ТОП 10:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХУ РАННІЙ НОВИЙ ЧАС (кінець ХV – кінець ХVІІІ ст.)

На початку ХVІ ст.§1-4 (І)

українські землі в складі шести держав §1, 6-9 (ІІ)

 

Польське Литовське Угорське Молдавське Кримське Московська

Кор-во князівство кор-во князівство ханство держава

- Галичина; - Південно- Закарпаття - Північна - п-ів Крим; Чернігово-

- частина Волині; Східна Русь; Буковина; - Приазов’я Сіверщина

- частина Поділля - частина Волині; - Буджак

- частина Поділля

 

ß

Боротьба народу за свої землі (сер. ХVІ – сер. ХVІІ ст.):§5-22 (І)

- покозачення; §2-5, 10-14 (ІІ)

- козацько-селянські повстання;

- національно-визвольна війна

+

Громадянська війна – «руїна» (друга пол. ХVІІ ст.)§23-28 (І)

§15-20 (ІІ)

ß

Війни іноземних держав за українські землі (друга пол. ХVІІ ст.)

 

ß

Наприкінці ХVІІ ст.§29-34 (І)

українські землі в складі шести держав §21-26 (ІІ)

 

Річ Угорське Османська Молдавське Кримське Російська

Посполита кор-во імперія князівство ханство імперія

- Галичина; Закарпаття - Північне Північна - п-ів Крим; - Слобожанщина;

- Волинь; Причорномор’я; Буковина - Приазов’я - Лівобережжя;

- Правобережжя; - Поділля; - Запоріжжя

- Холмщина - Буджак

 

ß

Наприкінці ХVІІІ ст.

українські землі в складі чотирьох держав §35-39 (І)

 

Австрійська Угорське Османська Російська

Імперія кор-во імперія імперія

- Східна Галичина; Закарпаття Буджак - Лівобережжя;

- Північна Буковина; - Правобережжя;

- частина Волині; -Західна Волинь;

- частина Поділля - Північне

Причорномор’я;

- п-ів Крим


УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СЕРЕДИНІ ХVІ – СЕРЕДИНІ ХVІІ ст. ст.

 

 

1556 р.

Перша січ-фортеця §1, 5 (І)

Вишневецький Дмитро (Байда) §2 (ІІ)

ß

Покозачення

1569 р. ß 1596 р.

Люблінська унія Þ Берестейська унія

(Польща + Литва) ß(католицтво + православ’я)

ß ß

Річ Посполита1572 р.уніатська церква

§2 (І), §1 (ІІ) Утворено реєстрове козацтво §3, 4 (І), §6 (ІІ)

(Сигізмунд ІІ Август)

§6 (І), §3 (ІІ)

ß ß

90-і роки ХVІ ст.

Козацько-селянські повстання: Православна церква

- Криштоф Косинський чинила опір:

(1591 – 1593 рр.); §3 (І), §7, 9 (ІІ)

- Северин Наливайко

(1594 – 1596 рр.) - братства;

§6 (І), 3 (ІІ) - полемічна література

(Іван Вишенський);

- відновлено Київську

Гетьмануваннямитрополію:

Петра Конашевича-Сагайдачного ÞІ. Борецький (1620–1631 рр.);

(1616 – 1622 рр.) П.Могила (1633–1647 рр.)

§11 (І), §4 (ІІ) §10, 13 (І), §6 (ІІ)

 

20-30-і роки ХVІІ ст.

Козацько-селянські рухи:§12 (І), §5 (ІІ)

- Марко Жмайло (1625);

- Тарас Федорович (1630 – 1631);

- Іван Сулима (1635);

- Павло Бут (1637);

- Яків Острянин та Дмитро Гуня (1638)

 

ß

ХІ.1638 р.

«Ординація Війська Запорозького реєстровог12 (І), §5 (ІІ)

 

ß

1638 – 1648 – роки «золотого спокою»§5 (ІІ)

 


НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ПІД ПРОВОДОМ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (1648 – 1657 рр.)

І період – перші перемоги – 1648 – 1649 рр.§15-18 (І), §10, 11 (ІІ)

- перемога під Жовтими Водами (05-06.05.1648 р.);

- перемога під Корсунем (16.05.1648 р.);

- перемога під Пилявцями (11-13.09.1648 р.);

- облога Львова (26.09 – 05.10.1648 р.);

- облога Замостя (27.10 – 14.11.1648 р.) Þ Б. Хмельницький урочисто прибув до Києва;

- битва під Лоєвом (31.07.1649 р.) Þ Януш Радзивілл пограбував Київ;

- облога Збаража (30.06 – 13.08.1649 р.);

- битва під Зборовом (05-06.08.1649 р.) Þ татари перейшли на бік поляків;

- мир під Зборовом (08.08.1649 р.) Þутворено Українську козацьку республіку.§19,20 (І), §12 (ІІ)

 

 

ІІ період – великі втрати – 1650 – 1653 рр.§17-18, 20 (І), §13 (ІІ)

