ТОП 10:

Угода з умовним продажем зі сплатою премії.Продавцю за сплату встановленої премії на користь покупця надається право відмовитися від передачі товару (право відходу) без відшкодування покупцеві збитків, які виникли у зв’язку з цим і без сплати неустойки за недопоставку. У цьому випадку зобов’язання щодо поставки товару вважаються припиненими за згодою сторін. Про використання права відходу продавець зобов’язаний до закінчення зазначеного строку сповістити покупця.

Премія сплачується незалежно від того, скористався продавець правом відходу чи ні.

Продавець вважає, що йому вигідніше сплатити премію за умовний продаж свого товару і при цьому мати покупця. Якщо до настання строку поставки товару покупцю продавець знайде більш вигідного споживача або ціна товару збільшиться, продавець має право відмовитися від поставки продукції першому покупцю ( втративши при цьому премію) і продати більш вигідному споживачу ( з врахуванням витрат, тобто премії першого покупця).

Угода з умовною купівлею зі сплатою премії.

Покупцю за сплату встановленої премії на користь продавця надається право відмовитися від прийняття і оплати товару (право відходу) без відшкодування продавцю збитків, які у зв’язку з цим виникають. Про використання права відходу покупець зобов’язаний сповістити продавця до закінчення зазначеного строку.

Позицію покупця можна представити в такий спосіб: вигідніше сплатити премію за умовну купівлю товару і при цьому мати продавця. Якщо до настання строку поставки товару покупець знайде більш вигідного постачальника або ціна товару зменшиться, то він має право відмовитися від купівлі продукції у першого постачальника (втративши при цьому премію). Якщо не знайдеться більш вигідного продавця, то товар буде куплений в обумовленого продавця зі сплатою за товар більше ніж він коштує на величину премії.

Премія в цих випадках обумовлюється як окрема сума від вартості угоди, або як розмір, що враховується у вартості. У першому випадку премія сплачується при укладанні угоди, у другому – сума угоди з умовною купівлею збільшується на розмір премії, а сума угоди з умовним продажем зменшується на величину премії;

б) подвійна угода з премією

Це договір, за яким платник премії одержує право вибору між позицією покупця і позицією продавця, а також право (якщо на це є згода його контрагентів) відмовитися від угоди без відшкодування збитків і сплати неустойок (право відходу).

У цьому випадку зобов’язання з поставки товару вважаються припиненими за згодою сторін. Залежно від вибору позиції сторони приймають на себе обов’язок й несуть відповідальність продавця й покупця за договором поставки.

Премія сплачується незалежно від того, скористався платник премії наданими чи правами ні. Оскільки права платника премії збільшуються при таких угодах удвічі в порівнянні з його правами в простих угодах, величина премії встановлюються також удвічі більше. Премія може враховуватися як величина, окрема від суми угоди, або включатися в суму угоди. При виборі позиції продавця сума, що підлягає сплаті за товар, зменшується на величину премії, а при виборі позиції покупця сума угоди збільшується на суму премії;

в) складна угода з премією

Це договір, що є поєднанням двох протилежних угод з премією, які укладаються однієї брокерською фірмою з двома іншими учасниками біржової торгівлі.

Брокерська фірма, яка укладає дану угоду, може бути з одного боку, одержувачем премії, а з іншого - платником, тому угода приймає двоїстий характер. У першому випадку право відходу належить платникові премії, а в другому - даній брокерській фірмі;

г) кратна угода з премією

Це договір, в якому один з контрагентів одержує право (за певну премію на користь іншої сторони) збільшити в декілька разів кількість товару, що підлягає згідно зі змістом угоди передачі або прийому.

Кратні угоди з премією бувають двох видів: угоди з вибором продавця і угоди з вибором покупця.

При укладанні кратної угоди з вибором продавця продавцю як платнику премії надається право збільшити кількість товару, що підлягає поставці, в кратне твердому мінімуму число раз, але не більше встановленого в договорі. Про використання права збільшення кількості товару, що підлягає поставці, продавець зобов’язаний до закінчення зазначеного строку сповістити покупця

При укладанні кратної угоди з вибором покупця покупцю як платнику премії надається право оголосити об’єктом покупки більшу кількість товару в кратне твердому мінімуму число раз, але не більше встановленого в договорі. Про використання права збільшення кількості товару, що підлягає прийому, покупець зобов’язаний до закінчення зазначеного строку сповістити покупця.

