Тема 4. Виникнення батьківського правовідношення. Визначення походження дитини. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Тема 4. Виникнення батьківського правовідношення. Визначення походження дитини.Семінарське заняття - 2 год.

План семінарського заняття

1. Підстави виникнення правовідносин між батьками та дітьми.

2. Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі.

3. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою.

4. Оспорювання батьківства, материнства.

 

Основні поняття: Батьки, батько, мати, дитина, споріднення, споріднення по прямій лінії, споріднення по боковій лінії, батьківство, походження дитини, штучне запліднення, імплантація ембріону, сурогатна мати, одинока мати, визнання батьківства (материнства), встановлення батьківства (материнства), оспорювання батьківства (материнства), особисті немайнові права.

 

Запитання для самоконтролю

1. Яке значення народження дитини як юридичного факту?

2. Що таке споріднення та які його види? У чому полягає значення споріднення?

3. Які види відносин виникають між батьками та дітьми? Які підстави їх виникнення?

 

Теми рефератів та доповідей:

1. Встановлення факту батьківства як підстава виникнення батьківського правовідношення.

2. Визначення походження дитини у разі штучного запліднення або імплантації ембріону.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Зробіть моніторинг наукових та науково-практичних періодичних видань («Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо) та зробіть перелік публікацій з теми семінарського заняття. Визначіть основні напрями наукових дискусій. Підготуйте 1-2 рецензії.

5. Опрацюйте Постанову Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 року № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» у частині, що стосується питань визначення батьківства, материнства.

Література: [1;2;5;30;44;45]

 

Тема 5. Права та обов’язки батьків та дітей.

 

Семінарське заняття - 2 год.

Практичне заняття – 4 год.

План семінарського заняття

1. Поняття та види особистих немайнових відносин батьків та дітей.

2. Позбавлення батьківських прав та поновлення у батьківських правах. Відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав.

3. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна.

4. Права та обов’язки батьків та дітей щодо утримання.

 

Основні поняття: Право жити та виховуватись у сім'ї, право висловлювати свою думку, право на спілкування з батьками та іншими родичами, право на відібрання малолітньої дитини, сімейне виховання, зловживання сімейним правом, батьківські права, зловживання батьківським правом, ухилення від виконання батьківських обов'язків, жорстоке поводження з дитиною, принцип роздільності майна, непрацездатність, додаткові витрати на дитину, ухилення від сплати аліментів, стягнення аліментів за минулий час, заборгованість за аліментами, договір про припинення аліментного зобов’язання.

 

Запитання для самоконтролю

1. Які особисті немайнові права дитини передбачені сучасним законодавством України?

2. Що таке право на відібрання малолітньої дитини? Яким чином воно реалізується?

3. Які підставі та правові наслідки позбавлення батьківських прав передбачені законодавством?

4. Коли застосовується відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав? У чому його сенс?

5. Хто може подати заяву про позбавлення/поновлення батьківських прав? Яким є порядок розгляду справ?

6. Які майнові правовідносини виникають між батьками та дітьми? Їх класифікація.

7. Яким чином відбувається розподіл майна між батьками та дітьми?

8. Яка існує презумпція щодо спірного майна?

9. Який порядок сплати батьками аліментів на дитину?

10. Як визначається розмір аліментів на дитину?

11. В якому випадку батьки мають нести додаткові витрати на дитину?

12. У яких випадках можливе стягнення аліментів за минулий час? Що таке ухилення від сплати аліментів?

13. Що таке заборгованість за аліментами? У чому особливості її стягнення та відмінність від стягнення аліментів за минулий час?

14. У яких випадках батьки зобов'язані утримувати свою повнолітню дитину?

15. У чому полягає обов'язок повнолітніх дітей утримувати батьків? Який порядок його виконання?

16. Які види доходів враховуються при визначенні розміру аліментів?

17. З яких видів доходів утримання аліментів не проводиться?

 

Теми рефератів та доповідей:

1. Позбавлення батьківських прав як санкція у сімейному праві.

2. Управління батьками майном дитини.

3. Обов'язок повнолітніх дітей утримувати батьків та його виконання.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Зробіть моніторинг наукових та науково-практичних періодичних видань («Право України», «Держава і право», «Підприємництво, господарство і право» тощо) та зробіть перелік публікацій з теми семінарського заняття. Визначіть основні напрями наукових дискусій. Підготуйте 1-2 рецензії.

