Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпеченняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення1. Аудиторська палата України: склад і повноваження.

2. Професійна етика аудиторів.

3. Права та обов’язки аудиторів.

Література:1, 2, 4, 6, 9, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

1. Особливості застосування аудиторської процедури «Перевірка».

2. Особливості застосування аудиторської процедури «Повторне виконання».

3. Особливості застосування аудиторської процедури «Зовнішнє підтвердження».

4. Особливості застосування аудиторської процедури «Аналітичні процедури».

5. Аудиторська вибірка.

Література:1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю

1. Взаємозв’язки між видами аудиторського ризику.

2. Правила проведення тестування систем внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку.

3. Необхідне розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи внутрішній контроль.

4. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення.

Література:1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Тема 5. Планування аудиту

1. Суть та принципи процесу планування аудиту.

2. План аудиту фінансової звітності.

3. Передумови внесення змін до загальної стратегії та плану аудиту.

Література:1, 2, 6, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора

1. Характер і цілі аудиторської документації.

2. Класифікація аудиторських доказів.

3. Форма, зміст і обсяг аудиторської документації.

Література:1, 2, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Тема 7. Аудит фінансової звітності

1. Форма та зміст показників фінансової звітності підприємства.

2. Методика аудиту необоротних активів.

3. Методика аудиту оборотних активів.

4. Особливості аудиту власного капіталу.

5. Методика аудиту зобов’язань підприємства.

6. Методика аудиту доходів підприємства.

7. Особливості аудиту витрат діяльності.

8. Методика аудиту фінансових результатів та нерозподіленого прибутку.

Література:5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Тема 8. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи

1. Модифікації думки у Звіті незалежного аудитора.

2. Аудиторський звіт з негативною аудиторською думкою.

3. Аудиторський звіт з умовно-позитивною думкою аудитора.

4. Відмова аудитора від висловлення аудиторської думки.

5. Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність.

6. Аудиторська підсумкова документація за результатами дослідження спеціалізованих сфер.

Література:5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Тема 9. Підсумковий контроль

1. Стимулювання внутрішньої культури якості.

2. Прийняття та продовження стосунків з клієнтами і конкретних завдань.

3. Моніторинг політики і процедур контролю якості фірми.

4. Документація системи контролю якості.

Література: 4, 5, 6, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту

1. Повідомлення інформації з питань аудиту найвищому управлінському персоналу.

2. Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та управлінському персоналу.

Література:4, 5, 6, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Тема 11. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види

1. Аудиторські послуги в сфері бухгалтерського обліку.

2. Аудиторські послуги в сфері економічного аналізу.

3. Експертна та консультаційна діяльність аудиторів.

Література:5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти

1. Організація служби внутрішнього аудиту на підприємстві.

2. Планування роботи внутрішнього аудитора.

3. Робочі документи внутрішнього аудитора.

4. Порівняльна характеристика внутрішнього та зовнішнього аудиту.

Література:5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту

1. Методика проведення внутрішнього аудиту системи менеджменту якості на підприємстві.

2. Організація і методика проведення маркетингового аудиту.

3. Методика проведення логістичного аудиту.

4. Внутрішній аудит системи управління персоналом.

Література:5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту

1. Підсумкові документи внутрішнього аудиту: види та форми.

2. Напрями реалізації матеріалів внутрішнього аудиту.

Література:5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 


 

4. Завдання для самостійної роботи студентів

(для заочної форми навчання)

 

Тема 1. Сутність і предмет аудиту

1. Історичний аспект розвитку аудиту.

2. Розвиток незалежного аудиту в Україні.

3. Предмет, об’єкти та завдання аудиту.

4. Класифікація аудиту.

5. Передумови обов’язкового проведення аудиту фінансової звітності.

Література:1, 2, 4, 6, 9, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

1. Аудиторська палата України: склад і повноваження.

2. Професійна етика аудиторів.

3. Права та обов’язки аудиторів.

Література:1, 2, 4, 6, 9, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

1. Особливості застосування аудиторської процедури «Перевірка».

2. Особливості застосування аудиторської процедури «Повторне виконання».

3. Особливості застосування аудиторської процедури «Зовнішнє підтвердження».

4. Особливості застосування аудиторської процедури «Аналітичні процедури».

5. Аудиторська вибірка.

Література:1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю

1. Взаємозв’язки між видами аудиторського ризику.

2. Правила проведення тестування систем внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку.

3. Процедури оцінки ризиків та пов’язані дії.

4. Необхідне розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи внутрішній контроль.

5. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення.

Література:1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Тема 5. Планування аудиту

1. Суть та принципи процесу планування аудиту.

2. Загальна стратегія аудиту: сутність та порядок розробки.

3. План аудиту фінансової звітності.

4. Передумови внесення змін до загальної стратегії та плану аудиту.

Література:1, 2, 6, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора

1. Сутність аудиторських доказів.

2. Достатність і прийнятність аудиторських доказів.

3. Характер і цілі аудиторської документації.

4. Класифікація аудиторських доказів.

5. Форма, зміст і обсяг аудиторської документації.

Література:1, 2, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Тема 7. Аудит фінансової звітності

1. Форма та зміст показників фінансової звітності підприємства.

2. Методика аудиту необоротних активів.

3. Методика аудиту оборотних активів.

4. Особливості аудиту власного капіталу.

5. Методика аудиту зобов’язань підприємства.

6. Методика аудиту доходів підприємства.

7. Особливості аудиту витрат діяльності.

8. Методика аудиту фінансових результатів та нерозподіленого прибутку.

Література:5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Тема 8. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи

1. Зміст листа-зобов’язання та договору на проведення аудиту.

2. Формування думки аудитора щодо фінансової звітності.

3. Модифікації думки у Звіті незалежного аудитора.

4. Аудиторський звіт з негативною аудиторською думкою.

5. Аудиторський звіт з умовно-позитивною думкою аудитора.

6. Відмова аудитора від висловлення аудиторської думки.

7. Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність.

8. Аудиторська підсумкова документація за результатами дослідження спеціалізованих сфер.

Література:5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Тема 9. Підсумковий контроль

1. Контроль якості для фірм, що виконують аудит.

2. Стимулювання внутрішньої культури якості.

3. Прийняття та продовження стосунків з клієнтами і конкретних завдань.

4. Моніторинг політики і процедур контролю якості фірми.

5. Документація системи контролю якості.

Література: 4, 5, 6, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту

1. Ефективність аудиту.

2. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту.

3. Повідомлення інформації з питань аудиту найвищому управлінському персоналу.

4. Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та управлінському персоналу.

Література:4, 5, 6, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Тема 11. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види

1. Аудиторські послуги в сфері бухгалтерського обліку.

2. Аудиторські послуги в сфері економічного аналізу.

3. Експертна та консультаційна діяльність аудиторів.

Література:5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 

Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти

1. Організація служби внутрішнього аудиту на підприємстві.

2. Планування роботи внутрішнього аудитора.

3. Робочі документи внутрішнього аудитора.

4. Порівняльна характеристика внутрішнього та зовнішнього аудиту.

Література:5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 39.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.01 с.)