Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2009 р. по 1 вересня 2011 р.: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. №96Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2009 р. по 1 вересня 2011 р.: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. №96163. Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. №243 // Урядовий кур’єр. – 2010. – 24 березня.

164. Порядок формування роздрібного тарифу для споживачів ліцензіатами з постачання електроенергії та регульованим тарифом: Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 22 січня 2001 р. №47 //// Інформаційний бюлетень НКРЕ. – 2001. - №2.

165. Правила користування електричною енергією: Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 р. №38 // Офіційний вісник України. – 2002. - №48. – Ст.70.

166. Порядок застосування тарифів на електроенергію, що використовується на потреби опалення та гарячого водопостачання: Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 11 січня 2002 р. №40 // Інформаційний бюлетень НКРЕ. – 2002. - №2.

167. Правила складання та подання заявок на винахід та заявки на корисну модель: Наказ Міністерства освіти і науки України від 22. січня 2001 p. № 22 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 9. - Ст. 386.

168. Про перелік продукції монопольних утворень, ціни які підлягають державному регулюванню: Наказ Міністерства економіки України, Антимонопольного комітету України від 20 березня 1998 р. №29-а/3. // Офіційний вісник України. – 1998. - №14. – Ст.219.

169. Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи: Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 р. № 291 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 18. - Ст. 804.

170. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок: Наказ Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2002 р. № 110 // Офіційний вісник України. - 2002. - №11. – Ст.531.

171. Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого походження товару: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2001 р. № 598 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 36. - Ст. 1682.

172. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок: Наказ Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2002 р. № 110 // Офіційний вісник України. - 2002. -№11.- Ст. 531.

173. Інструкція про порядок застосування економічних і фінансових санкцій органами державного контролю за цінами: Наказ Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 3 грудня 2005 р. №298/519.

174. Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт: Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлово-комунальної політики від 5 грудня 2000 р. №273 // Офіційний вісник України. - 2000. - №354.

175. Правила розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства комітету України: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 р. №169. // КПС «НАУ».

176. Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - №14. – Ст. 622.

177. Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України: Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 р. №32-р// КПС «НАУ».

178. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів: Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва і рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 березня 2001 р. №49-60 // Офіційний вісник України. – 2001. - №16. – Ст.706.

179. Положення про порядок випуску облігацій підприємств: рішення ДКЦПФР від 17 липня 2003 р. № 322 // Юридичний вісник України. - 2003. - № 41 (11-17 жовтня).

180. Положення про порядок випуску облігацій підприємств: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 липня 2003 р. №244 // Юридичний вісник України. – 2003. - №41. – Ст.1237.

181. Положення про випуск облігацій внутрішніх місцевих позик: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 7 жовтня 2003 р. №414 // Офіційний вісник України. – 2003. – №44. – Ст.1233.

182. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів діяльності з управління активами: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 № 341 // Офіційний вісник України. - 2006. -№31.-Ст. 2258.

183. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 р. № 346 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 34 (6 вересня 2006 р). - Ст. 2433.

184. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 р. № 347 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 34 (6 вересня 2006 р). - Ст. 2432.

185. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 р. № 348 // Офіційний вісник України. -2006. - № 34 (6 вересня 2006 р). - Ст. 2434.

186. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 р. № 349 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 34 (6 вересня 2006 р.). - Ст. 2435.

187. Положення про депозитарну діяльність: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 р. № 999 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 49 (18.12.2006). - Ст. 3269.

188. Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 № 1000 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 7 (05.02.2007). - Ст. 233.

189. Положення про порядок реєстрації випуску акцій: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 квітня 2007 р. № 942 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 44 (25.06.2007). - Ст. 1826.

190. Про врегулювання питань щодо здійснення та реєстрації іноземних інвестицій: Постанова правління Національного банку України від 23 грудня 2009 р. №762 // Юридичний вісник України. – 2010. - №12. – 20-26 березня.

 

Матеріали судової практики

1. Збірник роз'яснень Вищого господарського суду України / Уклад. Д. Притика. 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Ін-Юре, 2003. - 388с.

2. Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2002 / Відп. ред. П.Б. Євграфов. - К.: Юрінком Інтер, 2001-2002. - У 3-х кн.

3. Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду у господарських справах. Вип. 1. - К.: Ін-Юре, 2003. - 176с.

4. Постанови Верховного Суду України та Вищого господарського суду у господарських справах. Вип. 2. - К.: Ін-Юре, 2003. - 212с.