Премія враховується в сумі угоди, що збільшується при продажі, але виплачується у разі відмови платника, який має право на збільшення кількості предмета передачі або прийому товару. Премія виплачується тільки за прийняту або передану кількість товару;

д) угода з кредитом

Це угоди між брокером і клієнтом, згідно з якими брокер зобов’язується в обмін на товар, запропонований клієнтом, надати йому товар, який цікавить його. З цією угодою брокер звертається в банк, де одержує кредит на здійснення угоди. Використовуючи кредит, брокер купує на торгах товар, що цікавить клієнта, після цього одержує той товар, що його пропонував клієнт. Отриманий товар, як правило, дефіцитний, брокер самостійно продає його на біржі і повертає кредит банку.

Угода з кредитом дає змогу законно здійснювати чисто бартерні операції. Гроші в цьому разі для клієнта фактично втрачають функцію засобу платежу і служать лише мірою вартості.

Ф’ючерсні угоди

Ф’ючерсний контракт - це стандартизована угода на купівлю або продаж конкретного товару, в конкретне місце і час у майбутньому за ціною, встановленою на вільних біржових торгах у централізованому регульованому місці за правилами цього ринку.

Особливістю ф’ючерсного контракту є цілковита стандартизація всіх його параметрів, за винятком ціни, що встановлюється шляхом попиту і пропозиції. Стандартизація ф’ючерсного контракту означає уніфікацію таких його умов, як споживча вартість товару, базисна якість і розмір доплат за відхилення від неї, умови і термін поставки, форма оплати, санкції за порушення умов контракту, порядок арбітражу тощо.

Кожний контракт представлений двома сторонами: покупцем і продавцем. Покупця ф’ючерсного контракту називають стороною, яка має довгу позицію, а продавця - стороною, яка має коротку позицію. Позиція продавця вважається короткою, тому що він продає товар, яким не володіє. Позиція покупця називається довгою, тому що він укладає угоду на купівлю товару в майбутньому.

Операції за ф’ючерсними контрактами поділяють на відкриття і закриття, або ліквідацію позиції. Початкова купівля або продаж ф’ючерсного контракту означає відкриття позиції для продавця чи покупця.

Ф’ючерсні угоди не передбачають обов’язкової поставки товару в термін, обумовлений контрактом. У процесі купівлі-продажу ф’ючерсних контрактів здійснюються так звані паперові угоди, предметом яких є не товар, а права на нього. Такі контракти можна ліквідувати шляхом укладання зустрічної угоди на таку саму кількість товару з тим самим місцем поставки. Учасник біржі, який продав ф’ючерсні контракти, може не виконувати свої зобов’язання, якщо не пізніше певного встановленого терміну купить таку саму кількість таких самих типових контрактів і здійснить залік. Продавець може виконати свої зобов’язання також шляхом поставки товару покупцю.

Суть ф’ючерсної торгівлі полягає в отриманні доходу за рахунок різниці між ціною куплених і проданих контрактів. Для спрощення обігу кожний ф’ючерсний контракт має стандартну, встановлену біржею кількість товару, що називається одиницею контракту. Наприклад, в угодах на зернові (кукурудза, пшениця, соєві боби) на більшості бірж США одиниця контракту становить 5000 бушелів (138,9 т), в угоді на мідь на Лондонській біржі металів - 25 т.

Важливим показником у ф’ючерсному контракті є якість товару. Для стандартизації цього показника у ф’ючерсних контрактах, на відміну від ринку наявного товару, де зустрічається велика кількість сортів одного товару, у ф’ючерсному контракті декларується окремий сорт цього товару (наприклад, пшениця тверда червоно зерна з вмістом клейковини 27%).

Серед умов ф’ючерсного контракту важливу роль відіграє вста­новлення терміну, на який дозволяється укладати угоду і поставки. На­приклад, на ф’ючерсному ринку кукурудзи в США торгівля ведеться за п’ятьма позиціями (липень, вересень, грудень, березень, травень).

Важливою характеристикою ф’ючерсного контракту є тривалість його дії, тобто періоду від відкриття торгівлі контрактом на конкретний місяць до закінчення торгівлі цим контрактом. Загалом цей період задекларований на різних біржах по-різному, але в середньому торгівля відкривається за 4-18 місяців до закінчення терміну контракту. На сільськогосподарські товари він обмежується 4-8 місяцями.

