ОБОВ’ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА ЗВ’ЯЗКУ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОБОВ’ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА ЗВ’ЯЗКУБЛОКНОТ

НАЧАЛЬНИКА ЗВ'ЯЗКУ

Мб 5 мбр

_студента___________________________________

 


ОБОВ’ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА ЗВ’ЯЗКУ

 

НАЧАЛЬНИК ЗВ’ЯЗКУ ПОВИНЕН:

- постійно знати бойову обстановку і обстановку по зв’язку, місця розташування пунктів управління підлеглих, взаємодіючих підрозділів і старшого штабу;

- своєчасно планувати зв’язок, давати необхідні вказівки командирам підрозділів батальйону по питанням організації зв’язку, ставити задачі командирам підрозділів і посадовим особам по зв’язку;

- керувати розгортанням і функціонуванням системи зв’язку батальйону;

- забезпечити і контролювати своєчасність надання переговорів командуванню батальйону;

- планувати міри по забезпеченню зв’язку батальйону від засобів радіоелектронної боротьби противника, вогневих засобів і зброї масового ураження;

- контролювати дотримання встановлених режимів роботи радіозасобів;

- знати ступінь опромінювання, втрати особового складу і засобів зв’язку підрозділу взводу зв’язку і приймати заходи по їх відновленню;

- вивчати і узагальнювати бойовий досвід застосування засобів зв’язку та доводити його до особового складу зв’язківців;

- вести робочу карту;

- керувати бойовою підготовкою підрозділу зв’язку і відділень зв’язку, забезпечувати їх постійну бойову готовність.

Начальник зв’язку – командир ПВЗ, крім того, виконує обов’язки командира взводу, які визначені Статутом Внутрішньої Служби.

 

I. З’ЯСУВАННЯ ЗАВДАНЬ.

1. З Бойового наказу командира 1 мб на бій:

1. Загальні дані про противника, характер його дій

Противник „ФІОЛЕТОВІ” – 73 мпд, порушивши державний кордон, нанесла поразку підрозділам прикриття і до ранку Д1 вийшла на рубіж - 30 км на схід від АНДРОПОЛЬ (6006) і розвиває наступ в напрямку СВЕТЛОВ (5810), АРЕНСК (5792). Очікується, що до ранку Д2 вона вийде на рубіж – сх. ок. АНДРОПОЛЬ (6006), КРЮКИ (5805), сх. ок. ТУШИНО (5706), КАПИЕВО (5406), з метою з ранку Д2 продовжити наступ у напрямку АРЕНСК (5792), ОТРАДНОЕ (8256). Авіація веде повітряну розвідку резервів, що висуваються, наносить бомбово-штурмові удари по військам «калинових».

2.Бойові задачі батальйону

Висунутися з району зосередження по маршруту №1 і зайняти оборону у районі півд. ок. НОРИНО (55055), півд.ок. КРЮКИ (58053), перехр. доріг (57036), діючи у першому ешелоні бригади відбити наступ противника, нанести йому значних втрат, міцно утримуючи район оборони, створити умови для подальшого переходу у наступ. Час готовності до маршу у район оборони – 14.30 Д1.

3.Час і порядок роботи командира на місцевості

Рекогносцировку провести з 9.00 до 12.00 Д1, виїзд на рекогносцировку з КСП батальйону. Оборону зайняти до 18.00 Д1, готовність: системи вогню – 20.00 Д1; інженерних загороджень – 24.00 Д1.Інженерні роботи першої черги закінчити о 22.00 Д1, другої черги – до 8.00 Д2. Готовність оборони до бою о 8.00 Д2.

4.Маршрути і порядок висування підрозділів у район оборони

Маршрут №1- Порядок (1-й ешелон 1мр з 1тв, 2 мр з 2тв, ); Маршрут №2 Порядок (2-й ешелон 3 мр, бронегрупа (БнГ) в складі 3 тв, бойова охорона (бохр) в складі 3мв 3 мр, 3рв).

