суми на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців (620 грн щомісяця), на другу дитину -24 місяців (840 грн щомісяця), на третю і наступну дитину - 36 місяців (1250 грн. щомісяця) рівними частинами.

Право на допомогу при народженні дитини також мають опікуни на кожну взяту під опіку дитину, виплата якої проводиться у розмірі, установленому при народженні першої дитини.

Державою не залишено без уваги новонароджених дітей, яких влаштовано до дитячого закладу на повне державне утримання. На таких дітей допомога призначається і виплачується в розмірі, встановленому як для першої дитини, шляхом перерахування коштів на відкритий в установі уповноваженого банку рахунок дитини.

За десять місяців 2011 року в місті Києві за призначенням допомоги звернулося 21374 осіб, призначено допомогу 21230 особам. На сьогоднішній день перебуває на обліку 35513 осіб, котрім в цьому році виплачено допомоги на суму 462582,7 тис. грн.

Особлива увага приділяється обстеженню умов утримання й виховання новонароджених дітей у сім’ях, на яких призначено допомогу при народженні дитини.

За 2011 рік в місті Києві було здійснено 5802 обстежень цільового використання допомоги при народженні дитини головними державними соціальними інспекторами і державними соціальними інспекторами органів праці та соціального захисту населення, із них 557 обстежень здійснено разом з управліннями у справах сім'ї та молоді, службами у справах дітей і органами опіки та піклування. За наслідками перевірок виявлено 1 випадок нецільового використання допомоги при народженні дитини.

Також хочеться відмітити, що у разі невідвідування матір’ю (батьком, опікуном) дільничного лікаря-педіатра (сімейного лікаря), під наглядом якого перебуває дитина віком до одного року, адміністрація лікувально-профілактичного закладу повідомляє про це органи праці та соціального захисту населення.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

В 2011 році допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надавалася одному з батьків дитини , усиновлювачу, опікуну, дідусю, бабусі, або іншому родичу, який фактично здійснює догляд у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожит­кового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісяч­ним сукупним доходом сім'ї в розрахун­ку на одну особу за попередні шість мі­сяців, але не менш як 130 грн.

З 1 грудня 2011 року максимальний розмір допомоги становив 1004 грн. мінімальний – 130 грн.

На кінець 2011 року перебувало на обліку 65 188 осіб, яким в 2011 році виплачено допомоги на загальну суму 162 946, 2 тис. грн. Впродовж останніх років контингент одержувачів допомоги є стабільним. На кінець 2010 року перебувало на обліку 64 353 осіб.

 

Допомога при усиновленні дитини

З метою державної підтримки сімей, які усиновили дитину, з 1 січня 2009 року надається допомога при усиновленні дитини.

Допомога надається у у розмірі передбаченому при народженні першої дитини.

На кінець 2011 року перебувало на обліку 79 осіб, яким виплачено допомоги на загальну суму 1 6 58,1 тис. грн. На кінець 2010 року перебувало на обліку також 79 осіб.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

На дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування і перебувають під опікою чи піклуванням надається допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Допомога надається у розмірі до двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

У разі коли на дитину виплачуються призначені в установленому порядку алі­менти, пенсія, стипендія, державна допомога, розмір допомоги на дитину визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених алі­ментів, пенсії, стипендії, державної допомоги, як середньомісячний розмір зазначених виплат за попередні шість кален­дарних місяців.

На кінець 2011 року перебувало на обліку 1 331 особа, яким виплачено допомоги на загальну суму 32 197, 8 тис. грн. На кінець 2010 року на обліку перебувало 1 330 осіб.

Допомога на дітей одиноким матерям

Допомога на дітей одиноким матерям нада­ється в розмірі, що дорівнює різниці між 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Перебувало на обліку 23 831 особа, яким виплачено допомоги на загальну суму 92 501, 6 тис. грн. На кінець 2010 року перебувало на обліку 23 575 осіб.

Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

Також продовжується призначення та виплата тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме. На кінець 2011 року отримують таку допомогу 1106 осіб, яким виплачено допомоги на загальну суму 5 315, 8 тис. грн. На кінець 2010 року перебувало на обліку 929 одержувачів допомоги.

 

 

Соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам

В 2011 році продовжується призначення та виплата соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам. На кінець 2011 року перебуває на обліку 1476 осіб, яким виплачено допомоги на загальну суму 15 159 тис. грн. На кінець 2010 року перебувало на обліку 1250 осіб.

