Основна література, методичне забезпечення, ресурсиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основна література, методичне забезпечення, ресурси1. Конституція України // ВВР України. – 1996. - № 30. – Ст. 141 (із змінами).

2. Житловий Кодекс Української РСР від 30 червня 1983 р. //Відомості Верховної Ради. - 1963. - №28. - С.573 (з наступними змінами)

3.Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва Закон вiд 25.12.2008 № 800-VI

4.Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків Закон вiд 04.09.2008 № 500-VI

5.Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду Закон вiд 22.12.2006 № 525-V

6.Про житловий фонд соціального призначення Закон вiд 12.01.2006 № 3334-IV

7.Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки Закон, Програма вiд 24.06.2004 № 1869-IV

8.Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 1 липня 2004 року

9.Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 р. № 978-ІУ

10.Про житлово-комунальні послуги: Закон вiд 24.06.2004 № 1875-IV

11.Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва: Закон від 25 грудня 2008 року

12.Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію Закон вiд 20.02.2003 № 554-IV

13.Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України від 21 листопада 2001 р.

14.Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" Закон вiд 20.04.2000 № 1674-III

15.Про приватизацію державного житлового фонду Закон вiд 19.06.1992 № 2482-XII

16.Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Гуляка Володимира Олександровича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" Рішення вiд 09.11.2011 № 14-рп/2011

17.Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Власової Ганни Іванівни щодо офіційного тлумачення положення пункту 5 статті 5 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (справа про безоплатну приватизацію житла) Рішення вiд 10.06.2010 № 15-рп/2010

18.Про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України: Указ Президента України вiд 12.05.2011 № 580/2011

19.Питання управління Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства об'єктами державної власності Розпорядження, Перелік вiд 09.11.2011 № 1114-

20.Про схвалення Концепції розвитку житлової кооперації та запровадження житлових будівельно-ощадних кас в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 17.02.2010 № 243-р

21.Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: Постанова Кабінету Міністрів від 26.10.2011 № 1141

22.Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва (придбання) житла для інвалідів по зору і слуху, які перебувають на квартирному обліку на підприємствах Українського товариства сліпих і Українського товариства глухих Постанова Кабінету Міністрів України вiд 02.11.2011 № 1119

23.Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. N 869

24.Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов : Постанова Кабінету Міністрів України вiд 11.03.2011 № 238
25.Про затвердження Порядку надання житла членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 23.12.2009 № 1385

26.Про затвердження Програми забезпечення житлом працівників залізничного транспорту: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 16.12.2009 № 1364

27.Про затвердження Порядку оренди житла з викупом: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 25.03.2009 № 274

28.Про затвердження Порядку забезпечення громадян доступним житлом: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 11.02.2009 № 140

29.Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 23.07.2008 № 682

30.Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 19.03.2008 № 219

31.Про затвердження Порядку розрахунку плати за соціальне житло: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 07.02.2007 № 155

32.Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 565

33.Про затвердження Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 20.05.2009 № 529

34.Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж: Наказ Мінрегіонбуду України вiд 24.06.2011 № 91

35.Про затвердження форми подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов: Наказ Мінрегіонбуду України вiд 17.05.2011 № 47

36.Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд: Наказ Мінжитлокомунгоспу вiд 02.02.2009 № 13

37.Про затвердження Інструкції про порядок розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Міністерстві з питань житлово-комунального господарства України: Наказ Мінжитлокомунгоспу вiд 28.10.2008 № 320

38.Про затвердження Інструкції про порядок визначення переваги в наданні пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла: Наказ Мінсім'ямолодьспорту України вiд 26.10.2005 № 2488

39.Про визначення вартості ремонту ліфтів, які використовуються на об'єктах житлово-комунального господарства: Наказ Мінбуду України, Держжитлокомунгоспу України вiд 14.06.2005 № 90

40.Про затвердження форм щодо житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання Наказ Держжитлокомунгоспу України вiд 14.05.2004 № 98

41.Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України ( Із змінами): Наказ Мінюста від 03.03.2004 р. № 20/5

42.Про затвердження Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя: Наказ Держжитлокомунгоспу України вiд 27.08.2003 № 141

43.Договір найму (оренди) житлового приміщення: Роз'яснення Мін'юсту України вiд 05.01.2011

44.Примірний статут житлово-будівельного кооперативу. Затв. Постановою Ради Міністрів УРСР від ЗО квітня 1985р. //ЗП УРСР. - 1985.- №5.- С.41; 1985.-№11.- С.88; 1988.- №7.- С.34; 1986.- №9.- С.49; 1988.- №1.- С.1; 1989.-№4.-С.17.

45.Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлової площі в Українській РСР: Затв. Постановою Ради Міністрів УРСР від 11 грудня 1984 р. //ЗП УРСР. - 1984. - №12. - С.80; 1986. - №7. - С.34; 1988. -№1.-С.1; 1991.-№3.-С.15.

46.Правила обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу: Затв. Постановою Ради Міністрів УРСР і Укррадпрофа від 5 червня 1985 р. //ЗП УРСР. - 1985. - №6. - С.46; 1986. - №7. - С.34; 1988. - №1. - С.1;

47.Правила бронювання жилих приміщень в УРСР: Затв. Постановою Ради Міністрів УРСР від 9 вересня 1985 р. //ЗП УРСР. - 1985. - №9. - С.74.

