Комунальний заклад «Бердянський медичний коледж» ЗОРМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Комунальний заклад «Бердянський медичний коледж» ЗОРКомунальний заклад «Бердянський медичний коледж» ЗОР

 

 

Робочий зошит розглянуто і схвалено на

засіданні циклової комісії професійної та

практичної підготовки

Протокол № ___ від «___»__________ 20 р.

Голова циклової комісії _________ Л.Д. Дараган

 

 

Робочий зошит

 

для позааудиторної самостійної роботи студентів

З дисципліни: «Хірургія»

Для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації

Студента (ки) ____________________________________

(прізвище, ім ’я по батькові)

Курсу __________групи ____________________________

Спеціальність: «Лікувальна справа»

Викладач__________________________________________

VІ семестр

 

 

 

Розроблено: Приходько О. О., спеціалістом

вищої категорії, викладачем хірургії

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Самостійній роботі студентів в теперішній час приділяється велика увага, тому що студент в процесі навчання повинен набути навички, самостійно вміти використати мережу Інтернет, опрацювати основну та допоміжну літературу, відпрацювати навички самостійно в кабінеті тренінгу.

Створення робочого зошиту спрямовано на посилення контролю за якістю самостійної підготовки студентів до аудиторних практичних занять.

Робочий зошит створено з метою здійснення зворотного зв’язку між студентами та викладачем. Зошит для самостійної роботи студентів є звітною документацією студента про вивчення та виконання завдань програми з хірургії, він допоможе студентам здобути систематизовані знання на рівні сучасного стану медичної науки і створити ґрунтовну базу знань,допоможе краще оволодіти навчальним матеріалом.

Викладач перевіряє і оцінює самостійну підготовку студентів по робочому зошиту.

Оцінка являється складовою частиною загальної оцінки за практичне заняття.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тематичний план самостійної роботи

№ з/п Тема заняття Кількість годин
  Шостий семестр-40 год  
Травматизм. Види й профілактика травматизму. Поняття про ізольовані, змішані та комбіновані травми. Принципи надання першої медичної допомоги. С. 231-237 Конспект
Етапи травматологічної допомоги С. 237-246 Конспект
Електротравма. Загальне замерзання С. 264-291
Місцеві гнійні захворювання шкіри, підшкірної основи, судин, кісток, суглобів С. 291-312
Хірургічний туберкульоз С.324- 338
Організація онкологічної служби в Україні. Принципи лікування онкологічних хворих С.348-362
Природжені хірургічні захворювання. С. 362-369
Функціональні проби для визначення прохідності глибоких вен нижніх кінцівок С. 472-476
Захворювання щитовидної залози С. 370-382
Запальні захворювання легень. Рак легень. С. 383-395  
Шлунково-кишкові кровотечі С. 401-403
Особливості догляду за хворими після операцій на органах черевної порожнини С.403- 412
Запальні захворювання товстої та прямої кишки С. 413-416

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.

