Тема 5. Право власності на житло 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Право власності на житлоМетою заняття є закріплення теоретичних знань про право власності на житло, його зміст, підстави набуття, здійснення та припинення, правові особливості його використання та управління ним, що має здійснюватись шляхом опрацювання конспекту лекцій, рекомендованої літератури, вирішення задач, виконання завдань для самостійної роботи. Очікуваний результат - поглиблення існуючих та формування нових теоретичних знань, здобуття відповідних практичних навичок.

Міжпредметні зв’язки: конституційне право, цивільне право, господарське право, земельне право.

План лекції:

1.Підстави набуття та припинення права власності на житло

2.Приватизація житла як підстава виникнення права власності на житлове приміщення.

3. Права та обов’язки власника житла.

4. Правові особливості користування житлом приватної власності.

5. Суб’єкти управління майном власника (співвласників) житла.

План практичних занять:

1. Розгляд теоретичних питань, розкритих на лекції.

2. Розв’язування задач, перевірка результатів самостійної роботи студентів.

Задача 1

Громадянка Сидоренко та громадянин Петренко отримали у спадок по ½ житлового будинку, що складається з 2 неізольованих житлових кімнат, площею 17 і 16,2 кв.м відповідно, передпокою, площею 3 кв.м, санвузла, площею 4 кв.м, та кухнею, площею 9 кв.м, який знаходиться на земельній ділянці, площею 0, 40 га. Вони звернулися із заявами до міської ради з проханням дозволити їм приватизувати кожному окремо земельну ділянку за місцем знаходження житлового будинку, по 0,20 га, мотивуючи тим, що у сімейних відносинах не перебувають і, відповідно, разом проживати в успадкованому житловому будинку не зможуть. Громадянка ж Сидоренко має намір побудувати окремий житловий будинок для проживання.

У задоволенні заяв їм було відмовлено, з посиланням на ст.121 ЗК України, згідно якої у містах встановлено розмір земельної ділянки під будівництво та обслуговування житлового будинку до 0,10 га і запропоновано їм подати заяву на приватизацію земельної ділянки розміром 0,06 га, так як вони є співвласниками одного житлового будинку і їм може бути передана земельна ділянка у спільну власність, а розмір 0,06 га встановлений рішенням міської ради для міста, у зв’язку із програмою ущільнення територій.

Чи правомірна відмова міськради? Які ви можете запропонувати варіанти вирішення справи?

Задача 2

ГромадянкаБ. звернулась до суду з позовом про усунення перешкод у користуванні майном, яке чинить її дядько, співвласник 1\2 частини житлового будинку. Вказала, що набула право власності на ½ частину будинку на підставі Свідоцтва про право на спадщину за законом. Однак через дії відповідача реалізувати свої права співвласника не має можливості. Так, відповідач без будь-якого узгодження з нею здійснює переобладнання приміщень житлового будинку, зайняв для особистого проживання житлові кімнати та інші приміщення, що за порядком, який склався за усною домовленістю з попереднім власником (померлим батьком гр. Б.) на протязі значного проміжку часу використовувалась її сім’єю, розмістив там свої особисті речі, при цьому продовжуючи використовувати й ті приміщення будинку, що раніше були виділені йому у користування за домовленістю між співвласниками. Окрім того, відповідач порушує порядок використання земельної ділянки, який склався, прокладає комунікації по спільно використовуваній земельній ділянці, розрив її, чим створив небезпеку пересування нею. Заперечуючи проти позову, відповідач вказав, що самостійно здійснював добудови до спірного житлового будинку, тому не вважає, що позивачка має право на ½ частину будинку, комунікації прокладає за свій кошт, і не вважає, що має погоджувати свої дії по використанні земельної ділянки, так як вона не приватизована, встановленого порядку користування нею немає.

Вирішіть спір.

Задача 3

Колишні чоловік і жінка К-ов П. і М-ська проживали в трикімнатній квартирі, що належала їм на праві спільної власності. Між ними виникла суперечка про користування цим житлом, у зв'язку з чим К-ов пред'явив позов у суд про поділ спільного майна.

Під час перебування справи у провадженні суду 9 серпня 2010 р. К-ов умер. Після його смерті суд допустив заміну померлого позивача його правонаступником, К-вим С. (сином і спадкоємцем за заповітом К-ова П.) К-ов С. змінив позовні вимоги і просив суд встановити порядок користування спільним майном-квартирою.

Не погодившись з позовом, М-ська пред'явила зустрічний позов про визнання заповіту К-ова П. щодо квартири недійсним і визнання за нею права власності на житло. Свої вимоги обґрунтовувала тим, що К-ов С. ніколи не користувався спірною квартирою, не утримував свого батька-пенсіонера, а вселення його в квартиру вкрай погіршить житлові умови її і членів її родини.

