Практичне заняття за темою «Припинення шлюбу» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття за темою «Припинення шлюбу»Навчальна мета заняття: _________________________________________.

Час проведення: 2 години. Місце проведення: навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Поняття та підстави припинення шлюбу.

2. Розірвання шлюбу.

3. Правові наслідки припинення шлюбу.

4. Поновлення шлюбу.

5. Встановлення режиму окремого проживання подружжя та його наслідки.

 

Література:

Нормативна:

1. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 р. № 52/5 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 42 від 03.11.2000 р.

2. Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджені наказом N 96/5 Міністерства юстиції України від 12.01.2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 4. – Том 2. – ст. 238 – стор. 939.

 

Основна:

1. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 532 с.

2. Научно-практический комментарий Семейного кодекса Украины. – К.: Истина, 2004. – 516 с.

3. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України. – Х.: Одіссей, 2006. – 552 с.

4. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар / за ред.. С.Я. Фурси. – К.: Видавництво Фурса С.Я.: КНТ, 2008. – 1248 с.

5. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / за ред. І.В. Жилінкової. – Х.: Ксилон, 2008. – 855 с.

6. Сімейне право України: Підручн. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304 с.

7. Сімейне право України: Підручник / Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с. Семейное право Украины: учебник / Под ред. Ю.С. Червонного. – Х.: ООО «Одиссей». – 520 с.

8. Дякович М.М. Сімейне право : навч. пос. – К.: Правова єдність, 2009. – 512 с.

9. Гражданское и семейное право: Конспект ответов на зачете и экзамене / С.А. Слипченко, О.И. Смотров, В.А. Кройтор. Учеб. пособие. – Харьков.: Эспада, 2006.

 

Додаткова:

1. Апопій, І.В. Правове регулювання режиму окремого проживання подружжя //Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи. – 2007. – С.154–157.

2. Жилинкова И.В. Расторжение брака. – Х.: Ксилон, 2006. – 88 с.

3. Жилінкова І.В. Правове регулювання розірвання шлюбу за новим Сімейним кодексом України // Проблеми законності. Респ. міжвідомч. наук. зб. / Відп. ред. В.Я.Тацій. – Харків: Нац. юрид. академія України, 2003.

4. Жилінкова І.В. Правове регулювання розірвання шлюбу за новим Сімейним кодексом України // Проблеми законності. Респ. міжвідомч. наук. зб. / Відп. ред. В.Я.Тацій. – Харків: Нац. юрид. академія України, 2003.

5. Калітенко О.М. Окремі новели з питань припинення шлюбу (за новим Сімейним кодексом України) // Актуальні проблеми держави і права. Випуск 17. – Одесса: Юрид.лит., 2003.

6. Каспшик, П. Сепарація подружжя в польскому праві. Аналіз положень, спроба оцінки функціонування //Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. – № 2 (№ 43). – С.180–191.

7. Кидалова А. Особливості правового регулювання розірвання шлюбу між подружжям, яке має неповнолітніх дітей // Право України. – 2000. – № 2. – С. 55–57.

8. Короткова Л., Віхров О. Таємниця фіктивних розлучень // Право України. – 1996. – № 9. – С. 73–76.

9. Лепех С. Інститут сепарації: проблеми застосування //Право України. – 2003. – №3. – С.128–130.

10. Любер О. Розлучення згідно із світовим сімейним законодавством // Юридичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 29 – 32.

Сєргєєва С.М., Сидоров Я.О. Розлучення як форма припинення шлюбу (історичний аспект) // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 4 (66). – С. 114 – 122.

Практичні завдання

Задача 8.1.

У Н-вої при повені безслідно зник чоловік. Їй порадили звернутися до суду із заявою про визнання чоловіка померлим, і суд прохання задовольнив. Через 1 рік після винесення судом рішення, Н-ва вийшла заміж, другий шлюб був оформлений в установленому законом порядку. Минуло ще 4 роки і оголошений померлим чоловік з'явився.

Які правові наслідки в наведеному випадку матимуть обидва шлюби? Чи зміниться рішення, якщо Н-ва:

а) не має наміру повертатися до першого чоловіка;

б) прийшла до висновку, що перший чоловік краще другого і вона не заперечувала б проти відновлення з ним сімейних відносин?

Які будуть юридичні наслідки, якщо рішення суду було не про визнання померлим, а про визнання безвісно відсутнім?

 

Задача 8.2.

Подружжя Грицаєнків звернулися до органу державної реєстрації актів цивільного стану із заявою про розірвання шлюбу. У прийнятті зави їм було відмовлено на тій підставі, що чоловік мав усиновленого 6-річного сина, і порадили звернутися до суду. Однак суддя також відмовив Грицаєнкам у прийнятті заяви і направив їх до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Проаналізуйте наведену ситуацію.

 

Задача 8.3.

Марія, дізнавшись про те, що її чоловік Іван, засуджений за скоєний злочин до позбавлення волі на термін 8 років, заражений ВІЛ-інфекцією, вирішила розірвати шлюб. Іван заперечував проти цього, стверджуючи, що він може вилікуватися.