Шостий семестр - 40 год.  
Ушкодження. Закриті механічні ушкодження (травми) теорія Законспектувати Травматизм. Види й профілактика травматизму. Поняття про ізольовані, змішані та комбіновані травми. Принципи надання першої медичної допомоги. Оцінка інди-відуального завдання.
Ушкодження. Закриті механічні ушкодження (травми) теорія Графічно відобразити етапи травматологічної допомоги. Скласти задачу з відповіддю на надання першої допомоги при травмах. Перевірка і оцінювання домашнього завдання
Термічні ушкодження. Електротравма теорія Законспектувати поняття: електротравма, загальна та місцева дія електричного струму, перша допомога у випадку електротравми. Показання до проведення серцево-легеневої реанімації. Вивчити загальне замерзання Перевірка і оцінювання домашнього завдання
Місцеві гнійні захворювання шкіри, підшкірної жирової клітковини, судин, кісток і суглобів теорія Вивчити самостійно і законспектувати місцеві гнійні захворювання шкіри, підшкірної основи, судин, кісток і суглобів. Усне опитування на практичному занятті
Гостра й хронічна специфічна хірургічна інфекція   теорія Вивчити клініку хірургічного туберкульозу та його форми, клінічну картину, діагностику та лікування. Фронтальний контроль.
Пухлини теорія Графічно відобразити етапи онкологічної допомоги населенню України. Законспектувати та вивчити принципи лікування онкологічних хворих. Контроль на практичному занятті
Змертвіння. Природжені хірургічні захворювання. Захворювання судин нижніх кінцівок теорія Самостійно вивчити природжені хірургічні захворювання. Контроль на практичному занятті
Змертвіння. Природжені хірургічні захворювання. Захворювання судин нижніх кінцівок теорія Законспектувати методики проведення проб для визначення прохідності глибоких вен нижніх кінцівок     Фронтальний контроль
Захворювання та ушкодження голови, обличчя та шиї теорія Законспектувати дифузний токсичний зоб (Базедову хворобу). Перевірка і оцінювання домашнього завдання
Захворювання та ушкодження грудної клітки та органів грудної порожнини теорія Записати в робочий зошит клініку запальних захворювань органів грудної клітини та раку легень. Перевірка та оцінка якості виконаної роботи.
Ушкодження та гострі захворювання органів черевної порожнини   теорія Самостійно вивчити шлунково-кишкові кровотечі. Причини кровотечі в порожнисті органи. Діагностика кровотеч. Невідкладна допомога. Консервативні та оперативні методи лікування. Скласти задачу з відповіддю на діагностику і подання першої медичної допомоги при шлунково-кишковій кровотечі. Перевірка та оцінка якості виконаної роботи
Ушкодження та гострі захворювання органів черевної порожнини теорія Законспектувати особливості догляду за хворими після операцій на органах черевної порожнини. Оцінка індивідуальних завдань
Захворювання та ушкодження прямої кишки теорія Законспектувати причини, клініку, лікування колітів, проктитів Оцінка індивідуальних завдань

 

 

Рекомендована література

№з/п Автор Назва Місце видання Рік видання
Хіміч С.Д. Хірургія К.: Здоров’я
Роздольський І.В. Невідкладні стани в хірургії: Підручник К.: Медицина. − 144 с.
Усенко О.Ю., Білоус Г.Б., Путинцева Г.Й. Хірургія: Підручник К.: Медицина. − 400 с.
Тарасюк В.С., Кучанська Г.Б. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності: Підручник К.: Медицина. − 488 с.
Касевич Н.М. Медсестринська етика і деонтологія: Підручник К.: Медицина. − 200 с.  
Касевич Н.М., Шаповал К.І. Охорона праці та безпека життєдіяльності медичних працівників: Підручник К.: Медицина. − 248 с.  
Кіт О.М., Ковальчук О.Л. Хірургія Тернопіль: Укрмедкнига
За ред. Л.М. Ковальчука Навчальний посібник з хірургії в модулях: Навч. посіб. К.: Медицина. − 480 с.  
За ред.. Захараша М.П Хірургія (факультетська): підручник / Кол. авторів К.: Медицина. − 656 с.
За ред. Кондратенка П.Г Хірургія: підручник К.: Медицина. − 968 с.
Чапкий Л.П., Ткаченко Р.О. Анестезіологія, реаніматологія та інтенсивна терапія К.: Вища школа
Шегедин М.Б., Шустакевич С.Ф. Медсестринство в хірургії: Навч. посіб. К.: Медицина. − 120 с.
Єфіменко Н.А., Розанов В.Е. Військово-польова хірургія СПб: Медицина
Ковальов А.І. Загальна хірургія М.: МІА
Ковальчук Л.Я. Шпитальна хірургія Тернопіль: Укрмедкнига
Кузін М.І. Хірургічні хвороби М.: Медицина
Лук’яненко Т.В., Пенделя А.А. Здорові суглоби і судини Харків: Медицина
Черенько Н.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія К.: Здоров’я
Шідловський В.О., Полянський І.Ю. Факультетська хірургія Тернопіль: Укрмедкнига

 

Тема № 1

«Закриті механічні ушкодження (травми)»

Класифікація травм

Ушкодження (травми) – дія на організм зовнішніх агентів, (механічних, хімічних, термічних), які визивають порушення анатомічної цілісності, фізіологічних функцій, які супроводжуються місцевою і загальною реакцією організму.
Закриті
 1. Забої
 2. Розтягнення
 3. Розриви м’язів
 4. Стиснення
 5. Струс
 6. Вивихи
 7. Переломи
Відкриті
 1. Рани
 2. Відкриті переломи
За видом ушкодження
 1. Механічні
 2. Термічні
 3. Хімічні
 4. Операційні
 5. Променеві
 6. Електричні
За місцем прикладання
 1. Прямі
 2. Непрямі
За часом дії
 1. Гострі
 2. Хронічні
За характером ушкодження
 1. Закриті
 2. Відкриті
 
