Тема 7. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВЗАНЯТТЯ 7.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

1. Поняття і зміст правової охорони земель.

2. Державні стандарти і нормативи в галузі охорони земель.

3. Охорона земель при здійсненні господарської діяльності.

4. Консервація та рекультивація земель.

5. Правова охорона ґрунтів.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Практичне завдання 1.

Фермерське господарство громадянина Петренка уклало договори оренди земельних часток (паїв) із дев’ятьма селянами строком на п’ять років. По завершенню строку договору оренди при поверненні земельних ділянок селяни з’ясували, що господарство не дотримувалось сівозмін, зокрема протягам кількох років підряд сіяло соняшник, що призвело до виснаження ґрунтів та значної втрати їх родючості.

Вважаючи свої права порушеними, селяни звернулись до фермерського господарства з вимогою відновити стан земельної ділянки або компенсувати збитки, заподіяні виснаженням ґрунтів.

Петренко відмовився виконати вимоги селян, зазначаючи, що в договорах оренди земельних часток (паїв) не передбачалось обов’язку фермерського господарства зберігати родючість ґрунтів. Крім того, протягом п’яти років він сплачував селянам оренду плату, за рахунок якої вони і повинні відновити родючість своїх земельних ділянок. З метою захисту свої прав селяни звернулись до суду.

Чи правомірні дії фермерського господарства? Чи порушені права селян-орендодавців земельних часток (паїв)? Яке рішення має прийняти суд? Відповіді обґрунтуйте.

 

Практичне завдання 2.

При проведенні планової перевірки державним інспектором сільського господарства було складено протокол про порушення громадянином Кривородько К. норм чинного земельного законодавства. Зокрема, було встановлено, що на земельній ділянці сільськогосподарського призначення, яка належить йому на праві приватної власності, здійснюється вирощування рапсових культур. Крім того, з частини земельної ділянки площею 0,7 га було знято ґрунт, місцезнаходження якого встановити не вдалося.

З пояснень Кривородько стало відомо, що дана земельна ділянка зараз перебуває в користуванні у його товариша – громадянина Мотіна М. Однак, договору оренди між ними укладено не було. Тому про все вказане в протоколі Кривородьку нічого не було відомо.

На підставі складеного протоколу державний інспектор наклав на Кривородька стягнення у вигляді штрафу та звернувся до суду з позовом про позбавлення його права власності на земельну ділянку.

Розберіть кожен епізод фабули задачі.

Що слід розуміти під ефективним і раціональним використання земельної ділянки? Чи правильно було складено протокол державним інспектором з контролю за використанням і охороною земель в частині визначення винної особи?

Яке рішення має бути прийняте судом? Відповіді обґрунтуйте.

 

Практичне завдання 3.

Громадянин Алфімов А., мешканець села Вишняки Бородянського району Київської області, для отримання статусу особи, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, вивіз із зони відчуження вантажівку радіаційно-забрудненого ґрунту і розсипав останній поблизу своєї садиби. Надмірне радіоактивне забруднення земель було виявлено під час проведення моніторингу земель. Враховуючи дану обставину, природоохоронний прокурор звернувся із позовною заявою до суду з вимогою про конфіскацію земельної ділянки, як такої, що сприяла вчиненню правопорушення.

У відзиві на позовну заяву прокурора Алфімов зазначив, що нанесення ґрунту здійснювалося з метою проведення рекультивації земель.

Які порушення були допущені у викладеній ситуації. Яке рішення по справі має прийняти суд? Вирішити справу.

 

Практичне завдання 4.

ПАТ «Команія «Райз» здійснювала вирощування технічних олійних культур на приватній земельній ділянці, наданій для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

За результатами перевірки додержання вимог земельного законодавства державним інспектором сільського господарства встановлено, що вирощування с/г культур призводить до поступової деградації земель, оскільки таке вирощування здійснюється без проведення сівозмін. Підтримання сталого рівня врожайності здійснюється за допомогою щорічного завезення на земельну ділянку нового родючого шару ґрунту. Представник компанії зауважив, що в діях товариства немає правопорушення.

