Визначення вологості гідратного вапнаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення вологості гідратного вапна 

Наважку вапна масою 10 г поміщають у попередньо висушений до постійної маси і зважений бюкс з кришкою і висушують у сушильній шафі при температурі 105-110 град.С. У сушильній шафі повинен бути бюкс з на­тронним вапном для уловлювання СО2 із повітря.

Під час сушіння кришку бюкса трохи відкривають. Через 2 год бюкс щільно закривають кришкою Витягують із сушильної шафи, охолоджують в ексикаторі і зважують.

Висушування повторюють до постійної маси. Час контрольного вису­шування 30 хв.

Вологість вапна W у відсотках вираховують за формулою

 

 

(G - G )

W = --------------- 100, ( 13 )

G

де G - маса наважки вапна, г;

 

G - маса наважки вапна після висушування, г.

 

 


ДСТУ Б В.2.7-90-99 С.16

 

Визначення границі міцності при вигині і стиску зразків із гідравлічного вапна

 

Визначення границі міцності при вигині і стиску виконують на зраз­ках-балочках за ГОСТ 310.1 і ГОСТ 310.4 з такими змінами/

Одну частину гідравлічного вапна змішують з трьома частинами нор­мального піску, доливають близько половини загальної кількості води, необхідної для отримання розчину з розпливом конусу 110-

115мм. Перемі­шану масу охолоджують до 25-30 град.С, добавляють решту води до досягнення розчином вказаної консистенції, перемішують 2 хв і переносять у змішувач.

У ванні з гідравлічним затвором зразки, вивільнені від форм, витриму­ють 5-6 діб над водою і 21 добу у воді.

Визначення максимального розміру кусків подрібненого вапна

 

Пробу подрібненого вапна масою приблизно 1 кг висушують при температурі 105-110 град.С протягом 2 год, охолоджують і просіваюгь через сито з отворами розміром 20 мм. Взята для випробування проба повинна повністю пройти через сито.

 

7.13 Вміст активного Мq0 у кальцієвому вапні встановлюють за дани­ми вхідного контролю сировини

Транспортування і зберігання

 

8.1 Вапно без упакування транспортується критим транспортом усіх видів, а упаковане у мішки і пакети - в спеціалізованих транспортних засобах, транспортними пакетами, у контейнерах або поштучно відповідно до діючих на даних видах транспорту правил навантаження, кріплення і перевезення вантажів, що затверджені у встановленому порядку.

8 2 При навантажуванні, вивантажуванні, транспортуванні і зберіган­ні вапна мають вживатися заходи по запобіганню його зволоженню, за­брудненню сторонніми домішками і предметами та пошкодженню тари.

8 3 Вапно має зберігатись окремо за видами та сортами, на складах бункерного або силосного типу, а упаковане - у критих складських примі­щеннях.

8.4 При зберіганні мішки з вапном укладають на піддони рядами впритул по висоті не більше 1,8 м та забезпечують вільний підхід до них.

 

Гарантії виготовлювача

 

9. 1 Підприємство-виготовлювач гарантує відповідність вапна вимогам даного стандарту при дотриманні умов транспортування і зберігання протягом ЗО днів від дня відвантаження його споживачеві.

 

9. 2 Замовник за домовленістю з підприємством - виготовлювачем може отримати додаткову, крім зазначеної у документі про якість інформацію про характеристики партії вапна, що відвантажується на його адресу.

 

ДСТУ Б В.2.7-90-99 С.17

 

 

Додаток А

(рекомендований)

 

Форма журналу приймального контролю вапна

 

1. Обкладинка журналу

(підприємство, фірма)

 

ЖУРНАЛ

Приймального контролю вапна

Початий

Закінчений

Всього аркушів

 

2. Результати приймального контролю вапна

Номер партії Дата Місце зберігання вапна,його кількість Значення показників якості Висновок про вид, сорт та результат приймання Підпис
виготов­лення прий­мання

 

Примітка 1. У графі 5 наводяться всі нормативні показники якості, передба­чені 6.4 даного стандарту, та фактичні результати випробувань вапна.