- вдалий похід у Молдову (ІХ.1650 р.) – угода з Василем Лупулом;

- оборона м. Красне (10.02.1651 р.);

- поразка під Берестечком (18-30.06.1651 р.) – татари захопили Хмельницького в полон Þ

- мир під Білою Церквою (18.09.1651 р.) Þ обмеження Гетьманщини;

- перемога під Батогом (22-23.05.1652 р.);

- вдалий похід у Молдову (V-VІ.1652 р.) – шлюб Тимоша Хмельницького з Розандою Лупул;

- поразка під Фінтою (V. 1653 р.) Þ загинув Тиміш Хмельницький;

- облога Жванця (VІІІ-ХІІ.1653 р.) Þ татари перейшли на бік поляків;

- мир під Жванцем (05.12.1653 р.) Þ відновлено Зборівський мир 1649 р.

ІІІ період – переговори та союз із Москвою – 1654 – 1655 рр.§21 (І), §14 (ІІ)

- переговори з Москвою (ХІІ.1648 – ІХ.1653 р.) Þ Москва оголосила війну Речі Посполитій;

- Переяславська рада (08.01.1654 р.) Þ козаки присягнули на вірність московському царю;

- розробка проекту договору з Москвою (І-ІІ.1654 р.);

- укладено договір з Москвою (21.03.1654 р.) – «Березневі статті»;

- спільний військовий наступ росіян та козаків (Іван Золотаренко) у Білорусії та Литві (1654 – 1655 рр.);

- набіги поляків і татар на Поділля (осінь 1654 – весна 1655 рр.);

- Дрижипільська битва під Охматовим (19-22.01.1655 р.);

- похід російсько-українських військ у Галичину (весна-літо 1655 р.);

- перемога під Городком (19.09.1655 р.);

- мир під Озерною (12.11.1655 р.).

Але

24.10.1656 р.§22 (І), 14 (ІІ)

Річ Посполита «Віленське перемир’я» ® Московська держава

ІV період – пошук нових союзників, поразка – 1656 – 1657 рр.§22 (І), §14 (ІІ)

- угода з Трансільванією, Юрієм ІІ Ракоці (08.10.1656 р.);

- Юрій ІІ Ракоці виступив на Галичину (ХІІ.1656 р.);

- угода зі Швецією, Карлом Х Густавом (І.1657 р.);

- наказний гетьман Антін Жданович виступає на Галичину (І.1657 р.);

- перемоги україно-угорських військ у Польщі, на Волині, Поліссі, Поділлі (весна 1657 р.);

- поразка Юрія ІІ Ракоці (VІ-VІІ.1657 р.);

- поразка козаків у Трансільванії (VІІ.1657 р.) Þ смерть Богдана Хмельницького (27.07.1657 р.)


УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ ст.

§23-30, 34 (І), 15-21, 26 (ІІ)

 

 

Гетьманування Івана Виговського§23 (І), §15 (ІІ)

(1657 – 1659 рр.)

 

Гетьманування Юрія Хмельницького§24 (І), §16 (ІІ)

(1659 – 1663 рр.)

ß

 

1662 р.

Поділ України

ß

60-80-і роки ХVІІ ст.

Правобережжя «Руїна» Лівобережжя

 

Яким Сомко –

наказний гетьман

+(1660 – 1663 рр.)

Російсько-польська війна §24 (І), §16 (ІІ)

(1654 – 1667 рр.)

ß

Втручання іноземних держав

Павло Тетеря Іван Брюховецький

(1663 – 1665 рр.) ß (1663 – 1668 рр.)

§24 (І), §16 (ІІ) §24 (І), §16 (ІІ)

1667 р.

Петро Дорошенко Андрусівське перемир’я Þ Петро Дорошенко

(1665 – 1676 рр.) (Річ Посполита – Московська держава) (1668р.)

§25-26 (І), §17-18 (ІІ) §25-26 (І), §17-18 (ІІ)

 

1672 р. але

Іван Самойлович Ü Бучацький мир Дем’ян Многогрішний –

(1676 – 1687 рр.) (Річ Посполита – Туреччина) (1668 – 1672 рр.)

§25-26 (І), §17-18 (ІІ) §25-26 (І), §17-18 (ІІ) §25-26 (І), §17-18 (ІІ)

 

1681 р.

Юрій Хмельницький Ü Бахчисарайський мир Іван Самойлович

(1677 – 1681 рр.), (1685 р.) (Туреччина – Крим – Москва) (1672 – 1687 рр.)

§25-26 (І), §17-18 (ІІ) §25-26 (І), §17-18 (ІІ) §25-26 (І), §17-18 (ІІ)

 

1686 р.

«Вічний мир» Іван Мазепа

(Річ Посполита – Московська держава) (1687 – 1709 рр.)

§29 (І), §17-18 (ІІ)

ß

1702 – 1704 рр.

Іван Мазепа Ü Повстання Семена Палія

(1704 – 1709 рр.) §30 (І), §21 (ІІ)


УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ХVІІІ ст.