Проаналізуйте правомірність дій ПАТ «Комапанія «Райз». Які заходи з охорони земель повинні здійснювати власники на землях с/г призначення?

Обґрунтуйте подальші дії державного інспектора.

 

Практичне завдання 5.

Громадяни Соловей С., Горобець Г., Орел О. та Ведмідь В., власники сусідніх земельних ділянок в м. Києві, звернулись із листом до міської ради. В листі вони зазначили, що внаслідок будівництва багатоповерхових жилих будинків на суміжній території відбувається погіршення гідрологічного стану ґрунтів: підтоплення земель, відсутність стоку дощової води, сповзання ґрунтів на схилах. За результатами аналізу проектної документації на будівництво було виявлено, що забудовник ТОВ «Київжитлобуд» не проводив геологічні вишукування стану земель. В листі ставилася вимога про відкликання дозволу на будівництво, зважаючи на те, що останнє порушує вимоги законодавства з охорони земель.

Чи є в діях забудовника склад правопорушення? Яке рішення повинно бути прийнято радою? Які способи захисту прав мешканців можуть бути використані в даному разі? Відповіді обґрунтуйте.

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ:

Основна література: 1-39

Додаткова література: 4, 6, 18, 34, 52, 69, 70, 83, 91, 102, 103, 108, 110, 129, 154, 155, 156, 158-160, 198, 203, 208, 247, 280, 293, 294, 304.

 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

ЗАНЯТТЯ 8.

ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

(ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ)

 

Тема 8. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ЗАНЯТТЯ 9.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

1. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення.

2. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Практичне завдання 1.

Через потребу проведення реконструкції державного комерційного підприємства «Держхімпром» постала необхідність в додатковому виділенні земельних ділянок прощею 2 га.

Міністерство, якому підпорядковане підприємство, прийняло рішення про надання останньому в постійне користування 2 га земель для будівництва нової котельні та складських приміщень за рахунок земель запасу.

Природоохоронна прокуратура внесла протест, мотивуючи його тим, що зазначені 2 га земель виділені за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які в першу чергу повинні надаватись для потреб сільськогосподарського виробництва, а не спорудження промислових об’єктів.

Чи правомірне рішення Міністерства? Чи обґрунтований протест природоохоронної прокуратури? Вирішіть справу.

 

Практичне завдання 2.

Державним інспектором сільського господарства проведено перевірку дотримання земельного законодавства Лохвицьким цукровим заводом. За наслідками перевірки складено акт, яким зафіксоване нецільове використання заводом 14 га орендованих земель сільськогосподарського призначення: замість вирощування цукрового буряку для власної переробки, як це передбачено умовами договору, завод вирощував на ділянці рапс.

Цукровий завод оскаржив в суді законність акту перевірки державного інспектора. В обґрунтування позовних вимог представник заводу зазначив, що завод не порушував земельне законодавство, адже цільове призначення земель при вирощуванні рапсу дотримано.

Чи правомірні дії державного інспектора? Проаналізуйте правову позицію цукрового заводу. Яке рішення має прийняти суд? Відповіді обґрунтуйте.

 

Практичне завдання 3.

Громадянин Сафаров С., який у 1994-1999 рр. працював у колективному сільськогосподарському підприємстві «Злагода» с. Шпилівка Сумського району, отримав при паюванні земель КСП земельну частку (пай), право на яку підтверджено відповідним сертифікатом. У 1999 році КСП «Злагода» було ліквідовано, а землі, які належали йому на праві колективної власності, були частково передані в оренду сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «Шпилівські лани», а частково – у власність відкритому акціонерному підприємству «Добробут».