Важливим елементом ф’ючерсного контракту є умова поставки. У зв’язку з тим, що на ф’ючерсному ринку працюють тисячі учасників, більшість з яких не зацікавлена в реальному виконанні укладених угод, було вироблено два способи їх ліквідації: перший - укладення зворотної угоди, другий - поставки реального товару. Основна кількість ф’ючерсних контрактів закривається шляхом зворотної угоди і тільки 2% їх завершуються реальною поставкою товару. Для ліквідації зобов’язань за контрактом учасник угоди дає наказ брокеру щодо здійснення зворотної операції:

ü власник довгої позиції - наказ на продаж такого контракту;

ü власник короткої позиції - наказ на купівлю контракту.

Різниця у вартості контракту на момент його укладення і ліквідації становить або прибуток учасника, або збиток, що також списується з його рахунку.

Власник довгої позиції може реалізувати контракт або новому учаснику, який не має зобов’язань на ф’ючерсному ринку, або власнику короткої позиції, який таким способом закриває свою позицію.

Ліквідацію угоди шляхом реальної поставки товару регулює біржа самостійно. Як правило, продавцю дозволяється вибирати конкретний сорт товару, оскільки в контракті обумовлюється можливість поставки кількох сортів вищої і нижчої якості того, що закріплено в контракті. Біржа також встановлює не один, а кілька пунктів доставки, що дає можливість виробнику вибирати залежно від його географічного положення. Всі ці моменти роблять контракти більш привабливими для виробників сільськогосподарської продукції.

Переваги ф’ючерсних контрактів над угодами з реальним товаром полягають у наступному:

1. Поліпшення планування. Виробник заздалегідь планує стратегію збуту. Він може звернутися до ф’ючерсних ринків, скориставшись надаваним біржею механізмом фіксування ціни, а продати свою продукцію в найбільш зручний час найкращому покупцеві.

2. Вигода.Будь-яка торговельна операція вимагає наявності торговельних партнерів. Ф’ючерсні ринки дозволяють робити покупку й продаж без конкретно названого партнера. При наявності ф’ючерсного контракту і продавець, і покупець мають про запас час, щоб купити або продати товар у майбутньому з найкращою вигодою, не зв’язуючи себе з певним партнером.

3. Надійність. Більшість бірж має розрахункові палати, через які продавцями й покупцями проводяться всі розрахункові операції. Коли на біржі здійснюється купівля - продаж товару, розрахункова палата має від продавця й покупця відповідне забезпечення цієї угоди. Контракт, реалізований за посередництвом розрахункової палати, у багатьох відносинах надійніше контракту з будь-яким конкретним партнером.

4. Конфіденційність.Особливість ф’ючерсних контрактіванонімність, якщо вона бажана для продавця і покупця.

5. Швидкість. Більшість бірж, які особливо мають справу з товарами широкого вжитку, може дозволити собі швидку реалізацію товарів без зміни цін. Завдяки цьому торгівля відбувається швидко.

6. Гнучкість. У ф’ючерсних контрактах закладений колосальний потенціал здійснювати їх за допомогою безлічі варіантів операцій. Адже й продавець і покупець має змогу як поставити (прийняти) реальний товар, так і перепродати біржовий контракт до настання строку поставки, що відкриває перспективи широкої і різноманітної варіантності.

7. Ліквідність.Ф’ючерсні ринки мають величезний потенціал для операцій, пов’язаних зі швидким переливом капіталу й товарів, тобто з ліквідністю.

8. Можливість арбітражних операцій. Завдяки гнучкості ринку й певних стандартів для цих контрактів відкриваються широкі можливості. Вони дозволяють вести справи виробникам, покупцям, біржовим посередникам з необхідною гнучкістю операцій і маневреністю політики фірм у ринкових умовах, що змінюються.

Відмінності в умовах форвардних і ф’ючерсних контрактів наведені в табл. 5.