ПІД ВЛАДОЮ Російської імперії

§28-33, 35, 38, 39 (І), 19-25 (ІІ)

 

 

Пилип Орлик – Ü Гетьманування Івана Мазепи Þ1708 р.Батурин

гетьман у вигнанні (1687 – 1709 рр.) 1709 р. Чортомлицьку Січ

(1710 – 1742 рр.) §29-31 (І), §21-22 (ІІ) §31 (І), §22 (ІІ)

ß

«Конституція» 1710 р. ß але

§32 (І), §23 (ІІ)

Гетьманування Івана Скоропадського 1711 р. засновано

(1708 – 1722 рр.) Олешківську Січ

§33 (І), §24-25 (ІІ) §28 (І), §19 (ІІ)

 


Р. Гетьманство

(Петро І)

ß

І Малоросійська колегія Þ Павла Полуботка

(1722 – 1727 рр.) (1722 – 1724 рр.)

§33 (І), 24-25 (ІІ) §33 (І), §24-25 (ІІ)

 

 

Р. Гетьманство відновлено

(Петро ІІ)

ß

Гетьманування Данила Апостола§33 (І), §24-25 (ІІ)

(1727 – 1734 рр.)

 

Р. Гетьманство

(Анна Іоанівна)

ß

«Правління гетьманського уряду» Þ 1734 р. засновано

(1734 – 1750 рр.) Підпільненську (Нову Січ)

§33 (І), §24-25 (ІІ) §38 (І), §24-25 (ІІ)

Р. Гетьманство відновлено

(Єлизавета Петрівна)

ß

Гетьманування Кирила Розумовського§35 (І), §24-25 (ІІ)

(1750 – 1764 рр.)

 

Р. Гетьманство

(Катерина ІІ)

ß

ІІ Малоросійську колегію Þ 04.06.1775 р. Нову Січ

(1764 – 1781 рр.) §38 (І), §24-25 (ІІ)

§35 (І), §24-25 (ІІ)

 


УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ХVІІІ ст.

ПІД ВЛАДОЮ Речі посполитої

§36, 37 (І)

 

Гніт: - політичний (влада поляків);

- національний (полонізація);

- релігійний (окатоличення);

- соціальний (кріпацтво)

 

ß

 

Зростає національно-визвольна боротьба

 

 

опришківський рух гайдамацький рух Þ Коліївщина

(перша половина ХVІІІ ст.) (ХVІІІ ст.) (1768 р.)

- Галичина; Правобережжя Правобережжя

- Північна Буковина; ß

- Закарпаття Максим Залізняк

ßІван Гонта

Олекса Довбуш

 


ЗМІНА ПОЛІТИЧНОГО СТАНОВИЩА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ ст.

 

1768 – 1774 рр., 1787 – 1791 рр.

Російсько-турецькі війни

ß

Українські землі потрапили до складу

 


Австрійської імперії Російської імперії

Р. 1774 р.

Північна Буковина Північне Причорномор’я

§37 (І) (від Дніпра до Південного Буга)

 

Р.

Крим, Приазов’я

 

Р.

Північне Причорномор’я

(від Південного Буга до Дністра)

§38 (І)

ß

Новоросійський край

ß

Заселення Північного Причорномор’я

(іноземні колоністи)

 

Наприкінці ХVІІІ ст.

Річ Посполиту розділили Австрійська імперія, Пруссія та Російська імперія

ß

Українські землі потрапили до складу

 


Австрійської імперії Російської імперії

Р. (І поділ) 1793 р. (ІІ поділ)

- Східна Галичина; - Правобережжя

- частина Поділля; (Київщина, Брацлавщина, Поділля);

- частина Волині - східна Волинь

§37 (І)

Р. (ІІІ поділ)

західна Волинь

§36 (І)

 


СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ХVІ ст.

 

 

Стани –

великі групи населення, що вирізняються своїми спадковими правами та обов’язками

 

І – 1529 р., ІІ – 1566 р., ІІІ – 1588 р.

Литовські статути –

збірники законів Великого князівства Литовського, що складалися з трьох джерел:

- «Руська Правда»;

- «Саксонське зерцало»;

- грамоти Великого князя литовського

 

ß

Привілейовані стани

 

 

«Ті, що воюють» «Ті, що моляться»

- князі, пани, магнати (великі феодали); - біле духовенство;

- шляхта (дрібні феодали) - чорне духовенство

 

 

Непривілейовані стани

«Ті, що працюють»

 

селяни міщани

- вільні (данники, тяглові); - патриціат (багаті купці, цехові майстри);

- збіднілі (городники, халупники, - бюргери (середні, дрібні крамарі);

коморники, сусіди, підсусідки); - плебеї (підмайстри, учні, наймити, партачі)

- залежні (кріпаки)

Ý

«Волочна поміра» (1557 р.)

+

«Артикули» Генріха Валуа (1573 р.)

+

ІІІ Литовський статут (1588 р.)

 

Види господарств

зернові – латифундії багатогалузеві – фільварки

(великі землеволодіння) (дрібні господарства)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.57.84 (0.03 с.)