Виберіть правильний варіант.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виберіть правильний варіант.Як правильно записати?

а) Лист до Ковалишини Світлани Петрівни.

б) Лист до Ковалишин Світлани Петрівни.

в) Лист до Ковалишиної Світлани Петрівни.

До якої групи документів входить автобіографія?

а) документи щодо особового складу;

б) особисті документи;

в) довідково-інформаційні документи.

69. Різновиди текстів певного стилю, що різняться метою мовлення, називаються...

а) жанри;

б) підстилі;

в) документ.

70. Сукупність реквізитів розташованих у певних місцях і певній послідовності називається...

а) бланк;

б) реквізит;

в) формуляр.

71. Різновиди публічних виступів - це...

а) доповідь, лекція, промова, власне виступ;

б) реферат, доповідь, ювілейна промова;

в) доповідь, нарада, телефонна розмова.

72. Риторика – це...

а) наука про красномовство;

б) наука про ораторів;

в) ораторські здібності.

73. Звіти поділяються на:

а) офіційні та особисті;

б) повні та звичайні;

в) статистичні (цифрові) та текстові.

74. Спеціальне слово на позначення вузького наукового чи технічного поняття називається...

а) термін;

б) паронім;

в) фразологізм.

75. У якому рядку усі слова пароніми:

а) демонстрант – демонстратор, напрямок – напрям, часом – помилково;

б) декваліфікація – дискваліфікація, небокруг – виднокруг, всякий – кожний;

в) континент – контингент, україніка – україністика, уява – уявлення.

У якому рядку всі слова іншомовного походження написані неправильно?

а) гімн, діалог, патріот, революція;

б) династія, цистерна, ширма, тонна;

в) Голандія, Мароко, іміграція, лібретто.

77. Наука, що вивчає теорію та практику укладання словників називається...

а) лексикологія;

б) лексикографія;

в) лексика.

78. Енциклопедичні словники відрізняються від лексичних тим, що...

а) пояснюють поняття, а не слово;

б) пояснюють слово як одиницю мови;

в) перекладають слово.

У якому рядку всі прислівники треба писати разом?

а) до/тепер, на/прокат, спід/лоба, на/зустріч;

б) до/останку, без/упинку, з/надвору, на/весні;

в) на/відмінно, в/зимку, в/ранці, на/двоє.

У котрому рідку усі числівники кількіні?

а) два, десятеро, сорок п’ять, сімнадцять;

б) чотириста, восьмеро, дев’ятого, двадцять два;

в) декілька, сімнадцята, троє, три сьомих.

У якому рядку займенники треба писати через дефіс?

а) бозна/який, хтозна/який, будь/що;

б) хтозна/з/ким, будь/у/кого, аби/який;

в) де/в/чому, ні/з/ким, аби/що;

г) казна/який, ні/що, будь/чого.

У котрому рядку у всіх словах слід писати апостроф?

а) зів...янути, лл...ється, зап...ястя, моркв...яний;

б) дит...ясла, Лук...янівка, миш...як, ін...єкція;

в) відсв...яткувати, реп...ях, дерев...яний, риб...ячий.

У котрому рядку всі дієслова належать до однієї дієвідміни?

а) віяти, мазати, кидати, ридати;

б) горіти, взяти, починати, пекти;

в) жити, одягатись, дивитись, вчитись;

г) стояти, писати, вантажити, одягатися.

У якому рядку допущено помилки при написанні слів з великої літери?

а) Крим, Пуща водиця, Софійський Собор, Буковина;

б) Поштова площа, Західна Україна, Коран, День хіміка;

в) Лауреат Нобелівської премії, Народний рух України, Слобожанщина.

У якому рядку допущені помилки у правописі?

а) медаллю, півобличчя, Святослав, козаччина;

б) сузір’я, статей, пів’яблука, Вашингтон;

в) епіскоп, арфяр, тоньший, гребіньчик.

У якому рядку неправильно утворені імена по батькові?

а) Миколаївна, Гнатівна, Григорович, Пилипович;

б) Ілльович, Захаріївна, Ігоровна, Русланович;

в) Прокопівна, Кирилівна, Анатолійович, Лукич.

У якому рядку складні прикметники пишуться через дефіс?

а) сніжно/білий, північно/східний, українсько/російський;

б) жовто/гарячий, машинно/тракторний, вічно/зелений;

в) темно/зелений, світло/рожевий, одно/денний.

У котрому рядку у всіх словах на місці крапок треба писати и?

а) мед...ц...на, ч...нара, с...мптон, пласт...к;

б) х...рург, н...кель, с...гнал, т...тан;

в) мед...к, ч...новник, ф...нал, мас...в.

У котрому рядку слова іншомовного походження написані неправильно?

