Контроль за використанням засобів зв’язку та правильним застосуванням радіоданих 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Контроль за використанням засобів зв’язку та правильним застосуванням радіоданихУ відповідності до вимог Закону України “Про радіочастотний ресурс України” визначено термін користувач радіочастотного ресурсу – юридична або фізична особа, діяльність якої пов'язана з використанням радіочастотного ресурсу відповідно до законодавства. Користувачі радіочастотного ресурсу України залежно від напрямів його використання поділяються на спеціальні та загальні. Підрозділи ОВС відносяться до спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу. Спеціальні користувачі зобов'язані використовувати радіочастотний ресурс України виключно для виконання функціональних обов’язків без права використання його для здійснення підприємницької діяльності та/або передачі в користування іншим особам.

Користувачі радіочастотного ресурсу України повинні отримувати дозволи на експлуатацію відповідних радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, крім засобів та пристроїв, використання яких здійснюється на бездозвільній основі.

Дозволи на експлуатацію у смугах радіочастот загального користування видає Український державний центр радіочастот (УДЦР). Дозволи на експлуатацію у смугах радіочастот спеціального користування видає Генеральний штаб Збройних Сил України.

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (дозвіл на експлуатацію) – документ, який засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах.

У відповідності до вимог наказу Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 21.09.2000 року № 134 не потрібно оформлення дозволів Українського державного центру радіочастот та нагляду за зв’язком на придбання та використання переговорних засобів із потужністю випромінювання до 10 мВт.

Контроль за загальною дисципліною зв’язку, розподілом та правильним використанням радіоданих в ОВС здійснює Управління зв’язку МВС України через відділи зв’язку (відділення контролю радіоефіру – служби технічного радіоконтролю) при УМВС України.

 


Практичне заняття за темою № 3 «Застосування технічних засобів сигналізації у боротьбі зі злочинністю та пожежна сигналізація».

Час проведення – 1 год.

Місце проведення – навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. Поняття, призначення та основні напрямки використання технічних засобів охорони об'єктів у діяльності ОВС.

2. Датчики, лінії зв'язку, приймально-контрольні пристрої, виконуючі пристрої.

3. Охоронна сигналізація.

4. Тривожна сигналізація.

5. Пожежна сигналізація, системи пожежегасіння

 

Література:

1. Закон України “Про міліцію” від 20.12.1990 [Електронний ресурс] / Ліга: Еліт: Мережна версія

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.93 р. № 615 “Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності” 1990 [Електронний ресурс] / Ліга: Еліт: Мережна версія

3. Методика визначення розмірів цін на послуги з охорони об’єктів, що підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України, затверджена спільним Наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства економіки України № 171/51 від 02.03.2001 [Електронний ресурс] / Ліга: Еліт: Мережна версія

4. Гарсиа, М. Проектирование и оценка систем физической защиты. Пер. с англ. – Москва: Мир: ООО “Издательство АСТ” 2002. – 386 с.

5. Губарєв, Г.Г., Ємельянов, С.Л., Логвиненко, М.Ф., Носов, В.В. Методичні рекомендації для організації проведення занять із засобів зв’язку та спеціальної техніки з рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України / За ред. Орлова П.І. – Х: вид-во НУВС, 2003.

6. Зубок, М.І., Зубок, З.М. Безпека підприємницької діяльності: Нормативно-правові документи комерційного підприємства, банку. – Київ: Істина, 2004. –144 с.

7. Хараберюш, І.Ф. Спеціальна техніка в органах внутрішніх справ. Загальна частина: Навчальний посібник. - Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті, 2002. - 167 с.

 

Хід проведення заняття:

Курсанти заздалегідь отримують текст матеріалів для підготовки до практичного заняття. Вивчення теоретичного матеріалу відбувається під час самостійної роботи. На занятті викладач проводить опитування слухачів за результатами теоретичної підготовки (30 хв.), після чого курсанти отримують наявні на кафедрі спеціальні засоби та відпрацьовують навички роботи з ними (40 хв.). Викладач оцінює якість роботи кожного курсанта за чотирьохбальною шкалою. По закінченні заняття підбиваються підсумки (10 хв.).

Проведення основної частини заняття.

Поняття, призначення та основні напрямки використання технічних засобів охорони об'єктів у діяльності ОВС.

Згідно вимог Закону України „Про міліцію” одним з основних завдань ОВС є „захист власності від злочинних посягань”. Ефективне вирішення цього завдання можливе тільки при широкому застосуванні технічних засобів.

Впровадження в охорону об'єктів з матеріальними цінностями оперативно-технічних засобів почалося з 1952 р., коли при ОВС почали створюватися відділи позавідомчої охорони (сьогодні – Державна служба охорони – ДСО).

Сигналізація – це комплекс технічних засобів (датчики, лінії зв'язку, приймально-контрольне обладнання, виконавчі пристрої), які сповіщають особовий склад охорони про спробу проникнення на охоронювані об'єкти сторонніх осіб, або про спробу вийти з охоронюваного об'єкта, про виникнення пожеж, затоплення, аварії газової системи і т.і.

Основні напрямки застосування технічних засобів охорони.

Засоби сигналізації використовуються для забезпечення охорони:

1. Об'єктів, на яких зберігаються чималі матеріальні цінності (банки, склади, магазини й т.і.).

2. Особистого майна громадян (квартири, гаражі, дачі й т.і.).

3. Місць утримання під вартою (СІЗО й т.і.).

4. Ділянок місцевості на ймовірному напрямку руху осіб, які розшукуються.

5. Підходів до місць зберігання предметів злочинних посягань з метою затримки злочинців “на гарячому”.

6. Цінностей, що перевозять на залізничному, водному та автомобільному транспорті.

