ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розробив: старший викладач кафедри № 801 О.К. НЕЙМИРОК 

 

Методична розробка обговорена та схвалена на

засіданні кафедри №801, протокол від 02.09.2013 р. № 01.

 


Харківський університет Повітряних Сил

імені Івана Кожедуба

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

Для проведення практичного заняття

З навчальної дисципліни

Військова підготовка

З розділу 1. Загальновійськова підготовка

З модулю 1.1. Статути Збройних Сил України

Блока змістових модулів 1.1.1. Проходження військової служби

Та відносини між військовослужбовцями

 

Змістовий модуль 1.1.1.3 (Тема 3).Військовослужбовці та відносини між ними.

Навчальна група: студенти за всіма ВОС

Час: 2 години

Місце проведення: навчальна аудиторія

 

Навчальні та виховні цілі:

1. Вивчити порядок взаємовідносин між військовослужбовцями.

2. Розтлумачити сутність військової ввічливості та гідної поведінки віськовослужбовців.

3. Виховувати у студентів почуття пошани за службу у Збройних Силах України та навчити

їх загальній культурі у військовому побуті.

Навчальні питання і розподіл часу:

Зміст заняття Час (хв.)
Вступ. Поточний контроль знань студентів.   1. Військові звання. Начальники та підлеглі, старші і молодші 2. Порядок віддання та виконання наказів. 3. Військова ввічливість і поведінка військовослужбовців 4. Контрольне тестування по блоку змістових модулів №1.1.1   Заключна частина.        

 

Навчально-матеріальне забезпечення:

комп’ютер, мультимедійний проекційний аппарат, комплект погонів.

 

Навчальна література:

1. 1. Навчальний посібник „Статути Збройних Сил України”.

2.Статути: Внутрішньої Служби Збройних Сил України.

3.Закон України Про військовий обов’язок і військову службу.

4. Положення Про проходженнявійськової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України

.


 

Організація проведення практичного заняття

За 2-3 дні до початку заняття керівник знайомиться з вимогами програми та тематичного плану, вивчає положення Статуту внутрішньої служби ЗС України, наказів та директив, які регламентують взаємовідносини між військовослужбовцями, підбирає додаткову літературу з теми заняття, готує необхідне матеріальне забезпечення У процесі підготовки до заняття керівник готує, якщо вважає за необхідне, помічників з числа студентів. Перед початком заняття особовий склад групи шикується біля навчального класу у двошеренговому розгорнутому строю.

До вступної частини викладач повинен:

перевірити загальний порядок в аудиторії;

перевірити додержання студентами форми одягу;

дати вказівки щодо усунення недоліків;

після докладу командира (чергового) навчальної групи перевірити наявність студентів.

У ході проведення заняття викладач повинен слідкувати за додержуванням студентами статутних положень під час відповідей на запитання.

Порядок проведення практичного заняття

У вступній частині необхідно оголосити тему, розкрити мету практичного заняття, які цілі повинні бути досягнути у ході заняття та довести навчальні питання, що розглядаються.

До розгляду навчальних питань, з метою перевірки готовності студентів до виконання наступних навчальних завдань, а також забезпечення управління їх навчальною мотивацією, проводиться поточний контроль у формі усного опитування.

Приблизний перелік питань для контрольного опитування:

1. Ким здійснюється керівництво в сфері воєнної безпеки і оборони, а які органи

є: а)центральним органом військового управління; б)основним органом військової виконавчої влади?

2. Які види військ і які війська входять до складу Збройних Сил України?

3. Які війська відносяться до спеціальних військ?

4. На які оперативні командування територіально поділяються Сухопутні війська Збройних Сил України?

5. На які об’єднання, з’єднання та військові частини розподіляються Збройні Сили України в мирний та воєнний час?

6. До якого віку офіцери запасу можуть бути призвані на військову службу і на який строк?

7. Який граничний вік перебування на військовій службі встановлений для прапорщиків (мічманів) і офіцерів (молодших, старших і вищих)?

8. Який мінімальний термін перебування на військовій службі встановлений для військовослужбовців, які поступили добровільно за контрактом на посади офіцерів?

