Тема 8. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи 

1. Аудиторський файл складається з таких частин:

а) загальної, нормативної та підсумкової частини;

б) вступу, методологічної частини та висновку;

в) загальної, аналітичної частини та підсумкової;

г) вступу, теоретичної та підсумкової частини.

 

2. Частина аудиторського файлу в якій зазначено назву аудиторської та її юридичну адресу, це:

а) загальна частина;

б) нормативна частина;

в) основна частина;

г) підсумкова частина.

 

3. Результати перевірки бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що наводяться в аудиторському файлі, а саме в:

а) вступній частині;

б) загальній частині;

в) аналітичній частині;

г) підсумковій частині.

 

4. Аудиторський файл, що містить аудиторський висновок за результатами перевірки, розкриває свій зміст у:

а) загальній частині;

б) основній частині;

в) підсумковій частині;

г) основній частині.

 

5. В скількох примірниках зберігається аудиторський файл?

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

 

6. Аудиторський файл, що містить записи аудиторської документації, після закінчення перевірки зберігаються:

а) у архівах аудиторської фірмі;

б) у архівах підприємства замовника аудиторських послуг;

в) як в архівах аудиторської фірми, так і на підприємствах, діяльність яких підлягала перевірці;

г) після закінчення аудиторської перевірки знищуються.

 

7. Аудиторський звіт подається в:

а) усній формі;

б) в усній формі з письмовим підтвердженням;

в) в усній формі або ж письмовій формі;

г) письмовій формі.

8. Аудитор висловлює немодифіковану аудиторську думку, якщо:

а) доходить висновку, що виходячи з отриманих аудиторських доказів фінансова звітність у цілому містить суттєві викривлення;

б) доходить висновку, що фінансова звітність складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосовуваної концептуальної основи;

в) не може отримати достатні і незалежні аудиторські докази для того, щоб зробити висновок;

г) всі відповіді правильні.

 

9. У випадках, якщо аудитор не може не може отримати достатні і незалежні аудиторські докази для того, щоб зробити висновок, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвих викривлень, він:

а) формує модифікований аудиторський висновок;

б) формує не модифікований аудиторський висновок;

в) формує комбінований аудиторський висновок;

г) аудиторський висновок не формує.

 

10. Аудиторський звіт складається з наступної кількості структурних елементів:

а) 11;

б) 10;

в) 9;

г) 8.

 

11. Інформація що підтверджує факт перевірки фінансової звітності аудитором, наводиться в наступному структурному елементі аудиторського звіту:

а) заголовок;

б) вступний параграф;

в) відповідальність аудитора;

г) аудиторська думка.

 

12. Структурний елемент аудиторського звіту, де чітко зазначається, що це є звіт незалежного аудитора, це:

а) вступний параграф;

б) заголовок;

в) відповідальність аудитора;

г) адрес аудитора.

 

13. Розділ аудиторського звіту в якому описується відповідальність тих осіб в організації, на яких покладено зобов’язання зі складання фінансової звітності, це:

а) відповідальність аудитора за фінансову звітність;

б) аудиторська думка щодо фінансової звітності;

в) відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність;

г) інша відповідальність аудитора.

 

14. У разі якщо аудитор достатні і прийнятні аудиторські докази, і доходить висновку, що взяті окремо або в сукупності викривлення є суттєвими, але не всеохоплюючими для фінансової звітності він висловлює:

а) позитивну думку;

б) негативну думку;

в) умовно-позитивну думку;

г) умовно-негативну думку.

 

15. У випадку якщо аудитор не має можливості отримати достатні і прийнятні аудиторські докази, і доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлення, може бути одночасно суттєвим та всеохоплюючими, він висловлює:

а) умовно-негативну думку;

б) негативну думку;

в) умовно-позитивну думку;

г) відмовляється від висловлення думки.

 

Тема 9. Підсумковий контроль

 

1. Системне дотримання реальної професійної незалежності та вимог стандартів аудиту – це …

а) професійна етика;

б) професійні стандарти аудиту;

в) якість аудиторських послуг;

г) всі відповіді правильні.

 

2. На політику та процедури контролю якості аудиторських послуг впливають …

а) обсяги і характер аудиту;

б) географічна розосередженість;

в) організаційна структура фірми;

г) всі відповіді правильні.

3. В яких випадках аудитор не має жодних обов’язків здійснювати запити щодо фінансових звітів …

а) після опублікування фінансових звітів;

б) після підписання аудиторського висновку;

в) після отримання оплати за надані аудиторські послуги;

г) всі відповіді правильні.

4. Фірма повинна мати персонал, який володіє професійною компетентністю – це ціль політики контролю якості …

а) моніторинг;

б) навички і компетентність;

в) делегування;

г) прийняття та збереження клієнтів.

 

5. Передавання повноважень персоналу, який володіє досвідом і технічною підготовкою – це ціль політики контролю якості …

а) моніторинг;

б) прийняття та збереження клієнтів;

в) доручення роботи;

г) професійні вимоги.

 

6. Хто не може контролювати роботу асистента аудитора?

а) аудитор;

б) інший асистент аудитора;

в) керівник аудиторської групи;

г) немає правильної відповіді.

 

7. Якщо управлінський персонал вносить зміни до фінансових звітів після дати складання аудиторського висновку аудитор повинен …

а) підписати аудиторський висновок новою датою;

б) все залишити без змін;

в) здійснити необхідні процедури і надати новий висновок;

г) підписати новий договір із замовником та провести заново аудиторську перевірку.

 

8. В переважній більшості прохання до персоналу, що не бере участі в аудиторській перевірці, виконати певні додаткові процедури здійснюється при …

а) аудиті фінансової звітності акціонерного товариства;

б) аудиті малого приватного підприємства;

в) великій комплексній аудиторській перевірці;

г) всі відповіді правильні.

 

9. Оцінка потенційних клієнтів та перегляд оцінки наявних клієнтів – це ціль політики контролю якості …

а) моніторинг;

б) прийняття та збереження клієнтів;

в) доручення роботи;

г) консультування.

 

10. Інформування аудитора про події, які відбулися після дати складання аудиторського висновку і до дати оприлюднення фінансової звітності здійснює …

а) обліковий персонал;

б) представники Наглядової ради;

в) управлінський персонал;

г) всі відповіді правильні.

 

11. Персонал фірми повинен дотримуватися принципів незалежності, об’єктивності, конфіденційності та професійної поведінки – це …

а) професійні вимоги;

б) навички і компетентність;

в) делегування;

г) прийняття та збереження клієнтів.

 

12. Оцінка потенційних клієнтів та перегляд оцінки наявних клієнтів – це ціль політики контролю якості …

а) моніторинг;

б) прийняття та збереження клієнтів;

в) доручення роботи;

г) консультування.

 

13. Необхідність здійснення контролю адекватності й ефективності політики та процедур контролю якості – це ціль політики контролю якості …

а) моніторинг;

б) делегування;

в) доручення роботи;

г) консультування.

 

14. Процедури для визначення подій, які можуть потребувати коригувань або розкриття інформації у фінансових звітах охоплюють …

а) огляд процедур, що започатковані управлінським персоналом для забезпечення визначення подальших подій;

б) ознайомлення з протоколами Загальних зборів акціонерів;

в) ознайомлення з останніми наявними проміжними фінансовими звітами;

г) всі відповіді правильні.

15 Чи несе аудитор відповідальність за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових звітів після дати аудиторського висновку?

а) так;

б) ні;

в) так, коли аудит здійснювався згідно умов договору;

г) так, коли аудитор здійснював аудит в порядку передбаченим МСА.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 133; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.011 с.)