Фактори для оцінки властивого ризику на рівні рахунків і класу операційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фактори для оцінки властивого ризику на рівні рахунків і класу операційФактори Інформація (джерело) Професійне судження аудитора
- рахунки фінансових звітів, які можуть бути чутливими до викривлень Річна фінансова звітність    
- складність основних операцій та інших подій, що можуть потребувати використання роботи експерта    
- рівень судження, необхідного для визначення сальдо рахунків    
- чутливість активів до втрат або незаконного привласнення    
- здійснення незвичайних і складних операцій, особливо наприкінці або ближче до кінця звітного періоду    
- операції, що не піддаються звичайній обробці    

 

 

Господарська ситуація №3

Для визначення ризику контролю оцінити наступні фактори на рівні організації бухгалтерського обліку та системи внутрішнього контролю (табл. 3).

Таблиця 3

Фактори для оцінки ризику контролю

 

Фактори Інформація (джерело) Професійне судження аудитора
- система бухгалтерського обліку Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Опис бізнесу Інформація про стан корпоративного управління Річна фінансова звітність    
- система внутрішнього контролю Опис бізнесу Інформація про стан корпоративного управління    

 

 

Господарська ситуація №4

На основі визначеного рівня властивого ризику та ризику контролю оцінити прийнятний рівень ризику невиявлення, вказати показники фінансової звітності щодо яких необхідно максимізувати кількість аудиторських процедур по суті.

 

Питання для обговорення:

1) взаємозв’язки видів аудиторського ризику;

2) фактори, які зменшують (збільшують) величину властивого аудиторського ризику;

3) фактори, які зменшують (збільшують) величину ризику контролю;

4) дії аудитора на оцінений аудиторський ризик.


Практичне заняття №2

Тема 7. Аудит фінансової звітності

Методика аудиту фінансової звітності підприємства

Хід заняття:

1. Організаційний момент.

2. Рішення господарських ситуацій.

2.1. Окреслення всієї сукупності нормативно-правових актів, нормами яких слід керуватися аудитору при вирішенні господарської ситуації.

2.2. Визначення всієї сукупності джерел аудиту.

2.3. Проведення тестування систем внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку.

2.4. Застосування аудиторських процедур по суті.

2.5. Наведення висновків за результатами проведеної тематичної аудиторської перевірки.

3. Обговорення впливу виявлених помилок на показники фінансової звітності.

4. Вироблення дій управлінського персоналу в рамках усунення виявлених помилок в організації та веденні бухгалтерського обліку з метою їх недопущення в майбутніх звітних періодах.

5. Оцінювання, висновки.

Література:1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Господарські ситуації:

 

Для всіх завдань необхідно:

1) охарактеризувати нормативно-правове забезпечення яким повинен керуватися аудитор при вирішенні господарської ситуації;

2) здійснити тестування системи бухгалтерського обліку та системи внутрішнього контролю з метою визначення властивого ризику і ризику контролю, встановлення масштабів аудиторської перевірки, визначення аудиторської вибірки;

3) застосувати аудиторські процедури для збору аудиторських доказів з метою висловлення думки аудитором про достовірність дій облікових працівників або ж виявлення відхилень від діючої методики обліку окремих об’єктів;

4) зробити висновки та висловити аудиторську думку.

 

Господарська ситуація №1

Згідно здійснених господарських операцій ТДВ «Камамбер» за листопад звітного періоду обліковими працівниками товариства складені наступні бухгалтерські проведення:

 

з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
Нараховано амортизацію на будівлю адміністративного корпусу: первісна вартість – 110000,00 грн., знос за попередні роки – 45000,00 грн., ліквідаційна вартість – 3500,00 грн. термін корисного використання – 21 рік, використовується метод прискореного зменшення залишкової вартості 548,90
Нараховано заробітну плату працівникам виробництва 5000,00
Нараховано єдиний соціальний внесок за ставкою 39,0% 1950,00
Погашено кредиторську заборгованість перед іноземними постачальниками в сумі 15000,00 ?, дата постачання виробничих запасів 15 жовтня (курс 1?/24,90 грн.), курс на 31 жовтня – 1?/25,00 грн., курс на момент погашення заборгованості 1?/24,95 грн., курс на 30 листопада – 1?/25,50 грн. 15000,00? 374250,00
Відображено заборгованість перед банком по довгостроковому кредиту в останній рік користування (сума – 40000,00 грн.) 40000,00
Нараховано амортизацію на будівельний кран в сумі 2300,00 грн., будівництво здійснюється господарським методом, основна діяльність підприємства – виробництво тарних матеріалів 2300,00
Оприбутковано готову продукцію на склад в сумі 120000,00 грн. 120000,00
Видано з каси кошти під звіт працівнику, що зайнятий дослідженнями та розробками (сума – 1000,00 грн.) 1000,00
Списано адміністративні витрати на фінансові результати в сумі 80000,00 грн. 80000,00
Оплачено рахунок юридичної фірми за консультування в сумі 3400,00 грн. (видатковий касовий ордер № 24) 3400.00

 

 

Господарська ситуація №2

Згідно здійснених господарських операцій ТОВ «Пальміра» за листопад звітного періоду обліковими працівниками товариства складені наступні бухгалтерські проведення:

 