Таблиця 5 - Основні характеристики форвардних і ф’ючерсних контрактів

Складові контракту Форвардний Ф’ючерсний
Сторони контракту два конкретні контрагенти знеособлені партнери
Вид зобов’язань непереуступний вільнозамінюваний
Гарант відсутній розрахункова палата
Метод торгівлі договірна процедура між двома сторонами відкрите оголошення на подвійному аукціоні
Товарне покриття реальної якості базової якості
Обсяг поставки погоджується сторонами стандартизований біржею
Якість погоджується сторонами стандартизована біржею, допускаються незначні відхилення
Час поставки договірний стандартизований біржею
Розмір застави залежить від ступеня довіри сторін визначається ступенем зміни ціни
Частота реального виконання 100% до 2 %
Спосіб виконання реальна поставка, оплата в різних формах проти поставки ліквідація угоди в двох формах: офшорна угода або фізична поставка
Ціна товару визначається сторонами на основі попиту визначається в процесі відкритих торгів у біржовій ямі
Публікація інформації про угоду пропозиція обмежена обов’язкова
Ризик присутні всі види ризиків, рівень залежить від кредитного рейтингу клієнта відсутній
Ліквідність часто обмежена залежить від біржового активу, але загалом дуже висока
Розрахунки за контрактом в кінці терміну контракту щоденно

Опціонна угода

Опціонні угоди є логічним продовженням ф’ючерсних угод. Відмінною їх особливістю є те, що об’єктом угод стає зобов’язання (право) купити або продати певну кількість ф’ючерсних або наявних контрактів за заданою ціною протягом обумовленого терміну в майбутньому (тобто відступу прав на майбутню передачу прав і обов’язків щодо біржового товару або контракту на його поставку).

Згідно з іншим визначенням опціон є форвардним або ф’ючерсним контрактом, який може бути припинений до настання терміну його виконання, якщо одна із сторін угоди забажає цього. Сторона, що має переваги у призупиненні зобов’язань, є покупцем опціону.

Опціонна угода – особлива біржова угода, що містить умову, відповідно до якого один з учасників (утримувач опціону) здобуває право покупки або продажу певної цінності за фіксованою ціною протягом установленого періоду, виплачуючи іншому учасникові (передплатник опціону) грошову премію за зобов’язання забезпечення при необхідності реалізації цього права. Утримувач опціону може або виконати контракт, або продати його іншій особі.

Опціонна премія - ціна опціону, що визначається ринковою конкуренцією, яка складається у процесі торгівлі в біржовій ямі. Опціонна премія - сума грошей, яку сплачує покупець опціону продавцю за право гарантії, що діє в опціоні.

Розмір премії за інших рівних умов залежить від строку закінчення дії опціону: чим він триваліше, тим премія більше. У цьому випадку продавець опціону піддається більшому ризику, а для покупця опціону більший термін дії має більшу страхову цінність, ніж при малому терміну дії опціону.

Об’єктом опціону може бути як реальний товар, так і цінні папери або ф'ючерсний контракт. За технікою виконання розрізняють такі види опціонів:

ü з правом купівлі, або на купівлю ( кол-опціон);

ü з правом продажу, або на продаж ( пут-опціон);

ü подвійний( дабл-опціон).

Опціон на купівлю дає покупцю опціону право (але не обов’язок) купити особливий ф’ючерсний контракт за спеціальною ціною в будь-який час протягом терміну дії опціону. Покупець опціону на купівлю отримує захист у довгому хеджуванні за допомогою ф’ючерсів, але без відмови від можливої вигоди внаслідок збільшення цін.

Опціон на продаж дає його покупцю право (але не обов’язок) продати ф’ючерсний контракт за відповідною ціною протягом терміну дії цього опціону.

Подвійний опціон - це комбінація опціону на купівлю і на про­даж. Дає можливість його покупцю купити чи продати контракт за відповідною ціною. Він використовується при нестійкій ринко­вій кон’юнктурі, коли неможливо прогнозувати рух цін. Торгівля подвійними опціонами здійснюється лише на біржах Великобританії.

Більшість опціонів припиняють дію у зазначений час протягом місяця, що передує даті настання ф’ючерсного контракту (наприклад, опціон до березневого ф’ючерсного контракту виконується в лютому).

Термін дії опціону строго зафіксований.