а) гімн, діалог, патріот, революція;

б) династія, цистерна, ширма, тонна;

в) Голандія, Мароко, іміграція, лібретто.

У котрому рядку всі складні слова треба писати разом?

а) радіо/комітет, розрив/трава, пів/аркуша;

б) ліво/бережний, поперечно/шліфувальний густо/густо;

в) високо/авторитетний, швидко/плинний, авіа/десант.

У якому рядку правильно записані відмінкові форми числівників?

а) двомстам сімдесятьом вісьмом, чотирмастами тридцятьома п’ятьома;

б) шістдесятьох дев’ятьох, дев’яностами п’ютьома;

в) трьохстам тридцятьма восьма, шестидесяти восьми.

У котрому рядку всі слова написані правильно?

а) блиснути, жалісний, піаністці, хористці;

б) зловісний, гуснути, прослати, студентство;

в) учасник, ад’ютантський, шістсот, зап’ясток.

У котрому рядку подано правильні форми родового відмінка іменників ІІ відміни?

а) піску, тролейбусу, діабета, футляру;

б) літра, каналу, універмагу, вольта;

в) Києва, Кривого Рога, четверга, холоду.

У котрому рядку подано правильні форми найвищого ступеня порівняння прикметників?

а) найрусявіший, самий відважний, найбільш кривіший;

б) самий економніший, найрівноправніший, найцікавіший;

в) найчорніший, рідніший від усіх, щонайменший.

У котрому рядку всі іменники незмінювані?

а) цеце, листя, Дніпро, лото;

б) каное, кенгуру, озеро, колосся;

в) Тбілісі, кіно, Гастелло, факсиміле.

У котрому рядку вжиті правильно прийменники?

а) трансляція по телебаченню, через необхідність;

б) по сумісництву, за водою;

в) по свідченню, наказ в інституті.

97. У текстах офіційно-ділового стилю вживають такі го­тові словесні формули:

а) у відповідності до, згідно, взяти участь;

б) відповідно до, згідно з, взяти участь;

в) відповідно, згідно з, приймати участь

98. Виберіть правильні варіанти слововживання:

а) оцінки по предметах, працюють по обраних спе­ціальностях, гід по магазинам;

б) оцінки з предметів, працюють за обраними спе­ціальностями, гід по магазинах;

в) оцінки по предметах, працюють за обраними спе­ціальностями, гід по магазинам.

99. Нормативним є таке слововживання:

а) вільна вакансія, написати свою автобіографію, за­хисний імунітет;

б) вакансія, написати автобіографію, імунітет;

в) вільна вакансія, написати автобіографію, імунітет.

100. Нормативним є вживання таких словосполучень:

а) торгуючі організації, здавати екзамени, курси по вивченню української мови;

б) торговельні організації, складати екзамени, курси з вивчення української мови;

в) торговельні організації, здавати екзамени, курси по вивченню української мови.

У якому рядку усі російськомовні прізвище записані відповідно до норм української мови?

а) Йолкін, Ручйов, Алфьоров;

б) Аркад’єв, Єлабугов, Ломтев;

в) Корольов, Колгуєв, Насідкін.

У якому рядку усі іменники ІІ відміни мають правильне закінчення?

а) цементу, Нептуна, ячменю, молочая, інея, роду;

б) сегмента, двигуна, спирта, відмінка, комітета, абзацу;

в) кодексу, меду, сиру, Марса, краю, стрибка.

У якому рядку усі іменники у кличному відмінку мають правильну форму?

а) Фрідріху, Григорію, слухаче, голубе, Харкове;

б) Ігорю, Людвігу, маляре, Києве, товаришу;

в) Жаку, робітнику, школяре, Любліне, лікаре.

У якому рядку усі іменники є нормативними для ОДС?

а) автор, ємність, компрометація, забудько, об’єктивність;

б) варіант, довідка, інгредієнт, номенклатура, маркетинг;

в) звернення, журі, маршрутка, сотка, прецедент.

У якому випадку іменники вжиті відповідно до норм ОДС?

а) викладачку хімії Тьопенко А.М. звільнити за власним бажанням;

б) зарахувати на посаду друкарки Кривенко Г.М.;

в) збори проводить директорка аптеки Горбач Г.Т.

У якому випадку іменники вжиті відповідно до норм ОДС?

а) Шановний пан директор!

б) Шановний пан директоре!

в) Шановний пане директоре!

У якому випадку іменники вжиті відповідно до норм ОДС?

а) Голова Костюк О.П. зауважила.

б) До 10.07.2008 бригаді Куця В.Г. треба побілити актову залу.

в) На сходах стояв сивий дипломат.

У якому випадку іменники вжиті відповідно до норм ОДС?

а) У 2007 році я вступив до Запорізького державного медичного університету.

б) Цього року вперше була відкрита нова спеціальність.

