ТОП 10:

CАМОСТІЙНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ЗНО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИCАМОСТІЙНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ЗНО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

СХЕМИ. ТАБЛИЦІ

КЛАС

 

НОВИЙ ЧАС

(кінець ХV – початок ХХ ст.)

Період зародження та розвитку капіталістичного способу виробництва

 

РАННІЙ НОВИЙ ЧАС

Поява українського козацтва – (кінець ХV – кінець ХVІІІ ст.) – Козацтво, гетьманство

 

 

Література:

І– Струкевич О.К., Романюк І.М., Пірус Т.П. Історія України: Підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Грамота, 2008. – 272 с.: іл.

ІІ– Власов В. Історія України: Підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / За ред. Ю.А. Мицика. – К.: Генеза, 2004. – 256 с.: іл., карти.

 

Авторська розробка:

Вчитель історії

Вищої категорії,

Вчитель-методист

А.М.Кіркова

 

 

М. Ізмаїл – 2014


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

У РАННІЙ НОВИЙ ЧАС (кінець ХV – кінець ХVІІІ ст.)

На початку ХVІ ст.§1-4 (І)

українські землі в складі шести держав §1, 6-9 (ІІ)

 

Польське Литовське Угорське Молдавське Кримське Московська

Кор-во князівство кор-во князівство ханство держава

- Галичина; - Південно- Закарпаття - Північна - п-ів Крим; Чернігово-

- частина Волині; Східна Русь; Буковина; - Приазов’я Сіверщина

- частина Поділля - частина Волині; - Буджак

- частина Поділля

 

ß

Боротьба народу за свої землі (сер. ХVІ – сер. ХVІІ ст.):§5-22 (І)

- покозачення; §2-5, 10-14 (ІІ)

- козацько-селянські повстання;

- національно-визвольна війна

+

Громадянська війна – «руїна» (друга пол. ХVІІ ст.)§23-28 (І)

§15-20 (ІІ)

ß

Війни іноземних держав за українські землі (друга пол. ХVІІ ст.)

 

ß

Наприкінці ХVІІ ст.§29-34 (І)

українські землі в складі шести держав §21-26 (ІІ)

 

Річ Угорське Османська Молдавське Кримське Російська

Посполита кор-во імперія князівство ханство імперія

- Галичина; Закарпаття - Північне Північна - п-ів Крим; - Слобожанщина;

- Волинь; Причорномор’я; Буковина - Приазов’я - Лівобережжя;

- Правобережжя; - Поділля; - Запоріжжя

- Холмщина - Буджак

 

ß

Наприкінці ХVІІІ ст.

українські землі в складі чотирьох держав §35-39 (І)

 

Австрійська Угорське Османська Російська

Імперія кор-во імперія імперія

- Східна Галичина; Закарпаття Буджак - Лівобережжя;

- Північна Буковина; - Правобережжя;

- частина Волині; -Західна Волинь;

- частина Поділля - Північне

Причорномор’я;

- п-ів Крим


УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СЕРЕДИНІ ХVІ – СЕРЕДИНІ ХVІІ ст. ст.

 

 

1556 р.

Перша січ-фортеця §1, 5 (І)

Вишневецький Дмитро (Байда) §2 (ІІ)

ß

Покозачення

1569 р. ß 1596 р.

Люблінська унія Þ Берестейська унія

(Польща + Литва) ß(католицтво + православ’я)

ß ß

Річ Посполита1572 р.уніатська церква

§2 (І), §1 (ІІ) Утворено реєстрове козацтво §3, 4 (І), §6 (ІІ)

(Сигізмунд ІІ Август)

§6 (І), §3 (ІІ)

ß ß

90-і роки ХVІ ст.