Покупець опціону може ліквідувати свою опціонну позицію шляхом продажу такого самого опціону в будь-який час до настання терміну опціону. Він може дочекатися настання терміну дії опціону або запропонувати на продаж свій опціон. Якщо покупець опціону використає своє право отримати особливу ф’ючерсну позицію, протилежну ф’ючерсну позицію за такою ж ціною має вибрати продавець опціону. Тим часом продавець опціону може ліквідувати свою опціонну позицію шляхом купівлі такого самого опціону в будь-який час відповідно до повідомлення Клірингової корпорації. Однак коли йому надіслано попередження про здійснення опціону, він втрачає альтернативу купити інший опціон. Йому автоматично визначають ф’ючерсну позицію, яку він може утримувати або ліквідувати шляхом компенсації ф'ючерсною операцією.

Якщо ф’ючерсні ціни згодом збільшуються, додаткові опціони будуть мати вищу ціну. І навпаки, якщо ф'ючерсні ціни згодом знижуються, додаткові опціони будуть з нижчими цінами виконання.

Ціна, за якою покупець опціону із правом покупки має право купити ф'ючерсний контракт, а покупець опціону із правом продажу - продати ф'ючерсний контракт, називається ціною виконання.

Покупець опціону, сплативши премію продавцеві, не повинен проводити ніяких дій, поки не вирішить скористатися опціоном у той момент, коли йому це буде вигідно.

Вигода для покупця опціону на покупку буде тільки в тому випадку, якщо поточні ціни ф’ючерсного контракту по даному товарі будуть вище ціни виконання опціону, при покупці опціону на продаж - якщо ціна ф’ючерсного контракту нижче ціни опціону. У випадку реалізації опціон стає звичайним ф’ючерсним контрактом, а якщо покупець відмовляється від реалізації, то його втрати обмежені розміром сплаченої премії.

У покупців опціонів збитки обмежені розміром премії, а прибуток може бути необмеженим, тобто покупець опціону не піддається фінансовому ризику після того, як сплачена премія.

Продавець опціонуодержує премію від покупця і на першу вимогу зобов’язаний продати при опціоні на покупку або купити при опціоні на продаж ф’ючерсний контракт за заздалегідь погодженою ціною.

Таким чином, для продавця опціону прибуток обмежений розміром премії, а збитки можуть бути необмеженими.

Справжня цінність це сума грошей, яку міг би запропонувати будь-хто у процесі поточної реалізації опціону. Опціонна справжня цінність вимірюється різницею прибутку між ціною виконання опціону і поточною ринковою ціною. Таким чином, опціон на купівлю має справжню цінність, якщо його ціна виконання нижча за поточну ф'ючерсну ціну. Наприклад, якщо опціон на купівлю соєвих бобів має ціну виконання 7,00 дол., а ф’ючерсна ціна становить 8,00 дол., то опціон на купівлю має справжню цінність 1,00 дол. Опціон на продаж має справжню цінність, якщо його ціна виконання перевищує поточну ф’ючерсну ціну. Якщо опціон на продаж соєвих бобів має ціну виконання 7,00 дол., а ф’ючерсна ціна становить 6,75 дол., то опціон на продаж матиме справжню цінність 0,25 дол. Опціон не варто виконувати, якщо він не має справжньої цінності.

Опціон „при грошах” - такий опціон, що має справжню цінність і тому вартий виконання. Його називають „при грошах”, маючи на увазі суму його справжньої цінності. При настанні терміну дії такого опціону його цінність дорівнюватиме цій сумі (табл. 6).

Опціон „без грошей” - це такий опціон на купівлю, коли ф’ючерсна ціна нижча за ціну виконання опціону. Опціон на продаж „без грошей” виникає тоді, коли ф’ючерсна ціна вища за ціну виконання опціону на продаж. Наприклад, якщо ф’ючерсна ціна становить 8,50 дол., а опціон на продаж має ціну виконання 8,00 дол., то він залишається опціоном „без грошей” в сумі 0,50 дол. Опціон „без грошей” , термін дії якого закінчується, не має ніякої цінності, а той, хто його утримує, не матиме ніякої користі від його виконання.

Опціон „при своїх” - це такий опціон, коли ціна його виконання і ф’ючерсна ціна співпадають. Опціон „при своїх” не має справжньої цінності і в цьому плані схожий на опціон „без грошей”. Власник опціону „при своїх” не буде виконувати його і не отримає від нього ніякої користі.

