VІІ. КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА ПРОГРАМА 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VІІ. КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА ПРОГРАМАТести поточного контролю

Блок 1. „Фізична хімія”

1. Що є термодинамічною системою:

а) сукупність тіл, що енергетично взаємодіють між собою і іншими тілами, але не обмінюються речовиною;

б) сукупність тіл, що енергетично взаємодіють між собою і іншими тілами, а також обмінюються між ними речовиною;

в) сукупність тіл, що не взаємодіють між собою і іншими тілами і не обмінюються енергією;

г) сукупність тіл, що енергетично перебувають в рівновазі і не обмінюються енергією і речовиною з іншими тілами.

 

Який зв’язок встановлює перший закон термодинаміки?

а) зв’язок між кількістю теплоти, що надана системою, роботою яка виконується над системою та зміною внутрішньої енергії;

б) зв’язок між кількістю теплоти наданій системі, роботою яка виконується над системою та зміною внутрішньої енергії;

в) зв’язок між кількістю теплоти наданій системі, роботою яка виконує система та зміною її енергії;

г) зв’язок між кількістю теплоти наданій системі, роботою яку виконує система та зміною внутрішньої енергії.

 

Яка з наведених діаграм ілюструє зв’язок між основними термодинамічними функціями?

а) б)
в) г)

Який розчин є насичений?

а) розчин, що містить в осаді кристали речовини;

б) розчин, що містить максимальну кількість речовини, яка може розчинитися в даній кількості розчинника за заданої температури;

в) розчин у якого, при правильному охолодженні, відбувається випадіння кристалів речовини;

г) розчин при нагріванні якого не відбувається розчинення кристалів осаду.

 

В чому полягає сольовий ефект?

а) добавлення сторонніх елекролітів, що не мають спільних йонів з речовиною, яка випала в осад, спричиняє збільшення йонної сили внаслідок чого розчинність осаду збільшується;

б) добавлення елекролітів, що не мають спільні йони речовини, яка випала в осад, внаслідок чого розчинність осаду збільшується;

в) добавлення до розчину, що має осад речовини, солі NaCl спричиняє збільшення розчинності цього осаду;

г) добавлення до розчину з речовиною, яка випала в осад, розчину неелектроліту спричиняє збільшення йонної сили розчину внаслідок чого розчинність осаду збільшується.

 

За якими рівняннями розраховують йонну силу розчину електроліту, що містить катіони і аніони?

а)

б)

в)

г)

 

За якими рівняннями на практиці визначають порядок реакції, користуючись методом Вант-Гоффа?

а)

б)

в)

г)

 

На які стадії поділяється кінетична дія ферментів?

а) приєднання молекули субстрату до ферменту і відділення кінцевих продуктів реакції від ферменту;

б) перетворення молекули субстрату і відділення кінцевих продуктів реакції від ферменту;

в) приєднання молекули субстрату до ферменту, перетворення субстрату, відділення кінцевих продуктів реакції від ферменту;

г) приєднання молекули субстрату до ферменту, перетворення ферменту, відділення кінцевих продуктів від ферменту.

 

Яке з наведених рівнянь відповідає рівнянню швидкості ферментативного процеса Міхаєліса і Ментена?

а)

б)

в)

г)

 

Який з наведених графіків використовують для визначення конкретного типу гальмування ферментативної реакції?

а) б)
в) г)
     

Яка складова частина системи називається незалежним компонентом?

а) хімічно однорідна складова частина системи, яка може бути виділена з неї і здатна існувати в ізольованому вигляді тривалий час;

б) фізично однорідна складова частина системи, яка не вступає в хімічну взаємодію і здатна існувати в ізольованому вигляді тривалий час;

в) гомогенні частини системи, які мають в однорідному полі однакові фізичні і хімічні властивості і відокремлені одна від одної поверхнею поділу;

г) окремі частини системи, що неоднакові за своїм складом і властивостями у яких відсутні поверхні поділу і здатні існувати в ізольованому вигляді тривалий час.

 

Якій з наведених схем відповідає монотропне перетворення?

а) б)  
в) г)

Як змінюється відносний вміст водяної пари у приземному шарі повітря в різних місцевостях і в різний час у холодному сухому повітрі і у теплому вологому повітрі?

а) від 0,1 % до 4 %;

б) від 4 % до 56 %;

в) від 56 % до 86 %;

г) від 86 % до 98 %.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 17; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)