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

Продовжує фінансуватися та виплачуватися компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги. На обліку перебуває 2971 осіб, яким виплачено допомоги на загальну суму 4 132,6 тис. грн. На кінець 2010 року перебувало на обліку 3003 одержувачі компенсації.

 

Соціальні гарантії

ІІ. Соціальні гарантії

Надання соціальних гарантій здійснюється шляхом призначення допомог та компенсацій відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, встановлення статусу: ветерана війни і праці; особи, на яку поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; дитини війни; жертви нацистських переслідувань; тощо.

В місті Києві працює 10 районних та міська комісія для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

У 2011 році статус учасника війни встановлено 16 особам із 25 громадян, що звернулися. 48 особам було надано допомогу у розшуку необхідних документів. У порівнянні з попередніми роками кількість громадян, що звернулися до комісій, зменшилася. Позитивне рішення щодо встановлення статусу ветерана війни в минулому році прийнято по 64 % звернень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2011 р. № 341 „Про розміри разової грошової допомоги, що виплачується у 2011 році відповідно до Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань” близько 94 тис. ветеранам війни і особам на яких поширюються чинність Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань” виплачено разову грошову допомогу до 5 травня на суму майже 31 млн. грн.

На виконання:

- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.04.2011 № 609 „Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги ветеранам війни м. Києва з нагоди відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні”, відповідно до якого більш як 88 тис. ветеранам війни і особам на яких поширюються чинність Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань” виплачено матеріальну допомогу на суму майже 9, 7 млн. грн.;

- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.10.2011 № 1941 „Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги ветеранам Великої Вітчизняної війни та жертвам нацистських переслідувань міста Києва з нагоди відзначення 67-ї річниці визволення України та 68-ї річниці визволення столиці України від фашистських загарбників», відповідно до якого більш як 54 тис. ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань виплачено одноразову матеріальну допомогу на суму більше як 11,7 млн. грн.

Органами праці та соціального захисту населення м. Києва провадиться постійна робота по з’ясуванню нагальних потреб ветеранів війни, наданні відповідної допомоги у сприянні задоволення цих потреб, а також підвищенню рівня поінформованості населення щодо їх соціального захисту та пенсійного забезпечення шляхом проведення консультативно - роз’яснювальної роботи серед ветеранів війни та осіб на яких поширюються чинність Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”.

Серед питань, які створювали певну соціальну напругу серед громадян, які зверталися до органів праці та соціального захисту населення в 2011 році були питання недостатньої забезпеченості бланками посвідчень осіб, на яких поширюється дія Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні ”, книжками талонів на право пільгового проїзду по території держав СНД Героями Радянського Союзу та повними кавалерами орденами Слави та бланками посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам». На сьогодні питання щодо забезпечення районних управлінь праці та соціального захисту населення бланками посвідчень «Ветеран праці» і Книжками талонів на право пільгового проїзду по території держав СНД Героями Радянського Союзу та повними кавалерами орденами Слави вирішено. Питання щодо забезпечення бланками посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» залишається актуальним та потребує вирішення на рівні Міністерства соціальної політики України.

 

Житлові субсидії

За 12 місяців 2011 року у місті зафіксовано 97406 звернень за призначенням субсидій, що на 31,5% більше ніж за цей період у 2010 році.

Середньомісячна кількість домогосподарств, які отримують субсидії у 2011 році, склала 39011 сімей, що становить 3,7% від загальної кількості квартиронаймачів міста Києва (загальна кількість квартиронаймачів у місті Києві становить 1047600), що на 49,5% більше ніж за цей період у 2010 році.

93992 квартиронаймачам призначено субсидії на суму 18094,7 тис. грн. Середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг – 211,40 грн.

Нараховано коштів надавачам послуг на оплату житлово-комунальних послуг по субсидіях у 2011 році на суму 82,0 млн. грн. За 2010 рік було нараховано 28,8 млн. грн.

Перераховано коштів організаціям-постачальникам послуг в поточному році для погашення кредиторської заборгованості всього 66,9 млн. грн., в тому числі:

перераховано коштів з Державного бюджету для погашення заборгованості за минулі роки (субвенція) – 7,4 млн. грн.;

перераховано коштів з Державного бюджету для погашення заборгованості за поточний рік (субвенція) – 59,5 млн. грн.

Станом на 01.01.2011 року поточна заборгованість державного бюджету по нарахованих субсидіях за житлово-комунальні послуги перед організаціями-постачальниками складає 21,9 млн. грн.