Примітка 2. У графі 6 наводять висновки щодо віднесення вапна до певного виду і сорту за результатами контролю, а також відмітку про приймання чи бракування даної партії.

Примітка 3. У графі 7 має бути підпис відповідальної особи за технічний кон­троль на підприємстві- виготовлювачі.

 


ДСТУ Б В.2.7-90-99 С.18

 

Додаток Б

(довідковий)

 

Тиск водяної пари над насиченим розчином NаСl

В залежності від температури

 

Температура досліду, град.С Тиск водяної пари над насиченим розчином NаСІ, мм рт.ст.
6,9
7,4
7,9
8,5
9.1
9,7
10,3
11,0
11,7
12,4
13,2
14,1
15.0
15,9
16,9
17,9
19,0
20,2 ——————— — ———————————
21,4

 

ДСТУ Б В.2.7-90-99 С.19

 

Додаток В

(довідковий)

 

 

Маса 1 мл СО2 в залежності від температури і атмосферного тиску

 

Темпе- ­ратура дослі­ду, град, С Маса 1 мл С02, мг
для показників барометра, мм рт,ст,
744,5 753,5 762,5
1, 778 1, 784 1,791 1,797 1,804 1,810 1,817 1,823 1,828 1,833 1,837 1,842 1,847 1,852
1,784 1,790 1,797 1,803 1,810 1 816 1,823 1,829 1,834 1,839 1,843 1,848 1,853 1,858
1,791 1,797 1,803 1,809 1,816 1,822 1,829 1,835 1,840 1,845 1,849 1,854 1,859 1,864
1,797 1,803 1, 810 1, 816 1,823 1,829 1,836 1,842 1,847 1,852 1,856 1,861 1,866 1,871
1,803 1,809 1,816 1,822 1,829 1,835 1,842 1,848 1,853 1 858 1,862 1,867 1,872 1,877
1,809 1,815 1,822 1,828 1,835 1,841 1,848 1,854 1,859 1,864 1,868 1,873 1,878 1,883
1,815 1,821 1 828 1 834 1,841 1,847 1,854 1,860 1,865 1 870 1,875 1,880 1,885 1,890
1,822 1,828 1,835 1,841 1,848 1,854 1,861 1,867 1,872 1,877 1,882 1,887 1,892 1,897
1,828 1,834 1,841 1,847 1,854 1,860 1,867 1,873 1,878 1,883 1,888 1,893 1,898 1,903
1,834 1,840 1 847 1,853 1,860 1,866 1,873 1,879 1,884 1,889 1 894 1,899 1,904 1,909
1,840 1,846 1,853 1,859 1,866 1,872 1,879 1,885 1,890 1,895 1,900 1,905 1,910 1,915
1,846 1,853 1,860 1,866 1,873 1,879 1,886 1,892 1,897 1,902 1,907 1,912 1,917 1,922
1,853 1,860 1 886 1,873 1,879 1,886 1,892 1,898 1,903 1,908 1,913 1,918 1,923 1,928
1,859 1,856 1,872 1,879 1,886 1,892 1,899 1,905 1,910 1,915 1,920 1,925 1,930 1,935
1,865 1,872 1,878 1,885 1,892 1,899 1,906 1,912 1,917 1,922 1,927 1,932 1,937 1,942
1,872 1,878 1,885 1,892 1,899 1,906 1,913 1,919 1,924 1,929 1,934 1,939 1,944 1,949
1,878 1,885 1,892 1,899 1,906 1,912 1,919 1,925 1,930 1,935 1,940 1,945 1,950 1,955
1,885 1,892 1,899 1,906 1,913 1,919 1,926 1,932 1,937 1,942 1,947 1,952 1,957 1,962
1,892 1,899 1,906 1,913 1,920 1,926 1,933 1,939 1,944 1,949 1 954 1,959 1,964 1,969

 

 

Ключові слова:

 

стандарт, вапно будівельне, кальцієво-магнієві породи,

активні СаО+Мg0, мінеральні добавки, технічні вимоги,

вимоги безпеки, правила приймання, методи контролю.

