Офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі – на посади офіцерського складу.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі – на посади офіцерського складу. 

Граничний вік перебування на військовій службі встановлюється

К а т е г о р і ї Граничний вік (років)
Солдати, матроси, сержанти, старшини. Строкової служби
Служби за контрактом
П р а п о р щ и к и , м і ч м а н и
    Офіцери   М о л о д ш і
  Старші Майор, підполковник, капітани 3-го і 2- го рангу.
Полковник, капітан 1-го рангу.
         

 

Початком проходження військової служби вважається (ст.24):

1. Для призовників на строкову службу та офіцерів, призваних із запасу – день прибуття до військового комісаріату для відправлення у військову частину.

2. Для військовозобов’язаних і жінок, які вступають на службу за контрактом – день зарахування до списків особового складу військової частини.

Строки військової служби встановлюються (стю23):

 

К а т е г о р і ї Строки служби
Солдати, матроси, сержанти, старшини.     Строкова служба   Сухопутні Війська та Повітряні сили. до 12 місяців
Військово-морські сили. до 18 місяців
Особи з вищою освітою і рівнем підготовки спеціаліст, магістр. до 9 місяців
Служба за контрактом З числа військовослужбовців строкової служби, жінок і військовозобов’язаних (1-й контракт). 3 роки  
П р а п о р щ и к и , м і ч м а н и (1-й контракт). не менше 5 років
  Офіцери     Призвані із запасу віком до 30 років. не менше 18 місяців
Прийняті на службу за контрактом, в тому числі із запасу (1-й контракт). від 5 до 10 років

 

Наступні контракти укладаються на строки від 3 до 5 років до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Закінченням проходження військової служби вважається день з якого військово службовець виключений наказом по військовій частині зі списків особового складу (ст. 24).

Звільнення військовослужбовців з військової служби може відбуватися:

а) в запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування військовозобов’язаних у запасі і за станом здоров’я придатні до військової служби в мирний або воєнний час;

б) у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування військовозобов’язаних у запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку.

Звільнення із служби проводиться (ст. 26):

а) військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки;

б) військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом:

- після закінчення строку контракту;

- за віком — у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

- за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови)

військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;

- у зв’язку із скороченням штатів — у разі неможливості використання на службі у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

- через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

- за службовою невідповідністю;

- у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

- у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням;

- у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

в) офіцерів, які проходять кадрову військову службу:

- за віком — у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

- за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови)

військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;

- у зв’язку із скороченням штатів — у разі неможливості використання на службі у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

- через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

- за власним бажанням — офіцери у разі наявності в них вислуги не менш як 5 років у календарному обчисленні;

- за службовою невідповідністю;

- у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

г) офіцерів, призваних на військову службу із запасу, — після закінчення строку служби. Достроково ці офіцери можуть бути звільнені з військової служби за станом здоров’я, через сімейні обставини або з інших поважних причин, а також у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

3. Військовослужбовці строкової служби звільняються із служби достроково:

а) за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови)

військово-лікарської комісії;

б) за сімейними обставинами — у разі виникнення у них права на відстрочку внаслідок зміни сімейних обставин, а також у разі виникнення обставин, передбачених абзацом четвертим частини першої статті 18 цього Закону;

в) у зв’язку із засудженням до позбавлення волі.

4. У разі потреби, за рішенням Президента України, військовослужбовці строкової військової служби, які вислужили встановлені строки, можуть бути затримані на службі на строк до шести місяців.

Громадяни, звільнені з військової служби, а також звільнені від призову на строкову службу, зараховуються в запас I або II категорії :

До першої – належать військовозобов’язані, які проходили військову службу і одержали військово - облікову спеціальність (ВОС).

До другої категорії належать військовозобов’язані, які не одержали ВОС під час проходження служби або не призивалися.

Запас військовозобов’язаних, в залежності від їх віку, поділяється на два розряди, при цьому граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі.

Граничний вік перебування в запасі встановлюється (ст. 28):

 

К а т е г о р і ї 1-й розряд 2-й розряд
Солдати, сержанти матроси, старшини
Прапорщики, мічмани
    Офіцери     Молодші
Старші майор, підполковник, капітан 3-го і 2-го рангів
Полковник, капітан 1-го рангу
Вищі (генерали та адмірали)
Військовозобов’язані – жінки     офіцери, прапорщики (мічмани) ___  
інші категорії ___

 

Під час перебування в запасі, військовозобов’язані призиваються на навчальні, перевірні та спеціальні збори (ст. 29).

Призвані на збори військовозобов’язані забезпечуються коштами і матеріальними засобами у порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, за ними зберігаюттся на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, місце роботи, займана посада та середній заробіток.

Якщо військовозобов’язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігаються місце роботи і посада, а з дня закінчення зборів, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога відповідно до законодавства.

Військовозобов’язаним, які на день призову на збори не працюють, на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Міністерства оборони України та інших військових формувань.

 

На навчальні збори залучаються :

 

К а т е г о р і ї Розряд запасу Кількість зборів Термін кожного збору
Солдати, матроси, сержанти, старшини, прапорщики, мічмани, офіцери, які не проходили військової служби як офіцери, або звільнені в запас до набуття права на пенсію за вислугу років.       до 5   до 2 місяців
    до 3   до 1 місяця

 

Військовозобов’язаним, які пройшли навчальні збори і склали заліки за програмою навчання або здобули відповідну освіту, можуть бути присвоєні чергові військові звання в запасі у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців- до полковника включно.

Від проходження навчальних зборів звільняються(Ст.30):

а) працівники Збройних Сил України та інших військових формувань;

б) працівники підприємств, установ і організацій цивільної авіації, які безпосередньо забезпечують перевезення і зайняті на обслуговуванні та ремонті повітряних суден і аеродромної техніки, а також працівники навчальних (авіаційних) закладів Товариства сприяння обороні України;

в) плаваючий склад суден морського і річкового транспорту та суден рибної промисловості в період навігації;

г) особи, які працюють у сільському господарстві, а також зайняті на підприємствах з ремонту сільськогосподарської техніки, — в період посівних і збиральних робіт;

д) педагогічний склад вищих, професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних закладів, навчальних закладів Товариства сприяння обороні України, — в період, коли в цих закладах проводяться заняття;

е) студенти вищих навчальних закладів з денною і вечірньою формами навчання, які не навчаються за програмою офіцерів запасу, — на весь строк навчання, а студенти вищих навчальних закладів із заочною формою навчання та такі, які здають іспити екстерном, аспіранти і докторанти — в період екзаменаційних сесій;

є) військовозобов’язані-жінки;

ж) військовозобов’язані протягом року після звільнення в запас;

з) військовозобов’язані, які мають дітей віком до трьох років або трьох і більше дітей віком до 16 років;

и) військовозобов’язані у зв’язку з депутатською діяльністю;

і) військовозобов’язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями і установами на період мобілізації та на воєнний час;

ї) студенти, які навчаються у вищих і середніх духовних навчальних закладах;

й) особи, які мають духовний сан і посаду в одній із зареєстрованих у встановленому порядку релігійних конфесій;

к) військовозобов’язані, які зареєстровані кандидатами на виборах за їхньою заявою;

л) військовозобов’язані, які є кандидатами в народні депутати України, за їхньою заявою звільняються від призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори під час виборчого процесу.

Між навчальними зборами, за планом Міністра оборони України,

можуть проводитись перевірні збори на строк до 15 днів.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.011 с.)