В 2010 році Сафаров звернувся до Сумської районної державної адміністрації із заявою про виділення йому в натурі земельної частки (паю) із земель, орендованих СТОВ «Шпилівські лани». У відповіді голови Сумської РДА зазначалось про неможливість задоволення заяви Сафарова. Відмова РДА пояснювалось наступним: по-перше, вирішення питань щодо виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) є компетенцією районної ради; по-друге, із ліквідацією КСП «Злагода» право на земельну частку (пай) Сафарова є припиненим; по-третє, землі, орендовані СТОВ «Шпилівські лани», зайняті багаторічними насадженнями, а тому не можуть бути об’єктом паювання. Сафаров звернувся за роз’ясненнями до юридичної фірми.

Який порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)? Дайте правову оцінку позиції голови Сумської РДА. Яку консультацію повинні надати Сафарову в юридичній фірмі?

 

Практичне завдання 4.

У 1995 році сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Обрій» на території Семенівського району Полтавської області отримало у постійне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 19 га для вирощування гречки. В січні 2011 року рішенням Семенівської районної ради зазначену земельну ділянку було передано у приватну власність товариству з обмеженою відповідальністю «Семенівський гречкосій» та розпочато процедуру виготовлення і оформлення відповідного державного акту на право власності.

СТОВ «Обрій» направило Семенівській районній раді листа щодо неправомірності вказаних дій. Райрада надала наступну відповідь. Згідно чинного законодавства товариство «Обрій» не може мати земельну ділянку на праві постійного землекористування і при цьому не оформило на неї ні право власності, ні право оренди. Тому ділянка СТОВ може бути законно передана іншій особі, що й було зроблено.

СТОВ «Обрій» оскаржило рішення Семенівської райради в судовому порядку.

Яке рішення має прийняти суд? Відповідь обґрунтуйте.

 

Практичне завдання 5.

Громадянка республіки Туркменістан Мангадар Огли після смерті свого батька прийняла у спадщину земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 2,4 га, що розташована на території Жовтневої селищної ради Білопільського району Сумської області та отримала документ, що посвідчує право приватної власності на вказану земельну ділянку.

Незважаючи на вимоги чинного земельного законодавства, Мангадар Огли протягом року з моменту отримання у спадщину вказаної земельної ділянки не здійснила її відчуження та продовжує володіти нею.

Прокурор Білопільського району звернувся з позовом до громадянки Туркменістану про примусове припинення права власності на дану земельну ділянку, мотивуючи свої вимоги тим, що прокуратурою Білопільського району в порядку нагляду щодо захисту прав і свобод громадян та інтересів держави проведено перевірку дотримання вимог чинного земельного законодавства на території Жовтневої селищної ради.

В суді представник Мангадар Огли заявив, що Земельним кодексом України встановлено мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення. Тому представник відповідача позов не визнав, просив відмовити прокурору району в позові.

Вирішіть справу. Наведіть належне обґрунтування.

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ:

Основна література: 1-3, 5, 6, 8-30, 32-38.

Додаткова література: 36, 49, 51, 57, 58, 62, 63, 76, 78, 92, 94, 103, 120, 121, 125, 134, 144, 146, 147, 152, 178, 186, 188-190, 200, 201, 212, 215, 216, 219, 225, 231, 234, 296.

 

Тема 9. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ЖИТЛОВОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ

ЗАНЯТТЯ 10.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

1. Загальні засади та особливості правового режиму земель у межах населених пунктів.

2. Поняття та склад земель житлової та громадської забудови.

3. Порядок використання земель житлової та громадської забудови.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Практичне завдання 1.

Мешканець м. Суми Табунюк побудував на прибудинковій території багатоквартирного будинку, в якому проживає, гараж для свого автомобіля, розширив балкон своєї квартири на першому поверсі і влаштував сховище для зберігання продуктів. Група мешканців звернулася із скаргою на дії Табунюка до житлово-експлуатаційної організації із вимогою розібрати незаконні, на їх думку, споруди. Табунюк пояснив, що він приватизував свою квартиру і як власник квартири має право використовувати прилеглу територію на власний розсуд, споруджений гараж є тимчасовою будівлею і його будівництво було погоджено з керівником житлово-експлуатаційної організації.