Козацько-селянські повстання: Православна церква

- Криштоф Косинський чинила опір:

(1591 – 1593 рр.); §3 (І), §7, 9 (ІІ)

- Северин Наливайко

(1594 – 1596 рр.) - братства;

§6 (І), 3 (ІІ) - полемічна література

(Іван Вишенський);

- відновлено Київську

Гетьмануваннямитрополію:

Петра Конашевича-Сагайдачного ÞІ. Борецький (1620–1631 рр.);

(1616 – 1622 рр.) П.Могила (1633–1647 рр.)

§11 (І), §4 (ІІ) §10, 13 (І), §6 (ІІ)

 

20-30-і роки ХVІІ ст.

Козацько-селянські рухи:§12 (І), §5 (ІІ)

- Марко Жмайло (1625);

- Тарас Федорович (1630 – 1631);

- Іван Сулима (1635);

- Павло Бут (1637);

- Яків Острянин та Дмитро Гуня (1638)

 

ß

ХІ.1638 р.

«Ординація Війська Запорозького реєстровог12 (І), §5 (ІІ)

 

ß

1638 – 1648 – роки «золотого спокою»§5 (ІІ)

 


НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ПІД ПРОВОДОМ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (1648 – 1657 рр.)

І період – перші перемоги – 1648 – 1649 рр.§15-18 (І), §10, 11 (ІІ)

- перемога під Жовтими Водами (05-06.05.1648 р.);

- перемога під Корсунем (16.05.1648 р.);

- перемога під Пилявцями (11-13.09.1648 р.);

- облога Львова (26.09 – 05.10.1648 р.);

- облога Замостя (27.10 – 14.11.1648 р.) Þ Б. Хмельницький урочисто прибув до Києва;

- битва під Лоєвом (31.07.1649 р.) Þ Януш Радзивілл пограбував Київ;

- облога Збаража (30.06 – 13.08.1649 р.);

- битва під Зборовом (05-06.08.1649 р.) Þ татари перейшли на бік поляків;

- мир під Зборовом (08.08.1649 р.) Þутворено Українську козацьку республіку.§19,20 (І), §12 (ІІ)

 

 

ІІ період – великі втрати – 1650 – 1653 рр.§17-18, 20 (І), §13 (ІІ)

- вдалий похід у Молдову (ІХ.1650 р.) – угода з Василем Лупулом;

- оборона м. Красне (10.02.1651 р.);

- поразка під Берестечком (18-30.06.1651 р.) – татари захопили Хмельницького в полон Þ

- мир під Білою Церквою (18.09.1651 р.) Þ обмеження Гетьманщини;

- перемога під Батогом (22-23.05.1652 р.);

- вдалий похід у Молдову (V-VІ.1652 р.) – шлюб Тимоша Хмельницького з Розандою Лупул;

- поразка під Фінтою (V. 1653 р.) Þ загинув Тиміш Хмельницький;

- облога Жванця (VІІІ-ХІІ.1653 р.) Þ татари перейшли на бік поляків;

- мир під Жванцем (05.12.1653 р.) Þ відновлено Зборівський мир 1649 р.

ІІІ період – переговори та союз із Москвою – 1654 – 1655 рр.§21 (І), §14 (ІІ)

- переговори з Москвою (ХІІ.1648 – ІХ.1653 р.) Þ Москва оголосила війну Речі Посполитій;

- Переяславська рада (08.01.1654 р.) Þ козаки присягнули на вірність московському царю;

- розробка проекту договору з Москвою (І-ІІ.1654 р.);

- укладено договір з Москвою (21.03.1654 р.) – «Березневі статті»;

- спільний військовий наступ росіян та козаків (Іван Золотаренко) у Білорусії та Литві (1654 – 1655 рр.);

- набіги поляків і татар на Поділля (осінь 1654 – весна 1655 рр.);

- Дрижипільська битва під Охматовим (19-22.01.1655 р.);

- похід російсько-українських військ у Галичину (весна-літо 1655 р.);

- перемога під Городком (19.09.1655 р.);

- мир під Озерною (12.11.1655 р.).

