ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮПоточний та підсумковий контроль

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних (семінарських) занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни (семестровий контроль) або відокремлених за робочим навчальним планом модулів.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного контролю:

· Практичні, ситуативні, рольові завдання, ділова гра.

· Індивідуальні письмові контрольні завдання.

· Реферати (обзорні, тематичні, предметні).

· Ініціативні доповіді студентів з питання, яке окремо досліджується.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми модульного (проміжного) контролю:

· Практичні, ситуативні завдання.

· Індивідуальні письмові контрольні завдання.

· Реферати (обзорні, тематичні, предметні).

· Ініціативні доповіді студентів з питання, яке окремо досліджується.

Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма семестрового контролю: залік.

Для контролю знань студентів використовується тестовий контроль у вигляді тестів підсумкового контролю.

Контрольні завдання

Тестові завдання

Для контролю знань студентів з дисципліни розроблено та затверджено у встановленому порядку тестові завдання для тесту «Житлове право України» з навчальної дисципліни «Житлове право України

У тестових завданнях використовуються такі запитання:

1.Процедура реєстрації фізичних осіб за місцем проживання.

2.Що є місцем проживання фізичної особи?

3.Що є місцем проживання фізичної особи віком від 10 до 14 років?

4.Як соціально незахищені особи забезпечуються житлом?

5.З якого моменту виникає право власності на нерухоме майно?

6.Які відносини регулює житлове законодавство України ?

7.Що таке житлове право?

8.Що є житлом?

9.Який склад житлового фонду?

10.Як поділяється за призначенням житловий фонд?

11.Що не входить до складу житлового фонду?

12.Який суб’єкт не здійснює управління житловим фондом?

13.Центральний орган виконавчої влади у сфері житлово-комунального господарства.

14.Ким вноситься пропозиція про визнання житла непридатним для проживання?

15.Ким здійснюється квартирний облік громадян?

16.Випадки, у яких громадяни знімаються з квартирного обліку

17.Строк зберігання облікової справи громадянина, прийнятого на квартирний облік

18.Особи, яким надається житло позачергово

19.Особи, яким житло надається першочергово

20.Надання додаткової жилої площі

21.Правила розподілу житла

22.Яка норма жилої площі в Україні?

23.Що є предметом договору найму соціального житла?

24.Який розмір плати за договором найму соціального житла?

25.Хто може бути сторонами за договором оренди житла з викупом?

Підстави визнання громадян потребуючими поліпшення житлових умов

Чинність ордеру на житло

Заключення договору найму житла у державному і комунальному житловому фонді

29.Особи, які не можуть бути наймачами за договором найму житла державної та комунальної власності

30.Збереження житла за тимчасово відсутніми наймачами

31.Що забороняється наймачу житла?

32.Випадки отримання дозволу наймодавця для вчинення дій

33.Відповідальність за зобов’язаннями, що випливають з договору найму житла

34.Коли не допускається обмін жилими приміщеннями ?

35.Коли тимчасові мешканці виселяються із житла?

36.З якого моменту житло набуває статусу службового?

37.Що потрібно працівнику для одержання службового житла?

38.Що є підставою для вселення в службове житло?

39.Права наймача службового житла

40.Дозвіл на розміщення гуртожитків

41.Який момент виникнення права власності на житло?

42.Чи має право власник житла, яке підлягає викупу для суспільних потреб, на його відчуження?

43.Які ознаки міни житла?

44.На який строк укладається договір найму житла державної або комунальної власності?

45.Види житла, що приватизації не підлягають.

46.Умови безоплатної передачі громадянам квартир (будинків)

47.Як здійснюється оплата вартості у розстрочку приватизованого житла

48.Як можуть використовуватись житлові чеки?

49.Що таке приватизація житла

50.Розмір платежів пенсіонерів у період погашення реструктуризованої заборгованості

51.Коли субсидія для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг не призначається

52.Правові наслідки зайняття житла опікуном з корисливою метою на шкоду підопічному

53.Які засоби відносяться до зобов’язально-правових засобів захисту права на житло?

54.Які засоби відносяться до речово-правових засобів захисту права на житло?

55.За які діяння у житловій сфері передбачена кримінальна відповідальність?

56. Які органи уповноважені вирішувати житлові спори?

57. Дайте визначення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

58. Хто може бути суб’єктом права власності прибудинковою територією багатоквартирного будинку?

59. Який момент виникнення права власності на житло в будинках ЖБК?

60. Що таке самозахист житлових прав?

 

Задачі, завдання та кейси для контролю знань

Задача 1 (до теми 1)

При вирішенні судами спорів про укладенність договору найму житла мало місце різне застосовування норм матеріального права, зокрема, в одних випадках, визнаючи договір найму житла укладеним при відсутності його державної реєстрації, суди обґрунтовували свою позицію посиланням на норми цивільного законодавства, зокрема, на ст. 811 ЦК України, якою передбачено укладення договору найму житла у письмовій формі з обов’язковістю державної реєстрації у порядку, визначеному законом, лише договору оренди житла з викупом, в інших випадках суди визнавали договори найму житла неукладеними у зв’язку із недотриманням положень ст.158 ЖК УРСР, згідно якої договір найму жилого приміщення укладається між власником будинку (квартири) і наймачем у письмовій формі з наступною реєстрацією у виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів або в органі управління, що ним утворюється.

