Державний устрій і внутрішньполітичний розвиток Чорногорів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Державний устрій і внутрішньполітичний розвиток ЧорногорівЗгідно з умовами Берлінського договору територія Чорногорії збільшилась.Після отримання незалежності Чорногорія отримала вихід до моря.Але це не перетворило її на морську державу через брак інфраструктури.Крім того все чорногорське узбережжя Адріатичного моря контролювала Австро-Угорщина.Також Берлінський договір не дав їй спільного кордону з Сербією чим ускладнив можливе об'єднання Сербії і Чорногорії.Таке об'єднання ускладнювало і протистояння сербської і чорногорської династії.Чорногорію очолював з 1860 по 1918рр. князь Никола,що згодом проголосив себе королем і державу королівством.Економічне положення було критичним.Постійний дефіцит бюджету покривався в основному за рахунок російської казни. Розвиток с/г перехід його від випасного скотарства до зернового землеволодіня. Відстале с/г повна відсутність промислових підприємств в тому числі і перероблюючих представляли широке поле діяльності для іноземців.Перш за все це були австрійці і італійці. Селянство-більшість населення.В основному це були дрібні землевласники.Міське населення малочисельне.Адміністративна реформа 1903 р. ліквідувала племіний поділ держави.Никола створив Державну раду,Раду Міністрів і Великий Суд,які повністю підкорялись йому.Було прийнято "Майновий законник".Це була спроба надати нормам звичаєвого права статусу законів.Найпомітнішою реформою здійсненою в країні була військова.Це було зумовлено перш за все завдяки значній підтримці з боку Росії,що взяла на себе всі матеріальні витрати.Опозиція до князя була слабою і представлена ліберально налаштованою молодю і старійшинами.Це призвело до того,що Никола подарував в 1905 р. "декоративну" конституцію.В 1906 р. створено Народну партію.Її програма полягала у здобуті демократичних прав,відповідальності уряду перед парламентом,і заключення союзу з Сербією і Росією проти Порти.На противагу було створено урядову партію -Справжня народна партія.Протистояння призвело до того,що опозиційна партія була заборона,а Народна скупщина розігнана.Лише напередодні Балканських війн Чорногорія пішла на зближення з Сербією.

34. ДЕРЖАВНИЙ устрій І ВНУТРІШНЬОПОЛІТІЧНІЙ РОЗВІТТОК ЧОРНОГОРІЇ У ОСТ. ТРЕТІНІ 19 - поч. 20 СТ.
Згідно з умовами Берлінського трактату (13 липня 1878 р.) територія Чорногірського незалежного князівства збільшилася більш ніж у два рази, з 4.400 до 9.475 кв.км. Чорногорія з усіх боків була як і раніше оточена турецькими та австрійськими володіннями. Чорногорське держава з 1860 по 1918 р.-князь Никола Петрович, який у 1910 р. проголосив себе королем, а Чорногорію королівством. Адміністративна реформа 1903 ліквідувала племінне поділ держави і звела нанівець влада племінних вождів. Никола Петрович фактично одноосібно керував країною. Створені ним Державна Рада, Рада Міністрів і Великий Суд ним же і призначалися, йому ж і підкорялися. 1888 "майновий законнику". удосконалити форми місцевого судочинства. Ні цей документ, ні введений в 1901-1903 рр.. суд трьох інстанцій не змогли обмежити свавілля властей. Ппроводів реорганізації армії. (Тім Займан РОСІЯ) Слабка опозиція складалася з невеликого числа ліберально налаштованої освіченої молоді і патріархальних старійшин, колишніх племінних вождів. У 1905 р. князь Нікола дарував народу Чорногорії конституцію. Вона формально була прийнята на зібраній спеціально для цього Народної Скупщини. Розроблена на основі сербської конституції 1869 Князь здійснював законодавчу і виконавчу владу.
У 1906 р. опозиція оформилася в першу політичну організацію - Народну партію відповідальності уряду перед парламентом, гарантії політичних свобод та укладення союзу з Сербією і Росією проти Порти. а князем була організована - Справжня народна партія. У 1907 р. князь розігнав скупщину, а діяльність Народної партії була заборонена. 15 серпня 1910 Нікола оголосив себе королем.