Але

24.10.1656 р.§22 (І), 14 (ІІ)

Річ Посполита «Віленське перемир’я» ® Московська держава

ІV період – пошук нових союзників, поразка – 1656 – 1657 рр.§22 (І), §14 (ІІ)

- угода з Трансільванією, Юрієм ІІ Ракоці (08.10.1656 р.);

- Юрій ІІ Ракоці виступив на Галичину (ХІІ.1656 р.);

- угода зі Швецією, Карлом Х Густавом (І.1657 р.);

- наказний гетьман Антін Жданович виступає на Галичину (І.1657 р.);

- перемоги україно-угорських військ у Польщі, на Волині, Поліссі, Поділлі (весна 1657 р.);

- поразка Юрія ІІ Ракоці (VІ-VІІ.1657 р.);

- поразка козаків у Трансільванії (VІІ.1657 р.) Þ смерть Богдана Хмельницького (27.07.1657 р.)


УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ ст.

§23-30, 34 (І), 15-21, 26 (ІІ)

 

 

Гетьманування Івана Виговського§23 (І), §15 (ІІ)

(1657 – 1659 рр.)

 

Гетьманування Юрія Хмельницького§24 (І), §16 (ІІ)

(1659 – 1663 рр.)

ß

 

1662 р.

Поділ України

ß

60-80-і роки ХVІІ ст.

Правобережжя «Руїна» Лівобережжя

 

Яким Сомко –

наказний гетьман

+(1660 – 1663 рр.)

Російсько-польська війна §24 (І), §16 (ІІ)

(1654 – 1667 рр.)

ß

Втручання іноземних держав

Павло Тетеря Іван Брюховецький

(1663 – 1665 рр.) ß (1663 – 1668 рр.)

§24 (І), §16 (ІІ) §24 (І), §16 (ІІ)

1667 р.

Петро Дорошенко Андрусівське перемир’я Þ Петро Дорошенко

(1665 – 1676 рр.) (Річ Посполита – Московська держава) (1668р.)

§25-26 (І), §17-18 (ІІ) §25-26 (І), §17-18 (ІІ)

 

1672 р. але

Іван Самойлович Ü Бучацький мир Дем’ян Многогрішний –

(1676 – 1687 рр.) (Річ Посполита – Туреччина) (1668 – 1672 рр.)

§25-26 (І), §17-18 (ІІ) §25-26 (І), §17-18 (ІІ) §25-26 (І), §17-18 (ІІ)

 

1681 р.

Юрій Хмельницький Ü Бахчисарайський мир Іван Самойлович

(1677 – 1681 рр.), (1685 р.) (Туреччина – Крим – Москва) (1672 – 1687 рр.)

§25-26 (І), §17-18 (ІІ) §25-26 (І), §17-18 (ІІ) §25-26 (І), §17-18 (ІІ)

 

1686 р.

«Вічний мир» Іван Мазепа

(Річ Посполита – Московська держава) (1687 – 1709 рр.)

§29 (І), §17-18 (ІІ)

ß

1702 – 1704 рр.

Іван Мазепа Ü Повстання Семена Палія

(1704 – 1709 рр.) §30 (І), §21 (ІІ)


УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ХVІІІ ст.

ПІД ВЛАДОЮ Російської імперії

§28-33, 35, 38, 39 (І), 19-25 (ІІ)

 

 

Пилип Орлик – Ü Гетьманування Івана Мазепи Þ1708 р.Батурин

гетьман у вигнанні (1687 – 1709 рр.) 1709 р. Чортомлицьку Січ

(1710 – 1742 рр.) §29-31 (І), §21-22 (ІІ) §31 (І), §22 (ІІ)

ß

«Конституція» 1710 р. ß але

§32 (І), §23 (ІІ)

Гетьманування Івана Скоропадського 1711 р. засновано

(1708 – 1722 рр.) Олешківську Січ

§33 (І), §24-25 (ІІ) §28 (І), §19 (ІІ)

 


Р. Гетьманство

(Петро І)

ß

І Малоросійська колегія Þ Павла Полуботка

(1722 – 1727 рр.) (1722 – 1724 рр.)