Які права мають мешканці багатоквартирних жилих будинків на прибудинкові території? Хто має право розпоряджатися даними земельними ділянками?

Розглянути варіант, коли громадянами приватизованого багатоквартирного будинку буде створено об’єднання співвласників?

Вирішіть справу.

 

Практичне завдання 2.

В липні 2011 року громадянин України Калитвинцев К. приватизував земельну ділянку площею 0,05 га для будівництва і обслуговування житлового будинку на території м. Житомир. Через рік, не розпочинаючи будівництва, він продав земельну ділянку громадянину Росії Бавикіну О.

Враховуючи зручне місце розташування земельної ділянки в центрі міста, Бавикін побудував на земельній ділянці продовольчий магазин і, зареєструвавшись як суб’єкт підприємницької діяльності, почав здійснювати торгівельну діяльність.

На підставі заяви сусідів державний інспектор сільського господарства здійснив перевірку додержання вимог земельного законодавства та своїм приписом зобов’язав Бавикіна припинити на земельній ділянці незаконну діяльність.

Бавикін відмовився виконувати припис державного інспектора, оскільки він є власником земельної ділянки для забудови, яку він придбав у приватну власність. Тому, на його думку, спорудивши магазин, земельне законодавство він не порушив. Крім цього, як суб’єкт підприємницької діяльності він має право здійснювати торгівельну діяльність.

Чи правомірні дії Бавикіна О.? Чи відповідають чинному земельному законодавству вимоги державного інспектора? Вирішіть справу.

 

Практичне завдання 3.

Приватний підприємець Гавриленко Г. з метою ведення підприємницької діяльності розмістив на території м. Полтава кіоск для продажу непродовольчих товарів. Згодом в результаті перевірки, проведеної державним інспектором сільського господарства, на Гавриленка було накладено штраф за самовільне заняття земельної ділянки. Пізніше прокурор міста звернувся до суду з позовом в інтересах міської ради про повернення самовільно занятої земельної ділянки. В судовому засіданні Гавриленко пояснив, що він має всі необхідні дозволи та погодження від органів архітектури та містобудування. Оскільки влаштований ним кіоск не мав фундаменту, то його розміщення носило законний характер. Окрім того, на думку Гавриленка, правомірність розміщення кіоску обумовлюється його розташуванням на землях житлової забудови, адже пункти продажу непродовольчих товарів повинні супроводжувати місця проживання населення. На переконання підприємця, рішення про надання земельної ділянки під розміщення такого кіоску є документом дозвільного характеру, отримання якого не передбачено чинним законодавством.

Чи правомірні дії Василенка? Дайте правову оцінку діям державного інспектора та прокурора. Вирішіть справу.

 

Практичне завдання 4.

В січні 2010 року до Московського районного суду м. Харкова надійшла позовна заява від громадянки Мусієнко М. до сусіда громадянина Пугача П. В позові зазначалось, що Пугач, не отримавши згоди власників суміжних земельних ділянок, в порушення правил добросусідства, почав будівництво п’ятиповерхового п’ятизіркового приватного готелю. На переконання Мусієнко така будова буде порушувати режим інсоляції її земельної ділянки, що зробить неможливим продовжувати вирощування овочів в парникових умовах. А це її єдине джерело для існування.

Серед позовних вимог Мусієнко просила заборонити будівельні роботи, відшкодувати завдану їй моральну шкоду та позбавити права власності на земельну ділянку Пугача.

У суді Пугач зазначив, що земельне законодавство передбачає його право на спорудження будівель і споруд. У зв’язку з підготовкою України до ЄВРО 2012 та необхідністю вирішення проблеми дефіциту готелів у Харкові відповідач також надав документи (листування з органами влади), які вказують на віднесення його об’єкту, що будується, до тих готельних комплексів, на які розраховують при прийнятті численних футбольних вболівальників.