2. Ознайомтесь з матеріалом «Участь батьків у додаткових витратах на дитину» (Юридична Україна №4, 2007 р. − С. 98-99). Підготуйте рецензію.

3. Ознайомтесь з матеріалом «Підстави позбавлення батьківських прав» (Юридична Україна №1, 2007 р. − С. 108-109). Підготуйте рецензію.

Література: [1;2;5;6;10;13;16;17;18;19;20;24;29;32;39;44;45]

 

Практичне заняття 1

Задача 1

Семенов просив звільнити його від обов'язку сплачувати аліменти на утримання доньки від першого шлюбу.

Доньці Семенова 17 років, вона навчається заочно на ІІ курсі університету, а також працює у приватній фірмі. Крім того, вона нещодавно вийшла заміж за чоловіка, який отримує зарплату біля 3 500 грн. щомісяця. Семенов же повинен ще утримувати непрацездатну дружину і 75-річну тещу, а його заробіток дорівнює 1 960 грн. на місяць.

Яке рішення може ухвалити суд? Обґрунтуйте свою точку зору.

Чи може в майбутньому звільнення Семенова від обов’язку сплачувати аліменти, якщо суд прийме таке рішення, стати підставою для звільнення дочки від обов’язку надавати йому утримання у разі необхідності?

Чи може бути на дочку Семенова покладений обов’язок утримувати непрацездатну дружину Семенова у разі його смерті або втрати ним працездатності?

Задача 2

До юридичної консультації звернулася Сомина за консультацією.

У січні 2011 року вона звернулася до суду з позовом про стягнення аліментів з колишнього чоловіка. Оскільки вона не знала про місцезнаходження колишнього чоловіка, ухвалою суду було оголошено його розшук. З цього ж року вона утримувала трьох дітей у зв'язку з розшуком відповідача. У жовтні 2011 року відділ соцзабезпечення припинив виплачувати їй допомогу, тому що органами внутрішніх справ її чоловіка було знайдено. Сомину цікавить, хто та у якому порядку повинен сплачувати їй кошти на утри­мання дітей: відділ соцзабезпечення чи колишній чоловік та у якому розмірі?

Який порядок стягнення аліментів у випадку ухилення батьків від їх сплати?

Чи може Сомина стягнути з чоловіка аліменти за минулий період?

Задача 3

13 червня 2011 року 29-літня Марія Світлова пред'явила позов про встановлення батьківства і стягненні аліментів до Сидорчука В.Т.

При цьому Світлова вимагала стягнути з нього кошти на утримання дитини за минулий із дня народження дитини строк (з 16 лютого 2007 року), тому що Сидорчук всіляко ухилявся від утримання дитини: кілька разів змінював місце роботи і місце проживання, а зараз збирається переїжджати до іншої країни для постійного проживання.

Суд задовольнив позов, визнавши Сидорчука В.Т. батьком дитини.

Чи будуть задоволені вимоги Світлової стосовно стягнення аліментів?

Задача 4

Марія Федорова пред'явила позов про сплату аліментів на двох дітей до свого чоловіка, майора міліції Федорова С.И., який вже півроку проживав окремо.

У своїй заяві Федорова зазначила, що чоловік надавав їй щомісячно гроші на утримання дітей у розмірі 500 грн., проте їй стало відомо, що він, при переведенні на інше місце роботи, отримав значну компенсацію за невикористану у цьому році відпустку а також грошову компенсацію за обмундирування і продовольчий пайок. Оскільки ці суми є значними, Федорова просила суд призначити суму аліментів більшу, ніж 500 грн. з врахуванням зазначених доходів чоловіка. Крім того вона обґрунтовувала встановлення більшого розміру аліментів тим, що старший син Федорових, Олексій, є дуже обдарованим хлопчиком, який вже брав участь у музичних конкурсах і навіть отримав перемогу. Тому потрібні гроші на покупку йому нової скрипки та оплату індивідуальних занять музикою. Федоров же відмовляється платити за скрипку та уроки музики, оскільки вважає, що це “не заняття для майбутнього чоловіка”, проте згоден оплачувати заняття у секції дзюдо.

Яке рішення може постановити суд? Чи може бути відмовлено у задоволенні позову?

Яке рішення може ухвалити суд, якщо Федорова звернеться з позовом про розірвання шлюбу, але не заявить вимоги щодо присудження аліментів?

