Тема 1. Житлове право як наука, галузь права та навчальна дисциплінаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Житлове право як наука, галузь права та навчальна дисциплінаМетою заняття є закріплення теоретичних знань про житлове право, його місце у системі правових наук, проблеми науки житлового права, ознайомлення із житловим законодавством і, як результат, поглиблення існуючих знань, формування цілісної уяви про житлове право як комплексну галузь права.

Міжпредметні зв’язки: конституційне право, міжнародне приватне право, адміністративне право, цивільне право, земельне право.

План лекції:

1. Конституція України про право громадян на житло

2. Поняття, предмет житлового права та його місце в системі права

3. Принципи та функції житлового права

4. Методи правового регулювання житлового права

5. Суб'єкти житлового права

6. Джерела житлового права

План семінарського заняття:

1.Становлення і розвиток житлового права

2.Державна житлова політика та її основні напрями

3.Система житлового права

4.Житлове законодавство та джерела житлового права

Теми індивідуальних завдань для підготовки студентів до семінарського заняття:

1. Здійсніть аналіз наукових теорій, концепцій про житлове право, його місце в системі права

2. Проаналізуйте положення національного законодавства, що закріплюють право на житло

3. Дослідіть конституційні принципи, що визначають житлові правовідносини

4. Визначте основні способи реалізації права на житло

Завдання для самостійної роботи студентів

Питання для самостійного опрацювання для денної форми навчання:

1. Проаналізуйте Загальну декларацію прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права та Конституцію України в частині закріплення у них права на житло.

2. Розгляньте право на житло в об’єктивному та суб’єктивному значенні.

3. Розкрийте зміст свободи пересування та вільного вибору місця проживання.

4. Які ви знаєте умови застосування норм житлового законодавства, прийнятих до набуття Україною незалежності?

Питання для самостійного опрацювання для заочної форми навчання:

1.Наведіть приклади майнових і особистих немайнових прав, що є предметом регулювання житлового права

2.Житлове право - це публічна чи приватна галузь права?

3. Чи може бути не дотримано принцип недоторканості житла? Якщо так, то в яких випадках?

4. Які ви знаєте способи реалізації права на житло в Україні?

Проблемні питання:

1. Проблема кодифікації житлового законодавства.

2. Співвідношення норм Житлового кодексу УРСР з Цивільним кодексом України.

Зміст (опис) задач, завдань та кейсів Рекомендований час (години)
Обов’язкові завдання для денної форми навчання:
Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями
Опрацювати тему за підручником
Обов’язкові завдання для заочної форми навчання:
Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями
Виділити основні законодавчі акти, що регулюють житлові відносини 1,5
Визначити місце житлового права в системі права 0.5
Додаткові завдання:
Виділіть нормативно-правові акти, що визначають зміст житлових прав та обов’язків
Визначте, яким чином реалізується право на житло та вибір місця проживання іноземців та осіб без громадянства в Україні
 
     

Рекомендована література: [ 1,2,7,54,56-59,61,64-65]

 

Тема 2. Об’єкти житлових правовідносин

Метою заняття є закріплення теоретичних знань про поняття та види житла, склад житлового фонду, особливості його експлуатації, утримання та ремонту, управління ним, що має здійснюватись шляхом опрацювання конспекту лекцій, рекомендованої літератури, виконання завдань для самостійної роботи. Очікуваний результат - поглиблення існуючих та формування нових теоретичних знань, здобуття відповідних практичних навичок.

Міжпредметні зв’язки: конституційне право, цивільне право, земельне право, адміністративне право.

План лекції:

1. Поняття житла, його характеристика та види

2. Поняття житлового фонду України. Класифікація житлових фондів за формою власності та за призначенням

3. Правове регулювання передачі житлового фонду у комунальну власність

4. Порядок та умови визнання жилих будинків непридатними для проживання

5. Управління житловим фондом

План практичних занять:

1. Розгляд теоретичних питань, розкритих на лекції.

2. Вирішення задач, розгляд завдань для самостійної роботи студентів.

Задачі, завдання, ділові ігри та кейси для практичних занять:

Задача 1

Позивач С. протягом п'яти років знаходилася у фактичних шлюбних відносинах і проживала в квартирі співмешканця, залишаючись зареєстрованою в іншому житловому приміщенні разом із сином. Коли вона порушила питання про реєстрацію в його квартирі, згоди на це проживаючих там осіб не одержала.