У 2011 році 14 сім'ям призначено субсидії готівкою на тверде паливо та скраплений газ на суму 8,0 тис. грн. Середній розмір субсидії на тверде паливо та скраплений газ готівкою складає 557,00 грн.

 

У 2011 році в місті Києві забезпечено надання населенню житлових субсидій за спрощеним порядком.

06 липня 2011 року Урядом прийнято постанову № 774 „Про удосконалення порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу та рідкого пічного побутового палива”, якою забезпечено подальше спрощення умов призначення житлових субсидій.

Постановою врегульовано деякі найбільш проблемні питання, які впливали на можливість малозабезпечених родин оформити субсидію, зокрема:

- комісіям при місцевих органах виконавчої влади дозволено приймати безстрокові рішення про призначення житлових субсидій на загальну житлову площу сім'ям, які складаються з непрацездатних осіб, які не мають інших доходів, крім пенсії та інших соціальних виплат, до зміни обставин у таких сім'ях (зміна складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, їх сімейного стану, працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів).

Це дозволило запобігти зайвому обстеженню таких сімей при кожному звернені за призначенням субсидії та спростити роботу комісій.

До відома: на комісіях при районних в місті Києві державних адміністраціях починаючи з 1 січня 2011 року розглянуто 12826 особових справ, в тому числі 6804 справ щодо призначення житлової субсидії на загальну площу житла. Прийнято рішень про призначення житлових субсидій, як виняток, 12292 киянам, що складає 95,8% від загальної кількості розглянутих на комісіях справ. Крім того, 1876 родинам призначена субсидія на загальну площу житла на підставі раніше прийнятих комісіями рішень.

- надано право громадянам, які мають заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, що утворилася до 1 грудня 2006 року, отримувати субсидії.

- врегульовано питання щодо призначення субсидій сім'ям, в яких член родини відсутні тривалий час (працюють або навчаються в іншому регіон перебувають на лікуванні чи в місцях позбавлення волі). Відтепер кількість осіб, виходячи з якої призначається субсидія за наявності індивідуальних (квартирних) засобів обліку комунальних послуг, визначається з урахуванням підтверджуючих документів про тимчасову відсутність зареєстрованих осіб, в окремих випадках - на підставі акта обстеження умов проживання. Рішення про можливість призначення субсидії виходячи з кількості фактично зареєстрованих та проживаючих осіб приймається з урахуванням матеріального стану родини.

- спрощено також деякі питання щодо врахування майнового стану громадян. Зокрема, якщо родина має два або більше транспортних засоби, то субсидія не призначається. Проте, при призначенні субсидій не враховуються транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більш як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску, а також транспортні засоби, одержані чи придбані на пільгових умовах через органи праці та соціального захисту населення.

Громадяни з обмеженими фізичними можливостями, які за станом здоров’я або з інших поважних причин не можуть особисто звернутися до органів соціального захисту, отримують допомогу в оформленні документів на призначення субсидії на дому від соціальних працівників Київського міського територіального центру та 11 районних територіальних центрів.

Починаючи з січня 2011 року 4112 киянам з обмеженими фізичними можливостями надана допомога в оформленні документів на призначення субсидії на дому від соціальних працівників.

З метою оперативного надання консультацій в Головному управлінні праці та соціального захисту населення та у 10 районних управліннях організовано роботу телефонних „гарячих ліній”.

З січня 2011 року на телефони „гарячих ліній” звернулося 10473 громадянина. Всі поставлені питання були вирішені, надані ґрунтовні роз'яснення та консультації щодо призначення житлової субсидії за спрощеним порядком.

Прийом громадян, які звертаються за призначенням житлової субсидії, проводиться щоденно у зручний для населення час в районних управліннях праці соціального захисту населення та у 70 філіях органів соціального захисту населення, які розміщені в приміщеннях житлових організацій. Також, для уникнення черг та зручності мешканців міста Києва, прийом документів для призначення субсидії провадиться за попереднім записом (Голосіївський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Печерський та Солом'янський райони). У разі виникнення необхідності буде збільшено кількість прийомних пунктів, подовжено часи прийому та організовано роботу у вихідні дні.

На інформаційних дошках у філіях відділів субсидій при житлово-експлуатаційних організаціях на дошках оголошень органів праці та соціального захисту населення висвітлювалася інформація стосовно вимог та порядку надання громадянам субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, яка постійно оновлювалася. Також розміщені розклади роботи філій, телефони „гарячих ліній”.