Задача 5

17 липня 2011 року Петрова А.Д. звернулася до суду з позовом до Савичевої М.Ф. про стягнення аліментів на сина Савичева Михайла. У позовній заяві вона зазначила, що протягом двох років знаходилась у фактичних шлюбних відносинах з чоловіком Савичевої Савичевим Л.Т. У січні 2011 року у Петрової А.Д. та Савичева Л.Т. народився син. Савичев Л.Т. був записаний батьком дитини на підставі спільної заяви Петрової та Савичева. Савичев Л.Т. постійно допомагав їй в утриманні дитини. Петрова стверджувала, що Савичев збирався розлучитись з дружиною та укласти шлюб з нею, але у травні 2011 року він помер від серцевого нападу та не встиг подати відповідну заяву.

Савичева М.Ф. проти позову заперечувала. Вона зазначила, що має власних дітей, батьком яких є Савичев Л.Т., доньку 16 років та сина 21 року, який навчається у ВНЗі. Савичева М.Ф. подала зустрічний позов про оспорювання батьківства Савичева Л.Т.

Яке рішення може постановити суд? Чи правомірні вимоги Петрової? Савичевої? Яким чином можуть бути захищені інтереси Михайла Савичева? Обґрунтуйте рішення.

Задача 6

Максиму та його батькам на праві спільної сумісної власності належала квартира. У 2009 році, коли хлопцеві виповнилось 12 років, квартира була відчужена. Від імені Максима договір підписала його мати зі згоди органу опіки та піклування. У 2010 році за отримані кошти батьки хлопця придбали іншу квартиру, однак, сина в договорі як нового співвласника не вказали, однак, зареєстрували його місце проживання за новою адресою.

У 2011 році орган опыки та піклування за місцем розташування нової квартири звернувся до суду з позовом до батьків Максима про визнання недійсним договору купівлі-продажу як такого, що порушує права дитини.

Вирішіть спір і з’ясуйте правові наслідки.

Задача 7

Ісаків звернувся з позовом до своєї повнолітньої дочки Ісакової про стягнення аліментів в розмірі 400 гривень щомісяця. В обґрунтування своїх вимог позивач посилався на те, що є пенсіонером, інвалідом 3-ї групи, розмір його пенсії складає 800 гривень, з яких щомісяця стягують 100 гривень на утримання колишньої дружини, частина грошей витрачається на ліки, тому коштів недостатньо, донька не допомагає.

Ісакова пояснила, що її заробіток становить 1500 гривень, на утриманні має малолітню дочку, допомагає матері, а батько хоче стягнути з неї аліменти, щоб компенсувати витрати на утримання колишньої дружини.

Вирішіть спір.

Задача 8

Бурова звернулася до суду з позовом до колишнього чоловіка про збільшення розміру аліментів на утримання двох дітей до 1/2 його заробітку. Вона пояснила, що аліменти в розмірі 1/3 заробітку є недостатніми, оскільки діти хворіють, необхідно купити їм ліки, додаткове харчування, забезпечити їм санаторно-курортне лікування.

Батьки Бурова теж звернулись до сина з позовом про стягнення аліментів, оскільки теж хотіли б поїхати до санаторію.

Вирішіть спір.

Задача 9

Калюжна звернулася з позовом до свого колишнього чоловіка про стягнення 16 000 гривень на освіту їх сина Дениса. На обґрунтування позову вона вказала, що їх спільний син Денис, 2000 р.н., поступив на платне навчання до інституту. Оскільки ні вона, ні син достатніх коштів для оплати навчання не мають, то вважають, що відповідач міг би долучитись до цих витрат, бо працює і отримує високу зарплату.

Суд позов задовольнив.

Проаналізуйте ситуацію.

 

Література: [1;2;5;6;10;13;16;17;18;19;20;24;29;32;39;44;45]

 

Практичне заняття 2

Задача 10

Після розлучення Бринівський зареєстрував інший шлюб, в якому у нього народився син. Бринівський вирішив піти у відпустку по догляду за дитиною і за весь час відпустки аліментів на утримання доньки від першого шлюбу не сплачував. Коли Бринівський через три роки повернувся на роботу, колишня дружина звернулась до нього з позовом про стягнення заборгованості за аліментами протягом цих трьох років.

Вирішіть спір.