Правова характеристика ситуації. Що собою представляє процедура вселення в житлове приміщення? Як узгоджується режим дотримання порядку реєстрації з конституційним правом на свободу пересування та вільний вибір місця проживання?

Задача 2

Управління «Якиманка» звернулося з позовом до Ш-ова А., Ш-вої П., Ш-вої М. про виселення з наданням іншого житлового приміщення. Позивач указав, що відповідачі проживають у двох кімнатах загальною площею 22,5 кв.м у п’ятикімнатній комунальній квартирі будинку, що підлягає капітальному ремонту, а мешканці будинку - відселенню. Однак відповідачі відмовляються переселятися в надані їм дві двокімнатні квартири.

Ш-ов А. пред'явив зустрічний позов про надання його родині замість займаного житлового приміщення чотирьохкімнатної квартири.

Рішенням районного суду позов управління задоволений, у зустрічному позові Ш-ову А. відмовлено. Суд при прийнятті рішення посилався на рішення виконкому Печерської районної ради від 15 травня 2001 р. і розпорядження Київської держадміністрації від 5 січня 2003 р., згідно яким будинок, у якому проживали Ш-ови, підлягає комплексному капітальному ремонту.

Чи правильне рішення виніс суд? З якою метою повинні проводитись перебудова, перепланування житлового приміщення і підсобних приміщень? Які дії повинно було вчинити управління? Які обставини повинні враховуватись при забезпечені житлом осіб при проведенні капітального ремонту?

Задача 3

Наймач Клюєв з сім'єю з п'яти чоловік проживає в 4-х кімнатній квартирі. У зв'язку з необхідністю капітального ремонту будинку сім'ї Клюєва на час ремонту надана трьохкімнатна квартира розміром 40,3 кв.м. Проте Клюєв і члени його сім'ї відмовилися від такого переселення, вимагаючи надання житлової площі в постійне користування.

Місцева адміністрація звернулася до суду з позовом про виселення Клюєвих на час капітального ремонту будинку в надану квартиру. Суд позовні вимоги адміністрації задовольнив.

Оскарживши рішення суду, Клюєв звернув увагу на те, що на першому поверсі будинку, де проживають відповідачі, в результаті капітального ремонту повинно бути обладнано приміщення під комплексний приймальний пункт побутового обслуговування. Його квартира також знаходиться на першому поверсі і, отже, після ремонту не збережеться. Твердження ж позивача про те, що їм буде надана інша квартира в цьому ж будинку, дуже затягує вирішення їх житлового питання, тому вони і заперечують проти переселення на маневрену площу.

Розберіть доводи сторін і сформулюйте вирішіть справу.

Завдання для самостійної роботи студентів

Питання для самостійного опрацювання для денної форми навчання:

1.Як співвідносяться поняття «житлове приміщення» і «житло»?

2. Які види житла ви знаєте?

3. Які відмінні ознаки в одноквартирного і багатоквартирного будинку?

4. Який порядок передачі державного житлового фонду в комунальний?

Питання для самостійного опрацювання для заочної форми навчання:

1. Які встановлено законодавством вимоги для визнання житла непридатним для проживання?

2. Який правовий режим відомчого житлового фонду у разі банкрутства, зміни форми власності або ліквідації підприємства?

3. Які об’єкти включаються у житловий фонд?

4. Які ознаки житла?

5. Правовий режим допоміжних і підсобних приміщень.

Проблемні питання:

1. Правовий режим садиби як об’єкта права власності.

2. Проблеми правового регулювання введення житлового будинку, у т.ч. самочинно збудованого, в експлуатацію

Зміст (опис) задач, завдань та кейсів Рекомендований час (години)
Обов’язкові завдання для денної форми навчання:
Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями
Дайте класифікацію житлового фонду за призначенням
Обов’язкові завдання для заочної форми навчання:
Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями
Визначте правовий режим будинків-інтернатів, готелів-притулків, маневреного житлового фонду, службового та іншого спеціального житла
Розв’яжіть задачу із числа наведених у темі
Додаткові завдання:
Опрацюйте ст.4 ЖК УРСР, Конституцію України, ЦК України, ГК України на предмет узгодженості норм вказаних нормативно-правових актів.
Складіть схему органів управління в сфері житлового будівництва та житлово-комунального господарства.
     

Рекомендована література: [2,6,8,13,18,19,32,33,34,36,54,56-59,61,64-65].Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.012 с.)