2. З вказівок НШ 1мб по організації управління і зв’язку:

1. Угрупування, загальні задачі військ та порядок їх взаємодії

1мб буде виконувати бойову задачу в складі 5мбр. Його завдання - діючи у першому ешелоні бригади, висунутися з району зосередження і до 18.00 Д1 зайняти визначений район оборони і стійкою обороною зупинити наступ противника та створити умови для переходу у наступ. Бойова задача буде виконуватися у взаємодії: праворуч- з 2 мб 1 мбр, а ліворуч з 2 мб 5мбр. Бойові дії батальйону буде підтримувати 1садн 5БрАГ. Його КСП – поруч з КСП 1 мб (250м на північ).

 

2. Розміщення пунктів управління, напрямок і порядок їх переміщення

КСП 1 мб планується розгорнути в районі – сараї (56049). До переходу противника в атаку, управління батальйоном буде здійснюватися з тімчасового КСП 1 мб –в районі КСП 1мр.Запасний район КСП - відм.149,5 (57046)

КСП підрозділів розгорнути в районах:

Ø КСП 1 мр – 100м півд.-сх. відм. 151,7 (55052),

Ø КСП 2 мр – ММС (58055),

Ø КСП 3 мр – сарай (57034),

Ø КСП тр – в районіКСП 1 мб (250м на схід)

Ø КСП мінбатр - наКСП 1 мб,

Ø КСП БнГ - кущі (57035),

Ø КСП бохр - галявина (56072),

Ø КСП розвідзасад – перехр. доріг (55083) і гай (58075),

Ø КСП рзаб – ліс (56047),

Ø КСП рв - гай (56049),

Ø КСП зрв – в районіКСП 1 мб (250м на захід),

Ø КСП гв – кущі (57042).

Ø КСП ісв– 50м на схід від дороги (56044).

3.З ким, до якого часу, і якими засобами повинен бути встановлений зв’язок і на які напрямки необхідно звернути особливу увагу

Зв’язок з командиром і штабом 5мбр і ТПУ 5мбр забезпечити згідно „Розпорядження по зв’язку штабу 5мбр”, звернувши увагу на забезпечення стійкого радіозв’язку у р\м командира 5 мбр № 501. Проводовий зв’язок організувати від КСП 1мб із всіма підрозділами батальйону після заняття району оборони за напрямками. Проводовий зв’язок з розвідзасадами організувати з командирами відповідних рот, а з бойовою охороною (бохр) – через КСП 1мр.Начальнику зв’язку документи плану зв’язку представити на затвердження до 14.00 Д1. Організацію звя’зку завершити до 20.00 Д1.

4. Порядок використання зв’язку та режими роботи радіозасобів при підготовці і в ході бою

Під час здійснення маршу в район оборони, управління батальйоном буде здійснюватися по радіо, короткими сигналами в радіомережі оповіщення командира батальйону на радіо даних мирного часу в якій повинні працювати всі радіостанції командирів підрозділів (1,2,3 мр, тр, мінбатр, рв, гв, зрв, ісв, рзаб) . Крім того в цій мережі повинні працювати на прийом всі радіостанції бойових машин. . З початку бою забезпечити стійкий радіозв’язок з розвідувальним дозором, розвідувальними засадами, з бойовою охороною (бохр), підрозділами 1-го ешелону (1мр, 2мр), мінбатр, як з бойових машин так і на переносних радіостанціях.

 

3. З розпорядження по зв’язку штабу 5 мбр.

1.Місця розміщення, час готовності вузлів зв’язку пунктів управління та напрямок їх переміщення

Вузли зв’язку пунктів управління 5 мбр, з 16.00 Д1 будуть розгорнуті в районах:

Ø КП- півд. ок. ЗАМОЖНЕ (5886).

Ø ЗКП -4 км зах. САХНІВЦІ (5679).

Ø ТПУ – зах. ок. лісу (5872).