 

 


ДСТУ Б В.2.7-90-99

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

==============================================================================

Строительные материалы

Известь строительная

Технические условия

Издание официальное

 

Госстрой Украины

Киев 1999

 

 

ДСТУ Б В.2.7-90-99

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

І РАЗРАБОТАН

Техническим комитетом по стандартичации

"Строительные материалы"

2 ВНЕСЕН

Отделом строительной индустрии, промышленности

строительных материалов и механизации Госстроя Украины

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом Госстроя Украины от 22.06.99 № 150

С введением этого стандарта на территории Украины

прекращают действие:

ГОСТ 9179-77 "Известь строительная. Технические условия",

ГОСТ 22688-77 ''Известь строительная. Методы испытаний"

 

Этот стандарт не может быть полностью или частично вос-

произведен, тиражирован и распространен как официальное

издание без разрешения Госстроя Украины

 

ДСТУ Б В,2.7-90-99

 

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 Нормативные ссылки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

3 Классификация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 2

4 Технические требования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

6 Правила приемки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

7 Методы контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

8 Транспортированиеи хранение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

9 Гарантии изготовителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Приложение А

Форма журнала приемочного контроля извести . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Приложение Б

Давление водяного пара над насыщенным раствором NаСl

в зависимости от температуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Приложение В

Масса 1 мл С02 в зависимости от температуры

и атмосферного давления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

 

 

 

ДСТУ Б В.2 7-90-99

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

==============================================================================

Строительные материалы

Известь строительная

Технические условия

 

Будівельні матеріали

Вапно будівельне

 

Технічні умови

 

Виildіпg materials

Вuilding lime

Spesifications

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата введення 2000-01-01

Область применения

 

Настоящий стандарт распросграняется на строительную известь (да­лее - известь), являющуюся продуктом обжига карбонатных пород или смеси этого продукта с минеральными добавками.

Известь применяется для изготовления строительных растворов, бе­тонных и сухих растворных смесей, вяжущих материалов, для выполнения отделочных работ, в производстве строительных изделий и деталей.

Требования, изложенные в 4.3: 4.4; 4.5; 4.6; 4.9; 5; 6 и 7, являются обязательными.

Стандарт пригоден для целей сертификации.

Нормативные ссылки

 

В этом стандарте есть ссылки на такие нормативные документы:

 

ДСТУ Б В.2.7-46-96 Строительные материалы. Цементы общестроительного назначения. Технические условия.
ДБН В.1.4-0.02-97 Система норм та и правил снижения уровня ионизирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве. Типовые документы
ДБН В.1.4-1.02-97 Система норм та правил снижения уровня ионизирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве. Типовые документы
ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве. Радиационный контроль строительных материалов и объектов строительства.
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ, Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ДСТУ Б В.2 7-90-99 С.2

 

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ.Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ.Очки защитные. Общие технические условия.
ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования
ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1”Лепесток”. Технические условия
ГОСТ 12.4.133-83 ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки камерные. Общие технические требования
ГОСТ 83-79 Натрий углекислый. Технические условия.
ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения.
ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты
ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии
ГОСТ 2226-88 Мешки бумажные. Технические условия
ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством
ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия
ГОСТ 3760-79 Аммиак водный. Технические условия
ГОСТ 3773-72 Аммоний хлористый. Технические условия
ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия
ГОСТ 4234-77 Калий хлористый. Технические условия
ГОСТ 5833-75 Сахароза Технические условия
ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия
ГОСТ 10652-73 Соль динатриевая этилендиамин-N, N, N’,N’. тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон-Б)
ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов
ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия
ГОСТ 24363-80 Калия гидроокись. Технические условия
ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, Технические условия
ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия
ГОСТ 28507-90 Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические условия
СН-245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий
СНіП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение
СНіП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий
СНіП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование
СНіП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания
СНіП ІІІ -4-80* Техника безопасности в строительстве
СП N 4946-89 Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест от загрязнений
СанПіН N 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения
СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию
СН N 4088-86 Санитарные нормы микроклимата производственных помещений
ТУ 6-09-1368-78 Флуорексон (индикатор). Технические условия
ТУ 6-09-2448-79 Триэтаноламин. Технические условия
ТУ 6-09-3970-75 Хром темно-синий (индикатор) Технические условия
ТУ 6-09-5171-84 Метил оранжевый (индикатор) Технические условия
ТУ 6-09-5360-87 Фенолсфталеин (индикатор). Технические условия
     