Впровадження в охорону об'єктів сигналізації дозволяє:

1. Значно покращити збереження цінностей.

2. Знизити вартість охорони.

3. Поліпшити умови роботи працівників охорони.

4. Підвищити рівень попередження та розкриття злочинів по гарячих слідах.

5. Має профілактичне значення.

Основні функції сигналізації:

1. Контроль та обробка сигналів від датчиків сигналізації.

2. Звукове, світлове та текстове оповіщення працівників служби охорони про події на охоронюваному об'єкті.

3. Включення системи мовного оповіщення про надзвичайні ситуації, управління системами вентиляції, автоматичного пожежегасіння та димовидалення.

4. Передача повідомлень на пульт центрального спостереження (ПЦС) або власникові за допомогою проводових, радіо та GSM каналів зв'язку.

Системи сигналізації в загальному випадку розподіляються на:

– сигналізацію периметра;

– сигналізацію приміщень і відкритих майданчиків;

– тривожну сигналізацію;

– пожежну сигналізацію;

– систему відеоспостереження;

– систему пожежегасіння.

Всі ці системи можуть входити до складу системи управління безпекою та контролю доступу на охоронюваному об'єкті.

Загальний склад сигналізації:

– датчики;

– лінії сигналізації;

– приймально-контрольні пристрої (ПКП);

– виконуючі пристрої.

2. Датчики, лінії зв'язку, приймально-контрольні пристрої, виконуючі пристрої.

Датчики сигналізації.

Датчики – чутливі прилади, що перетворюють контрольований параметр в електричний сигнал.

Датчики проводять виміри неелектричних величин, забезпечують високу надійність і вірогідність контролю, які досягаються за рахунок застосування новітніх розробок в області обробки сигналу, а також сполучення двох і більше різних фізичних принципів виявлення в одному датчику. Датчики в загальному випадку формують електричний сигнал стану контрольованої зони.

Як правило, датчики (апаратно або програмно) поєднуються в зони. Зона – група датчиків, які контролюють частину охоронюваного об’єкту (вікно, двері, сейф, приміщення). У свою чергу зони можуть поєднуватися в групи, наприклад: група периметра поєднує всі зони периметра об’єкта.

Класифікація датчиків за типом тривожних подій:

1. На рух:

1.1 інфрачервоні:

· пасивні;

· активні.

1.2 радіохвильові:

· лінійні;

· об'ємні;

1.3 ультразвукові.

2 На відкриття:

· магнітоконтактні;

· електроконтактні.

3 На розбиття скла:

· акустичні;

· ударно-контактні.

4 На наближення або дотик (ємнісні).

5 На тряску (вібраційні).

6 На злочинний напад (тривожні кнопки, педалі, „лялька”).

7 Сполучені.

8 Пожежні:

· димові;

· теплові;

· сполучені;

· ручні оповіщувачі про пожежу.

Датчики на рух

Інфрачервоні пасивні датчики.

Принцип дії заснований на реєстрації змін теплового фону в охоронюваному об’єкті.

Один з найпоширеніших типів датчиків сигналізації. Призначені для виявлення проникнення в охоронюваний простір закритого приміщення. У простих інфрачервоних пасивних датчиках обробка сигналу здійснюється аналоговими методами, у більш складних – цифровими за допомогою вбудованого процесора. Датчики бувають настінними та стельовими, для приміщень та відкритих майданчиків.

Не рекомендується встановлювати інфрачервоні датчики в безпосередній близькості від вентиляційних отворів, вікон і дверей, у яких створюються повітряні потоки, а також радіаторів центрального опалення, інших опалювальних приладів і джерел теплових перешкод. Також небажано пряме влучення на вхідне вікно датчика світлового випромінювання від ламп накалювання, автомобільних фар, сонця.

Інфрачервоні активні датчики.

Принцип дії заснований на формуванні сигналу тривоги при ослабленні, перекрученні або перетинанні інфрачервоних променів, спрямованих в бік дільниці, що охороняється.

Активний інфрачервоний (ІЧ) датчик складається з ІЧ випромінювача та ІЧ приймача, що дозволяє сформувати невидимий оком рубіж охорони довжиною до 100 метрів. Активні ІЧ датчики застосовуються для охорони зовнішніх рубежів і периметрів охоронюваних об'єктів.

 

Радіохвильові датчики.

Радіохвильові об'ємні датчики.

Принцип дії заснований на формуванні випромінювачем електромагнітного поля ВЧ діапазону та реєстрації зміни інтерференції ВЧ електромагнітних хвиль із появою порушника в зоні дії датчика.

Радіохвильові об'ємні датчики призначені для виявлення проникнення в приміщення та допускають маскування матеріалами, що пропускають радіохвилі (тканини, дерево, шпалери і т.і.). Електромагнітне поле ВЧ діапазону, створюване датчиками, не робить шкідливого впливу на організм людини на відстані більше 50 мм.

Радіохвильові лінійні датчики.

Принцип дії заснований на формуванні випромінювачем електромагнітних хвиль, які уловлює приймальня частина датчика. В момент перетинання охоронюваного рубежу порушником змінюються параметри прийнятого сигналу і датчики формують сигнал тривоги.

Радіохвильові лінійні датчики так само як і ІЧ активні датчики забезпечують виявлення людини, яка перетинає зону виявлення. Датчики складаються з передавального та прийомного блоків, які розміщаються на протилежних кінцях охоронюваної ділянки. Датчики допускають маскування матеріалами, що пропускають радіохвилі (дерево, цегла і т.і.).

Для таких датчиків важлива не ширина зони виявлення, а ширина зони відчуження для руху людини та транспортних засобів, за межами якої датчик не видає тривожного повідомлення.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-25; просмотров: 475; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.103 (0.035 с.)