Чи можливий поділ трикімнатної квартири на два житлових приміщення якщо в ній немає другої кухні, коридору, санвузла, окремого входу?

Який порядок поділу об’єкта права спільної власності? Коли допускається виділ частки в натурі, а коли це є неможливим? Які права сторін при цьому? Яке рішення повинен прийняти суд?

Задача 4

В. проживав на першому поверсі 16-ти поверхового будинку, який знаходився на балансі місцевої адміністрації, у двокімнатній квартирі, яка була приватизована ним у встановленому порядку. До його квартири прилягала колясочна і В. почав переобладнання з метою розширення площі своєї квартири за рахунок цього приміщення. До районної адміністрації із скаргою на його дії звернулися мешканці сусідніх квартир, які вказували, що переобладнання В. здійснює самовільно, своїми діями позбавляє їх можливості використовувати колясочну за призначенням.

Обґрунтовуючи здійснене перепланування, В. відмітив, що діяв в рамках Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”, відповідно до ст. 10 якого, власники квартир багатоквартирних будинків є власниками допоміжних приміщень, які передаються у власність квартиронаймачам безоплатно і окремо приватизації не підлягають.

Чи правомірні дії В.? Чи буде він притягнутий до відповідальності? Якими нормативно-правовими актами регулюється питання використання допоміжних приміщень власниками квартир та квартиронаймачами? Дайте правову характеристику справи.

Задача 5

Лаврентьєви приватизували 4-х кімнатну квартиру, розташовану на останньому поверсі в будинку-пам'ятнику історії. Капітальний ремонт будинку ніколи не проводився і на момент приватизації не планувався у зв'язку з відсутністю засобів в міському бюджеті.

Через три роки після приватизації верхні балки, що підтримують дах, зруйнувались, і квартира стала непридатною для проживання. У зв'язку з цим Лаврентьєви звернулися в місцеву адміністрацію з вимогою про надання їм у власність рівноцінної квартири. Представник адміністрації вважав, що інша житлова площа може бути надана тільки в користування і відповідно до існуючих норм надання державного (комунального) житла. Крім того, він запропонував переселитися на маневрену площу, якщо Лаврентьєви хочуть повернутися в свою квартиру після її ремонту, який вони повинні здійснити за свій рахунок. Лаврентьєви, не маючи засобів для капітального ремонту квартири, вважали, що інше житло повинно бути надано їм негайно і невтимчасове, а в постійне користування, при цьому житлова площа квартири не може бути менше раніше займаної, або місцева адміністрація повинна здійснити капітальний ремонт квартири за свій рахунок.

У якому порядку повинне здійснюватися переселення з урахуванням вищевикладених обставин? Якими нормативними актами регулюється питання проведення капітального ремонту приватизованого житла? Проаналізуйте доводи сторін та вирішіть справу.

Завдання для самостійної роботи студентів

Питання для самостійного опрацювання для денної форми навчання:

1.Правочин як підстава набуття права власності на житло

2.Знищення житла як підстава припинення права власності

3.Процедура оформлення права власності на житло

4.Права та обов’язки членів сім’ї власника жилого будинку (квартири).

5.Пільги в оплаті за користування житлом та за комунальні послуги

Питання для самостійного опрацювання для заочної форми навчання:

1.Суб’єкти права власності на житло

2.Спадкування житла

3.Конфіскація житла як підстава припинення права власності

4.Викуп житла для суспільних потреб чи у звя’зку із суспільною необхідністю

5.Звернення стягнення на житло боржника.

6.Процедура припинення права власності на житло

7.Квартирна плата та плата за комунальні послуги.

Проблемні питання:

1. Проблема оподаткування житла як об’єкта нерухомості.

2. Набуття права власності на об’єкти самочинного будівництва

Зміст (опис) задач, завдань та кейсів Рекомендований час (години)
Обов’язкові завдання для денної форми навчання:
Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями
Опрацювання теми за підручником
Обов’язкові завдання для заочної форми навчання:
Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями
Виділіть особливості здійснення та припинення права спільної власності на житло 0,5
Розв’яжіть задачу із числа наведених у темі 1,5
Додаткові завдання:
Ознайомтесь із процедурою реструктуризації заборгованості з квартирної плати, плати за комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію  
Визначте умови та порядок встановлення (зміни) тарифів у житлово-комунальній сфері
 
     

Рекомендована література: [2,4,5,8,9,12,13,15-17,21,32-34,39,41,42,51,54,56-59,61,64-67,69,71-76]

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 63; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.007 с.)