ТОП 10:

Винагорода за брокерську діяльність та ефективність її здійсненняБрокерська винагорода є ціною послуги брокерської фірми (контори) і вста­новлюється за згодою між сторонами, в тому числі на основі спів­відношення попиту і пропозиції, в конкретному випадку - на посередницькі послуги.

На сьогоднішньому етапі брокерські фірми (контори) стягують плату з клієнтів за надані їм послуги переважно у двох формах:

ü відсоток від суми здійсненої угоди (в середньому 2-10%, найчастіше - 4-6%);

ü частина різниці між сумою угоди за ціною клієнта і сумою здійсненої угоди за фактичною ціною (часто ця частина винагороди становить 50% від суми „виграшу”).

Розмір брокерської винагороди залежить від наступних чинників:

ü щільності і конкуренції на ринку брокерських послуг;

ü інтересів клієнта та його фінансового становища;

ü дефіцитності та оборотності товару;

ü від конкретної ситуації та інтересів брокера;

ü виду угоди (при угоді з умовою (купівля на виручені від продажу запропонованого товару гроші іншого товару на біржі) рівень брокерської комісії може бути вищим, оскільки тут, по суті, наявні дві угоди - на продаж і на купівлю.

В оплату праці брокера також входять виплати брокерської контори, що складаються із зарплати і спеціальних премій.

На обсяг винагороди за брокерську діяльність вагомий вплив мають і такі чинники, як різниця в цінах на один і той самий товар на різних біржах. У такому випадку брокер, організовуючи реалізацію товару сам, вступає в контакт з іншими контрагентами, виходячи на свою або інші біржі. Зі своєї винагороди брокер сплачує біржі 2% за її послуги.

Ефективність брокерської діяльності визначається через систему роз­рахункових показників:

1. Рівень економічної ефективності брокерської діяльності. Визна­чається через відношення величини одержаного сумарного прибутку за укладеними угодами до величини усіх видів витрат, пов’язаних з укладанням контракту (від заявки клієнта до оформлення і реєстрації угоди після її укладання). Цей показник розраховується для узагальнення роботи за певний період як для оцінки діяльності брокерської контори і брокерів, так і окремих операцій.

2. Обсяг прибутку на вкладений капітал – основний узагальнюючий показник оцінки брокерської діяльності. Дає змогу оцінити, наскільки ефективно працює дана брокерська фірма у порівнянні з іншими видами комерційної діяльності; наскільки взагалі доцільне використання капіталу у виробничій діяльності в порівнянні з ефективністю його зберігання на депозитних рахунках банків.

Розрахунок даного показника ефективності брокерської діяльності здійснюється за формулою

, (4)

де Ук- рівень прибутку на вкладений капітал, %;

П- сума прибутку, який отримала брокерська контора за рік, тис. грн.;

К- сума капіталу, вкладеного в посередницьку діяльність, тис. грн.

Сума прибутку, який отримує посередницька контора від брокерських і дилерських операцій, розраховується як різниця між доходами й витратами контори. Визначення суми прибутку з агентських операцій пов’язано з певними складностями, бо відносно цих операцій вона прямо не відбивається в звітності підприємств, які відкрили брокерські контори для здійснення таких операцій. Звітність відображає лише суму витрат підприємства на здійснення агентських операцій, які потім стають складовою частиною витрат, пов'язаних зі збутом продукції. Тому для агентських операцій посередницької контори розмір прибутку умовно дорівнює доходу від здійснення посередницьких операцій.

Розрахунок умовного прибутку від агентських операцій здійснюється за формулою

ПА = ( 5 )

де ПА - сума умовного прибутку брокерської контори, що здійснює агентські операції;

О - сумарний обсяг агентських операцій з купівлі і продажу сировини, матеріалів, обладнання і готової продукції, тис. грн;

БВ - середній розмір комісійної винагороди брокерських контор під час здійснення агентських операцій на даній біржі, %;

В - рівень собівартості (повних витрат) до обсягу агентських операцій, %.

Використовуючи показник умовного прибутку, кожне підприємство може визначити ефективність відкриття брокерської контори для здійснення агентських операцій, порівнявши його з розміром капіталу, необхідного для функціонування цієї контори.

3. Обсяг прибутку на одного брокера. Дає змогу порівняти рівень ефективності діяльності брокерів у часі і в порівнянні з іншими брокерськими фірмами. Розраховують як відношення обсягу прибутку брокерської фірми до загальної чисельності задіяних у торгівлі брокерів.

4.Рівень рентабельності брокерських операцій. Визначають як процентне співвідношення між сумою прибутку від укладеної угоди до сумарної вартості даної угоди.

Наведена система показників оцінки ефективності посередницької діяльності використовується як у процесі аналізу (за певний звітний період), так і для прогнозування при розробці ефективної стратегії на перспективу.

 

ТЕМА 8. ФОНДОВІ БІРЖІ

8.1. Фондовий ринок і його учасники.

8.2. Цінні папери як біржовий товар.

8.3. Фондова біржа.

8.4. Застосування індексів на фондовому ринку.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.006 с.)