в) У наступному році оплата за навчання збільшиться.

Які форми є більш прийнятними для ОДС?

а) допомагати, доручити, змагатися, наїхати, оглянути;

б) надати допомогу, дати доручення, провести змагання, зробити наїзд, здійснити огляд.

У якому рядку прикметники вжиті відповідно до норм ОДС?

а) працьовитий, манюсінький, високий на зріст;

б) згодний, безпорадне становище, головатий;

в) дуже малого розміру, розумний, вечірній.

Як правильно записати?

а) Лист до Ковалишини Світлани Петрівни.

б) Лист до Ковалишин Світлани Петрівни.

в) Лист до Ковалишиної Світлани Петрівни.

Виберіть правильний варіант.

а) По вказівці деканата.

б) За вказівкою деканату.

в) За вказівкою деканата.

21. Виберіть правильний варіант слововживання:

а) Вступив до медичного університету.

б) Поступив у медичний університет.

в) Вступив у медичний університет.

22. Виберіть правильний варіант слововживання:

а) Ректорові медичного університету Колеснику Ю.М..

б) Ректору медичного університету Колеснику Ю.М..

в) Ректор медичного університету Колесник Ю.М.

23. Виберіть правильний варіант слововживання:

а) Зачислити Козлову Катерину Володимирівну на посаду фармацевта..

б) призначити Козлову Катерину Володимирівну на посаду фармацевта.

в) Прийняти Козлову Катерину Володимирівну на посаду фармацевта..

24. Особовий листок з обліку кадрів заповнюється:

а) під час звільнення працівника;

б) під час оформлення на роботу;

в) під час відрядження.

25. За терміном зберігання трудова книжка належить до документів:

а) постійного зберігання;

б) тривалого зберігання;

в) тимчасового зберігання.

26. Текст характеристики викладають від:

а) першої особи;

б) третьої особи;

в) другої особи.

27. Виберіть правильний варіант:

а) У зв’язку з цим наказую…

б) У зв’язку з цим я наказую…

в) У зв’язку з цим наказується…

28. Текст документа складається з таких логічних елементів:

а) вступу, доказу, закінчення,

б) зачину, фрази, коментарів;

в) вступу, зачину, коментарів.

29. Графічна норма – це:

а) правильна вимова звуків;

б) правильна передача звуків на письмі;

в) правильний запис тексту в фонетичній транскрипції.

30. Нижча форма загальнонаціональної мови – це:

а) лексика;

б) діалект;

в) жаргон.

31. Синтаксична норма – це:

а) правильне слововживання;

б) усталені зразки побудови словосполучень та речень;

в) правильне вживання розділових знаків.

32. Контракт укладається:

а) тільки на певний період;

б) на невизначений термін;

в) на період виконання певної роботи.

33. Якщо передаються суми грошей, то у розписці вказуються:

а) адресу й місце роботи того, хто їх отримує;

б) адресу, паспортні дані того, хто їх отримує;

в) паспортні дані, освіту того, хто їх отримує.

34. Акти – це:

а) офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;

б) офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце, - передавання й отримання документів, матеріальних цінностей;

в) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні цінності.

35. Контракт може бути змінений:

а) керівником установи;

б) тільки за угодою сторін;

в) особою, що наймається на роботу.

36. Текст акта має дві частини:

а) вступну й основну;

б) вступну й закінчення;

в) вступну й констатуючу.

37. Доручення – це:

а) офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;

б) офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце, - передавання й отримання документів, грошей, матеріальних цінностей;

в) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності.

38. Стилістична норма – це:

а) відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування;

б) правильне слововживання;

в) усталені зразки побудови речень.

39. Документ, що укладається на підтвердження фактів, подій, пов'язаних із діяльністю установ та окремих осіб, називається:

а) звіт;

б) довідка;

в) заява.

40. Доповідні записки поділяються на:

а) внутрішні та зовнішні;

б) організаційні, розпорядчі, інформаційні;

в) звичайні та термінові.

41. Трудовий договір – це:

а) угода між особою, що наймається на роботу та керівником установи;

б) договір, за яким підрядник зобов’язується виконати певний обсяг робіт;

в) договір, за яким установа зобов’язується в певні терміни передати іншій установі у власність свою продукцію.

42. Найпоширенішим серед списків літератури є:

а) хронологічний список;

б) зворотний;

в) алфавітний.

43. Контракт набуває чинності:

а) з моменту його укладання;

б) з моменту його підписання обома сторонами або з дати, обумовленої сторонами у контракті;

в) з дати підписання його керівником.

44. Розписка та доручення за призначенням належать до:

а) обліково-фінансових документів;

б) інформаційних документів;

в) договірних документів.