§33 (І), 24-25 (ІІ) §33 (І), §24-25 (ІІ)

 

 

Р. Гетьманство відновлено

(Петро ІІ)

ß

Гетьманування Данила Апостола§33 (І), §24-25 (ІІ)

(1727 – 1734 рр.)

 

Р. Гетьманство

(Анна Іоанівна)

ß

«Правління гетьманського уряду» Þ 1734 р. засновано

(1734 – 1750 рр.) Підпільненську (Нову Січ)

§33 (І), §24-25 (ІІ) §38 (І), §24-25 (ІІ)

Р. Гетьманство відновлено

(Єлизавета Петрівна)

ß

Гетьманування Кирила Розумовського§35 (І), §24-25 (ІІ)

(1750 – 1764 рр.)

 

Р. Гетьманство

(Катерина ІІ)

ß

ІІ Малоросійську колегію Þ 04.06.1775 р. Нову Січ

(1764 – 1781 рр.) §38 (І), §24-25 (ІІ)

§35 (І), §24-25 (ІІ)

 


УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ХVІІІ ст.

ПІД ВЛАДОЮ Речі посполитої

§36, 37 (І)

 

Гніт: - політичний (влада поляків);

- національний (полонізація);

- релігійний (окатоличення);

- соціальний (кріпацтво)

 

ß

 

Зростає національно-визвольна боротьба

 

 

опришківський рух гайдамацький рух Þ Коліївщина

(перша половина ХVІІІ ст.) (ХVІІІ ст.) (1768 р.)

- Галичина; Правобережжя Правобережжя

- Північна Буковина; ß

- Закарпаття Максим Залізняк

ßІван Гонта

Олекса Довбуш

 


ЗМІНА ПОЛІТИЧНОГО СТАНОВИЩА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ ст.

 

1768 – 1774 рр., 1787 – 1791 рр.

Російсько-турецькі війни

ß

Українські землі потрапили до складу

 


Австрійської імперії Російської імперії

Р. 1774 р.

Північна Буковина Північне Причорномор’я

§37 (І) (від Дніпра до Південного Буга)

 

Р.

Крим, Приазов’я

 

Р.

Північне Причорномор’я

(від Південного Буга до Дністра)

§38 (І)

ß

Новоросійський край

ß

Заселення Північного Причорномор’я

(іноземні колоністи)

 

Наприкінці ХVІІІ ст.

Річ Посполиту розділили Австрійська імперія, Пруссія та Російська імперія

ß

Українські землі потрапили до складу

 


Австрійської імперії Російської імперії

Р. (І поділ) 1793 р. (ІІ поділ)

- Східна Галичина; - Правобережжя

- частина Поділля; (Київщина, Брацлавщина, Поділля);

- частина Волині - східна Волинь

§37 (І)

Р. (ІІІ поділ)

західна Волинь

§36 (І)

 


Привілейовані стани

 

 

«Ті, що воюють» «Ті, що моляться»

- князі, пани, магнати (великі феодали); - біле духовенство;

- шляхта (дрібні феодали) - чорне духовенство

 

 

Непривілейовані стани

«Ті, що працюють»

 

селяни міщани

- вільні (данники, тяглові); - патриціат (багаті купці, цехові майстри);

- збіднілі (городники, халупники, - бюргери (середні, дрібні крамарі);

коморники, сусіди, підсусідки); - плебеї (підмайстри, учні, наймити, партачі)

- залежні (кріпаки)

Ý

«Волочна поміра» (1557 р.)

+

«Артикули» Генріха Валуа (1573 р.)

+

ІІІ Литовський статут (1588 р.)

 

Види господарств

зернові – латифундії багатогалузеві – фільварки

(великі землеволодіння) (дрібні господарства)

 


ЛЮБЛІНСЬКА УНІЯ

 

01.07.1569 р.