ДСТУ Б В.2 7-90-99 С.3

Классификация

 

З.1 Известь в зависимости от условий твердения делится на воздушную известь (ИВ), которая в замешанном водой состоянии твердеет и сохраняет набранную прочность в изделиях и материалах в воздушно-сухих условиях, и на гидравлическую известь (ИГ), которая сохраняет такие свойства как на воздухе, так и в воде.

3.2 Воздушная известь в зависимости от содержания в ней оксидов кальция и магния разделяется на кальциевую, магнезиальную и доломи­товую.

3 3 Воздушная известь разделяется на негашенную и гидратную (гаше­ную).3.4 Гидравлическая известь разделяется на слабогидравличсскую и сильногидравлическую.

3 5 По фракционному составу известь разделяется на комовую, дроб­ленную (с размером кусков не более 20 мм) и порошкообразную.

3 6 Порошкообразная известь, получаемая путем помола или гидра­тации комовой извести, разделяется на известь с добавками и известь без добавок.

3.7 В зависимости ог состава и качества известь разделяется на сорта, приведенные в таблице 1

 

Таблица 1

 

Вид извести Сорт
Известь негашеная без добавок 1,2 и 3
Известь негашеная порошкообразная с добавками 1 и 2
Известь гидратная (гашеная) с добавками и без добавок 1 и 2

 

3.8 Условное обозначение извести при заказе должно состоять с бук­венного обозначения вида извести в зависимости от условий твердения, индекса гашения извести, сорта извести и обозначения настоящего стандар­та.

 

Пример условного обозначения воздушной извести, быстрого гаше­ния, первогосорта : ИВ-А-1 ДСТУ Б В 2.7-90-99.

4 Технические требования

 

4.1 Известь должна удовлетворять обязательные требования настоящего стандарта и заказа на ее посгавку и изготавливаться по технологичес­кому, регламенту, утвержденному предприятием-изготови-телем.

4.2 В зависимости от длительности гашения известь разделяется на виды, которые приводятся в таблице 2.

Таблица 2

Вид извести Индекс времени гашения Длительность гашения, мин.
Быстрого гашения А До 8
Среднего гашения Б До 25
Медленного гашения В Более 25

 

4. 3 Степень дисперсности порошкообразной воздушной извести и гидравлической должна быть такой, чтобы при просеивании через сито с сетками № 02 и № 008 по ГОСТ 6613 проходило соответственно не менее 98,5 и 85 % массы просеиваемой пробы.

4 .4 Известь должна выдерживать испытание на равномерность изме­нения объема.


ДСТУ Б В.2 7-90-99 С.4

Требования к воздушной извести

 

4.5.1 Воздушная известь должна соответствовать требованиям, приве­денным в таблице 3.

 

 

Таблица З В % по массе

Наименование пока­ зателей Негашеная известь Гидратная известь сортов
кальциевая известь сортов магнезиальная и и и и доломитовая известь сортов
2
Активные СаО+МgО, не менее без добавок                
с добавками - 6 0 -  
Активный МgО, не более 20 (40) 20(40) 20 (40) -  
С02, не более без добавок I 5
с добавками - -
Негашеные зерна, не более - -
Примечание 1. В скобках приведены показатели для доломитовой извести.
Примечание 2. Минеральные добавки вводятся в известь в таких количест- вах, чтобы соблюдались требования к содержанию активных СаО + МgО.
Примечание 3. Для кальциевой извести 3 сорта, используемой для техноло­гических целей, допускается содержание непогасившихся зерен до 20 %.
Примечание 4. СО2 в извести с добавками определяют газообъемным способом.