з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
По дебету виписки банку за особовим рахунком 260071851 ТОВ «Пальміра» зазначена сума в розмірі 30000,00 грн., яка характеризується господарською операцією – повернення одержаного авансового платежу (в т.ч. податок на додану вартість) 30000,00 5000,00
Бухгалтерією товариства подане до банківської установи платіжне доручення (наявність штампу банківської установи) № 276, сума – 25000,00 грн., призначення платежу – погашення заборгованості перед постачальником необоротних активів підставою для відображення списання кредиторською заборгованості є виписка банку
Передано до бухгалтерії матеріально-відповідальною особою Прибутковий ордер (типова форма № М-4), який містить наступні реквізити: постачальник – фірма «Холодок»; кореспондуючий рахунок – 281; матеріальні цінності – вино; кількість – 9500 бут.; ціна – 18,00 грн. 171000,00
Відображено податкове зобов’язання з податку на додану вартість 34200,00
Погашено заборгованість перед фірмою «Холодок» в повному обсязі за первинним документом видатковий касовий ордер № 180 206200,00
Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М-11) містить наступні дані: код відправника – Склад № 1; код одержувача – Виробничий цех № 1; кореспондуючий рахунок – 231011; матеріальні цінності – Лак МА-92; кількість 300; ціна – 8,40 грн. 2520,00
Згідно розрахунково-платіжної відомості № 8 нарахована заробітна плата адміністративному персоналу становить 19000,00 грн., а до виплати – 14570,00 грн. 19000,00 14570,00
Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма № ОЗ-1), який містить наступні дані: одержувач – відділ збуту; первісна (балансова) вартість – 11000,00 грн. На підставі розпорядження по ТОВ «Пальміра» від 23 листопада звітного року № 57, проведений огляд стола офісного, що приймається в експлуатацію. Об’єкт технічним умовам відповідає. Доробка не потрібна. 11000,00
Накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма № М-11) містить наступні дані: код відправника – Склад № 1; код одержувача – Склад № 2; матеріальні цінності – Клей ПВА-72; кількість 7 банок.; ціна – 18,00 грн. 201.2 126,00
За даними розрахунку бухгалтерії визначено суму доходу від операційної курсової різниці. Предмет договору постачання – поставка цементу М-500 вартістю 2300,00 ?. Курс на момент постачання 21 жовтня звітного року 11,30 грн., курс на момент погашення 11,20 грн. Заборгованість погашена в повному обсязі. 230,00

 

Господарська ситуація №3

 

Згідно здійснених господарських операцій ПАТ «Пасаж» за листопад звітного періоду обліковими працівниками товариства складені наступні бухгалтерські проведення:

 

з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
Списано материнську плату для встановлення до придбаного персонального комп’ютера вартістю 560,00 грн. 560,00
Нараховано заробітну плату адміністративним працівникам (12000,00 грн.) 12000,00
Нараховано єдиний соціальний внесок (40,6%) 4872,00
Виплачено дивіденди акціонерам на суму 79000,00 грн. (видатковий касовий ордер складений на основі платіжної відомості № 79-1) 79000,00
Оприбутковано готову продукцію вартістю 56090,00 грн. на склад 56000,00
Одержано фінансові допомогу на зворотній основі на суму 10000,00 грн. 10000,00
Взято на баланс будівлю за первісною вартістю 90000,00 грн. 90000,00
Переведено заборгованість по короткостроковому кредиту банку в сумі 45000,00 грн. в довгострокову заборгованість 45000,00

 

 

Господарська ситуація №4

 

Згідно здійснених господарських операцій ПАТ «Пасаж» за листопад звітного періоду обліковими працівниками товариства складені наступні бухгалтерські проведення:

 

з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
Придбано товари у постачальника фірми «Брендхауз» вартістю 234500,00 грн. 195416,67
Відображено податковий кредит з податку на додану вартість 39083,33
Погашено заборгованість перед фірмою «Брендхауз» за отримані товари (виписка банку) 195416,67
Одержано орендну плату за торгівельне приміщення (плата за 2015 р.) (виписка банку) в сумі 65900,00 грн. 65900,00
Нараховано амортизацію на виробниче обладнання в сумі 4389,00 грн. 4389,00
Списано матеріали у виробництво на суму 23000,00 грн. 23000,00
Відображено собівартість реалізованої продукції на суму 456900,00 456900,00
Отримано довгостроковий кредит банку (предмет договору – 200000,00 грн., згідно виписки банку – 150000,00 грн.) 200000,00

 

 

Господарська ситуація №5

 

Згідно здійснених господарських операцій ПАТ «Пасаж» за листопад звітного періоду обліковими працівниками товариства складені наступні бухгалтерські проведення:

 

з/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
Прийнято до оплати рахунок видавництва про передплату газети «Все про бухгалтерський облік» в сумі 1780,90 1484,08
Відображено податковий кредит з податку на додану вартість 296,82
Придбано інструмент вартістю 870,90 грн. 725,75
Відображено податковий кредит з податку на додану вартість 145,15
Викуплено акції у акціонерів на суму 45000,00 45000,00
Відображено негативну курсову різницю по довгострокову кредиту в іноземній валюті (предмет кредитного договору – 230000,00 ?) (кредит взято у жовтні місяці, курс на момент одержання 24,05 грн.; курс на 24.10 – 11,65 грн., курс на момент погашення частки тіла кредиту в розмірі 43000,00 ? (перша сплата) – 24,78 грн., курс на 30.11 – 24,65 грн.) 37410,00
Нараховано заробітну плату працівникам, що зайняті монтажем обладнання в сумі 357,90 грн. 357,90
Списано папір офсетний вартістю 867,00 грн. (призначення – друк рішень Загальних зборів акціонерів) 867,00

 

Питання для обговорення:

1) особливості здійснення аудиторської вибірки при аудиті фінансової звітності;

2) правила здійснення тестування систем внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку;

3) визначення розбіжностей між фактами шахрайства, помилками та неточностями.

 

 


 

Практичне заняття №3Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.011 с.)