 

2.Організацію зв’язку з 1 мб при підготовці і в ході бою

Між 1 мб і 2 мб 5 мбр по проводовому напрямку, розгорнутому від 1 мб до 2 мб силами і засобами 1 мб, між 1 мб 5 мбр і 2мб 1 мбр -по проводовому напрямку розгорнутому силами і засобами 2мб 1 мбр.

3.Організацію зв’язку з взаємодіючими підрозділами і сусідами

Між підрозділами 5 мбр по проводовим напрямкам через вузли зв’язку КП і ЗКП 5 мбр., між механізованими батальйонами і артилерійськими дивізіонами по проводовим напрямкам, розгорнутих силами і засобами садн.

4.Порядок використання зв’язку і режими работи радіо засобів

З початком бойових дій в першу чергу використовувати проводові засоби, в другу чергу – радіозасоби.

5.Місце розміщення станції ФПЗ і порядок забезпечення ФП зв’язком

Забезпечення рухомими засобами: згідно з графіком роботи рухомих засобів Станція ФПЗ 5 мбр розгортується в районі КП 5 мбр.

6.Строки представлення донесення по зв’язку

Дані про стан зв’язку щодобово вносити в бойові донесення станом на 20.00.

 


ІІ. ПОПЕРЕДНІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

(ЗАХОДИ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ НЕГАЙНО):

 

- повернути в підрозділ відсутній особовий склад;

 

- доукомплектувати особовий склад ПВЗ боєприпасами, одержати продукти харчування, воду і інші засоби життєзабезпечення особового складу;

 

- перевірити на справність засоби зв'язку;

 

- одержати з ремонту технікузв'язку і доукомплектувати її ЗИПом;

 

- зарядити акумулятори;

 

- провести інші заходи, що впливають на боєздатність особового складу і засобів зв'язку захист від засобів розвідки і РЕЗ противника

 

III. ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ

1. Оцінка противника і характера його дій:

„ФІОЛЕТОВІ” – 73 мпд, порушивши державний кордон, нанесла поразку підрозділам прикриття і до ранку Д1 вийшла на рубіж - 30 км на схід від АНДРОПОЛЬ (6006) і розвиває наступ в напрямку СВЕТЛОВ (5810), АРЕНСК (5792). Очікується, що до ранку Д2 вона вийде на рубіж – сх. ок. АНДРОПОЛЬ (6006), КРЮКИ (5805), сх. ок. ТУШИНО (5706), КАПИЕВО (5406), з метою з ранку Д2 продовжити наступ у напрямку АРЕНСК (5792), ОТРАДНОЕ (8256). Авіація веде повітряну розвідку резервів, що висуваються, наносить бомбово-штурмові удари по військам «калинових».

Висновки:

Потрібно висунутися з району зосередження по маршруту №1 і зайняти оборону у районі півд. ок. НОРИНО (55055), півд.ок. КРЮКИ (58053), перехр. доріг (57036), діючи у першому ешелоні бригади відбити наступ противника, нанести йому значних втрат, міцно утримуючи район оборони, створити умови для подальшого переходу у наступ. Час готовності до маршу у район оборони – 14.30 Д1.

Оцінка району бойових дій

Наявність перешкод, які заважають функціювання засобів звязку відсутні

Висновки:

Місцевість сприяє розгортанню функціональних засобів

4. Оцінка наявності часу:

Оборона до 18.00 Д1, готовність: системи вогню – 20.00 Д1; інженерних загороджень – 24.00 Д1.Інженерні роботи першої черги закінчити о 22.00 Д1, другої черги – до 8.00 Д2.

______________________________________________________________________

Висновки:О 6.00 командир 1 мб доповідає про бойові дії


Таблиця розподілу переносних радіостанцій ПВЗ.