 1. Проникаючі
 2. Непроникаючі
 
 1. Поодинокі
 2. Множинні
 
 1. Прості
 2. Комбіновані

Травматизм – ____________________________________________________

Види травматизму

Основні заходи профілактики травматизму є:

· правильна організація виробництва;

· дотримання правил техніки безпеки;

· облік і аналіз нещасних випадків і вживання заходів для їх попередження;

· пропаганда медичних знань;

· поліпшення побутових умов;

· підвищення загальної культури населення;

· боротьба з надмірним вживанням алкоголю;

· правильно організовані змагання і тренування;

· суспільні заходи, спрямовані на охорону здоров’я дітей.

 

Травма – _________________________________________________________

 

Ізольовані травми – _____________________________________________

Множинні травми – ____________________________________________

Поєднані травми – ______________________________________________

Комбіновані травми – ___________________________________________

 

ІV. Карта орієнтовної основи дій (ООД) роботи студентів з літератури з теми: «Закриті механічні ушкодження (травми)».

№ з/п Назва теми або її фрагменту Кіл год. Рекомендована література Зміст роботи Форма контролю
    Ушкодження. Закриті механічні ушкодження (травми)     С.Д.Хіміч «Хірургія» Стор. 231-233     Законспектувати травматизм. Види й профілактика травматизму. Поняття про ізольовані, змішані та комбіновані травми. Принципи надання першої медичної допомоги.   Оцінка індивідуаль-ного завдання.

 

Питання для самоконтролю

 • Що таке травматизм?
 • Які види травматизму розпізнають?
 • Які причини виробничого травматизму?
 • Які причини невиробничого травматизму?
 • Які заходи треба робити для профілактики травматизму?
 • Роль фельдшера, медсестри в профілактиці травматизму?
 • Дайте визначення ізольованої травми.
 • Дайте визначення множинної травми.
 • Дайте визначення поєднаної травми.
 • Дайте визначення комбінованої травми.
 • Перелічити послідовність надання першої медичної допомоги при різних ушкодженнях.

Тести для самоконтролю

1.Що таке множинне ушкодження: 1 декілька однотипних ушкоджень тулуба, кінцівок, голови 2 перелом кісток, що супроводжуються ушкодженням внутрішніх органів, головного мозку 3 ушкодження, що виникають у разі дії на організм двох уражуючи чинників і більше 4 декілька різнотипних ушкоджень тулуба, кінцівок, голови 5 поєднання травми з захворюваннями внутрішніх органів
2.Що таке комбіноване ушкодження: 1 декілька однотипних ушкоджень тулуба, кінцівок, голови 2 декілька різнотипних ушкоджень тулуба, кінцівок, голови 3 комбінація травми з захворюванням, що виникло внаслідок цієї травми 4 перелом кісток, що супроводжуються ушкодженням внутрішніх органів, головного мозку 5 ушкодження, що виникають у разі дії на організм двох уражуючи чинників і більше
3.Що таке поєднане (сполучне) ушкодження: 1 декілька однотипних ушкоджень тулуба, кінцівок, голови 2 декілька різнотипних ушкоджень тулуба, кінцівок, голови 3 поєднання травми з захворюваннями внутрішніх органів 4 перелом кісток, що супроводжуються ушкодженням внутрішніх органів, головного мозку 5 ушкодження, що виникають у разі дії на організм двох уражуючи чинників і більше

Відповідь студента до теми

     

Тема № 2

«Закриті механічні ушкодження (травми)»

Питання для самоконтролю

 • Організація травматологічної допомоги населенню в Україні?
 • Перелічити послідовність надання першої медичної допомоги при різних ушкодженнях.

Задачі для самоконтролю

Задача № 1

В приймальне відділення звернувся хворий зі скаргами на різкий біль у ділянці лівого плечового суглоба. Впав 2 години тому на витягнуту руку. Об’єктивно: лівий плечовий суглоб фіксований, пальпація різко болісна, головка плечової кістки в підпахвинній ямці, пасивні рухи обмежені – «пружинна фіксація». Встановіть діагноз. Принцип подання першої допомоги?