Інформація щодо порядку призначення та надання населенню субсидій постійно розміщується в районних газетах, на сайтах районних в місті Києві державних адміністрацій, на сайті Київської міської державної адміністрації та Головного управління праці та соціального захисту населення. Поновлення інформації знаходиться під постійним контролем.

Головним управління забезпечено моніторинг та контроль процесу за оформленням та призначенням житлових субсидій.

З метою цільового використання коштів субвенції з Державного бюджету на надання населенню передбачених законодавством пільг та житлових субсидій та посиленню контролю за законністю використання зазначених коштів, органами соціального захисту населення м. Києва постійно проводиться робота з житловими організаціями всіх форм власності щодо необхідності проведення перерахунків з центрального опалення та центрального гарячого водопостачання отримувачам пільг та житлових субсидій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 р. № 151 „Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з центрального опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх, або надання не в повному обсязі, зниження якості”.

У 2011 році органами соціального захисту населення проведені перерахунки за фактично спожите тепло по пільгах та субсидіях на загальну суму 8859,19785 тис. грн., в тому числі:

- по пільгах – 6773,17060 тис. грн.;

- по субсидіях – 2086,02725 тис. грн.

Перерахунки проводилися шляхом зменшення нарахувань за поточний період.

Суми надміру нарахованих коштів за теплопостачання відображені в актах звірки розрахунків за спожиті енергоносії по наданих населенню пільгах та субсидіях на оплату житлово-комунальних послуг з АК „Київенерго” та ЗАТ „ЕК „ДАРтеплоцентраль”.

 

Експертиза умов праці

 

У складі Головного управління праці та соціального захисту населення Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) створено сектор експертизи умов праці, який відповідно до пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2007 № 790, забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, проведення державної експертизи умов праці на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та виробництвах фізичних осіб - підприємців, здійснення державного контролю за правильністю призначення та наданням працівникам пільг і компенсацій за роботу з шкідливими та важкими умовами праці.

На виконання зазначеного 10.02.2011 року проведена семінар-нарада з представниками районних управлінь праці та соціального захисту населення міста Києва щодо координації роботи по забезпеченню соціального захисту працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці.

На семінарі-нараді вирішувались питання розроблення та затвердження посадової інструкції головного спеціаліста – експерта з умов праці, надання методичних рекомендацій керівникам підприємств установ організацій по проведенню атестації робочих місць, механізм контролю за наданням пільг та компенсацій працюючим у несприятливих умовах праці та питання звітності до Головного управління праці та соціального захисту населення.

Листом Головного управління управлінням праці та соціального захисту населення районних у м. Києві державних адміністрацій доведена форма звітності, яка відповідає вимогам форми звітності Державної експертизи умов праці України.

За 2011 рік сектором державної експертизи умов праці проведено 326 експертиз якості проведення атестації робочих місць за умовами праці із загальною кількістю робочих місць, що підлягають атестації - 4903, на 231 робочому місці виявлені порушення Порядку проведення атестації робочих місць за умовам праці та надані рекомендації щодо їх усунення..

На виконання пункту 5 Плану заходів щодо забезпечення у 2011 році виконання бюджету Пенсійного фонду України в повному обсязі, погодженого Кабінетом Міністрів України 22.08.2011 (протокол №60), щодо спільних перевірок територіальними органами праці та соціального захисту населення, спільно з представниками Пенсійного фонду України, додержання вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442, при проведенні атестації робочих місць підприємствами, установами та організаціях м. Києва, які мають заборгованість з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій Сектором підготовлено та надано 69 висновків щодо якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці у вищезазначених підприємствах.

Сектор державної експертизи умов праці у своїй роботі тісно співпрацює з органами Пенсійного фонду України в питаннях щодо підтвердження (скасування) права на пенсію за віком на пільгових умовах.

Протягом 2011 року на запити органів Пенсійного фонду України надіслано 58 висновків щодо якості проведення атестації робочих місць за умовами праці та прийнято участь у 10 засіданнях комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років при Головному управлінні Пенсійного фонду України в м. Києві.

Протягом 2012 року Сектор планує провести перевірки установ охорони здоров’я та комунальних підприємств міста Києва щодо соціального захисту працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці.

Праця та зайнятість

Завдання на 2012 рік.

