Тема 7. Аудит фінансової звітності 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Аудит фінансової звітностіМетодика аудиту фінансової звітності підприємства

Хід заняття:

1. Організаційний момент.

2. Рішення господарських ситуацій.

2.1. Окреслення всієї сукупності нормативно-правових актів, нормами яких слід керуватися аудитору при вирішенні господарської ситуації.

2.2. Визначення всієї сукупності джерел аудиту.

2.3. Проведення тестування систем внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку.

2.4. Застосування аудиторських процедур по суті.

2.5. Наведення висновків за результатами проведеної тематичної аудиторської перевірки.

3. Обговорення впливу виявлених помилок на показники фінансової звітності.

4. Вироблення дій управлінського персоналу в рамках усунення виявлених помилок в організації та веденні бухгалтерського обліку з метою їх недопущення в майбутніх звітних періодах.

5. Оцінювання, висновки.

Література:1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Господарські ситуації:

Для всіх завдань необхідно:

1) охарактеризувати нормативно-правове забезпечення яким повинен керуватися аудитор при вирішенні господарської ситуації;

2) здійснити тестування системи бухгалтерського обліку та системи внутрішнього контролю з метою визначення властивого ризику і ризику контролю, встановлення масштабів аудиторської перевірки, визначення аудиторської вибірки;

3) застосувати аудиторські процедури для збору аудиторських доказів з метою висловлення думки аудитором про достовірність дій облікових працівників або ж виявлення відхилень від діючої методики обліку окремих об’єктів;

4) зробити висновки та висловити аудиторську думку.

 

Господарська ситуація №1

Господарські операції щодо обліку фінансових результатів ТОВ «Зонт» за звітний період:

№ з/п Зміст операцій Кореспонденції рахунків Сума, грн.
Д-т К-т
З поточного рахунку сплачено кошти за розрахунково-касове обслуговування 102,00
На поточний рахунок одержана виручка за реалізовану іноземну валюту 6100,00
Відображається собівартість реалізованої іноземної валюти 5900,00
Безкоштовно отримано інвентар зі строком використання 6 місяців 4800,00
Списано витрати підприємства 102,00 5900,00
Списано доходи підприємства 6100,00 4800,00
Нараховано податок на прибуток 1224,50
Списано податок на прибуток 1224,50
Відображається фінансовий результат діяльності підприємства 3673,50

 

Господарська ситуація №2

Господарські операції КСП «Шанс» за грудень 2014 р.:

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
1 2 3 4
Придбано насіння вартістю 30000,00 грн. в т.ч. ПДВ 25000,00
Нараховано податковий кредит з податку на додану вартість 5000,00
Витрати пов’язані і транспортуванням насіннєвого матеріалу – 2300,00 грн. 20 ТЗВ 1000,00
Нараховано податковий кредит з податку на додану вартість 200,00
Нараховано заробітну плату працівникам зайнятим розвантаженням насіннєвого матеріалу 20 ТЗВ 700,00
Нараховано єдиний соціальний внесок (37%) 20 ТЗВ 259,00
Використано насіннєвий матеріал для посіву 16790,00
Витрачено насіннєвий матеріал для проведення селекційних досліджень 500,00
Списано транспортно-заготівельні витрати 20 ТЗВ 1450,00

 

Вартість залишку матеріалів на 1.01. становить 300,00 грн., залишок ТЗВ – 400,00 грн.

 

Господарська ситуація №3

КСП «Арго» здійснює будівництво складського приміщення господарським методом, обліковими працівниками здійснені наступні записи:

№ п/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
Відображено вартість витрачених матеріалів 34000,00
Нараховано заробітну плату робітникам, які зайняті будівельними роботами 25000,00
Нараховано єдиний соціальний внесок (39,0%) 9750,00
Відображено вартість монтажних і проектно-будівельних робіт 5000,00
Відображено податковий кредит з податку на додану вартість 1000,00
Відображено вартість державної реєстрації 2300,00
Відображено капітальні вкладення на вартість страхування 3333,33
Відображено податковий кредит з податку на додану вартість 666,67
Відображено введення в експлуатацію будівлі 77083,33

Примітка. У разі перевищення витрат будівництва над справедливою вартістю збудованого об’єкта різницю слід відносити в склад інших витрат. Справедлива (ринкова) вартість складського приміщення становить 75000,00 грн.

Господарська ситуація №4

ТОВ «Нікос» 30.08.2011 р. одержало аванс на суму 9600,00 грн. 02.09.2011 р. покупцеві відпущені матеріали на загальну суму 18000,00 грн., у т.ч. ПДВ; фактична собівартість – 15000,00 грн. Сума боргу, що залишилася, отримана 06.09.2012 р.

 

№ з/п Зміст господарських операцій Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
Отримано аванс на суму 9600,00 грн., в т.ч. ПДВ 8000,00
Відображено ПДВ 1600,00
Відпущено покупцеві матеріали 15000,00
Відображено ПДВ 1600,00
Відображено ПДВ 1400,00
Проведено взаємозалік заборгованостей 9600,00
Відображено собівартість реалізованих матеріалів 15000,00
Отримано залишок заборгованості 8400,00

 

Питання для обговорення:

1) особливості здійснення аудиторської вибірки при аудиті фінансової звітності;

2) правила здійснення тестування систем внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку;

3) визначення розбіжностей між фактами шахрайства, помилками та неточностями.

 


 

Практичне заняття №4

Тема 7. Аудит фінансової звітності

Методика аудиту фінансової звітності підприємства

Хід заняття:

1. Організаційний момент.

2. Рішення господарських ситуацій.

2.1. Окреслення всієї сукупності нормативно-правових актів, нормами яких слід керуватися аудитору при вирішенні господарської ситуації.