Задача № 2

Робочий, який ніс перед собою вантаж, спіткнувся і впав, отримав травму правого колінного суглоба. Об’єктивно: суглоб побільшав, функція різко порушена із-за болів, «флуктуація». Ваш діагноз? Яка перша допомога повинна бути подана вами? Чи треба зробити пункцію суглоба у даному випадку?

Задача № 3

Хворий 22 років впав, відмічається біль в ділянці правого плеча, плечового суглоба. Об’єктивно: конфігурація суглоба не змінена. При пальпації – болісність м’яких тканин в ділянці суглоба, функція суглоба не порушена. Чи відповідає клінічна картина та об’єктивні дані – діагнозу: забій м’яких тканин правого плечового суглоба? Назвіть необхідні симптоми для постановки діагнозу – вивих правого плеча? Надайте першу допомогу хворому з забоєм м’яких тканин правого плеча.

Задача № 4

Під час гри у футбол хворий отримав удар по задній поверхні правої гомілки. При об’єктивному обстеженні: на задній поверхні правої гомілки є крововилив, набряк, болісність при пальпації. Осеві навантаження болісні. Рухи в колінному та гомілково-ступневому суглобі викликають посилення болю. Який Ви припускаєте діагноз? Ваші дії?

Задача № 5

Під час роботи ноги чоловіка притисло мотором,який впав. Через 30-40 хвилин його звільнили від стиснення. Фельдшеру постраждалий заявив, що почуває себе добре, є несильний біль в ділянці стиснення і він може продовжити роботу. При огляді: колір шкіри блідий, пульс почастішав, ослаблений. Ушкоджень шкіри та кісток не виявлено. Що з хворим? Якими повинні бути дії фельдшера?

Задача № 6

Хвора поступила зі скаргами на біль в лівому плечовому суглобі. Півгодини тому вона впала з турніка. При огляді: ліва рука відведена в сторону, в ділянці дельтовидного м’яза відмічається деформація. Рухи у суглобі різко обмежені, болісні, пружинять. Який Ви припускаєте діагноз? Якою повинна бути перша медична допомога?

Задача № 7

На ФАП доставлений постраждалий, отримав 20 хвилин тому травму – удар тяжким мішком по передній поверхні правого коліна. Відразу після травми не міг наступати на ногу із-за сильного болю в ділянці колінного суглоба. Постраждалий блідий, адинамічний. Супроводжуючі його відмітили, що він став менше скаржитись на біль. «Йому стало краще» - казали вони. АТ 110/50 мм рт. Пульс 120 ударів у хвилину, слабкий. Ділянка колінного суглоба різко деформована. На передній поверхні суглоба видно значне вибухання тканин. Хворий не може зігнути ногу в колінному суглобі із-за болів у ньому. Гомілка повернута назовні. Який Ви припускаєте діагноз? Ваші дії?

Задача № 8

Під час гри у футбол молодий чоловік зіштовхнувся з суперником і отримав травму стегна. При огляді: стан задовільний. На правому стегні обширний крововилив, окружність правого стегна на 2 см більше, ніж лівого (на тому ж рівні). Пальпація м’яких тканин стегна болісна. Біль посилюється при рухах. Постукування по п’ятці не викликає посилення болю у місці пошкодження. Вкажіть вид пошкодження м’яких тканин? Перелічіть дії першої долікарської медичної допомоги у даному випадку?

Задача № 9

Молода жінка під час швидкої ходьби випадково підвернула ногу. При огляді: в ділянці гомілковоступневого суглоба – крововилив, ця ж ділянка різко болісна, болісність посилюється при рухах. Обережне осьове навантаження на п’ятку болісне. Який вид ушкодження можна припустити? Перелічіть дії першої долікарської медичної допомоги у даному випадку?

Задача № 10

Під час спортивних змагань молодий чоловік отримав травму колінного суглоба. При огляді: набряклість, болісність в ділянці колінного суглоба. На його передній поверхні садно розміром 3 х 7 см. Перелічіть об’єм першої медичної допомоги. Яку пов’язку треба накласти постраждалому?

Задача № 11

Під час гри у баскетбол спортсмен почув різку біль в колінному суглобі. При огляді: в ділянці колінного суглоба набряклість, вище наколінника – вибухання тканин. Пальпація колінного суглоба болісна, особливо його медіальної поверхні. Активні рухи в колінному суглобі неможливі, його як би «заклинило». Вкажіть вид ушкодження в даному випадку. Перелічіть дії першої долі карської допомоги.