Таблиця 6 - Класифікація грудневих опціонів на купівлю і продаж залежно від цін виконання цих опціонів і ф’ючерсних цін, дол./буш.

 

 

Ф’ючерсна ціна Ціна виконання Типи опціонів
На купівлю На продаж
7.00 6.50 „При грошах” „Без грошей”
7.00 7.00 „При своїх” „При своїх”
7.00 7.50 „Без грошей” „При грошах”

Тимчасова цінність- сума, яку покупці в даний час прагнуть сплатити за отримання опціону, який перевищує будь-яку справжню цінність, але передбачається, що після закінчення певного часу ф’ючерсна ціна зміниться, що стане причиною зниження цінності опціону.

Відколи на ринку діють продавці й покупці, премія, що є сумою тимчасової і справжньої цінності, також відображає ціну, яку прагнуть отримати продавці.

Торгівля опціонами така сама, як і ф’ючерсна торгівля з вимогами очікуваної маржі (прибутку). Покупець опціону сплачує повністю продавцю опціону суму премії. Він не оголошує будь-яку маржу, а змушений зважати на ціни в процесі торгівлі. Тим часом продавець опціону повинен відкрито оголошувати маржу, як і кожний учасник ф’ючерсного ринку, що страхує себе від несприятливих змін ціни. Це відбувається тому, що продавець опціону „при грошах” завжди стикається з можливістю виконання опціону проти нього і, отже, його маржа відображає потенційні збитки, пов’язані зі щоденним базисом.

Варіанти використання опціонів необмежені (самостійні операції із самими опціонами, комбінації з іншими опціонами, з ф’ючерсними контрактами, з угодами на ринку реального товару).

Комбінація опціонів, при якій одночасно відкриваються дві протилежні позиції на той самий вид опціону з тим самим активом - операційний спред.

Операційний спред - одночасна покупка й продаж опціонів одного типу, але за різними базисними цінами або з різним періодом до моменту закінчення опціону й ( або) за різними базисними цінами і з різним періодом.

Розрізняють вертикальний, горизонтальний і діагональний операційні спреди.

Вертикальний операційний спред – два опціони одного типу й з однаковим періодом до моменту закінчення опціону, але укладених за різними базисними цінами.

Горизонтальний операційний спред – два опціони одного типу (наприклад, продаж опціонів на продаж і покупка опціону на продаж), що укладають по одній базисній ціні, але з різними періодами до закінчення опціонів.

Діагональний операційний спред включає елементи як вертикального так і горизонтального операційних спредів, наприклад одночасна покупка опціону на покупку ф’ючерсного контракту на пшеницю з поставкою в березні за ціною 200 дол./т і продаж опціону на покупку ф’ючерсного контракту на пшеницю з поставкою в липні за ціною 210 дол./т.

Стелажна угода – комбінація опціонів на покупку й на продаж на той самий актив з однієї й тією же ціною й датою виконання, причому учасник ринку займає або обидві довгі, або обидві короткі позиції. Покупець очікує різкої зміни курсу активу в невідомому напрямку, а продавець розраховує на невеликі коливання курсу. Покупець платить дві премії.

Стенгл опціонів являє собою сполучення опціонів на покупку й на продаж на той самий актив, з тим самим строком закінчення контракту, але з різними цінами виконання. Дана комбінація краща, ніж стелаж для продавців опціонів, тому що дає змогу дістати прибуток у більш широкому діапазоні зміни цін активу.

Стреп – комбінація з двох опціонів на покупку й одного опціону на продаж з однаковими строками виконання. По всіх опціонах учасник операції займає ту саму позицію або коротку, або довгу. Покупець звертається до стрепу, якщо думає, що ціна активу з більшою ймовірністю піде вгору, ніж вниз.

Стрип – комбінація, що складається з одного опціону на покупку й двох опціонів на продаж з однаковими датами закінчення контрактів. Ціни виконання однакові або різні. Учасник операції займає ту саму позицію по всіх опціонах (коротку або довгу). Стрип використовується, коли більш ймовірне зниження ціни активу, ніж підвищення.

ТЕМА 5. Ф¢ЮЧЕРСНИЙ РИНОК

5.1. Види біржових операцій на ф’ючерсному ринку.

5.2. Хеджування угод на біржовому ринку.

5.3.Фінансові розрахунки ф’ючерсної торгівлі.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.015 с.)