2.2. Визначення всієї сукупності джерел аудиту.

2.3. Проведення тестування систем внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку.

2.4. Застосування аудиторських процедур по суті.

2.5. Наведення висновків за результатами проведеної тематичної аудиторської перевірки.

3. Обговорення впливу виявлених помилок на показники фінансової звітності.

4. Вироблення дій управлінського персоналу в рамках усунення виявлених помилок в організації та веденні бухгалтерського обліку з метою їх недопущення в майбутніх звітних періодах.

5. Оцінювання, висновки.

Література:1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Господарські ситуації:

Для всіх завдань необхідно:

1) охарактеризувати нормативно-правове забезпечення яким повинен керуватися аудитор при вирішенні господарської ситуації;

2) здійснити тестування системи бухгалтерського обліку та системи внутрішнього контролю з метою визначення властивого ризику і ризику контролю, встановлення масштабів аудиторської перевірки, визначення аудиторської вибірки;

3) застосувати аудиторські процедури для збору аудиторських доказів з метою висловлення думки аудитором про достовірність дій облікових працівників або ж виявлення відхилень від діючої методики обліку окремих об’єктів;

4) зробити висновки та висловити аудиторську думку.

 

Господарська ситуація №1

 

Господарські операції щодо обліку фінансових результатів ПАТ «Стиль-М», яке займається виробничою діяльністю, за звітний період. Підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування, є платником податку на прибуток, ПДВ:

 

з/п Зміст операцій Кореспонденції рахунків Сума, грн.
Д-т К-т
З поточного рахунку сплачено кошти за розрахунково-касове обслуговування 102,00
На поточний рахунок одержана виручка за реалізовану іноземну валюту 6100,00
Відображається собівартість реалізованої іноземної валюти 5900,00
Безкоштовно отримано інвентар зі строком використання 6 місяців 4800,00
Списано витрати підприємства 102,00 5900,00
Списано доходи підприємства 6100,00 4800,00
Нараховано податок на прибуток 1224,50
Списано податок на прибуток 1224,50
Відображається фінансовий результат діяльності підприємства 3673,50

 

 

Господарська ситуація №2

 

Бухгалтерією ПАТ «Клаус» складено такі проведення по обліку праці та її оплати:

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденції рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Утримано із зарплати працівників: - ПДФО; - Вартість допущеного браку; - Вартість завданих збитків підприємству     2136,20 833,46 200,75
Нараховано відпускні суми працівникам основного виробництва за рахунок резерву на оплату відпусток 1 905,60
Нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності загальновиробничим працівникам за перші 5 днів хвороби 911,56
Депоновано невиплачену в строк зарплату працівників адмінперсоналу 1540,00
Нараховано заробітну плату працівникам, що здійснювали дослідження та розробки нового нематеріального активу 1403,75
Нараховано премію працівникам виробництва за рахунок витрат підприємства 7 111,80

 

 

Господарська ситуація №3

 

ТОВ «Чиста лінія» розробило рецепт готування крему для омолодження шкіри обличчя. Витрати на дослідження за період березень-жовтень склали: заробітна плата – 4000,00 грн.; відрахування Єдиного соціального внеску у Пенсійний фонд (39,8%); витрати на збір і обробку трав – 1480,00 грн.; витрати на одержання біологічно активних речовин із крові великої рогатої худоби – 12000,00 грн. (витрачені біопрепарати); мед – 680,00 грн., амортизація лабораторного устаткування – 540,00 грн.

Рецепт запатентований. Витрати на патентування: платіж за подачу заявки в Держпатент – 2000,00 грн., проведення експертизи – 178,00 грн., за видачу патенту – 17,00 грн. Об'єкт зарахований на баланс по вартості, рівній сумі витрат на патентування.

 

з/п Зміст господарських операцій Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
Нарахована заробітна плата робітникам за проведені дослідження 4000,00
Відображено відрахування ЄСВ на заробітну плату робітників, за проведені дослідження (39,8%) 1592,00
Відображено витрати на збір і обробку трав 1480,00
Відображено витрати біопрепаратів речовин із крові великої рогатої худоби 12000,00
Витрачено мед 680,00
Нарахована амортизація лабораторного устаткування 540,00
Відображено платіж за подачу заявки в Держпатент 2000,00
Відображено витрати на проведення експертизи 178,00
Відображено витрати за видачу патенту 17,00
Зараховано на баланс право на розробку та реалізацію омолоджуючого крему 21947,00

Господарська ситуація №4

Господарські операції ТДВ «Лімпопо» по придбанню виробничих запасів:

 

з/п Зміст господарських операцій Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
Взято короткостроковий кредит банку для придбання виробничих запасів 7000,00
Придбано виробничі запаси у постачальників на суму 5000,00 грн., в т.ч. ПДВ 4166,67 833,33
Відображено витрати палива для транспортуванню запасів власним транспортом 600,00
Прийнято до сплати рахунок страхової компанії за страхування запасів під час доставки 500,00
Затверджено звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт експедитора, що супроводжував придбані запаси 219,00
Прийнято до оплати рахунок сторонньої організації за розвантаження запасів, вартість послуг – 240,00 грн., в т.ч. ПДВ 240,00 40,00
При оприбуткуванні запасів виявлена нестача в межах норм природного убутку 80,00

 

 

Питання для обговорення:

1) особливості здійснення аудиторської вибірки при аудиті фінансової звітності;

2) правила здійснення тестування систем внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку;

3) визначення розбіжностей між фактами шахрайства, помилками та неточностями.

 

 


Практичне заняття №5

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 79; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.164.9 (0.005 с.)