Задача № 12

Ви, фельдшер швидкої допомоги, прибули на місце події. Постраждалий попав в автомобільну катастрофу. В свідомості. Скаржиться на сильний біль в ділянці правого стегна, яка посилюється при рухові кінцівки. При об’єктивному обстеженні встановлено: права нижня кінцівка вкорочена, деформована в ділянці нижньої третини стегна, де визначається набряклість. При пальпації крепітація, патологічна рухомість. Ваш діагноз? Ваші дії?

Відповідь студента до теми

Тема № 3

«Термічні ушкодження. Електротравма»

ІІ. Конкретні цілі

Ознайомитися:

· з термічними ушкодженнями, електротравмою.

Засвоїти:

· клініку загального замерзання, його періоди;

· клініку ураження електричним струмом.

Вміти:

· надавати першу медичну допомогу при загальному замерзанні, при електротравмі.

Оволодіти технікою виконання:

· реанімаційних заходів при клінічної смерті в разі електротравми.

Загальне замерзання

При загальному замерзанні пригнічується центральна нервова система, серцево-судинна, дихання. 1 стадія - Адинамічна(легкий ступінь)
 • В’ялість, апатія
 • Блідість шкіряних покровів, ціаноз, «гусина шкіра»
 • Температура тіла – 35-330С
 • Пульс рідкий, АТ збільшений
 • Дихання в нормі
2 стадія – Ступорозна (середній ступінь)
 • Ступор, адинамія, озноб
 • Температура тіла 32-290С
 • Шкірні покрови бліді, акроціаноз
 • Пульс рідкий, слабкий, АТ падає
 • Дихання рідке, 8-10 в 1 хвилину
3 стадія – Судорожна (тяжкий ступінь)
 • Свідомість втрачена, судороги,
 • Пульс рідкий, прощупується на крупних артеріях, аритмія,
 • АТ падає,
 • Дихання поверхневе, рідке,
 • Приєднується набряк мозку, легень, пневмонія,
 • Зупинка дихання, серцевої діяльності
Перша допомога при загальному замерзанні  
 • В тепле приміщення, швидко зігріти.
 • Дати гарячий чай, кофе, якщо у свідомості.
 • Роздіти, розтерти спиртом, горілкою, чистими руками.
 • Можна обложити грілками до 400С.
 • Краще помістити у ванну з водою, температура води до 37-380С від 15-20 хвилин до 1 години, масирувати тіло мочалками.
 • До зігрівання в/в ввести 40-60 мл 40% глюкози з вітамінами, п/к кофеїн, кордиамін, камфору.
 • Під час зігрівання, після зігрівання:
в/в реополіглюкін, поліглюкін, глюкозу, глюкокортикоїди, оксибутират натрію, серцеві засоби.
 • При клінічної смерті – ШВЛ + масаж серця.
 • Проводять лікувальні міри, які застосовують в реанімації + ІТ.
   

Е л е к т р о т р а в м а

ІV. Карта орієнтовної основи дій (ООД) роботи студентів з літературою з теми: «Термічні ушкодження. Електротравма».

№ з/п Назва теми або її фрагменту Кіл. год. Рекомендована література Зміст роботи Форма контролю
    Термічні ушкодження. Електротравма   С.Д.Хіміч «Хірургія» Стор. 281-291   Законспектувати поняття: електротравма, загальна та місцева дія електричного струму, перша допомога у випадку електротравми. Показання до проведення серцево-легеневої реанімації. Вивчити загальне замерзання Перевірка і оцінювання домашнього завдання

Питання для самоконтролю

 • Що уражується при загальному замерзанні?
 • Клініка адинамічної стадії загального замерзання?
 • Клініка ступорозної стадії загального замерзання?
 • Клініка судорожної стадії загального замерзання?
 • Подання першої медичної допомоги при загальному замерзанні?
 • Що найбільше уражується при електротравмі?
 • Загальні прояви при ураженні електричним струмом?
 • Міські прояви при ураженні електричним струмом?
 • Як правильно відключити постраждалого від електричного струму?
 • Перша медична допомога при ураженні електричним струмом?

