ТОП 10:

З розділу 1. Загальновійськова підготовкаЗ модулю 1.1. Статути Збройних Сил України

Блока змістових модулів 1.1.1. Проходження військової служби

Та відносини між військовослужбовцями

 

Змістовий модуль 1.1.1.1 (Тема 1). Предмет, структура та завдання

модулю Статути Збройних Сил України.

 

Навчальна група: студенти за всіма ВОС

Час: 2 години

Місце проведення: навчальна аудиторія

 

Навчальні та виховні цілі:1.Довести до студентів загальні вимоги Статутів ЗСУ, їх зміст і що визначає кожний з них. 2. Вивчити і практично відпрацювати обов’язки студента, командирів відділень і навчальної групи перед шикуванням і в строю. 3. Вивчити і практично відпрацювати обов’язки чергового групи. 4. Розтлумачити студентам обов’язки днювального факультету. 5. Довести розподіл навчального часу по семестрах і звітність (поточний та підсумковий контроль).6. Виховувати у студентів почуття пошани за службу в ЗСУ.

 

Навчальні питання і розподіл часу:

Зміст заняття Час (хв.)
Вступ. 1. Призначення модулю „Статути ЗСУ” та його взаємозв’язок з іншими загальновійськовими дисциплінами. 2. Обов’язки студентів, командирів відділень і навчальної групи, чергового групи перед заняттями та під час їх проведення. 3.Обов’язки днювального факультету. Підведення підсумків заняття і відповіді на питання.    

 

Навчально-матеріальне забезпечення:

1.Навчальний посібник „Статути Збройних Сил України” – на кожного студента.

2.Збірник „Статути Збройних Сил України” – на кожного студента.

3.Стенди в навчальному класі.

 

Навчальна література:

1. Навчальний посібник „Статути Збройних Сил України”.

2.Статути: Внутрішньої служби, Стройовий та ХУПС. .


Організація проведення групового заняття

 

Підготовка до групового заняття починається завчасно. Викладач під час підготовки до заняття повинен розглянути рекомендовані джерела інформації, а також вивчити методичні рекомендації щодо проведення заняття.

До вступної частини викладач повинен:

1.Перевірити загальний порядок в аудиторії.

2.Вишикувати навчальну групу перед аудиторією, прийняти доклад командира (чергового) навчальної групи і перевірити додержання студентами форми одягу, дати вказівки щодо усунення недоліків.

3.Завести студентів в навчальну аудиторію.

4. Перевірити наявність студентів.

У ході проведення заняття викладач повинен слідкувати за додержанням студентами військової дисципліни та статутних положень під час відповідей на запитання.

До початку викладання навчального матеріалу пояснити студентам вимоги керівництва факультету до організації навчального процесу:

1. Кожний студент повинен мати і вести конспект з загальновійськових дисциплін і на кожну дисципліну в конспекті відводиться певна кількість аркушів.

2. В кожному конспекті повинен бути титульний лист (показати його, роз’яснити зміст і видати кожному, проконтролювати вклейку).

3. Перед початком кожної дисципліни в конспекті також вклеїти лист в якому вказується тематика, кількість годин на дисципліну, навчальна література, якою потрібно користуватись при підготовці до занять.

 

Порядок проведення групового заняття

У вступній частині:

1. Дати пояснення – на підставі яких документів організоване навчання на факультеті підготовки офіцерів запасу.

2. Довести свої вимоги до студентів під час проведення занять.

3.Оголосити тему, розкрити мету групового заняття, які цілі повинні бути досягнути у ході заняття та довести навчальні питання, що розглядаються.

До розгляду першого навчального питання, з метою перевірки рівня підготовки в середній школі та знання студентами Статутів Збройних Сил України проводиться усне опитування з таких питань:

а) вивчали студенти в школі Статути Збройних Сил України чи ні і в якому обсязі;

б) які бувають статути;

в) скільки існує загальновійськових статутів і які до них відносяться.

Для біль якісного засвоєння навчального матеріалу доцільно дати під запис скорочення, які можуть бути застосовані в ході заняття.

