Модуль 2. Правова характеристика житлових відносинМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль 2. Правова характеристика житлових відносинТема 3. Правове регулювання забезпечення громадян житлом

Метою заняття є закріплення теоретичних знань про способи та форми забезпечення громадян житлом, порядок та умови прийняття та зняття з обліку осіб, які потребують поліпшення умов проживання, розподіл та надання житла окремим категоріям громадян, що має здійснюватись шляхом опрацювання конспекту лекцій, рекомендованої літератури, розв’язування задач, виконання завдань для самостійної роботи. Очікуваний результат - поглиблення існуючих та формування нових теоретичних знань, здобуття відповідних практичних навичок.

Міжпредметні зв’язки: конституційне право, цивільне право, земельне право, адміністративне право.

План лекції:

1. Правове регулювання ведення квартирного обліку громадян

2. Умови, підстави і порядок прийняття на квартирний облік громадян.

3. Черговість та порядок надання громадянам житла.

4. Норма житла. Право на додаткову житлову площу.

5. Правові особливості ведення квартирного обліку для одержання житла у житловому фонді соціального призначення.

План практичних занять:

1.Розгляд теоретичних питань, розкритих на лекції.

2. Розв’язування задач, перевірка результатів самостійної роботи студентів.

Задачі, завдання, ділові ігри та кейси для практичних занять:

Задача 1

К. звернувся в суд з позовом про надання житлового приміщення, вказавши те, що із серпня 2004 р. працює в АТ «Північний науково-дослідний інститут промисловості» за направленням після закінчення інституту, проживає в гуртожитку, однак адміністрація не виконує обов'язки щодо надання житла йому як молодому фахівцеві, виділяє житлові приміщення іншим працівникам з порушенням черговості.

Прокурор в інтересах К. просив визнати недійсним ордер на однокімнатну квартиру, надану Л. так як він виданий з порушенням прав К. на позачергове надання житла, який значиться в списку черговиків під № 1. Л. підлягає виселенню з наданням іншого житлового приміщення, а спірна квартира повинна бути надана К.

Проведіть юридичний аналіз справи.

Задача 2

Д., який став інвалідом 2 групи внаслідок Чорнобильської катастрофи і був віднесений у встановленому порядку до осіб 1 категорії, проживав разом з дружиною та дочкою в двокімнатній квартирі загальною площею 46 кв. м, житловою площею – 28 кв. м. На квартирному обліку для поліпшення житлових умов ні Д, ні його дружина Л. не перебували.

Д. звернувся до юриста за консультацією для вирішення наступних питань. Чи має право він і його сім’я на додаткову житлову площу? Якщо так, то якими нормативно-правовими актами регулюються умови і порядок її отримання?

Дайте відповідь на поставлені питання, розкрийте умови і порядок надання додаткової жилої площі особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Задача 3

В. Марголіна, яка перебуває на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, звернулась до юриста за консультацією щодо того, які права на отримання житлової площі вона має і як можна прискорити цей процес. Розуміючи, що останнім часом шансів отримати безкоштовне державне житло стає все менше, вона просила роз'яснити їй можливі способи поліпшення житлових умов, які передбачені законом. При цьому пояснила, що готова вкласти власні засоби в придбання житла, якщо держава надасть їй певні пільги або субсидії як черговику. У зв'язку з тим, що вона з чоловіком і дитиною проживає в однокімнатній квартирі (житлова площа 15 кв.м) у будинку житлово-будівельного кооперативу, її цікавить також питання про можливість поліпшення житлових умов за рахунок тих квартир, що звільняються в кооперативі. Всі члени кооперативу виплатили свої пайові внески. Яке роз'яснення повинен дати юрист?

Завдання для самостійної роботи студентів

Питання для самостійного опрацювання для денної форми навчання:

1. Який порядок та мета ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов?

2. Які правові наслідки штучного погіршення житлових умов?

3. Які пільги передбачені чинним законодавством при прийнятті на квартирний облік?

4. Охарактеризуйте процедуру ведення обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умов. Зняття з обліку.

5. Які особливості обліку соціально незахищених громадян?

Питання для самостійного опрацювання для заочної форми навчання:

1.Які види обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов ви знаєте?

2.Охарактеризуйте процедуру зняття з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

3. Які вимоги ставляться до жилих приміщень, що надаються в порядку поліпшення умов проживання?

4. Які умови і порядок надання жилого приміщення, що звільнилось у квартирі?

5. Яке призначення ордеру та підстави і правові наслідки визнання ордеру недійсним.

 

Проблемні питання:

1. Збереження процедури ведення квартирного обліку за ЖК УРСР при формуванні нових підходів до забезпечення громадян житлом.

2. Багатоманітність категорій громадян, що мають пільги при розподілі та надані житла.