45. Основна мета складання акта про знищення використаних ампул з-під наркотичних та психотропних лікарських засобів у закладах охорони здоров’я:

а) облік наркотичних та психотропних засобів;

б) точне використання наркотичних та психотропних засобів за призначенням лікаря;

в) загальна кількість використаних лікарських препаратів для списання.

46. Адреса одержувача листа оформляється на конверті в такій послідовності:

а) назва міста, вулиці, номер будинку і квартири, прі­звище, ім'я та по батькові;

б) прізвище, ім'я та по батькові адресата, назва вулиці, номер будинку і квартири, назва міста;

в) прізвище, ім'я та по батькові адресата, назва міста, назва вулиці, номер будинку і квартири.

47. Основною метою рецензії є:

а) швидко ознайомити читачів з твором;

б) висловити пропозиції;

в) рекомендувати твір до друку чи захисту.

48. Реквізити особистого доручення:

а) штамп, номер, дата, назва виду документа, текст, зразок підпису особи, якій видано доручення. Підпис керівника установи, печатка;

б) назва документа, текст, дата, підпис особи, яка склала доручення, завірення підпису;

в) назва документа, тематичний заголовок, основна частина.

49. Обов’язковою умовою правомірності особистого доручення є:

а) наявність підпису службової особи й печатка установи, що засвідчує підпис довірителя;

б) наявність підпису службової особи й печатка установи, що засвідчує підпис особи, яка отримуватиме певні цінності;

в) наявність підпису керівника установи.

50. Розписка оформляється:

а) машинописним способом в одному примірнику;

б) від руки в одному примірнику;

в) від руки у двох примірниках.

51. Документ, в якому дається коротка, стисла характери­стика змісту книги, статті рукопису, називається:

а) анотацією;

б) відгуком;

в) рефератом.

52. Документ, що містить письмовий виклад наукової статті, монографії, результатів наукового дослідження, змісту книги, називається:

а) рецензією;

б) рефератом;

в) статтею.

53. Ви вирішили повідомити засоби масової інформації про важливу подію із життя вашої установи. Це можна зробити, оформивши:

а) лист-повідомлення;

б) лист-запит;

в) прес-реліз.

54. Коротка форма протоколу, що відтворює лише одне питання порядку денного, називається:

а) витягом з протоколу;

б) стислим протоколом;

в) коротким протоколом.

55. Питання, що розглядають на зборах, нараді або конференції, становлять:

а) порядок денний;

б) повістку денну;

в) питання протоколу.

56. Виберіть правильний варіант:

а) Виписка з протоколу №8 загальних зборів мед колективу від 23 травня 2007 року;

б) Виписка з протоколу №8 загальних зборів мед колективу, що відбулися 23 травня 2007 року;

в) Витяг із протоколу №8 загальних зборів мед колективу від 23 травня 2007 р.

57. У листах звертання до адресата оформлюють так:

а) Вельмишановний пане професор!

б) Вельмишановний пане професоре!

в) Вельмишановний пан професоре!

58. Поширеними вступними фразами у ділових листах є посилання на попередню домовленість, яке оформляють так:

а) У відповідності з нашою домовленістю;

б) Відповідно нашої домовленості;

в) Згідно з нашою домовленістю.

59. Документ, укладений на вимогу керівника, в якому ви пояснюєте певні свої вчинки, називається:

а) звітом;

б) пояснювальною запискою;

в) доповідною запискою.

60. Відмову слід формулювати так:

а) На жаль, ми не можемо прийняти Вашої пропозиції;

б) Ми не можемо прийняти Вашої пропозиції;

в) Не приймаємо Вашу пропозицію.

61. Висловити власний погляд можна, скориставшись та­кою фразою:

а) Я рахую, що цю книжку варто придбати;

б) Я вважаю, що цю книжку варто придбати;

в) Я пропоную Вам придбати цю книжку.

62. Доповідь слід будувати, дотримуючись таких вимог:

а) суцільний текст, без ліричних відступів, висновки узгоджені зі вступом;

б) висвітленню кожного питання приділяти однакову кількість часу;

в) теоретична обґрунтованість, опора на фактичний матеріал, наведення переконливих прикладів.

63. За походженням розписки поділяються на:

а) внутрішні і зовнішні;

б) особисті та службові;

в) організаційні й розпорядчі.

64. Діяльність щодо організації роботи з документами називається...

а) діловодство;

б) документознавство;

в) документалістика.

65. Окремий елемент документа називається...

а) формуляр;

б) реквізит;

в) фрагмент.

66. Аркуш з надрукованими на ньому постійними реквізитами називається...

а) зразок;

б) формуляр;

в) бланк.

67. Документ, в якому особа вказує на порушення своїх прав чи інтересів, називається...

а) пояснювальна записка;

б) скарга;

в) заява.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 174; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.011 с.)