Після перевірки готовності студентів до заняття викладач стисло підводить підсумки і переходить до розгляду навчальних питань основної частини заняття.

 

Основна частина заняття

Навчальне питання №1 „Призначення модулю та його взаємозв’язок з іншими загальновійськовими дисциплінами”

Статути Збройних Сил України – це офіційні нормативно-правові документи, які є головними з актів воєнно-адміністративного законодавства. Вони регламентують повсякденну діяльність військовослужбовців усіх військових формувань України, а саме - Збройних Сил, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Внутрішніх військ МВС, Військ Цивільної оборони, військових частин МНС.

У Збройних Силах України військові статути поділяють на бойові та загальновійськові.

Бойові статути визначають основи підготовки та ведення бойових дій з'єднаннями, частинами та підрозділами видівЗбройних Сил.

Загальновійськові Статути встановлюють загальні для усіх видів Збройних Сил положення, які визначають взаємовідношення між військовослужбовцями, їх загальні та посадові обов'язки і права, порядок несення внутрішньої, гарнізонної та вартової служб тощо.

До Статутів ЗСУ відносяться:

1. Статут внутрішньої служби (СВС) .

2. Дисциплінарний статут (ДС) .

3. Статут гарнізонної та вартової служб (СГВС) .

4. Стройовий статут (СС) .

Статути ЗСУ введені в дію Законами України 24 березня 1999 року (кожний – окремим законом) і тому вони є законами життя кожного військового колективу і обов’язкові для виконання всіма військовослужбовцями. В будь-якому військовому колективі ніхто не має права встановлювати порядки, які не відповідають чи суперечать статутам.

Статут внутрішньої служби визначає:

- загальні права та обов’язки військовослужбовців, їх взаємовідносини;

- обов’язки основних посадових осіб полку і його підрозділів;

- правила внутрішнього порядку у військовій частині.

Дисциплінарний статут вивчає:

- сутність військової дисципліни;

- обов’язки військовослужбовців щодо підтримки військової дисципліни;

- види заохочень та дисциплінарних стягнень і права командирів щодо їх застосування;

- порядок подання і розгляду заяв, пропозицій та скарг.

Статут гарнізонної та вартової служб визначає:

- організацію і порядок несення служби;

- права і обов’язки посадових осіб гарнізону та військовослужбовців, які залучаються до несення служби.

Стройовий статут визначає:

- стройові прийоми і рухи без зброї та зі зброєю;

- строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах;

- порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду;

- місце Бойового Прапора військової частини в строю, порядок його внесення і винесення;

- обов’язки посадових осіб перед шикуванням і в строю.

Статути ЗСУ увібрали в себе багаторічний досвід навчання та вихованню воїнів, бойовий досвід. Вони вчать тому, що необхідне для перемоги над ворогом, для захисту Вітчизни.

Статути - найважливіше джерело військових знань. В них закладена головна ідея – захисту Батьківщини, високого призначення та священного обов'язку українських вояків перед Вітчизною.

У статутах знаходяться вичерпні відповіді на повсякденні запитання військового життя та діяльності. Наполегливо вивчаючи положення та вимоги Статутів, громадянин, який потрапляє до лав Збройних Сил, швидко звикає до армійського порядку, стає дисциплінованим та організованим. А це завжди знадобиться у житті. Коли у підрозділі бойова та гуманітарна підготовка, уся повсякденна служба, життя та побут воїнів проходить у суворій відповідності з вимогами статутів, то у ньому з успіхом вирішуються усі учбові та бойові завдання. Такий колектив завжди згуртований, у ньому буде домінувати дух взаємовиручки, глибокої поваги один до одного. Не тільки від командирів, але і від усіх воїнів, у тому числі і від кожного окремого, залежить моральна атмосфера у колективі, її відповідність вимогам військових статутів та армійським законам.

Вимоги Статутів Збройних Сил України зобов’язані неухильно виконувати студенти, під час їх навчання на факультеті підготовки офіцерів запасу за контрактом у Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.245.48 (0.005 с.)