Зміст (опис) задач, завдань та кейсів Рекомендований час (години)
Обов’язкові завдання для денної форми навчання:
Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями
Вирішення задач із числа наведених у темі
Обов’язкові завдання для заочної форми навчання:
Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями
Вивчення нормативно-правових актів, що регулюють питання забезпечення житлом окремих категорій громадян 0,5
Розв’язування задач1 із числа наведених у темі 1,5
Додаткові завдання:
Здійснити аналіз способів забезпечення громадян житлом в Україні
Визначити проблеми існуючої системи забезпечення житлом в Україні
     

Рекомендована література: [2,4,6,20,22,24-26,28,29,35,38,44,46,50]

 

Тема 4. Договір найму житла

Метою заняття є закріплення теоретичних знань про найом житла, його укладення, зміну та припинення, особливості договору найму житла різного призначення, що має здійснюватись шляхом опрацювання конспекту лекцій, рекомендованої літератури, вирішення практичних задач, виконання завдань для самостійної роботи. Очікуваний результат - поглиблення існуючих та формування нових теоретичних знань, здобуття відповідних практичних навичок.

Міжпредметні зв’язки: конституційне право, цивільне право, земельне право, адміністративне право.

План лекції:

1. Правове регулювання відносин найму житла

2. Поняття, форма і зміст договору найму житла державної та комунальної форми власності.

3. Договір піднайму жилого приміщення, його форма і зміст.

4. Договір найму соціального житла: предмет, сторони, форма, умови.

5. Юридична природа договорів найму житла різного призначення: службового житла, житлової площі в гуртожитках, житлі для тимчасового проживання.

План практичних занять:

1.Розгляд теоретичних питань, розкритих на лекції.

2. Розв’язування задач, перевірка результатів самостійної роботи студентів.

Задачі, завдання, ділові ігри та кейси для практичних занять:

Задача 1

Г. рішенням суду було відмовлено в позові до Б. про визнання права на житлову площу у2-х кімнатній квартирі. Г вирішила оскаржити дії суду з наступних підстав. Г. познайомилася з відповідачем у справі Б. у 1990 році, а восени 1994р. вони зареєстрували шлюб. З цього часу Г. і її син - інвалід 3 групи, сталі проживати на житловій площі відповідача за згодою останнього. Однак дочка відповідача від попереднього шлюбу Б. Ольга, зареєстрована в цій же квартирі, відмовилася дати згоду на реєстрацію Г., хоч сама на площу Б. не вселялася і фактично там не проживала, а проживала в матері у 2-х кімнатній квартирі, де була зареєстрована раніше. Г. весь зазначений час проживала в спірній квартирі з Б., вела з ним спільне господарство.

Який порядок вселення на жилу площу наймача? Вирішіть справу.

Задача 2

У 2002 році Л. переїхала з Житомира і оселилася в свого діда М. у м. Києві, де продовжила навчання у медколеджі. Зареєструвалась за цим місцем проживання у січні 2003 р. У листопаді 2003 р. дід помер. Реєстрація закінчилася 31 грудня 2003 р. За словами Л. з дідом вони жили однією родиною, господарювали, що можуть підтвердити сусіди по будинку Г., Д., Ж.. Харчувалися на його пенсію, стипендію Л. і грошові кошти, які щомісячно надсилалися батьком Л. Л. вважає, що будучи членом родини діда, набула право у відповідності зі ст. 65 ЖК на його житлове приміщення.

Вирішіть справу.

Задача 3

П., член ЖБК “Арсеналець”, проживав у трикімнатній квартирі з дружиною, повнолітнім сином та неповнолітньою дочкою. П. є власником квартири, він і члени його сім’ї зареєстровані у встановленому порядку.

П. звернувся до голови правління кооперативу з проханням роз’яснити порядок і умови укладення договору реструктуризації заборгованості з квартирної плати та плати за житлово-комунальні послуги. Сума його заборгованості з квартирної плати та плати за житлово-комунальні послуги станом на 1 листопада 2011 р. склала 4560 грн. Середньомісячний доход сім’ї наступний: у П.– у середньому 1000 грн. на місяць, у дружини – у середньому 1200 грн. на місяць, у сина - у середньому 150 грн. на місяць.

Якими нормативно-правовими актами регулюється укладення договору реструктуризації заборгованості з квартирної плати та плати за житлово-комунальні послуги? Які істотні умови цього договору? Які документи подаються для його укладення? Складіть зразковий договір реструктуризації заборгованості для П.

Задача 4

Родина В-ко переїхали для тимчасового проживання з м. Севастополя у м. Дніпропетровськ. На період відсутності гр. С. В-ко, який є власником трикімнатної квартири у м. Севастополі, уклав договір найму цієї квартири з С-вим на 2 роки. Через півроку дружина С. В-ко з дочкою вирішили повернутися до м. Севастополя, так як у м. Дніпропетровську у дочки загострились приступи астми.