Тести для самоконтролю

1. Вкажіть заходи першої допомоги при ураженні електричним струмом: 1 введення серцевих засобів 2 проведення ШВЛ 3 загальний спокій 4 госпіталізація у реанімаційне відділення 5 дефібриляція серця
2. Для усунення фібриляції шлуночків, що виникла внаслідок ураження блискавкою, застосовують: 1 лідокаїн 2 атропіну сульфат 3 морфіну гідро хлорид 4 кофеїн 5 фентаніл

Задачі для самоконтролю

1. Дитина 10 років був знайдений у лісі, заблудився. Доставлений в лікарню, в реанімаційне відділення. Свідомість відсутня, періодично тонічні судороги. Шкіряні покриви бліді, акроціаноз, температура тіла 250С. Пульс 30 за хвилину, прощупується тільки на сонній та стегновій артерії. Дихання поверхневе, ледь вловиме, 6 дихань за хвилину, АТ не визначається. Встановите діагноз? Надайте першу медичну допомогу?
2. Жінку 42 років знайшли в снігу. Доставлена на машині в приймальне відділення лікарні. Знаходиться у ступорозному стані, адинамічна, озноб. Шкірні покриви бліді, акроціаноз, температура тіла 280С. Пульс 36 за хвилину, слабкий, АТ 90/50 мм рт. ст. Дихання 8 разів за хвилину. Встановите діагноз? Надайте першу допомогу?
3. Постраждалий чоловік 28 років одержав електротравмі на виробництві. Постраждалого відключили від струму. Знаходиться без свідомості, зіниці трохи розширені, рефлекси відсутні. Шкіряні покриви бліді, дихання відсутнє, пульс, АТ не визначаються. Ви, фельдшер здоровпункту цього підприємства. Ваші дії:

Відповідь студента до теми

Тема № 4

«Місцеві гнійні захворювання шкіри, підшкірної жирової клітковини, судин, кісток і суглобів»

ІІ. Конкретні цілі

Ознайомитися:

· з місцевими гнійними захворюваннями шкіри, підшкірної клітковини,судин, кісток, суглобів.

Засвоїти:

· клініку місцевих гнійних захворювань шкіри, підшкірної клітковини,судин, кісток, суглобів;

Вміти:

· надавати першу медичну допомогу, лікувати гнійно-запальні захворювання.

Оволодіти технікою виконання:

· лікування місцевих гнійних захворювань шкіри, підшкірної клітковини,судин, кісток, суглобів.

Запальні захворювання судин

Лімфаденіт   Запалення лімфатичних вузлів. Вторинно із інших вогнищ інфекції. Щільні, болісні, збільшені, часто спаяні зі шкірою. При абсцедуванні шкіра гіперемійована, набрякла. Супроводжується загальною реакцією організму. Лікування: антибіотики, сульфаніламіди, зігріваючі компреси, фіз. процедури, УВЧ. При абсцедуванні: розтин, дренування, пов’язки з антисептичними розчинами. Лікування первинного вогнища інфекції.   Флебіт Запалення венозної стінки без утворення тромбу в її просвіті. Причини: 1. Асептичне запалення
 • При введенні подразнюючих речовин
 • Довготривале застосування вени
2.Інфекція
 • Попадає при в/в введенні лікарських засобів
 • Контактно із абсцесів, флегмон.
Біль по ходу вени, потовщена, болісна. Шкіра над нею не змінена. Лікування: - гепаринова мазь, гепароїд, - зігріваючі компреси, - антикоагулянти: неодікумарін, пелентан, сінкумар, фенілін, аспірин.  
 
Лімфангіт   Гостре запалення лімфатичних судин. Частіше внаслідок розповсюдження мікробів із первинного гнійного вогнища по лімфатичним судинам (фурункул, карбункул, абсцес, інфікована рана та інш.) Форми: сітчаста і стволова. При сітчастої – місцеве почервоніння у вигляді плями або ніжної сітчастої гіперемії, від яких в шкірі до реґіонарних лімфовузлів ідуть тонкі червоні нитки. При стволової – чітко видима червона смуга, яка йде до реґіонарного лімфовузла. При пальпації – щільної консистенції тяж. Симптоми загальної інтоксикації:
 • висока температура,
 • головний біль,
 • розбитість, озноби,
 • в крові лейкоцитоз.
Може переходити в хронічний – стійкий набряк – лімфостаз і розвивається слоновість. Лікування: - іммобілізація кінцівки, - антибіотики, - сульфаніламіди, - фіз. процедури, - УВЧ, - пов’язки з маззю Вишневського. - Лікування первинного гнійного вогнища.  
 