Яке рішення має бути прийнято судом? Відповідь обґрунтуйте.

 

Практичне завдання 5.

З метою будівництва житлового будинку подружжя Стаднюків придбало в громадянина Рядського Р. земельну ділянку відповідного цільового призначення. Через три місяці подружжя почало будівництво будинку. При проведенні на земельній ділянці земляних робіт було пошкоджено каналізаційний колектор, що проходив під даною ділянкою. Внаслідок цього і вона, і сусідні ділянки були забруднені.

Рядський, який став сусідом Стаднюків, на підставі того, що сталося, заявив до суду позов про відшкодування подружжям заподіяних йому збитків. В процесі розгляду справи з’ясувалося, що земляні роботи, які призвели до аварії, проводилися на підставі затвердженого у встановленому порядку проекту будівництва будинку, на якому колектор відображений не був. У зв’язку із цим суддя залучив у якості співвідповідача по справі місцеву раду.

У свою чергу, Стаднюками було пред’явлено позов до Рядського, який не повідомляв покупців при продажу земельної ділянки про знаходження колектору під її поверхнею, про розірвання договору купівлі-продажу земельної ділянки та відшкодування заподіяних укладенням такого договору збитків.

Які рішення має прийняти суд по обох заявлених позовах? Відповідь обґрунтуйте.

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ:

Основна література: 1-3, 5, 6, 8-27, 30, 32-38.

Додаткова література: 12-16, 36, 50, 61-63, 97, 99, 104-106, 126-130, 141, 152, 161, 166, 178, 204, 216, 220, 233, 254, 260, 261, 263, 265, 266, 303.

 

Тема 10. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДООХОРОННОГО, ОЗДОРОВЧОГО, РЕКРЕАЦІЙНОГО ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ЗАНЯТТЯ 11-12.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

1. Поняття, склад та особливості правового регулювання використання і охорони земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

2. Поняття, склад та особливості правового регулювання використання і охорони земель оздоровчого призначення.

3. Поняття, склад та особливості правового регулювання використання і охорони земель рекреаційного призначення.

4. Поняття, склад та особливості правового регулювання використання і охорони земель історико-культурного призначення.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Практичне завдання 1.

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим прийняла постанову про продаж ПрАТ «Санаторій «Каскад» земельної ділянки оздоровчого призначення загальною площею 22,6 га. На виконання зазначеної постанови між Радою Міністрів АРК та ПрАТ «Санаторій «Каскад» було укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки. Згодом ПрАТ «Санаторій «Каскад» було видано документ, що посвідчує право власності на дану ділянку.

В той же час виявилося, що частина проданої ділянки площею 16 га згідно з постановою Державного комітету УРСР по екології і раціональному природокористуванню від 30 серпня 1990 та охоронним зобов’язанням Міністерства екології та природних ресурсів України від 17 травня 2002 року знаходилася під парком-пам’ятником садово-паркового мистецтва.

Тому, вбачаючи в діяннях уряду АРК та товариства порушення норм законодавства, прокурор АРК для захисту інтересів держави звернувся до суду з позовом про визнання незаконною постанови Ради Міністрів АРК та недійсним договору купівлі-продажу, укладеного між Радою Міністрів АРК та ПрАТ «Санаторій «Каскад».

Чи були допущені порушення законодавства в даній ситуації? Яким чином має вирішити справу суд?

 

Практичне завдання 2.

В квітні 2011 року Севастопольська міська рада прийняла рішення про утворення ландшафтного заказника місцевого значення. 1 серпня 2011 року Севастопольською міськрадою було прийнято рішення про передачу частини заповідних земель для комерційного будівництва.