Які правовідносини виникли? Які критерії розмежування галузевої належності норм, що застосовуються до договору найму житла? Яка юридична сила нормативно-правових актів, прийнятих в період знаходження України у складі СРСР, що зберігають чинність? Здійсніть аналіз чинного законодавства, яке регулює відносини державної реєстрації договору найму житла.

Задача 2 (до теми 2)

У березні 2011 року гр-ни Щ-ва і С-ови звернулися в суд з позовом до К-цької і В-ва про усунення перешкод у перебудові і переплануванні житлового будинку і про визначення порядку експлуатації місць загального користування, посилаючись на те, що рішенням голови державної адміністрації Дарницького р-ну м. Києва затверджений висновок міжвідомчої комісії з питання перепланування і вона дозволена.

Із змісту висновку міжвідомчої комісії зрозуміло, що запропоноване Щ-вою перепланування технічно можливе, не порушує санітарних і протипожежних норм. Однак у висновку комісії не вказано, чи підвищує таке перепланування благоустрій квартир, у тому числі відповідачів. Як вбачається з акту обстеження квартири № 2 будинку помічником санітарного лікаря (вона ж - член міжвідомчої комісії) підхід до квартири № 2 знадвору незручний і погіршує житлові умови через вузький неосвітлений провулок і відсутність під'їзду, облаштування туалетів в обох квартирах замість убиральні на вулиці є неможливим у квартирі №1, так як це буде порушенням санітарних правил.

У свою чергу, К-цька й В-ва звернулися із позовом до суду на рішення державної адміністрації, яка видала дозвіл на перепланування, просили визнати його незаконним і відновити колишній порядок експлуатації місць загального користування.

Який порядок узгодження перебудови, перепланування житлових приміщень і підсобних приміщень? Які умови при цьому враховується? Які дані повинен містити висновок міжвідомчої комісії? Якими нормативними актами ці відносини регулюються?

Задача 3 (до теми 3)

Гр. К разом із сім’єю (дружина та малолітня дитина) проживають в однокімнатній квартирі загальною площею 34 кв.м, житловою-15 кв.м. Він звернувся до міськради із заявою про прийняття його на соціальний квартирний облік, як такого, що потребує поліпшення житлових умов. До заяви ним було додано довідку про місце проживання та склад сім'ї, копії паспортів та свідоцтва про народження дитини, копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера гр.К та його дружині, довідки про доходи гр.К та його дружини за попередній рік, згідно яких загальний дохід гр. К у 2010 р. склав 13800 грн., його дружини - 8000 грн. Ним також було надано відомості про наявність у них із дружиною на праві власності легкового автомобіля Chevrolet Aveo 2005 року випуску та земельної ділянки розміром 0, 10 га цільового призначення – для ведення садівництва. У прийнятті на квартирний облік гр.К. було відмовлено, на підставі подання ним документів, що не підтверджують можливість визнання у встановленому порядку його таким, що потребує надання соціального житла.

Якими нормативно-правовими актами регулюються порядок та підстави прийняття соціально незахищених громадян на квартирний облік? Як обчислюється вартість майна та розмір середньомісячного сукупного доходу громадян для вирішення питання про наявність у них права на прийняття на квартирний облік? Вирішіть справу.

Задача 4 (до теми 4)

З. звернулася до відділу субсидій районної державної адміністрації з питанням про призначення їй субсидій для відшкодування втрат на оплату житлово-комунальних послуг. Працівнику відділу вона повідомила, що проживає за договором найму у двокімнатній квартирі загальною площею 54 кв. м разом з матір’ю, яка є непрацюючим пенсіонером, чоловіком, та дитиною віком 2 р., а сама З. знаходиться у декретній відпустці по догляду за нею. Мати отримує пенсію у розмірі 880 грн. на місяць, чоловік зарплату – в середньому 1010 грн. на місяць, сама З. отримує 130 грн. на місяць допомоги по догляду за дитиною. Всі зазначені особи зареєстровані у встановленому порядку в цій квартирі. Засоби обліку газу, води, теплової енергії у квартирі відсутні. Використання електроенергії здійснюється за договором, середньомісячне фактичне споживання електроенергії становить 110 кВт. год. Оплата за послуги становить: утримання будинку та прибуд.території 128 грн., опалення-182 грн., гар. водопостачання – 104 грн. 02 коп, хол. водопостачання -54 грн. 88 коп, електроенергія – 26 грн.80 коп.

Дайте відповідь на наступні питання.

Якими нормативно-правовими актами регулюється порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування втрат на оплату житлово-комунальних послуг? Які особи мають право на її отримання, а які – ні? Які документи необхідні для призначення субсидії? Проведіть розрахунок середньомісячного сукупного доходу і загальний місячний розмір плати за житлово-комунальні послуги та визначте, чи має З. право на субсидію по оплаті житлово-комунальних послуг.