Тромбофлебіт Поверхневий тромбофлебіт Запалення поверхневих вен і з утворенням в її просвіті тромбу – згустку крові. Гіперемія шкіри по ходу вен. При пальпації щільний болісний тяж, набряк тканин. При втягуванні в процес навколишніх тканин – гіперемія, розлитий набряк шкіри, до появи абсцесів, флегмон. Тромбофлебіт глибоких вен Більш важке захворювання. Небезпечні – дають ускладнення: - гнійне запалення легень, - тромбоемболія легеневої артерії. Раптово з’являються сильні болі. Набряк всієї кінцівки. Болісність кінцівки. Шкіра бліда або синюшна. Лікування тромбофлебітів
 • Суворий ліжковий режим.
 • Підвищене положення кінцівки.
 • Пов’язки з маззю Вишневського.
 • Антикоагулянти прямої і непрямої дії.
 • В стадії затихання процесу – видалення тромбованих вен.
 

Питання для самоконтролю

 • Шляхи попадання інфекції в рану і в організм людини.
 • Дайте визначення поняття «хірургічна інфекція».
 • Що таке вірулентність?
 • Що таке вхідні ворота інфекції?
 • Які мікроорганізми викликають гнійно-запальні захворювання?
 • Які загальні та місцеві симптоми при гострому гнійному процесі?
 • Назвіть основні принципи місцевого лікування гнійної інфекції.
 • Назвіть основні принципи загального лікування гнійної інфекції.
 • Чим відрізняється гостра інфекція від хронічної?
 • Що таке гідраденіт?
 • Що таке флегмона?
 • Назвіть форми бешихового запалення.
 • Визначення симптому флуктуації. Про що це свідчить?
 • Лікарські засоби, медикаменти, які застосовуються для лікування хворих з гнійно-запальними захворюваннями?
 • Дати клінічну характеристику гнійно-запальних захворювань шкіри і вкажіть особливості лікування, догляду за ними?
 • Які характерні симптоми лімфаденіту, лімфангіту, тромбофлебіту, остеомієліту, абсцесу, флегмони. Особливості лікування і догляду за хворими при них.
 • Які інструменти необхідно зібрати для розтину абсцесу?
 • У чому особливість догляду за хворими з аеробною інфекцією?

 