35. ПОЛІТІЧНЕ І Соціально - ЕКООМІЧНЕ Становище СЛОВЕНСЬКІХ ЗЕМЛІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВІНІ 19 СТ. На території Австрійської імперії на початку Х1Х століття проживало близько мільйона словенців, але лише в Вкрай вони становили більшість - 92%. У Штирії і Каринтії словенці становили приблизно третину населення, а дві третини - австрійські німці. У Істрії було близько 14% словенців і 31% у великому портовому місті Трієсті. Ідеї ​​Просвітництва широко розповсюдилися. Серед них виділявся гурток барона Зігмунда Цойса (1747-1819 рр.). З цього гуртка, що об'єднує янсенистском налаштованих священиків, вільнодумців, членів масонських лож вийшли провідні словенські просвітителі Антон Лінхарт, Валентин Водник, Єрней Копітар та інші. Їм належать перші праці з історії Словенії, перші граматики та підручники словенської мови на основі краинской діалекта.Образованние Наполеоном в 1809 р. на отриманих за Шенбруннський світу австрійських територіях Іллірійські провінції включали і словенські землі. Столицею провінцій стало місто Лайбах (Любляна). Особливо важливим стимулом для розвитку національної мови було визнання в якості офіційної мови провінцій т.зв. «Іллірськіх мови», і видання на ньому газет, книг і підручників. У розробці граматики «іллірськіх мови» приймав участь словенський просвітитель В. Водник (1758-1819 рр..) Але в першій половині Х1Х відбулися істотні зміни, в подальшому на розвинуте індустріальний район. У ході індустріальної революції, тут вже в 1846 р. почалося залізничне будівництво, широко були поширені парові млини, розвивалася ткацька промисловість. У першій половині Х1Х століття соціальна структура суспільства на словенських землях диференціювалася за національною ознакою. Поміщики, чиновництво, бюргери - в основному були німці. Словенципреімущественно проживали в Після реформ Йосипа II розпочався процес ліквідації феодальної системи землекористування.Селяни орендували землю у поміщика, і крім виплати ренти (грошової та натуральної) повинні були ще відпрацьовувати певне число днів у році панщину і виплачувати десятину церкви Лише в 1846 р., після чергового селянського повстання-атент про заміну всіх раніше існуючих повинностей селян перед поміщиками грошовою виплатою. В С г використовувалася трипільна система, культивувалися картопля, кукурудза, конюшина, Особливою спеціалізацією словенців було бджільництво словенців вже у ХУШ ст., Раніше, ніж у інших югославянських народів, почала формуватися національна буржуазія, словенська робочий клас Абсолютна більшість словенців були католиками і відсоток протестантів був зовсім незначним. Католицька церква в житті словенців грала винятково важливу роль. З числа духовенства вийшла основна частина діячів словенського освіти і культури.

36.)Політичне життя в Словенських землях епохи австрійського конституціоналізму(1867-1914рр.)

Після поразки революції і майже до Першої світ.війни словенські землі шлях реформування імперії Габсбургів в складі коронних авст.земель. Період абсолютизму і конституційних реформ 1860х рр.це визволення селян від повиностей і розвиток промисловості Словенії.Суспільні процеси модернізації економіки і централізованого їі регулювання відбили шлях на економ.розвитку словенських земель. Словенські міста були індустріальними центрами країни.В Трієсті активно розвив.торгівля,промисловість і судноплавство. Любляна і Марібор були центрами промислово виробництва.Прийняття Жовтневого диплома і Лютневого патента оживило політ.життя на словенських землях. Почались вибори в місцеві представн.органи-ландтаги.Словенські представники приймали участь в ландтагах Коринтії,Крайни,Штирії, Гориці,Істрії.Словенська суспільна думка отримала розвиток в звязку з активізацією роботи місцевих ландтагів за Конституцією 1867р. Знову популярною стала програма Обєднання Словенії.Почалась боротьв між політ. групами за місця в парламент.В цей час поч. склад.перші політ групи- лібералів і консерваторів. В містах Карантії і Штирії перебувало німец.насел. Центром нац.єднання стала Крайна(з центром в м.Любляна),де словенці складали більшість.Політ. партії у словенців сформ. досить пізно,лише в кінці 80х поч.90х рр.ХІХст.Були дві партії в 1892р. консервативно-радикальна Католицька народна партія(з 1905р. перейменована в Словенську народну партію,а в 1912р.в хорвато-словенську партію права) і в 1894р. ліберальна-"Народна прогресивна партія".На словенських землях в кінці ХІХ-поч.ХХст.були 4 католицькі зїзди де обговорювалися питання науки,культури, виховання молоді,політ.і суспільної діяльності. Характерною рисою словенс.нац.руху являлася роль церкви і священників,які йшли до нац.ідеї.Посилення радикальних тенденцій в суспільному житті словенців повязано з іменами єпископів А.Махнича і Я.Миси. Ліберальну Народну прогресивну партію очолили І.Хрибар і І.Тавчар.У лібералів була добре розроблена національно-політ. програма боротьби за автономію словенських земель.В 1896р.в Словенії була створена "Югославська соціал-демократична партія"яка в якості складової частини Австрійської соціал-демокр.партії приняла Гайнфельдську програму.Партія активно включалась у боротьбу за права робітників,за 8-годинний робочий день, прямі і тайні вибори за розширення профсоюзів. Проти радикалізму і лібералізму активно виступали і словенські реалісти-наступники ідей відомого чеського політика Т.Масарика, теорія "малих справ" якого надзвичайно популярна була серед словянської молоді.