48.Положения про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР: Затв. Постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. //ЗП УРСР. - 1988. - №2. - С.8; 1989. - №3. - С.13; 1989. - №7. - С.42.

49.Примірне положення про гуртожитки: Затв. Постановою Ради Міністрів УРСР від 3 червня 1986 р. //ЗП УРСР. - 1986. - №6. - С.30.

50.Список захворювань, які дають право на надання ізольованої жилої площі: Затв. наказом Міністерства охорони здоров'я від 8 лютого 1985 року ;52, зі змінами від 25 травня 1985 року //Комментарий к Правилам учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставление им жилых помещений в Украинской ССР. - К.: Политиздат Украины, 1989. - С.48-50.

51. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.10.1991 № 7

52. Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи: Постанова Пленуму Верховного Суду УРСР від 18 вересня 1987 року №9 //Рад. право. - 1987. - №12.

53.Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства : монографія / За ред. П.І. Шевчука. - К. : ВД " Ін Юре ", 2002. - 416 с. - ISBN 966-7752-99-2 : Б. ц.

54.Житлове право України : курс лекцій / М.К. Галянтич, Г.І. Коваленко. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 480 с. - ISBN 966-667-032-1

55.Житлове право: навчально-методичний комплекс дисципліни / І.А. Бірюков. - К. : Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 23 с.

56.Житлове право : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. М. Мудра. - К. : КНЕУ, 2006. - 148 с.

57.Житлове право України: науково-практичний посібник / С.О. Сліпченко, Є.О. Мічурін, О.В. Соболєв. - Х. : Еспада, 2003. - 344 с.

58.Житлове право України: навчальний посібник / М. К. Галянтич. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 528 с.

59.Житлове право України: навчальний посібник / За ред. Є.О. Харитонової. - К. : Істина, 2008. - 160 с.

60. Електронні джерела вільного доступу:

http://portal.rada.gov.ua/rada Офіційний веб-сайт Верховної Ради України

http://www.president.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Президента України

http://www.kmu.gov.ua/control/ Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України

http://www.scourt.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Верховного Суду України

http://www.ccu.gov.ua/uk/index Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України

http://www.arbitr.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Вищого господарського Суду України

http://sc.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ

http://www.court.gov.ua/ Судова влада України

http://www.minregionbud.gov.ua Офіційний веб-сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

www.dabi.gov.ua/ Офіційний веб-сайт Державної архітектурно-будівельна інспекція України

Додаткові джерела

61.Давиденко Г. И. и др. Конституционное право на жилище.- К.: Политиздат Украины, 1988.

62. Золотарь В.А., Дятлов П.Н. Советсткое жилищное право. - К.: Лыбидь, 1990.

63. Задорожній О.В.Задорожній О.В. Все про житло : Довідник для працівників житлово-комунального господарства/ О.В. Задорожній. -Київ, 2001. -140 с.

64. Галянтич М.К. Житлове законодавство України: стан і шляхи удосконалення: Монографія/ За заг.ред М.К. Галянтича.- К.: КВІЦ, 2006.-564 с.

65. Житлове право України: Навч. Посіб./ За ред. В.С. Гопанчука, Ю.О. Заіки. – К.: Істина, 2003. – 208 с.

66.Мічурін Є.О. Правочини з житлом: Книга перша. Харків: Страйк, 2003. -356 с.

Автореферати дисертацій:

67.Білоцький О.В. Речові права на чуже житло Автореф. дис…канд.юр.наук: 12.00.03.-Київ, 2011

68.Бондар В.Я. Договір найму житла Автореф дис…канд.юр.наук: 12.00.03.- Київ, 2001. – 18 с.

69.Боднар Т.В. Теоретичні проблеми виконання договірних зобов’язань (цивільно-правовий аспект): Автореф. дис…доктора юр.наук:12.00.03. –Київ - 2005

70.Бородовський С.О. Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України Автореф. дис…канд.юр.наук: 12.00.03.- Харків, 2005

71.Воронова О. В. Підстави набуття права власності на житло Автореф. дис…канд.юр.наук: 12.00.03.-Київ, 2005

72.Гончаренко М.Б. Речові права на нерухомість. Автореф дис. к.ю.н. Харків, 1999, 19 с.

73.Демченко О.В. Правовий режим майна в багатоквартирному житловому будинку Автореф. дис…канд.юр.наук: 12.00.03.-Київ, 2011

74.Мирза С.С. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, Автореф. дис…канд.юр.наук: 12.00.03.-Київ, 2011

75.Тилик Т.М. Припинення житлових правовідносин Автореф. дис…канд.юр.наук: 12.00.03.-Київ,2010

76.Харченко О.С. Підстави припинення права власності Автореф дис…канд.юр.наук: 12.00.03.- Київ, 2007, 20 с.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за шкалою Університету (0-100, з урахуванням необов’язкових завдань – 120 балів), національною шкалою та шкалою ECTS на підставі нормативних документів Університету.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.01 с.)