Аналіз динаміки випуску товарної продукції (тис. грн.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз динаміки випуску товарної продукції (тис. грн.)Роки Вип. прод Абс.приріст Відносн приріст (рази) Абс темп зрост, % Сер Тем зроста%
Ланц баз ланц Баз
Досліджуване підприємство
- - - - - 103,1
1,025 102,5 102,5
- 90 - 40 0,95 95,6 98,0
1,12 112,2 110,0
- 20 0,99 99,0 109,0
В галузі
- - - - - 112,1
100,0 100,0
1,1 110,0 110,0
1,04 104,5 115,0
1,08 108,6 125,0

За даними таблиці 1.2 обсяг випуску товарної продукції на протязі п’яти років зросло на 180 тис. грн., або на 8,2% порівняно з першим роком. Дане досліджуване підприємство працює не ритмічно. Якщо у другому та четвертому роках можливо спостерігати абсолютний приріст випуску товарної продукції на 50 тис. грн. порівняно з першим роком та 240 тис грн. порівняно з третім роком (абсолютний темп зростання 102,5 та 112,2% відповідно). У третьому та п’ятому роках можливо спостерігати абсолютне зменшення випуску товарної продукції на 90 тис. грн. порівняно з другим роком та 20 тис. грн. порівняно з четвертим роком (абсолютний темп зростання 95,8 та 99,0% відповідно). Але завдяки тому, що на протязі п’яти років дане підприємство збільшило обсяг випуску товарної продукції середній темп зростання за ці роки склав 103,1%, але це менше аніж галузевий середній темп зростання (112,1%).

 

 

Задача 2

Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Розрахуйте коефіцієнти асортиментності, асортиментного оновлення асортименту і зробіть відповідні аналітичні висновки.

Таблиця 2.1

Виконання плану за асортиментом (тис. грн.)

Варіант Вид продукції
а Б В Г Д Інша Разом
Планові показники
Минулий рік -

Рішення:

Складемо наступну аналітичну таблицю 2.2

Таблиця 2.2

Виконання плану за асортиментом у минулому та звітному році

Вид прод Обсяг виробництва, тис. грн. Структура, % (ОВі´100)/ОВS Викон плану, % (ОВФ´ 100) /ОВП Відх пунктів структ -/+ Сф – СП зарах викон плану
план факт план факт
Звітний рік
А 8,0 7,6 95,0 - 0,4
Б 36,0 35,9 98,8 - 0,1
В 10,0 10,3 102,2 + 0,3
Г 17,0 18,4 107,0 + 1,4
Д 6,0 6,8 113,3 + 0,8
Інша 23,0 21,0 89,5 - 2,0
Разом 100,0 100,0 99,0 -
Минулий рік
А - 8,0 0,0 0,0 - 8,0
Б 36,0 33,4 88,8 - 2,6
В 10,0 10,0 96,0
Г 17,0 18,8 105,8 + 1,8
Д 6,0 8,3 133,3 2,3
Інша 23,0 29,5 113,0 +6,5
Разом 100,0 100,0 95,6 -

За даними таблиці 2.2 план виробництва продукції за асортиментом невиконаний як у минулому (95,6%), так і в звітному році (99,0%), але збільшення відсотку виконання плану за асортиментом у звітному році на 3,4% свідчить про покращення діяльності підприємства. Разом з тим ступінь виконання плану за різними видами продукції відрізняється. Так по продукції А, Б та іншої у звітному році план за асортиментом виконаний лише на 95,0, 98,8 та 89,5% відповідно, у минулому році недовиконання плану за асортиментом склало: по продукції А на 100%, по Б - на 11,2%, по В – на 4%, але при цьому план по іншої продукції було перевиконано на 13%. Також у минулому році спостерігалося перевиконання плану по продукції Г на 5,8%, по продукції Д – на 33,3%. У звітному році перевиконано план по продукції В на 2,2%, по продукції Г – на 13,3% та про продукції Д – на 13,3%

При цьому спостерігається збільшення питомої ваги продукції Б, Г та Д у загальному обсязі виробництва, відповідно на 0,3, 1,4 та 0,8 пунктів структури. У минулому році збільшення питомої ваги продукції у загальному обсязі виробництва спостерігалася по двом позиціям – продукція Г (+1,8) та інша (+6,3).

Оцінку виконання плану за асортиментом проведемо трьома способами:

1. За способом найменшого відсотку: найменший відсоток виконання плану серед усіх виробів у минулому році – 0,0% (продукт А), у звітному році – 89,5% (інша продукція).

2. За питому вагою у загальному переліку найменувань виробів, за якими виконаний план випуску продукції.

або 50%

або 50%

Як у минулому, так і в звітному році лише за половиною асортиментної продукції було виконано асортиментний план.

3. За допомогою середнього відсотку виконання плану за асортиментом.

План за асортиментом продукції у минулому році було виконано:

Недовиконане завдання за асортиментом у минулому році:

План за асортиментом продукції у звітному році було виконано:

Недовиконане завдання за асортиментом у звітному році:

Таким чином, як у минулому, так і у звітному році план за асортиментом було невиконане – на 12,4 та 3,2% відповідно, по 50% позиціям продукції це підприємство не виконує план за асортиментом продукції вже на протязі двох років. Загальний відсоток виконання плану серед усіх виробів у минулому році складав 0,0%, у звітному році цей показник значно зріс до 89,5%

Оновлення асортименту – це процес зміни застарілих зразків продукції на більш сучасні та технічно досконалі, або випуск нової продукції.

За даними таблиці на протязі двох останніх років на підприємстві оновлення асортименту не відбувалося.

 

 

Задача 3

Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнти ритмічності на підставі наступних вхідних даних.

Таблиця 3.1

Вхідні дані (тис. грн.)

Варіант І декада ІІ декада ІІІ декада
за планом фактично за планом фактично за планом фактично

Рішення:

За вирішення цього завдання складемо аналітичну таблицю 3.2.

Таблиця 3.2Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 390; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.006 с.)