Управлінням праці та зайнятості в 2012 році, в межах компетенції та наданих повноважень, буде продовжено роботу щодо забезпечення в м. Києві державної політики в сфері соціально-трудових відносин, оплати праці, зайнятості населення (у т.ч. шляхом координації діяльності районних в місті Києві державних адміністрацій, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з метою покращення життєвого рівня населення та досягнення відповідних показників соціально-економічного розвитку столиці, передбачених, зокрема, Програмою соціально-економічного розвитку м. Києва на 2012 рік, Територіальною угодою на 2012-2013 рр., Програмою зайнятості населення на 2012 рік тощо, а саме:

- створення не менше 60 тисяч нових робочих місць;

- зростання номінальної заробітної плати по місту не менш як на 16,0%, (до 4 640 грн.);

- забезпечення своєчасної та не нижче визначеного державою мінімального розміру виплати заробітної плати працівникам підприємств та організацій столиці, а також сприяння погашенню заборгованості з її виплати ;

- проведення відповідної роботи (у т.ч. інформаційно-роз’яснювальної) з метою детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості .

 

За 2011 рік.

Відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі Закон) під особливий державний захист взяті безпосередні учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, найбільш уразливі верстви населення – діти та інваліди, інші категорії потерпілих, визначених статтею 11 Закону.

Станом на 1 січня 2012 року в місті Києві 87444 осіб мають статус постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, із них 48247 – учасники ліквідації наслідків аварії, 23010 – потерпілі, в тому числі 12437 – діти.

 

Чисельність постраждалих громадян міста Києва

станом на 01.01.2012 р.

 

1 категорія – 16207 осіб

2 категорія – 42064 особи

3 категорія – 9736 осіб

4 категорія – 2776 осіб

серії „Г” – 474 особи

потерпілі діти – 12437 осіб

кількість громадян, які отримують пільги внаслідок втрати годувальника, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою (вдови) – 3750 осіб.

Серед всієї кількості постраждалих дітей на обліку перебуває:

- дітей - інвалідів – 111 осіб;

- дітей - напівсиріт – 83 особи;

- дітей – сиріт – 20 осіб.

Динаміка чисельності громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за категоріями в місті Києві

Категорії постраждалих Кількість постраждалих за роками, станом на:  
01.01.09 01.01.10 01.0.01.11 01.01.12
Категорія 1 – особи, інвалідність яких пов’язана з аварією на ЧАЕС
Категорія 2 у т.ч.: А - ліквідатори Б – потерпілі                
Категорія 3, у т.ч.: А- ліквідатори Б-потерпілі                
Категорія 4 – потерпілі  
Категорія Г (особи, які працювали за межами зони відчуження)
Потерпілі діти
Разом

Динаміка зміни кількості дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відображена в наступній таблиці.

Роки Кількість дітей (осіб)
2009 р.
2010 р.
2011 р.
2012 р.

Кількість постраждалих дітей в останні роки зменшилась в порівнянні з минулими роками перш за все у зв’язку з досягненням повноліття дітей. Діти, які були евакуйовані або переселені із радіоактивно забруднених територій в м. Київ і мали посвідчення серії Д, отримали посвідчення дорослих громадян категорій 1А, 2Б, 3Б, 4ВП.

Для покращення правового забезпечення питань вирішення встановлення статусу та видачі посвідчень розпорядженням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) комісія з вирішення питань встановлення статусу постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, до складу якої входять найбільш кваліфіковані фахівці Головного управління та районних чорнобильських відділів. У 2011 році було проведено 17 засідань комісії та розглянуто 3225 особових справ.

На 2012 рік заплановано проведення вибіркових перевірок виконання норм чинного законодавства щодо формування особових справ, їх зберігання та реєстрації видачі посвідчень.

Чорнобильської катастрофи

У місті Києві право на пільгове медичне забезпечення станом на 01.01.2010р. мають більш ніж 85,5 тисяч громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Фінансування видатків за програмою бюджету м. Києва «Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» по рокам відображено в наступній таблиці:

 

2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік
5832,2 3964,9 3964,9 4496,9

Кошти використовуються на :

-безплатний відпуск лікарських засобів аптеками згідно рецептів, виписами лікарями лікувально-профілактичних закладів при амбулаторному лікуванню громадян;

-безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування із дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них);

-додаткове харчування під час лікування в стаціонарі Київського міського центру радіаційного захисту населення.