9. До якого віку студенти можуть бути прийняті на військову підготовку?

10. За яких умов студент може бути відрахований з факультету підготовки офіцерів запасу?

11. Скільки часу військової підготовки відводиться на підготовку під керівництвом викладача і скільки – на самостійну підготовку?

 

Після перевірки готовності студентів до заняття викладач стисло підводить підсумки і переходить до проведення основної частини заняття.

 

Основна частина заняття

Навчальне питання №1 Військові звання.

Начальники та підлеглі, старші і молодші

 

Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» кожному військовослужбовцю встановлено військове звання.

 

Армійські звання Флотські звання

Рядовий склад

Рядовий Старший солдат Матрос Старший матрос

Сержантський і старшинський склад

Молодший сержант Старшина 2 статті

Сержант Старшина 1 статті

Старший сержант Головний старшина

Старшина Головний корабельний старшина

 

Прапорщик Мічман

Старший прапорщик Старший мічман

Молодший офіцерський склад

Молодший лейтенант Молодший лейтенант Лейтенант Лейтенант

Старший лейтенант Старший лейтенант

Капітан Капітан-лейтенант

Старший офіцерський склад

Майор Підполковник Капітан 3 рангу Капітан 2 рангу

Полковник Капітан 1 рангу

 

Вищий офіцерський склад

 

Генерал-майор Генерал-лейтенант Контр-адмірал, Віце-адмірал

Генерал-полковник Адмірал

Генерал Армії України

 

До військових звань офіцерського складу медичної служби і юстиції додаються відповідно слова "медичної служби" і "юстиції". Наприклад, лейтенант медичної служби, майор юстиції. До військових звань сержантського і старшинського складу, складу прапорщиків і мічманів ці слова не додаються.

Для офіцерів, які перебувають на військовій службі, встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

- мол. лейтенант, лейтенант 2 роки;

- ст. лейтенант, капітан (капітан-лейтенант) 3 роки;

- майор (капітан 3-го рангу) 4 роки;

- підполковник (капітан 2-го рангу) 5 років.

Для офіцерів, які перебувають в запасі строки вислуги у військовому званні встановлюються на один рік більше.

Для офіцерів льотного складу авіації та плавскладу підводних човнів встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

- мол. лейтенант, лейтенант 1 роки;

- ст. лейтенант, капітан (капітан-лейтенант) 2 роки;

- майор (капітан 3-го рангу) 3 роки;

- підполковник (капітан 2-го рангу) 4 років.

Строк вислуги у військових званнях полковника (капітан 1-го рангу) і вище не встановлюється.

Строк вислуги у присвоєному офіцеру званні обчислюється від дня видання наказу про присвоєння цього звання.

Офіцерам призваним (прийнятим) на військову службу із запасу, до строку вислуги у військовому званні зараховується час перебуванні їх у військовому званні в запасі.

 

В Збройних Сила України кожній посаді відповідає своє військове звання. Для прикладу розглянемо військові звання посадових осіб роти.

Командир роти - капітан

Заступники командира роти – старший лейтенант

Старший технік роти – старший прапорщик

Старшина роти – старший прапорщик (прапорщик, старшина)

Командир взводу – старший лейтенант (лейтенант, молодший лейтенант)

Заступник командира взводу – старший сержант

Командир відділення – сержант (молодший сержант )

 

Життя і діяльність Збройних Сил України побудовані на принципі повної єдиноначальності командирів і начальників. Суть єдиноначальності полягає в зосередженні у командира всіх функцій управління ввіреним підрозділом, а саме:

- наділенні командира (начальника) всією повнотою розпорядчої влади стосовно підлеглих і покладенні на нього персональної відповідальності перед державою за всі сторони життя та діяльності військової частини, підрозділу і кожного військовослужбовця;

- наданні командирові (начальникові) права одноособово приймати рішення, віддавати накази;

- забезпеченні виконання зазначених рішень (наказів), виходячи із всебічної оцінки обстановки та керуючись вимогами законів і статутів Збройних Сил України.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.01 с.)