 

4.5.2 Влажность гидратной извести не должна превышать 5 %.

4.5.3 Содержание гидратной воды в негашеной извести не должно бытьбольше чем 2 %.

4.5.4 Если по отдельным показателям известь может быть отнесена к разным сортам, то сорт ее определяется по значению показателя, соответ­ствующего низшему сорту.

Требования к гидравлической извести

 

4 6.1 Предел прочности образцов гидравлической извести в возрасте 28 суток должен соответствовать значениям, приведенным в таблице 4.

 

Таблица 4

Вид извести Значения предела прочности образцов, МПа (кгс/см2)
при сжатии при изгибе
Слабогидравлическая —— ——————————— 1,7(17,0) 0,4 (4,0)
Сильногидравлическая 5,0 (50,0) 1,0(10,0)

ДСТУ Б В.2 7-90-99 С.5

 

4.6.2 По химическому составу гидравлическая известь должна соотвествовать требованиям, приведенным в таблице 5.

Таблица 5

Химический состав Содержание для извести, % по массе
слабогидравлической сильногидравлической
Активные СаО + МgО не более
не менее
Активный МgО, не более
СО2, не более

 

4.6.3 Если по отдельным показателям гидравлическая известь может быть отнесена к разным видам, то вид ее определяется по границе проч­ности при сжатии.

4.7 Материалы для производства извести карбонатные породы, ми­неральные добавки (шлаки гранулированные доменные или электротермофосфорные, активные минеральные добавки, кварцевые пески) должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов на них.

Допускается применять в производстве извести другие материалы, соответствующие требованиям действующих нормативных документов и обеспечивающие получение извести, удовлетворяющей требования насто­ящего стандарта.

 

Упаковка

 

4.8.1 Комовая, дробленная и порошкообразная известь может отгру­жаться навалом, а дробленная и порошкообразная - и упакованной в бумажные мешки по ГОСТ 2226 или полиэтиленовые пакеты или мешки. Допускается применять мешки или пакеты из бумаги или других синте­тических материалов, которые обеспечивают сохранность продукции.

4.8.2 Масса нетто отдельного пакета с известью может быть от 1 до 10 кг, а мешка - более 10 и до 50 кг. Отклонения от номинального значения массы извести в пакете или мешке не должно превышать 1 %.

4.8.3 Пакеты с известью укладывают в бумажные мешки по ГОСТ 2226 или полиэтиленовые мешки, либо мешки импортного производства.

4.8.4 Масса брутто мешка с упакованными пакетами, как правило, не должна превышать 51 кг.

Маркировка

 

Маркировку наносят способом печати или штампованном на внеш­нюю поверхность каждого пакета или мешка с известью в любой его части. Она должна быть четкой и содержать:

- наименование или товарный знак и адрес предприятия-изготови­теля;

- наименование продукции;

- вид и сорт извести;

- среднюю массу нетто пакета или мешка;

- количество пакетов в мешке;

- манипуляционный знак "Беречь от влаги" по ГОСТ 14192.

Требования безопасности и охраны окружающей среды

 

5.1 Известь и сырье, применяемое в ее производстве, относятся к веществам малоопасным согласно классификации по ГОСТ 12.1.007. Из­вестковая пыль проявляет фиброгенное и кожераздражительное дейст­вие.

5.2 Известь как без добавок, так и с минеральными добавками является пожаро- и взрывобезопасным веществом, не образует токсических сое­динений в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ. В сточных водах дает слабощелочную реакцию.

5.3 Сырье и минеральные добавки, используемые для производства извести, по радиационной безопасности должны соответствовать требо­ваниям ДБН В. 1.4-0.01, ДБН В. 1.4-0.02, ДБН В. 1.4-1.01, ДБН В. 1.4-2.01.