36. ПОЛІТІЧНЕ ЖИТТЯ У СЛОВЕНСЬКІХ ЗЕМЛЯХ Епоха АВСТРІЙСЬКОГО КОНСТІТУЦІОНАЛІЗМУ (1867-1914 РР.)

Словенська громадська думка отримала розвиток у зв'язку з активізацією роботи місцевих ландтагів за Конституції 1867 р. Знову актуальною стає програма Об'єднаної Словенії. Почалася боротьба між політичними угрупованнями за місця в парламенті. В цей час починають складатися перші політичні угруповання - лібералів і консерваторів («младословенци» і «старословенци»). Центром національного єднання стала Крайна (з центром у м. Любляна), де словенці становили більшість. Політичні партії - 1892 р. консервативно-клерикальна Католицька народна партія і в 1894 р. ліберальна - «Народна прогресивна партія Велике значення для вироблення програм словенських клерикальних кіл мала енцикліка папи Лева ХШ«Rerum novarum», що закликає католицьких священиків до активної діяльності щодо захисту знедолених верств населення, при цьому визнаючи і права власників і роботодавців. На словенських землях в кінці Х1Х - початку ХХ ст. відбулося чотири католицьких з'їзду (1892, 1900, 1906, 1913 рр..), де обговорювалися питання науки, культури, виховання молоді, політичної та громадської діяльності.Посилення клерикальних тенденцій у суспільному житті словенців пов'язано з іменами єпископів Антона Махніча (1850-1920) і Якоба Місія (1838-1902). Під егідою церкви і католицької партії розвивається рух християнського соціалізму,.Його Янез Крек (1865-1917 ггАктівно діяли християнські соціалісти і серед робітників, вже в 1894 р. вони створили «Словенське католицьке робоче суспільство» в Любляні. Християнські соціалісти не виділилися в особливу партію, а діяли в рамках католицької народної партії і тим самим сприяли її популярності. В основі національно-політичної програми партії лежала програма Об'єднаної Словенії. Ліберальну Народну прогресивну партію очолили Іван Хрібар та Іван-програма боротьби за автономію словенських земель.. об'єднувала ліберальну словенську буржуазію. Партія вела широку пропагандистську роботу через культурно-освітні організації «Товариства Св. Кирила і Мефодія». Не дивлячись на всі зусилля, ліберали так і не зуміли перемогти клерикалів в політичній боротьбі. У 1896 р -«югославянських соціал-демократична партія»,.-боротьба за права робітників, за восьмигодинний робочий день, прямі і таємні вибори за розширення повноважень профспілок.. Її лідер Етбін Крістал на з'їзді Австрійської соціал-демократичної партії в Брно в 1899 р. обстоював програму культурно-національної автономії. Проти клерикалізму і лібералізму активно виступали і словенські реалісти - послідовники ідей відомого чеського політика Томаша Масарика, теорія«малих справ» якого надзвичайно популярна була серед слов'янської молоді. Об'єдналися навколо журналу «Наші записки» в 1909-1914 рр.. молоді інтелектуали, які отримали освіту в Празі. Вони виступали за соціальні реформи враховують інтереси «маленької людини», за широку просвітницьку роботу. Вони категорично не погоджувалися з планами соціал-демократії про революційному перетворенні суспільства.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 288; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.111.47 (0.01 с.)