Королівство Польське – Люблінська унія –Велике князівство Литовське

 

ß

Річ Посполита

(«спільна справа»)

- голова – король;

- парламент (сейм);

- єдина територія, армія, гроші;

- єдина зовнішня політика;

- самостійна внутрішня політика

 

 

ß

 

 

Інкорпорація українських земель до складу Польщі:

- Руське воєводство (м. Львів);

- Белзьке воєводство (м. Белз);

- Подільське воєводство (м. Кам’янець);

- Волинське воєводство (м. Луцьк);

- Брацлавське воєводство (м. Брацлав);

- Київське воєводство (м. Київ)

 

 

Наслідки

 


позитивні негативні

+ більшість українських земель - політичний гніт (влада поляків);

об’єднані в складі однієї держави; - національний гніт (полонізація);

ß - релігійний гніт (окатоличення);

+ формується українська нація - соціальний гніт (кріпацтво)

 


РОЗКОЛ КОЗАЦТВА

 


Реєстрове Нереєстрове

Військо Запорозьке городове Військо Запорозьке Низове

(1572 – 1782 рр.) (80-ті роки XVI ст. — 1775 р.)

 

02.06.1572 р.

Сигізмунд ІІ Август

Реєстр = 300 козаків Þ Напівлегальне становище

ß

1578 р.

Стефан Баторій:

- реєстр = 600 козаків;

- посада гетьмана;

- клейноди (булава, бунчук, хоругва, печатка);

- привілеї («козацькі вольності»); Þ Конфлікти з реєстровцями

- столиця – м. Трахтемирів

ß

Окремий соціальний стан

 

 

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ХVІ ст.

Умови розвитку культури

Позитивні Негативні

- формується українська нація; - немає власної держави;

- формується українська мова; - політичний гніт (влада поляків);

- виникло козацтво, братства; - національний гніт (полонізація);

- збережені традиції Київської Русі; - релігійний гніт (окатоличення);

- поширені здобутки Західної Європи; - соціальний гніт (кріпацтво);

- українські феодали займалися меценатством - збройні конфлікти

 

Типи шкіл Види літератури Книгодрукування Архітектура
  «Домові» (домашнє навчання)   Іноземні (вірменські, італійські)   Церковні   католицькі православні протестантські (єзуїтські парафіяльні (лютеранські, колегіуми) (при церквах) кальвіністські) + Братські школи   Приватні школи: - Львівська (1546 р.); - Острозька слов’яно-греко-латинська колегія ß Вища школа – Острозька академія (1576 – 1608 рр.)   Літописи: - Короткий Київський (1545 р.); - Львівський (1489 – 1649 рр.)   Перекладна: - Біблія; - грецькі, італійські, сербські твори   Полемічна: - «Апокрисис» Христофер Філалет; - «Палінодія» Захарія Копистенський; - «Рада про очищення церкви», «Послання до єпископів» Іван Вишенський   Церковна: - «Пересопницьке Євангеліє» Михайло Василевич, архімандрит Григорій; - «Пересторог» Іов Борецький; - «Пісня пісень»; - «Апостол», «Псалтир»   Швайпольд Фіоль (Краків)   Франциск Скорина (Прага)   Іван Федоров (Львів, Острог): - «Апостол» (1573 р.); - Біблія (1581 р.); - «Хронологія» А. Римші (1581 р.)   Православні церкви: - Успенська в Києві; - Київський Софійський собор; - Успенська у Львові   Католицькі костьоли: - в Бистриці (1543 р.); - бернардинців в Ізяславі; - парафіяльний в Києві; - домініканський в Києві; - домініканський в Кам’янці; - Святого Флоріана в Шаргороді   Іудейська синагога у Львові   Мусульманські мечеті: - Джума-Джамі у Євпаторії; - Муфті-Джамі у Феодосії; - Мала мечеть в Ізмаїлі

Поділ України

ß

60-80-і роки ХVІІ ст.