ДСТУ Б В.2 7-90-99 С.6

 

Эффективная удельная активность природных радионуклидов в извести не должна превышать 370 Бк/кг.

5 4 Предельно допустимая концентрация известковой пыли в воздухе рабочей зоны должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005.

5.5 При производстве извести работающие должны обеспечиваться спецодеждой по ГОСТ 27574 и ГОСТ 27575, спецобувью по ГОСТ 12.4.11.164, защитными очками по ГОСТ 12.4.013, рукавицами по ГОСТ 12.4 11.133, респираторами ШБ-1 "Лепесток" - по ГОСТ 12.4.028.

Возможно использование средств индивидуальной защиты импорт­ного производства при условии обеспечения необходимого уровня безо­пасности работающих.

5.6 Производственные помещения должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции, аспирации и отопления по ГОСТ 12.4.021 и СНиП 2.04.05, освещения по СНиП 11-4, водопроводной системой и канализацией - по СНиП 2.04.01, питьевой водой по ГОСТ 2874, бытовыми помещениями - по СНиП 2.09.04.

5 7 Микроклимат в производственных помещениях должен отвечать требованиям ГОСТ 12.1.005 и СН № 4088.

5.8 В производственных помещениях необходимо придерживаться пра­вил пожарной безопасносги в соответствии с ГОСТ 12.1.004 и электробе­зопасности по ГОСТ 12.1.019.

5.9 Уровни содержания вредных веществ в выбросах вентиляционных установок должны соответствовать требованиям СН-245 и СП № 4946.

5.10 Технологичные сточные воды сбрасываются в канализацию в соответствии с требованиями СанПиН № 4630.

5.11 Технологическое оборудование и производственные процессы должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3 002 и СП № 1042.

5.1.2 Погрузочно-разгрузочные рабогы должны осуществляться в со­ответствии с требованиями ГОСТ 12 3.009 и СНиП 111-4.

Правила приемки

 

6.1 Известь принимается и контролируется партиями. Партией считается суточная выработка извести одного вида и сорта.

6.2 Количество отгруженной извести определяется по массе путем взвешивания в транспортных средствах на железнодорожных или авто­мобильных весах.

6.3 Изготовитель осуществляет приемку и паспортизацию извести и определяет ее вид и сорт на основании заводского технического контроля производства и данных приемочных испытаний.

6.4 Каждая партия извести подлежит приемочным испытаниям по показателям качества:

а) время гашения извести,

б) равномерность изменения объема;

с) степень дисперсности.

г) содержание активных СаО + Мg0;

д) содержание активного Мg0;

е) содержание СOз;

ж) содержание непогасившихся зерен для воздушной извести;

и) влажность гидратной извести;

к) содержание гидратной воды в негашеной извести,

л) предел прочности при сжатии и изгибе для гидравлической извести.

 

6.5 Технологический контроль производсгва извести осуществляют в соответствии с требованиями технологического регламента изготови­теля.

6 6 Для проведения приемочных испытаний от каждой партии извести отбирают пробу общей массой для комовой и измельченной извести 20 кг, для порошкообразной - 10кг.


ДСТУ Б В.2 7-90-99 С.7

 

Порядок отбора проб

 

6.7.1 Общую пробу сосгавляют не менее чем из восьми разовых проб, отобранных через равные промежутки времени и одинаковой массы при изготовлении партии извести.

6.7.2 Пробы комовой и измельченной извести отбирают из транспор­тных средств подачи их на склад готовой продукции. Общие пробы этих видов извести измельчают до размера кусков не более 10 мм.

6.7.3 Пробы порошкообразной извести отбирают от каждого помоль­ного агрегата или гидратора, работающих в один силос.

6.7.4 Для контрольных проверок потребителем качества извести, отгруженной навалом в вагонах, пробу отбирают равными часгями из каждого вагона; отгруженной автомобильным транспортом - равными частями от каждых 30 т; упакованной - из 10 мешков или пакетов, отобран­ных случайным образом от каждой партии.