  Наявнисть КСП 1мр 2мр 3мр тр мінбатр рзаб гв зрв рв ісв резерв
Р-159                          
Р-158                          

 

Таблиця розподілу проводових засобів ПВЗ

ВЗ КСП і напрямки зв’язку П-193м П-274м ТА-57
Наявність:      
ВЗ КСП      
Напрямок від ……      
Напрямок від …….      
Напрямок від …….      
Напрямок від …….      
Напрямок до …….      
Напрямок до …….      
Напрямок до …….      
Напрямок до …….      
Напрямок до …….      
Напрямок до …….      
Напрямок до …….      
Напрямок до …….      
Напрямок до …….      
Напрямок до …….      
Напрямок до …….      
Напрямок до …….      
Напрямок до …….      
Напрямок до …….      
Напрямок до …….      
Резерв:      

 

3.Резерв сил і засобів зв’язку в складі:_____________________________________

зосередити в_________________________________________________________

 

4. Режим роботи радіозасобів встановлюється: _______________________________ ______________________, з початком бою________________________________________.

 

5. Готовність зв'язку_________________________________

БОЙОВИЙ РОЗРАХУНОК

Особового складу ПВЗ

посада в\зв П.І.Б. завдання
ЗКВ-к 1 від    
мех-р\тлф-ст    
р\тлф-ст    
ст.мех-водій    
Ком. 2 від    
р/тлф    
мех-водій    
Ком. 3 від(12)    
ст.майстер    
р\тлф-ст (1)    
р\тлф-ст (2)    
р\тлф-ст (3)    
р\тлф-ст (4)    
р\тлф-ст (5)    
р\тлф-ст (6)    
р\тлф-ст (7)    
р\тлф-ст (8)    
р\тлф-ст (9)    
р\тлф-ст 10)    
р\тлф-ст (11)    
Водій    
Ком. 4 від    
Телефонист    
Телефонист    
Ст.лін.нагл    
Лін.нагляд    
Лін.нагляд    
Лін.нагляд    
водій    

 


 

Ком мінбатр

 

 

Укриття для о\с

 

КБ

 

 

Блиндаж

 

НШ

 

Перекрита щилина

 

 


 

ДОВІДКОВІ МАТЕРІАЛИ

1. Укомплектованість 1 мб засобами зв’язку

  Підрозділ
Засоби зв’язку ПВЗ 1,2,3 мр тр мінбатр гв зрв рв
БМП-1КШ - - - - - -
БМП-1К - - - - - -
1В18 - - - - - -
1В110 - - - - - -
БРМ -1к - - - - - -
Р-159м - - - - -
Р-158 - - -
Р-147 - - - - - -
Р-123(лін.маш.) - -
П-193м - - - - - -
П-274м - - - - -
ТА-57 - - - - -

ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ КШМ, КМ, МБУ

  Р-130 (кх) Р-111 (укх) Р-123 (укх) Р-159 (укх) Т-219 (заз) П-193 (комут) П-274 (кабель) ТА-57 (тлф)
БМП-1КШ 1(додат) - 0,5
БМП-1К - - 1(додат) - - 0,5
БРМ-1К - - - - 0,5
1 В 18 - - -
1 В 110 - - -

ВАРІАНТ ДОПОВІДІ ПЛАНУ ЗВ’ЯЗКУ

Варіант доповіді Плану зв’язкуначальнику штаба батальйона

 

Товариш майор! Доповідає начальник зв’язку батальйона студент________________

 

Відповідно до розпорядження по зв’язку штабу_____мбр спланував забезпечити:

а) родіозв’язок

- з командиром і штабом ____мбр - в_____КХ мережі і _____УКХ мережах;

- з заступником командира ____мбр з тилу і озброєння – в ___УКХ мережах;

- з начальниками родів військ___мбр (начальником артилерії, протиповітряної оборони, розвідки – в___УКХ мережах і ___КХ мережі;

б) проводовий зв’язок

З КП і ЗКП ___мбр по проводовим напрямкам розгорнутих силами і засобами ВЗ_______.