Російсько-польська війна

(1654 – 1667 рр.)

ß

Втручання іноземних держав

Угоди Рік Країни Доля Запорозької Січі
Андрусівське перемир’я   1667 р.   Річ Посполита, Московська держава   під спільним російсько-польським управлінням (захист від турків і татар)
Бахчисарайський мир   1681 р.   Османська імперія, Кримське ханство, Московська держава   до складу Московської держави
«Вічний мир»   1686 р.   Річ Посполита, Московська держава   в складі Московської держави

 

Рр.

кошовий отаман Іван Сірко


Умови розвитку культури

Позитивні Негативні

- виникла власна держава – Гетьманщина; - поразка у Національно-визвольній війні;

- формується українська нація; - втрата власної державності;

- формується українська мова; - політичний гніт (влада поляків, росіян);

- поширення козацтва; - національний гніт (полонізація, русифікація);

- українські феодали займалися меценатством; - соціальний гніт (кріпацтво);

- поширені ідеї гуманізму та Відродження - українські митці виїздили за кордон

 

 

Освіта Церковна література Світська література Книгодрукування
  Початкова освіта Церковні школи: - католицькі (єзуїтські колегіуми); - протестантські; - православні парафіяльні; + Братські школи     Середня освіта: - Новгород-Сіверський колегіум (1689 р.); - Чернігівський колегіум (1700 р.); - Харківський колегіум (1726 р.); - Переяславський колегіум (1738 р.)     Вища освіта: - Києво-Могилянська академія (1632р. – 1701р. – 1817 р.) - Львівська академія (1661 – 1773 рр.)   Полемічна: - Лазар Баранович «Нова міра старої віри» (1676 р.); - Іоанікій Галятовський «Лебідь» (1675 р.), «Азбука різним єретикам» (1681 р.) Проповіді: - Іоанікій Галятовський «Ключ розуміння» (1659 р.), «Фундамента» (1683); - Інокентій Гізель «Мир з Богом людині» (1669 р.); - Антін Радивільський «Огородник Марії Богородиці» (1676 р.), «Вінець Христовий» (1688 р.); - Данило Туптало (Дмитро Ростовський) «Руно орошенноє» (1683 р.), «Книга житія святих» (1689 – 1705 рр.)   Богослови: - Іоанікій Галятовський (1620 – 1688 рр.); - Феофан Прокопович (1681 – 1736 рр.)   Козацькі літописи: - Самовидця (1648 – 1702 рр.); - Григорія Грабянки (козацтво до 1709 р.); - Самійла Величка (1648 – 1700 рр.)   Літопис Межигірський літопис (кінець ХІV ст. – 1700 р.)   Історична проза: - Феодосій Сафонович «Хроніка з літописців стародавніх» (1672 р.); - невідомий автор «Синопсис або стислий опис від різних літописців про початок слов’яно-руського народу» - підручник з історії (1674 р.)   Поезія: - Семеон Полоцький (1629 – 1680 рр.); - Іван Величковський (1630 – 1701 рр.); - Климентій Зиновіїв (? – 1717 рр.)   11 друкарень: - Київ; - Новгород-Сіверський; - Чернігів; - Львів     100 видань: - релігійні; - історичні; - полемічні; - «Києво-Печерський патерик» (1661 р.); - «Синопсис» (1674 р.)