6 7 5 Из отобранных по 6.7.1, 6.7.2, 6. 7.3, 6.7.4 разовых проб путем тщательного перемешивания и квартования составляют общую пробу извести, которую делят на две части. Одну из них используют для приемоч­ных или контрольных испытаний извести. Другую - помещают в гер­метически закрытую посуду и сохраняют в сухом помещении на случай проведения повторных испытаний

6.8 Маркировка проб извести и протокол отбора проб должны содер­жать:

- наименование предприятия-изготовителя;

- обозначение пробы извести;

- место и дату отбора проб,

- должность и фамилии лиц, отбиравших пробы.

6 9 Результаты приемочных испытаний извести заносят в журнал по форме приложения А.

6.10 При неудовлетворительных результатах испытании хотя бы по одному из показателей, приведенных в 6.4, проводят повторные испытания по этому показателю. Результаты повторных испытаний являются оконча­тельными для установления вида и сорта извести.

6.11 На каждую партию извести или ее часть, которая отгружается по­требителю, должен выдаваться документ о качестве, в котором приводятся:

 

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя и его адрес;

- условное обозначение извести;

- номер партии и дата изготовления;

- количество отгружаемой извести;

- результаты испытаний извести;

- сведения о наличии, виде и количестве минеральных добавок в извести;

- обозначение настоящего стандарта.

6.1.2 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку ка­чества извести согласно требованиям настоящего стандарта.

Методы контроля

7.1 Общие положения

7.1.1 При химическом анализе извести должны применяться реактивы химически чистые (х.ч.) и чистые для анализа (ч.д.а.), дистиллированная вода, беззольные фильтры, отвечающие нормативной документации.

7.1 2 Подготовка проб

7.1.2.1 Из комовой извести

 

Из пробы извести, отобранной согласно 6.7.2 и 6.7.4 и измельченной до размера комьев не более 10 мм, квартованием отбирают 1 кг для опре­деления содержания непогасившихся зерен и пробу массой 500 г. Эту пробу измельчают до полного прохождения через сетку № 09 по ГОСТ 6613, тщательно перемешивают, потом квартованием отбирают приблизительно 150 г, растирают до полного прохождения через сетку № 008 по ГОСТ 6613 и кладут в герметично закрытый сосуд, используют для проведения испы­таний, предусмотренных настоящим стандартом.


ДСТУ Б В.2 7-90-99 С.8

 

 

7.1.2.3 Из порошкообразной извести

 

Для химического анализа пробы извести, отобранной согласно 6.7.3., 6.7.4 или 6.7.5, квартованием отбирают пробу массой 40 г, растирают в ступке до полного прохождения через сетку № 008 по ГОСТ 6613 и кладут в герметически закрытый сосуд.

Степень дисперсности влажность температура и время гашения прочность и равномерность изменения объема определяют непосредственно из пробы отобранной по 6.7.2, б.7.3 и6.7.4.

7.1.3 Взвешивание навесок должно выполняться для химического анализа на аналитических весах с точностью до ±0,0002 г, для других определений - на технических весах с гочностью до ±0 01 г.

7.1.4 Титр раствора устанавливают по трем параллельным пробам и определяют как среднее арифметическое полученных результатов

7.1.5 Определение показателей качества извести (кроме пределов прочности) проводят параллельно на двух навесках (пробах). За окончательный результат испытаний принимают среднее арифметическое двух параллель­ных определений, допустимые разбежности между которыми не должны превышать величин ,%:

- сумма активных СаО+Мg0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 0,6

- активный СаО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 0 4

- активный Мg0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3

- диоксид углерода С02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 2

- остальные показатели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,5

Подсчег результатов анализа выполняют с точностью до 0,01%.

7.1.6 Концентрацию разбавленных кислот в отдельных случаях выражают как отношение об ъема кислоты к объему воды.Например раствор соляной кислоты 1: 3 означает что один объем соляной кисло ты плотностью 1,19 разбавлен тремя такими же объемами воды.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 76; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.01 с.)