Керівний склад практики. Відомості про базу практики 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Керівний склад практики. Відомості про базу практики 

Директор бази практики Адреса бази практики, № телефону  
Керівники від бази практики  
Структурні підрозділи, в яких студент проходить практику  
Керівники практики від кафедри  

 


2. Індивідуальний план проходження виробничої практики зі спеціалізації студента групи ______________

______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

на період з « __ » _______ 20 __ р. по « __ » _______ 20 __ р.

Спеціальність ______________________________________

Спеціалізація _______________________________________

Керівник практики ___________________________________

(науковий ступінь, наукове звання, прізвище, ініціали)

 

№ з/п Види роботи, завдань, заходів Термін виконання Відмітка про виконання
  1.1 1.2   1.3 1.4 Виконання завдань організаційного етапу практики: Участь у роботі установчої конференції Визначення завдань на проходження практики Знайомство з базами практики Складання індивідуального плану проходження практики    
  2.1 2.2 2.3 2.4   Виконання завдань першого виробничого етапу практики: Завдання … Завдання … Завдання … … Звіт перед науковим керівником за результатами першого виробничого етапу проходження практики    
  4.1 4.2 4.3 4.4 Виконання завдань другого виробничого етапу практики: Завдання … Завдання … Завдання … … Звіт перед науковим керівником за результатами першого виробничого етапу проходження практики      

 

  6.1     6.2   6.3   6.4   6.5 Виконання завдань заключного етапу практики: Оформлення матеріалів, що можуть бути наслідком виконання випускної кваліфікаційної роботи Написання і підготовка до друку наукової статті Підготовка матеріалів до виступу на звітній науково-практичній конференції Оформлення комплекту звітних матеріалів про проходження практики Підготовка до захисту і захист звітних матеріалів про проходження практики      

 

 

 

3. Календарно-тематичний план проходження виробничої практики зі спеціалізації студента групи ______________

______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

на період з « __ » _______ 20 __ р. по « __ » _______ 20 __ р.

Спеціалізація _______________________________________

Дата Етап практики, вид виконаної роботи Відмітка керівника практики
  Виконання завдань організаційного етапу практики:  
     
     
     
  Виконання завдань першого виробничого етапу практики:  
     
     
     
  Виконання завдань другого виробничого етапу практики:  
     
     
     
  Виконання завдань заключного етапу практики:  
     
     
     

 

Підпис практиканта ___________________

 

Примітки.

1. В календарно-тематичний план заносяться усі заходи, пов’язані з проходженням виробничої практики зі спеціалізації, інші види робіт (робота в бібліотеці, консультації з керівником практики, іншими викладачами тощо).

2. У календарно-тематичному плані треба фіксувати усі види роботи, які виконує практикант, особисті враження і рекомендації щодо поліпшення організації і проведення практики.

3. Керівник практики оцінює кожний етап практики і робить відповідну відмітку в третій графі плану.

 


4. Теоретичні, методичні та практичні матеріали за змістом індивідуальних завдань – матеріали до випускної кваліфікаційної роботи студента групи ________

______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Спеціалізація _______________________________

 

1. Теоретичні матеріали_______________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

2. Методичні матеріали________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

3. Практичні матеріали і розробки_______________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

4. Анотація наукової статті_____________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

5. Тези виступу на науковому семінарі, науково-практичній конференції _________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

Підпис практиканта ___________________

 

Примітки.

1. В цьому документі за кожним розділом наводяться анотації відповідних теоретичних, методичних та практичних матеріалів.

2. Самі матеріали, що стосуються випускної кваліфікаційної роботи студента, надаються у формі додатків до звіту про проходження виробничої практики зі спеціалізації.

 


5. Звіт про проходження виробничої практики зі спеціалізації студента групи ______________

______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

за період з « __ » _______ 20 __ р. по « __ » _______ 20 __ р.

Спеціалізація _______________________________________

Керівник практики ___________________________________

(науковий ступінь, наукове звання, прізвище, ініціали)

 

1. Вступ ___________________________________________________

__________________________________________________________

2. Мета та завдання практики _________________________________

__________________________________________________________

3. Виконання програми практики (за індивідуальним планом).

3.1. Результати виконання завдань організаційного етапу практики:

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Результати виконання завдань першого виробничого етапу практики: ___________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3.3. Результати виконання завдань другого виробничого етапу практики: ___________________________________________________

__________________________________________________________

_____________________________________________________________

4. Пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення виробничої практики зі спеціалізації.

Позитивні моменти в організації та змісті практики: _______________

_____________________________________________________________

Негативні моменти в організації та змісті практики: _______________

__________________________________________________________

Побажання та пропозиції щодо покращення організації та змісту практики: ____________________________________________________

__________________________________________________________

 

Підпис практиканта ___________________ Дата _________

 


Відгук керівника виробничої практики зі спеціалізації

про результати і якість роботи студента групи _________

______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

за період з « __ » _______ 20 __ р. по « __ » _______ 20 __ р.

Спеціалізація _______________________________________

1. Якість виконання завдань етапів практики _____________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2. Ставлення до виконання індивідуальних завдань практики, результати __________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

3. Наявність і якість теоретичного, методичного і практичного матеріалу для використання у випускній кваліфікаційній роботі______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

4. Наявність і якість підготовленої до друку наукової статті/реферату

____________________________________________________________

____________________________________________________________

5. Наявність і якість звіту на науково-практичній конференції про проходження практики ________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

6. Побажання та зауваження____________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Керівник

виробничої практики від кафедри

______________________________________ _______________

(науковий ступінь, наукове звання, прізвище, ініціали) (підпис)

Дата ______________

 


Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 25; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.006 с.)