Задачі для самоконтролю

1. Чоловік 38 років звернувся до хірурга поліклініки. Скарги на біль, набряк, почервоніння в ділянці правого передпліччя. При огляді: в середньої треті правого передпліччя запальний інфільтрат розмірами 1,5х1,5 см, в центрі волосина, навколо неї жовтувата кірка. Шкіра в ділянці інфільтрату червона, він виділяється над шкірою. Встановите діагноз. Призначте лікування.
2. Чоловік 60 років звернувся до хірурга поліклініки. Страждає цукровим діабетом. Скарги на підвищення температури тіла до 390С, головний біль, набряк, почервоніння в ділянці задньої поверхні шиї. При огляді: на задньої поверхні шиї на границі волосистої частини голови щільний запальний інфільтрат, виділяється над шкірою, розмірами 6х8 см, шкіра над ним червона, в центрі кілька гнійно-некротичних пустул, просвічує гнійний вміст. Встановите діагноз. Призначте лікування. Де треба лікувати хворого?
3. Хвора 39 років звернулась до хірурга поліклініки. Скарги на біль, набряк, почерво-ніння в ділянці лівої сідниці. Підвищення температури тіла до 380С. Хвора приймала ін’єкції анальгіну з димедролом в/м. При огляді: в ділянці лівої сідниці щільний болісний інфільтрат, розмірами 10х10 см, спаяний зі шкірою, шкіра над ним гіперемійована, гаряча на дотик. В центрі при пальпації – флуктуація. Встановите діагноз. Призначте лікування. Де треба лікувати хвору?
4. Чоловік 37 років звернувся до хірурга поліклініки. Скарги на почервоніння, паління, набряк лиця, підвищення температури тіла до 400С, озноб, загальну слабкість, головний біль. Із анамнезу виявлено, що хворий розчухав в ділянці спинки носа, після чого з’явилось почервоніння лиця. При огляді: шкіра лиця яскраве гіперемійована, набрякла, гаряча на дотик, з чіткими границями. Встановите діагноз. Призначте лікування. Де треба лікувати хворого?
5. Жінка 28 років звернулась до фельдшера ФАПа. Скарги на біль, набряк, почервоніння в правій пахвинній ділянці. При огляді: в правій пахвинній ділянці гіперемія шкіри, щільний, запальний, болісний інфільтрат, виступаючий над шкірою. В центрі при пальпації визначається флуктуація. Встановите діагноз. Призначте лікування.
6. Чоловік 35 років звернувся до фельдшера. На роботі 5 днів тому отримав різану рану ІІІ пальця лівої кисті. До лікаря не звертався. Скарги на біль, набряк, почервоніння передпліччя, плеча, під пахвовій ділянки. Температура тіла до 380С, головний біль, слабкість. При огляді: в ділянці ІІІ пальця лівої кисті рана 1,5-0,8 см, з гнійним вмістом, навколо рани гіперемія, набряк шкіри. В ділянці внутрішньої поверхні передпліччя, плеча – гіперемія у вигляді смужок., болісність. В лівій підпахвовій ділянці прощупується щільний, болісний інфільтрат 2х2 см, не спаяний зі шкірою. Встановите діагноз. Призначте лікування.
7. Хлопчика 8 років мати привела до фельдшера. Скарги на підвищення температури тіла до 37,60С, набряк, біль в ділянці шиї справа. Із анамнезу виявлено, що неділю тому він хворів ангіною. При огляді: зів червоний, В ділянці шиї справа прощупується щільне збільшене болісне пухлинне утворення, не спаяне зі шкірою, 3х4 см, шкіра над ним нормального кольору. Встановите діагноз. Призначте лікування.
8. Чоловік 40 років звернувся до фельдшера. Скарги на підвищення температури тіла до 390С, головний біль, слабкість, почервоніння, набряк, паління в ділянці правої гомілки. При огляді: в ділянці правої гомілки передньої поверхні розлита гіперемія шкіри, контури чіткі. Шкіра набрякла, гаряча на дотик. В центрі пухирі з геморагічним вмістом. Встановите діагноз. Призначте лікування.
9. Жінка 28 років звернулась до фельдшера. Скарги на підвищення температури тіла до 380С, головний біль, загальну слабкість, болі і почервоніння в ділянці лівого гомілкового суглобу, обмежені рухи. При огляді: лівий гомілковий суглоб збільшений, контури суглоба згладжені, болісні, обмежені рухи у суглобі. Шкіра над ним гіперемійована, гаряча на дотик. Встановите діагноз. Призначте лікування.

Відповідь студента до теми

 

Тема № 5

«Гостра й хронічна специфічна хірургічна інфекція»

І. Науково-методичне обґрунтування теми: Туберкульоз – є грізне хронічне специфічне інфекційне захворювання. Викликається мікобактерією ТБЦ. На Україні збільшилось число заражень туберкульозом. Повинна проводитися профілактична і санітарно – проти епідеміологічна робота. Цю роботу часто виконує фельдшер, медсестра. Тому середньому медичному працівнику треба знати добре цю хворобу, щоб розпізнавати її і своєчасно направляти хворих на консультацію до лікарів фтизіатрів в туберкульозні диспансери, де проводяться усі можливі методи дослідження і лікування хворих туберкульозом.

ІІ. Конкретні цілі:

Ознайомитися:

· з туберкульозом легень.

Засвоїти:

· клініку, діагностику, класифікацію туберкульозу легень;

Вміти:

· проводити профілактику туберкульозу, лікувати хворих туберкульозом.

Оволодіти технікою виконання:

· догляду за хворими туберкульозом легень.

Питання для самоконтролю

 • Що таке туберкульоз? Що являється збудником туберкульозу?
 • Як розвивається туберкульозний процес після проникнення мікобактерії туберкульозу в організм людини?
 • Класифікація туберкульозу?
 • Клініка первинного туберкульозу (туберкульозна інтоксикація, первинний туберкульозний комплекс, бронхоаденіт)?
 • Класифікація вторинного туберкульозу?
 • Клініка дисемінованого туберкульозу (гостра – міліарна форма, підгостра форма, хронічна форма)?
 • Клініка вогнищевого туберкульозу?
 • Клініка інфільтративного туберкульозу?
 • Що таке туберкуломи?
 • Клініка кавернозного туберкульозу?
 • Клініка фіброзно-кавернозного туберкульозу?
 • Діагно


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 210; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.016 с.)