Прокурор м. Севастополя оскаржив рішення міської ради посилаючись на порушення в ньому вимог щодо охорони водно-болотних угідь, як місця перебування перелітних птахів, а також рідкісних та зникаючих видів рослин.

В процесі розгляду справи судом з’ясувалося, що в рішенні міськради від 01.08.2011 р. відсутня вказівка на площу заповідних земель.

Проаналізуйте викладену ситуацію на предмет дотримання норм законодавства про охорону земель та природно-заповідний фонд. Яке рішення повинно бути прийнято судом по справі?

 

Практичне завдання 3.

Громадянин Мудрак М. звернувся до сільської ради із заявою про приватизацію земельної ділянки, що розташована під належним йому у селі Покровське житловим будинком. Сільська рада задовольнила його заяву.

Районний прокурор вніс протест на рішення сільради з мотивів його невідповідності чинному законодавству, оскільки с. Покровське входить до складу Чорноморського біосферного заповідника, землі якого не підлягають передачі у приватну власність.

Дайте характеристику правового режиму земель, на яких знаходяться біосферні заповідники. Чи підлягає протест задоволенню? Відповідь обґрунтуйте.

 

Практичне завдання 4.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 14 липня 2011 року Київській міській державній адміністрації було доручено провести конкурс для обрання найкращого проекту благоустрою та створення спортивної бази на острові Долобецький. Переможцем конкурсу стало ТОВ «Міленіум». В жовтні 2011 року після оформлення необхідних документів на наданій на острові в оренду земельній ділянці товариство розпочало видалення зелених насаджень для підготовки відповідної території для будівництва.

Прокурор міста Києва звернувся до суду з позовом до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю про скасування дозволу на виконання будівельних робіт. В якості третьої особи судом було залучено ТОВ «Міленіум». В обґрунтування позовних вимог прокурор в суді послався на неприпустимість суцільного знищення зелених насаджень на орендованій земельній ділянці. Представники інспекції та товариства проти позову заперечували, оскільки оспорюваний дозвіл одержано з дотриманням встановленої законодавством процедури, а самі будівельні роботи навіть ще не почалися. Суд задовольнив позов прокурора в повному обсязі.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю та ТОВ «Міленіум» дане судове рішення не оскаржували. Однак, товариство звернулося до суду з позовом до київської міської ради про розірвання договору оренди земельної ділянки через неможливість подальшого використання цієї ділянки для цілей будівництва.

Проаналізуйте дії Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації та ТОВ «Міленіум» до моменту звернення з позовом до суду прокурора?

Чи правильне рішення прийняв суд за позовом прокурора?

Яке рішення повинен прийняти суд за позовом ТОВ «Міленіум»?

Відповіді обґрунтуйте.

 

Практичне завдання 5.

Львівська міська рада прийняла рішення про відведення земельної ділянки ПрАТ «Львівмістобуд» для будівництва житлово-офісного центру. ПрАТ «Львівмістобуд» розпочало будівництво. Мешканці прилеглих будинків почали протестувати проти будівництва, оскільки при прийнятті рішення про відведення земельної ділянки не були враховані їх інтереси. Крім того, будівництво здійснюється в історичній частині міста, що заборонено законодавством.

Представники ПрАТ «Львівмістобуд» у відповідь на протести громадян обіцяли здійснити благоустрій прилеглих територій та вказували на те, що дана земельна ділянка, хоча і знаходиться в історичній частині міста, але не належить до земель історико-культурного призначення.

Під тиском ініціативної групи громадян міська рада м. Львова скасувала своє рішення. ПрАТ «Львівмістобуд» звернулося до суду.

Дайте правову оцінку позиціям громадян-протестувальників та ПрАТ «Львівмістобуд». Яким чином суд має вирішити справу?

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ:

Основна література: 1-28, 30-39.

Додаткова література: 36, 62, 63, 79, 137, 138, 152, 178, 216, 302.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 189; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.252.84 (0.01 с.)