Наука Театр Музика Архітектура Образотворче мистецтво Сницарство
  Філософія: - Йоасаф Кроковський (1850 – 1718 рр.); - Інокентій Поповський (? – ? рр.); - Афанасій Милославський (? – 1714 рр.); - Стефан Яворський (1658 – 1722 рр.)     Математика - Стефан Яворський підручник «Скорочення змішаної математики»; - Феофан Прокопович підручник з математики   Шкільна драма: - «Про Олексія, чоловіка Божого» (1674 р.); - «Царство натури людської» (1698 р.)     Інтермедія (фольклорні сюжети)     Вертеп     Історична драма «Володимир» Феофана Прокоповича   Церковний спів (поліфонія) ß псалми     Народні співці (лірники, кобзарі) ß апокрифічні пісні     Світська музика: оркестри, кріпацькі капели, хори, оперні трупи     Музична школа м. Глухів (1738 р.)     Композитор Микола Ділецький (1630 – 1690 рр.) «Граматика музикальна»   Українське бароко: - Преображенський собор Мгарського монастиря, Лубни (1684 – 1692 рр.); - Спасо-Преображенський собор, Ізюм (1684 р.); - Покровський собор, Харків (1689 р.); - Георгіївький собор у Видубицькому монастирі, Київ (1696 – 1701 рр.); - Хрестовоздвиженський собор, Полтава (1709 р.); - церква Святої Катерини, Чернігів (1716 р.)     Елементи бароко: - Софійський та Михайлівський Золотоверхий собори, Київ; - Успенський собор, Троїцька надбрамна церква Києво-Печерської лаври   Портрет: Микола Петрахнович (1600 – 1666 рр.)     Гравюра: - Олександр Тарасевич (1640 – 1727 рр.); - Іван Щирський (1650 – 1714 рр.); - Іван Мігура (? – ? рр.); - Аверкій Козачківський (? – ? рр.)     Золотарство Іван Равич (1677 – 1762 рр.)     Іконопис: - Іван Руткович (? – 1703 рр.); - Алімпій Галик (1703 – 1763 рр.); - Яким Глинський (?-? рр.); - Михайло Юревич (1707 – ? рр.); - Йов Кондзелевич (1667 – 1740 рр.)   Школи різьблення: - Жовква; - Київ     Майстер Ігнатій Стобенський (? – 1742 рр.)     Іконостаси: - церква Святої Трійці, Жовква; - Спасо-Преображенська церква, с. Великі Сорочинці; - Вознесенська церква, Чернігівщина; - Успенська церква Києво-Печерської лаври; - Софійський та Михайлівський Золотоверхий, Київ

Рр.

ß

Кючук-Кайнарджийський мир (1774 р.):

- незалежність Кримського ханства;

- Північне Причорномор’я (від Дніпра до

Південного Буга) приєднано до Росії;

- Кінбурн, Керч, Єнікале увійшли до Росії;

- Росія отримала право мати свій флот на

Чорному морі, вільно проходити Боспор та

Дарданелли

 

Коліївщина (1768 р.) Þ АЛЕ Ü Повстання Омеляна Пугачова

(1773 – 1775 рр.)

15-16 червня 1775 р.

Нову Січ

ß

Територія «Вольностей Війська Запорозького» увійшла до складу Азовської та Новоросійської губерній

 

Подальша доля запорожців

Уряд Січі Ув’язнено: - кошового отамана Петра Калнишевського (1691 – 1803 рр.) – до Соловецького монастиря; - військового писаря Івана Глобу (? – 1791 рр.) – до Туруханського монастиря; - військового суддю Павла Головатого (1715 – 1795 рр.) – до Тобольського монастиря
Старшина надано офіцерські звання та великі земельні наділи
Козаки переведено до стану державних селян
Втікачі 5 тис. запорожців оселилися на території Османської імперії, в гирлі ДунаюÞ Задунайська Січ (1775 – 1828 рр.)
Оновлене козацтво Катерина ІІ поновила козацтво для участі у російсько-турецькій війні 1787 – 1791 рр.ÞЧорноморське козацьке військо або «Військо вірних козаків» (1787 – 1860 рр.)

 


ЗАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ

 

 

1778 р.

О.В Суворов переселив вірмен та греків

з Криму до Азовської губернії

 

1783 р.

Маніфест Катерини ІІ

про приєднання до Російської імперії Криму і Тамані

ß

 

Російсько-турецька війна

1787 – 1791 рр.