Задача 5 (до теми 5)

У 2006 р. над малолітньою Д. у зв’язку із загибеллю батьків було встановлено опіку. Опікуном призначено рідну тітку Д. - гр-ку Ж., яка на час виконання опікунських повноважень поселилася в приватизовану двокімнатну квартиру Д.

У 2010 р. гр-ка Ж. здала у піднайом кімнату у квартирі, а сама поселилася з Д. в іншій. Договір піднайму у встановленому порядку не оформлявся. У цьому ж році до районного відділу опіки і піклування звернулась сусідка Д., гр-ка П., яка повідомила, що піднаймач Д. зловживав спиртними напоями, часто разом з Ж., яка у зв’язку з цим не приділяла своїм обов’язкам належної уваги.

Дайте правову характеристику ситуації. Чи мало місце зловживання опікунськими правами? Чи буде гр-ка Ж. притягнута до відповідальності? Які права та обов’язки опікуна встановлено чинним законодавством стосовно житлової площі підопічного? Які положення передбачені чинним законодавством щодо захисту житлових прав дитини, позбавленої батьківського піклування?

Задача 6 (до теми 6)

Адміністрація м. Лубни звернулась з позовом до У. про виселення з належного йому будинку, який підлягає знесенню у зв’язку із вилученням земельної ділянки для будівництва автодорожньої естакади.

У. позов не визнав, посилаючись на те, що його не влаштовує місце розташування земельної ділянки, яка пропонується адміністрацією, і пред’явив зустрічний позов про зобов’язання виділити йому іншу земельну ділянку за його вибором та виплатити грошову компенсацію вартості належного йому житлового будинку.

Яке рішення прийме суд? Які обставини повинен суд враховувати при прийнятті рішення? Які дії повинна чинити адміністрація при вилученні земельної ділянки у власника і виселенні його у зв’язку з цим з належного йому житлового приміщення?

4.3.3. Контрольні завдання для проведення підсумкового контролю

Теоретичні проблемні питання для заліку

1. Право на житло за чинним законодавством

2. Державна житлова політика та її основні напрями

3. Предмет регулювання житлового права

4. Поняття житлового права і його місце в системі права

5. Житлові правовідносини та їх характеристика

6. Основні принципи житлового права

7. Методи правового регулювання в житловому праві

8. Функції житлового права

9. Джерела житлового права

10. Житловий кодекс як джерело житлового права

11. Загальна характеристика суб'єктів житлового права

12. Громадяни як суб'єкти житлового права

13. Органи загальної компетенції як суб'єкти житлового права

14. Власник житла як суб'єкт житлового права

15. Юридична особа як суб'єкт житлових відносин

16. Державні органи виконавчої влади як суб'єкти житлового права

17. Спеціальні органи управління у житловій сфері

18. Профспілки та їх об'єднання як суб'єкти житлового права

19. Об'єднання співвласників багатоквартирного жилого будинку як суб'єкти житлового права

20. Доступне житло: загальна характеристика

21. Органи самоорганізації населення як суб'єкти житлового права

22. Житлові права та обов'язки громадян

23. Поняття та загальна характеристика житлового фонду України.

24. Класифікація житлового фонду за формами власності

25. Поняття житла та його ознаки

26. Види житлових фондів за призначенням

27. Порядок та умови передачі житлового фонду у комунальну власність.

28. Непридатність жилих будинків для проживання

29. Правове регулювання та особливості управління житловим фондом

30. Особливості забезпечення житлом у житловому фонді соціального призначення

31. Правова характеристика ведення облiку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

32. Підстави визнання громадян такими, які потребують поліпшення житлових умов

33. Підстави зняття громадян, якi потребують поліпшення житлових умов, з квартирного обліку

34. Розподіл і надання жилих приміщень за житловим законодавством України.

35. Підстави та умови прийняття на квартирний облік соціально незахищених громадян

36. Реструктуризація заборгованості з квартирної плати, плати за комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію

37. Правове регулювання пільгового забезпечення житлом громадян

38. Право на житло молоді: правова характеристика

39. Підстави та порядок надання житлової субсидії

40. Правове регулювання житлово-комунальних відносин

41. Квартирна плата і плата за комунальні послуги

42. Оформлення права власності на житло

43. Підстави припинення права власності на житло

44. Підстави набуття права власності на житло

45. Приватизація житла як підстава виникнення права власності на житлове приміщення

46. Користування жилими приміщеннями в будинках (квартирах) приватного житлового фонду: загальна характеристика

47. Договір оренди житла з викупом

48. Права та обов’язки сторін за договором найму житла

49. Піднайом (суборенда) житла

50. Припинення договору найму житла

51. Користування жилими приміщеннями в будинках житлово-будівельних кооперативів

52. Користування жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання

53. Договір найму житла у гуртожитках

54. Підстави та порядок надання службових жилих приміщень

55. Договір найму службового жилого приміщення

56. Виселення з житлових приміщень

57. Договір найму соціального житла: загальна характеристика

58. Житлові спори та їх правова характеристика

59. Види юридичної відповідальності за порушення житлового законодавства

60. Засоби захисту житлових прав

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 60; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.009 с.)