У 2011 році для надання пільг на медичне обслуговування чорнобильців було укладено договори з 20 фармацевтичними та лікувально - профілактичними закладами.

36-ма аптеками ТОВ «Фалбі», 2-ма відомчими аптеками (ДУС, МВС) та 2-ма аптеками КП «Фармація» (виготовлення ліків за спеціальними рецептами лікарів) було забезпечено лікарськими засобами 15856 постраждалих від чорнобильської катастрофи на загальну суму 3563,3 тис. грн.

Пільгове зубопротезування у 2011 році здійснювали 15 лікувальних закладів, забезпечено 379 осіб на загальну суму 243,4 тис. грн.

На додаткове харчування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в стаціонарі Київського міського центру радіаційного захисту населення було забезпечено 1385 особи на загальну вартість 38,3 тис. грн..

У минулому році у зв’язку з економічною кризою та зменшенням доходної частини бюджету ця програма була недофінансована на 492,6 тис. грн. На жаль, станом на 01.09 2011 рік в місті Києві був припинений відпуск лікарських засобів в зв’язку з повним використанням обсягу фінансування, який був закладений на дані цілі на поточний рік.

На 2012 рік в бюджеті міста Києва за цією програмою заплановано 4496,9 млн. гривень.

Такі обсяги фінансування дозволяють надавати пільгову медичну допомогу: в сумі лише 45,72 гривень на рік на одного постраждалого на забезпечення ліками, в сумі 6,19 гривень на зубопротезування та 6,77 гривень на додаткове харчування, що не задовольняє потребу в коштах за цією бюджетною програмою.

 

Завдання на 2012 рік.

п/п Завдання Механізми реалізації Термін виконання Виконавці
1. Вжити заходів щодо вдосконалення роботи відділу транспортного обслуговування інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату. а).забезпечити автоматизований облік осіб, які мають право на надання транспортних послуг мобільної служби Київського міського територіального центру соціального обслуговування б). розробити тарифи на платні транспортні послуги І квартал 2012 р. і постійно   І півріччя 2012 р. Грабченко В.М.   Робоча група
2. Продовжити роботу по розширенню мережі реабілітаційних закладів для дітей хворих на ДЦП. Вжити заходів для відкриття відділення соціально-медичної реабілітації дітей з органічним ураженням центральної нервової системи в територіальному центрі соціального обслуговування Деснянського району І півріччя 2012 р. Бондаренко А.В.
3. Посилити співпрацю із районними Товариствами Червоного Хреста в частині спільного обслуговування тяжко хворих одиноких непрацездатних громадян. Уточнити та поновити списки одиноких тяжко хворих громадян, закріпити за ними соціальних робітників та патронажних медсестер. Скласти графіки відвідувань хворих з метою уникнення дублювання. І півріччя 2012 р. і постійно Директори районних територіальних центрів соціального обслуговування
4. Створити в районних територіальних центрах соціального обслуговування мультидисциплінарні бригади, як нову форму соціального обслуговування громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах. Проведення апробації інноваційної моделі соціальної роботи на базі Київського міського територіального центру соціального обслуговування та територіальних центрів соціального обслуговування Солом’янського і Подільського районів. І півріччя 2012 р. Садовська Н.В. Директори районних територіальних центрів соціального обслуговування    
5. Запровадити соціально-педагогічну послугу «Університет третього віку» в усіх територіальних центрах соціального обслуговування Вести пошуки ресурсів, необхідних для відкриття факультетів (кабінети з необхідним обладнанням) залучення викладачів навчальних закладів, товариства «Знання». 2012 р. Директори районних територіальних центрів соціального обслуговування

 

Адресна допомога

 

Україна проголосила себе соціально правовою державою. Оскільки вищою цінністю такої держави виступає особистість та її права, реалізації державних допомог сім’ям з дітьми має безпосередній стосунок до формування умов гідного людини життя, її соціального захисту.

Сьогодні можна стверджувати, що спад економічного розвитку, недостатня соціально-правова захищеність широких верств населення, їх зубожіння та непевність у майбутньому збільшують залежність людини від соціальної політики держави і спонукають останню приділяти пильну увагу розробці системи соціального захисту різних категорій населення.

2011 рік відзначився роком значного збільшення виплати допомоги при народженні дитини в порівнянні з минулими роками.

Для гарантованого забезпечення достатнього життєвого рівня сімей, у яких народилася дитина, передбачено надання органами праці та соціальногПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 92; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.012 с.)