Однак С-ов відмовився звільнити займане житлове приміщення, мотивуючи це тим, що умови договору він виконує повністю, а строк договору найму ще не закінчився.

Чи правомірні дії С-ва? Які підстави припинення договору найму житла передбачені чинним законодавством? Які права та обов’язки сторін повинні бути передбачені у договорі найму?

Задача 5

Двірник Корольова проживала в однокімнатній квартирі житловою площею 20 кв.м зі своєю дочкою і неповнолітньою внучкою. Квартира рішенням районної адміністрації була віднесена до службової до надання її Корольовій. Після п'яти років роботи Корольова була звільнена за власним бажанням (представлена довідка з лікувальної установи про те, що за характером захворювання Корольова не може виконувати роботу двірника в зимовий час).

Корольовій запропоновано з сім'єю звільнити службову житлову площу. Корольова відмовилася звільнити квартиру, пославшись на те, що вона звільнилася із поважної причини. Крім того, її дочка є самотньою матір'ю, і на її утриманні знаходиться неповнолітня дитина.

У суд було подано позовну заяву про виселення сім'ї Корольової без надання іншого житлового приміщення.

Яке рішення повинен винести суд?

Задача 6

Гр.Сидоренко є наймачем соціального житла - двокімнатної квартири загальною площею 56 кв.м. Разом із ним проживають його дружина та двоє малолітніх дітей. ЖЕО, яка здійснює утримання та обслуговування житлового будинку, в якому проживає гр. Сидоренко, підвищила плату за утримання житлових будинків та прибудинкових територій, мотивуючи це рішенням міськради про підвищення тарифів на відповідні послуги та необхідністю проведення ремонтних робіт у будинку. Гр. Сидоренко, не погоджуючись з такими діями ЖЕО, відмовився платити за підвищеними тарифами, оскільки це питання не врегульовано договором найму соціального житла, тарифи перевищуватимуть 20% сукупного доходу його сім’ї, що суперечить ст.28 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», займана ним квартира є соціальним житлом, а тому він не зобов’язаний нести витрати у зв’язку із проведенням ремонту будинку. Окрім того він вимагав надання йому інформації про економічне обґрунтування такого рівня цін. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання встановлення плати за найом соціального житла? Як це питання має бути визначено у договорі найму житла? Який порядок зміни тарифів на житлово-комунальні послуги? Які правові наслідки невиконання чи неналежного виконання умов договору про плату за найом житла? Здійсніть правовий аналіз ситуації.

Завдання для самостійної роботи студентів

Питання для самостійного опрацювання для денної форми навчання:

1. Які вимоги до форми договору найму житла?

2.Які вимоги до зміни договору найму житла?

3. Які ви знаєте права та обов'язки сторін договору найму житла?

4. Дайте визначення «член сім'ї наймача». Які його права та обов'язки?

5. Які умови і порядок обміну житлового приміщення?

6. Який порядок збереження житлового приміщення за тимчасово відсутніми громадянами?

Питання для самостійного опрацювання для заочної форми навчання:

1. Які істотні умови договору найму житла?

2. Які права та обов’язки сторін за договором найму житла державної та комунальної власності, а які – у сторін такого договору щодо житла приватної власності?

3. Які умови та порядок розірвання договору найму соціального житла?

4. Хто такі тимчасові мешканці і які у них права та обов’язки? Бронювання житлового приміщення.

5. Які особливості договору піднайму житла?

6. Які підстави і правові наслідки припинення договору найму житла?

7. Який порядок, підстави та умови виселення з жилого приміщення у разі припинення (розірвання) договору найму житла?

Проблемні питання:

1. Співвідношення норм цивільного і житлового законодавства щодо відносин найму житла.

2. Відсутність належного правового врегулювання відносин найму житла спеціального призначення.

Зміст (опис) задач, завдань та кейсів Рекомендований час (години)
Обов’язкові завдання для денної форми навчання:
Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями
Опрацювання теми за підручником
Обов’язкові завдання для заочної форми навчання:
Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями
Здійсніть порівняльну характеристику договору найму житла за ЦК України та ЖК УРСР   0,5
Виділіть нормативно-правові акти, що регулюють різновиди договору найму (оренди) житла 0,5
Розв’яжіть задачу із числа наведених у темі
Додаткові завдання:
Складіть договір найму житла
Випишіть особливості договору найму службового житла, соціального житла, кімнат у гуртожитках, житлі для тимчасового проживання
     

Рекомендована література: [2,3,6,27,31,40,43,49,54,56-59,61,64-65,68,70]

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.191.104 (0.011 с.)