Чи правомірні дії Марії? Який порядок розірвання шлюбу в цьому випадку? Чи може бути розірваний шлюб в даному випадку, якщо чоловік заперечує? Чи змінилася б ситуація, якби у подружжя були діти? Чи залежить порядок розірвання шлюбу від виду та міри покарання чоловіка? За якими правилами вирішується питання у разі пред'явлення вимоги про розірвання шлюбу самим засуджені до позбавлення волі, у тому числі на термін понад три роки?

Задача 8.4.

Р-ка після дворічного заміжжя з В-ким вирішила розлучитися з ним. Чоловік не заперечував, але не хотів йти до органів державної реєстрації актів цивільного стану для реєстрації розірвання шлюбу. Тоді Р-ка подала до суду позов про розірвання шлюбу та поділ спільного майна. У період шлюбу Р-ка не працювала. За гроші, зароблені чоловіком, вона купувала золоті ювелірні вироби.

Чи правомірна вимога Р-кої про розірвання шлюбу через суд при відсутності заперечення проти цього у В-кого? Чи є спільною власністю золоті прикраси, куплені Р-кою на гроші В-кого? Чи повинен суддя з'ясовувати мотиви розлучення в даній ситуації? За яких умов суд може (чи зобов'язаний?) відкласти винесення рішення про розірвання шлюбу та вжити заходів до примирення подружжя? Який термін для примирення сторін суддя вправі призначити? Яке рішення повинен винести суддя після закінчення строку для примирення? Чи можливо розірвання шлюбу в день подачі заяви до суду?

 

Задача 8.5.

Н-ви перебували у фактичних шлюбних відносинах. Жили дружно, разом виховували дитину дружини від її першого шлюбу. Зі слів Н-вої, як тільки вони оформили шлюб юридично їх відносини змінилися: чоловік став грубим і неуважним по відношенню до неї і дитини, прискіпливий через дрібниці. Їх відносини досягли такого ступеня розладу, що, як вона вказала у позовній заяві, жити однією сім'єю з відповідачем неможливо. З думкою позивачки відповідач погодився і визнав позовні вимоги дружини.

Дайте юридичну оцінку наведеної ситуації. Чи змінилася б процедура розірвання шлюбу, якщо б дитина була у них:

а) спільною;

б) удочерена чоловіком;

в) чоловік заперечував проти розірвання шлюбу?

За яких умов розірвання шлюбу проводиться в суді? Чи законно поступив суддя, прийнявши цю справу до свого провадження?

 

Задача 8.6.

Подружжя К-вих після народження у них сина звернулися до суду з позовом про розірвання шлюбу, оскільки обидва вказували на неможливість подальшого збереження їх сімейних відносин.

Суддя попросив переписати заяву і вказати причини розпаду сім'ї.

Чи законні вимоги судді? Чи правий суддя при відмові прийняти у подружжя заяву про розірвання шлюбу через наявність новонародженої дитини? Чи зміниться ситуація в наведеному випадку, якщо:

а) чоловік не є батьком дитини;

б) дружина заперечує проти розлучення.

 

Задача 8.7.

Р-ва при реєстрації розірвання шлюбу на підставі рішення суду звернулась до працівників органу державної реєстрації актів цивільного стану з проханням відновити її дошлюбне прізвище. В проханні їй було відмовлено на тій підставі, що в рішенні суду про це нічого не сказано

Чи правильні дії працівників органу державної реєстрації актів цивільного стану?

Теми рефератів

1. Співвідношення сімейного та цивільного права.

2. Принципи сімейного права.

3. Міжнародні договори як джерело сімейного права України: договори з державами колишнього СРСР та з іншими державами світу.

4. Звичаї у сімейному праві.

5. Види сімейних правовідносин.

6. Об’єкти сімейних правовідносин.

7. Охорона та захист сімейних прав та інтересів органами опіки та піклування.

8. Здійснення сімейних прав та виконання обов’язків неповнолітніми.

9. Відповідальність у сімейному праві.

10.Правозгідність шлюбу.

11.Порядок реєстрації шлюбу з особами, засудженими до позбавлення волі.

12.Порядок укладання шлюбу між громадянином України та іноземцем на території України.

13.Порядок укладання шлюбу між громадянином України та іноземцем на території іноземної держави.

14.Порядок укладання шлюбу між громадянами України на території іншої держави.

15.Порядок укладання шлюбу між іноземними громадянами на території України.

16.Наслідки недійсності шлюбу немайнового характеру.

17.Наслідки недійсності шлюбу майнового характеру.

18.Зміст права подружжя на особистий розвиток.

19.Зміст права подружжя на особисту недоторканість.

20.Зміст права подружжя на свободу.

21.Правові наслідки розірвання шлюбу.

22.Захист права на материнство (батьківство).

23.Здійснення подружжям права спільної сумісної власності.

24.Зміст шлюбного договору.

25.Поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

26.Накладення стягнення на майно, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

27.Поновлення шлюбу.

28.Права та обов’язки по утриманню чоловіка та жінки, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу між собою.

29.Режим окремого проживання подружжя.

30.Розірвання шлюбу державним органом реєстрації актів цивільного стану.

 

 

МОДУЛЬ 2
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 259; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.38.49 (0.005 с.)