Відповідно до рішення командира батальйону і Ваших вказівок – зв’язок з підпорядкованими підрозділами буде організований:

- під час здійснення маршу – в радіомережі командира батальйону №__(оповіщення);

- під час бою – в ___радіомережах командира батальйону, в___радіомережах тилового і технічного забезпечення батальйону;

Передбачені також ____радіомереж для всіх командирів підрозділів. Радіостанції командира батальйона і начальника штабу батальйона мають радіодані для переходу в ці радіомережі.

Схема організації радіозв’язку розроблена і представляється для затвердження. Проводовий зв’язок спланований з усіма підрозділами і представлений на робочій карті.

Зв’язок взаємодії буде забезпечений з сусідами праворуч і ліворуч в радіомережах командира ___мбр. та по проводовим напрямкам згідно розпорядження по зв’язку штабу ___мбр.

Всі документи Плану зв’язку розроблені. Для забезпечення зв’язку буде задіяно крім КШМ, переносних радіостанцій -____, кабеля П-274м _____км, комутаторів П-193м -____ комплектів, телефонних апаратів ТА-57 -_____штук.

Польовий вузол зв’язку до виконання завдань готовий.

 

БЛОКНОТ

НАЧАЛЬНИКА ЗВ'ЯЗКУ

Мб 5 мбр

_студента___________________________________

 


ОБОВ’ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА ЗВ’ЯЗКУ

 

НАЧАЛЬНИК ЗВ’ЯЗКУ ПОВИНЕН:

- постійно знати бойову обстановку і обстановку по зв’язку, місця розташування пунктів управління підлеглих, взаємодіючих підрозділів і старшого штабу;

- своєчасно планувати зв’язок, давати необхідні вказівки командирам підрозділів батальйону по питанням організації зв’язку, ставити задачі командирам підрозділів і посадовим особам по зв’язку;

- керувати розгортанням і функціонуванням системи зв’язку батальйону;

- забезпечити і контролювати своєчасність надання переговорів командуванню батальйону;

- планувати міри по забезпеченню зв’язку батальйону від засобів радіоелектронної боротьби противника, вогневих засобів і зброї масового ураження;

- контролювати дотримання встановлених режимів роботи радіозасобів;

- знати ступінь опромінювання, втрати особового складу і засобів зв’язку підрозділу взводу зв’язку і приймати заходи по їх відновленню;

- вивчати і узагальнювати бойовий досвід застосування засобів зв’язку та доводити його до особового складу зв’язківців;

- вести робочу карту;

- керувати бойовою підготовкою підрозділу зв’язку і відділень зв’язку, забезпечувати їх постійну бойову готовність.

Начальник зв’язку – командир ПВЗ, крім того, виконує обов’язки командира взводу, які визначені Статутом Внутрішньої Служби.

 

I. З’ЯСУВАННЯ ЗАВДАНЬ.

1. З Бойового наказу командира 1 мб на бій:

1. Загальні дані про противника, характер його дій

Противник „ФІОЛЕТОВІ” – 73 мпд, порушивши державний кордон, нанесла поразку підрозділам прикриття і до ранку Д1 вийшла на рубіж - 30 км на схід від АНДРОПОЛЬ (6006) і розвиває наступ в напрямку СВЕТЛОВ (5810), АРЕНСК (5792). Очікується, що до ранку Д2 вона вийде на рубіж – сх. ок. АНДРОПОЛЬ (6006), КРЮКИ (5805), сх. ок. ТУШИНО (5706), КАПИЕВО (5406), з метою з ранку Д2 продовжити наступ у напрямку АРЕНСК (5792), ОТРАДНОЕ (8256). Авіація веде повітряну розвідку резервів, що висуваються, наносить бомбово-штурмові удари по військам «калинових».

2.Бойові задачі батальйону

Висунутися з району зосередження по маршруту №1 і зайняти оборону у районі півд. ок. НОРИНО (55055), півд.ок. КРЮКИ (58053), перехр. доріг (57036), діючи у першому ешелоні бригади відбити наступ противника, нанести йому значних втрат, міцно утримуючи район оборони, створити умови для подальшого переходу у наступ. Час готовності до маршу у район оборони – 14.30 Д1.