ß

Ясський мир (1791 р.):

- визнано приєднання Криму до Росії;

- Північне Причорномор’я (від Південного

Буга до Дністра) приєднано до Росії

ß

 

1792 р.

Чорноморське козацьке військо

переведено на р. Кубань

(з 1860 р. – Кубанське козацьке військо)

 

 

Новоросійська губернія

(1764 – 1783 рр., 1796 – 1802 рр.)

ß

 

Колонізація

(українці, росіяни, німці, серби, болгари, вірмени, греки)

ß

 

Містобудування:

- Єлизаветград (1775 р.);

- Херсон (1778 р.);

- Павлоград (1779 р.);

- Маріуполь (1779 р.);

- Нікополь (1782 р.);

- Феодосія (1783 р.);

- Севастополь (1784 р.);

- Сімферополь (1784 р.);

- Євпаторія (1784 р.);

- Донецьк (1784 р.);

- Слов’янськ (1784 р.);

- Катеринослав (1787 р.);

- Миколаїв (1788 р.);

- Одеса (1795 р.);

- Овідіополь (1795 р.);

- Вознесенськ (1795 р.)

 


НАШ КРАЙ У РАННІЙ НОВИЙ ЧАС

(кінець ХV – кінець ХVІІІ ст.)

 

 

Бессарабія

 

Буджак

 

 

Хронологія подій Особливості розвитку подій
  1503 – 1812 рр. в складі Османської імперії     В кінці ХVІІІ ст. Бессарабія поділялася на 3 зони: - молдавська – в складі Молдавського князівства; - ногайська – керували буджацькі хани; - турецька – під владою паші   Російсько-турецька війна (1768 – 1774 рр.) ß Кючук-Кайнарджийський мир (1774 р.)     Російсько-турецька війна (1787 – 1791 рр.) ß Ясський мир (1791 р.)     Новоросійська губернія (1764 – 1783 рр., 1796 – 1802 рр.) ß Колонізація ß Містобудування   - Переселення ногайців до Буджаку; - фортеці Акерман (ХІІІ ст.), Кілія (1465 р.), Бендери (1538 р.), Ізмаїл (1592 р.)     Бендерська райя (1538 р.), Ізмаїльська райя (1591 р.), Хотинська райя (1713 р.), Томаровська райя, Рені (1621 р.)     Микола Васильович Репнін без бою зайняв Ізмаїл (05.08.1870 р.)   - Незалежність Кримського ханства; - Північне Причорномор’я (від Дніпра до Південного Бугу) приєднано до Росії; - Ізмаїл повернуто Османській імперії;     - М. В. Репнін спробував штурмувати Ізмаїл (1789 р.); - О. В. Суворов штурмував Ізмаїл (11.12.1790 р.)   - Визнано приєднання Криму і Тамані до Росії; - Північне Причорномор’я (від Південного Бугу до Дністра) приєднано до Росії; - Ізмаїл повернуто Османській імперії     Українці, росіяни, німці, серби, болгари, вірмени, греки   Одеса (1795 р.)

 

CАМОСТІЙНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ЗНО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

СХЕМИ. ТАБЛИЦІ

КЛАС

 

НОВИЙ ЧАС

(кінець ХV – початок ХХ ст.)

Період зародження та розвитку капіталістичного способу виробництва

 

РАННІЙ НОВИЙ ЧАС

Поява українського козацтва – (кінець ХV – кінець ХVІІІ ст.) – Козацтво, гетьманство

 

 

Література:

І– Струкевич О.К., Романюк І.М., Пірус Т.П. Історія України: Підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Грамота, 2008. – 272 с.: іл.

ІІ– Власов В. Історія України: Підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / За ред. Ю.А. Мицика. – К.: Генеза, 2004. – 256 с.: іл., карти.

 

Авторська розробка:

Вчитель історії

Вищої категорії,

Вчитель-методист

А.М.Кіркова

 

 

М. Ізмаїл – 2014Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.240.35 (0.071 с.)