Задача 11

14-річні Степаненко та Гаврилова, у зв'язку з вагітністю останньої подали до органу реєстрації актів цивільного стану заяву про реєстрацію шлюбу. На прохання цих осіб орган РАЦС зареєстрував їхній шлюб у день подання заяви. Через 4 місяці після реєстрації Гаврилова народила дівчинку. Оскільки на момент народження дитини ніхто з подружжя не працював, то коштів на про­живання та утримання дитини не вистачало. Кошти, які надавали батьки Степаненка та Гаврилової, неповнолітні вважали мізерними, а тому подали до суду позов про стягнення з своїх батьків аліментів. Суд задовольнив позов і зобов'язав батьків виплачувати щомісячно по 1000 грн. Однак батьки з цим не погодилися і оскаржили рішення суду, зазначивши, що тепер їх діти мають повну цивільну дієздатність і вони не зобов'язані їх утримувати, вони вже дорослі, тим паче, створили власну сім'ю.

Яким має бути рішення суду? Чи правомірним було рішення суду про стягнення аліментів з батьків? Аргументуйте свою відповідь посиланням на норми СК. Протягом якого часу батьки зобов'язані утримувати ді­тей? Чи мав право орган РАЦС реєструвати шлюб між Степаненком та Гавриловою?

Задача 12

12 травня 1999 року було зареєстровано шлюб, укладений між Коноваловим та Петриченко. Під час перебування у шлюбі у подружжя народилося двоє дітей — Микола та Вікторія, 5 квітня 2002 року народження.

Однак подальше спільне життя виявилося неможливим. Після народження дітей чоловік відмовлявся допомагати вести домашнє господарство, не надавав матеріальної допомоги, не займався вихованням дітей. Після систематичного приниження гідності дружини збереження сім'ї було неможливим. Тому 19 бе­резня 2010 року шлюб було розірвано. Після розлучення чоловік переїхав до батьків і з того часу ні дружина, ні діти його не бачили.

У січні мати захворіла на пневмонію, всі кошти витрачалися на лікування, тож на утримання дітей їх не вистачало. Тому на початку травня 2011 року Петриненко подала до суду позов про стягнення з Коновалова аліментів на утримання дітей. Однак Коновалов у суді заявив, що вже пізно подавати позов і що вона мала право вимагати аліменти протягом п'яти років після розірвання шлюбу. Оскільки дітям вже по 9 років, він не зобов'язаний утримувати дітей.

Яким, має бути рішення суду? Розкрийте поняття позовної давності. Який строк позовної давності щодо вимог про стягнення аліментів? На які вимоги поширюється позовна давність?

Задача 13

Цойкова К. А. та Ростов І. К. протягом трьох років перебували у шлюбі, від якого у них народився син. Однак сімейне життя не склалося, тому через п’ять років після народження дитини їх шлюб було розірвано. Після розлучення вони уклали договір, за яким Цойкова зобов’зана віддавати сина на вихідні своєму колишньому чоловікові. Однак згодом вона стала помічати, що син повертається від батька у синцях, а звідки вони — не говорить. У зв’язку з цим вона змінила місце проживання, щоб Ростов їх не знайшов. Тоді Ростов подав до суду позов про усунення перешкод у спілкуванні з сином.

Яким має бути рішення суду? Чи порушила Цойкова норми СК? Чи слід враховувати при вирішенні цього питання думку дитини?

Задача 14

У зв’язку з тим, що чоловік Григорової ще за місяць до народження дитини поїхав за кордон на півроку, Григорова через шість днів після народження сина звернулася до органу реєстрації актів цивільного стану з проханням зареєструвати народження дитини. Однак орган РАЦС у реєстрації відмовив, мотивуючи тим, що заяву має бути подано подружжям спільно.

Охарактеризуйте дії органу РАЦС? У яких випадках допускається подання заяви про реєстрацію дитини одним з подружжя? Хто крім батьків дитини має право подавати таку заяву?

 

Задача 15

Перебуваючи у зареєстрованому шлюбі з Котовим С. М., Маркова І. І. народила дівчинку. Оскільки дитину потрібно було годувати та одягати, подружжя вдвох працювали, а дочку на цілий день віддавали сусідці Форсовій Н. Р. Форсова власних дітей не мала і перебувала на пенсії, тому вона з задоволенням ростила дитину, за що отримувала кошти від подружжя. Однак з часом батьки припинили забирати дитину, а також самі дуже рідко з'являлися вдома. Тому вона подала до суду позов про позбавлення Котова та Маркову батьківських прав.

Чи є підстави для задоволення позову? Які підстави позбавлення батьківських прав передбачено СК?

 

Література: [1;2;5;6;10;13;16;17;18;19;20;24;29;32;39;44;45]

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 354; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.037 с.)