3.Час і порядок роботи командира на місцевості

Рекогносцировку провести з 9.00 до 12.00 Д1, виїзд на рекогносцировку з КСП батальйону. Оборону зайняти до 18.00 Д1, готовність: системи вогню – 20.00 Д1; інженерних загороджень – 24.00 Д1.Інженерні роботи першої черги закінчити о 22.00 Д1, другої черги – до 8.00 Д2. Готовність оборони до бою о 8.00 Д2.

4.Маршрути і порядок висування підрозділів у район оборони

Маршрут №1- Порядок (1-й ешелон 1мр з 1тв, 2 мр з 2тв, ); Маршрут №2 Порядок (2-й ешелон 3 мр, бронегрупа (БнГ) в складі 3 тв, бойова охорона (бохр) в складі 3мв 3 мр, 3рв).

2. З вказівок НШ 1мб по організації управління і зв’язку:

1. Угрупування, загальні задачі військ та порядок їх взаємодії

1мб буде виконувати бойову задачу в складі 5мбр. Його завдання - діючи у першому ешелоні бригади, висунутися з району зосередження і до 18.00 Д1 зайняти визначений район оборони і стійкою обороною зупинити наступ противника та створити умови для переходу у наступ. Бойова задача буде виконуватися у взаємодії: праворуч- з 2 мб 1 мбр, а ліворуч з 2 мб 5мбр. Бойові дії батальйону буде підтримувати 1садн 5БрАГ. Його КСП – поруч з КСП 1 мб (250м на північ).

 

2. Розміщення пунктів управління, напрямок і порядок їх переміщення

КСП 1 мб планується розгорнути в районі – сараї (56049). До переходу противника в атаку, управління батальйоном буде здійснюватися з тімчасового КСП 1 мб –в районі КСП 1мр.Запасний район КСП - відм.149,5 (57046)

КСП підрозділів розгорнути в районах:

Ø КСП 1 мр – 100м півд.-сх. відм. 151,7 (55052),

Ø КСП 2 мр – ММС (58055),

Ø КСП 3 мр – сарай (57034),

Ø КСП тр – в районіКСП 1 мб (250м на схід)

Ø КСП мінбатр - наКСП 1 мб,

Ø КСП БнГ - кущі (57035),

Ø КСП бохр - галявина (56072),

Ø КСП розвідзасад – перехр. доріг (55083) і гай (58075),

Ø КСП рзаб – ліс (56047),

Ø КСП рв - гай (56049),

Ø КСП зрв – в районіКСП 1 мб (250м на захід),

Ø КСП гв – кущі (57042).

Ø КСП ісв– 50м на схід від дороги (56044).

3.З ким, до якого часу, і якими засобами повинен бути встановлений зв’язок і на які напрямки необхідно звернути особливу увагу

Зв’язок з командиром і штабом 5мбр і ТПУ 5мбр забезпечити згідно „Розпорядження по зв’язку штабу 5мбр”, звернувши увагу на забезпечення стійкого радіозв’язку у р\м командира 5 мбр № 501. Проводовий зв’язок організувати від КСП 1мб із всіма підрозділами батальйону після заняття району оборони за напрямками. Проводовий зв’язок з розвідзасадами організувати з командирами відповідних рот, а з бойовою охороною (бохр) – через КСП 1мр.Начальнику зв’язку документи плану зв’язку представити на затвердження до 14.00 Д1. Організацію звя’зку завершити до 20.00 Д1.

4. Порядок використання зв’язку та режими роботи радіозасобів при підготовці і в ході бою

Під час здійснення маршу в район оборони, управління батальйоном буде здійснюватися по радіо, короткими сигналами в радіомережі оповіщення командира батальйону на радіо даних мирного часу в якій повинні працювати всі радіостанції командирів підрозділів (1,2,3 мр, тр, мінбатр, рв, гв, зрв, ісв, рзаб) . Крім того в цій мережі повинні працювати на прийом всі радіостанції бойових машин. . З початку бою забезпечити стійкий радіозв’язок з розвідувальним дозором, розвідувальними засадами, з бойовою охороною (бохр), підрозділами 1-го ешелону (1мр, 2мр), мінбатр, як з бойових машин так і на переносних радіостанціях.

 

3. З розпорядження по зв’язку штабу 5 мбр.

1.Місця розміщення, час готовності вузлів зв’язку пунктів управління та напрямок їх переміщення

Вузли зв’язку пунктів управління 5 мбр, з 16.00 Д1 будуть розгорнуті в районах:

Ø КП- півд. ок. ЗАМОЖНЕ (5886).

Ø ЗКП -4 км зах. САХНІВЦІ (5679).

Ø ТПУ – зах. ок. лісу (5872).

 

2.Організацію зв’язку з 1 мб при підготовці і в ході бою

Між 1 мб і 2 мб 5 мбр по проводовому напрямку, розгорнутому від 1 мб до 2 мб силами і засобами 1 мб, між 1 мб 5 мбр і 2мб 1 мбр -по проводовому напрямку розгорнутому силами і засобами 2мб 1 мбр.

3.Організацію зв’язку з взаємодіючими підрозділами і сусідами

Між підрозділами 5 мбр по проводовим напрямкам через вузли зв’язку КП і ЗКП 5 мбр., між механізованими батальйонами і артилерійськими дивізіонами по проводовим напрямкам, розгорнутих силами і засобами садн.

4.Порядок використання зв’язку і режими работи радіо засобів

З початком бойових дій в першу чергу використовувати проводові засоби, в другу чергу – радіозасоби.

5.Місце розміщення станції ФПЗ і порядок забезпечення ФП зв’язком

Забезпечення рухомими засобами: згідно з графіком роботи рухомих засобів Станція ФПЗ 5 мбр розгортується в районі КП 5 мбр.

6.Строки представлення донесення по зв’язку

Дані про стан зв’язку щодобово вносити в бойові донесення станом на 20.00.

 


ІІ. ПОПЕРЕДНІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

(ЗАХОДИ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ НЕГАЙНО):

 

- повернути в підрозділ відсутній особовий склад;

 

- доукомплектувати особовий склад ПВЗ боєприпасами, одержати продукти харчування, воду і інші засоби життєзабезпечення особового складу;

 

- перевірити на справність засоби зв'язку;

 

- одержати з ремонту технікузв'язку і доукомплектувати її ЗИПом;

 

- зарядити акумулятори;

 

- провести інші заходи, що впливають на боєздатність особового складу і засобів зв'язку захист від засобів розвідки і РЕЗ противника

 

III. ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ

1. Оцінка противника і характера його дій:

„ФІОЛЕТОВІ” – 73 мпд, порушивши державний кордон, нанесла поразку підрозділам прикриття і до ранку Д1 вийшла на рубіж - 30 км на схід від АНДРОПОЛЬ (6006) і розвиває наступ в напрямку СВЕТЛОВ (5810), АРЕНСК (5792). Очікується, що до ранку Д2 вона вийде на рубіж – сх. ок. АНДРОПОЛЬ (6006), КРЮКИ (5805), сх. ок. ТУШИНО (5706), КАПИЕВО (5406), з метою з ранку Д2 продовжити наступ у напрямку АРЕНСК (5792), ОТРАДНОЕ (8256). Авіація веде повітряну розвідку резервів, що висуваються, наносить бомбово-штурмові удари по військам «калинових».

Висновки:

Потрібно висунутися з району зосередження по маршруту №1 і зайняти оборону у районі півд. ок. НОРИНО (55055), півд.ок. КРЮКИ (58053), перехр. доріг (57036), діючи у першому ешелоні бригади відбити наступ противника, нанести йому значних втрат, міцно утримуючи район оборони, створити умови для подальшого переходу у наступ. Час готовності до маршу у район оборони – 14.30 Д1.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.043 с.)