 

Збірники нормативних актів

Науково-практичні коментарі

1. Господарське законодавство України: правове регулювання господарської діяльності. Збірник нормативних актів / У поряд. Камлик М.І. - К.: Атіка, 2004 (до всіх розділів).

2. Законодавство України про стандартизацію, метрологію і сертифікацію. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 448с.

3. Берлич Н. Стан розвитку сільського господарства та необхідність удосконалення законодавчого регулювання АПК // Підприємництво, господарство і право. – 2008. 0 №7. – Ст. 152-155.

4. Балух Т. Основні напрями вдосконалення організаційно-економічного забезпечення регіонального розвитку підприємництва у сфері послуг // Підприємництво, господарство і право. – 2008. 0 №7. – Ст. 156-169.

5. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін. За заг. ред. В.К. Мамутова. К.: Юрінком Інтер, 2004. - 688с. (до всіх розділів).

6. Науково практичний коментар Господарського кодексу України: 2 – ге вид., переробл. і допов. / За заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини; Кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербини та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.

7. Левандовський Ю. Виконання договірних зобов’язань в умовах ринкової економіки // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – 1997. - №31.

8. Теньков C.O. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: Від 16 січня 2003р. - К.: В-во А.С.К., 2004. - 720с.

 

Навчальна література

1. Вінник ОМ., Щербина B.C. Акціонерне право: Навчальний посібник // за ред. проф. Щербини B.C. - К.: Атіка, 2000. – 554 с.

2. Вінник ОМ. Господарське право: Навчальний посібник. – 2 – ге вид., змін та доп. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с.

3. Вінник ОМ. Інвестиційне право: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: «Правовоа єдність», 2009. – 616 с.

4. Вінник ОМ. Інвестиційне право: Курс лекцій. Навчальний посібник. – К.:Атака. – 2000. – 260 с.

5. Віхров ОТ. Господарське право: Спеціальна частина. Навчальний посібник. - К.: Видавничий дім «Слово», 2004. – 344 с.

6. Вільні економічні зони: світовий досвід і українська практика: Навчальний посібник // за ред.. І.Ю.Сіваченка. – К.: Центр навчальної літератури. 2004. – 488 с.

7. Внешнеэкономическая деятельность: нормативная база // Сост. С. Філатов, В. Кузнєцов. – Х.: Фактор. – 2003. – 348 с.

8. Господарське законодавство: Курс лекцій // за ред. Панікарова В.Д. - X. 2003.-124с.

9. Господарське законодавство: Навчальний посібник / За ред. В.Л. Ортинського. – К.: Знання, 2008. – 359 с.

10. Гунський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К.:Наукова думка, 1998. – 400 с.

11. Державне регулювання економіки // за ред. І.Р. Михасюка. - К.: Атіка, Ельга. - Н. 2000. – 347 с.

12. Жорін Ф.Л. Юридична відповідальність за порушення у сфері економіки: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: - 2003. - 212с.

13. Знаменский Г.Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. - К.: Наукова думка, 1996. – 263 с.

14. Зобов'язальне право: Теорія і практика // за ред. О.В. Дзери. - К.: Юнінком Інтер, 2000. – 912 с.

15. Інвестування:Підручник // В.М. Гринькова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда, - К.: Знання, 2008 – 452 с.

16. ІНКОТЕРМС: Офіційні правила тлумачення торг. Термінів Між народ. торг. палати: (ред.. 2000) // Урядовий кур’єр. – 2002. - №68.

17. Коссак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. - Львів.: Центр Європи, 1999. – 244 с.

18. Омельченко А.В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. – К.: Юрінком Інтер, 1996. – 288 с.

19. Підприємницьке право. Підручник // За ред. О.В. Старцева, 2-е вид., переробл. і доповн. - К.: Істина, 20005 – 600 с.

20. Правове регулювання господарських відносин за участю промислових підприємств: Підручник // За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Душмана. X.: Право, 2000.-317 с.

21. Кузнєцова Н.С., Назарчук I.P. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 528с.

22. Мілаш В.С. Захисні застереження в зовнішньоекономічному договорі: Монографія. - Полтава. – 2004. – 180 с.

23. Саниахметова Н.А. Предпринимательское (хозяйственное) право Украины. Учебное пособие. - X., Одиссей, 2004. - 800с. (до всіх розділів).

24. Святоцький О.Д., Крайнев П.П., Ревуцький С.Ф. Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні: питання теорії і практики / За ред. О.Д. Святоцького. – К.: Концерн «Видавничий дім Ін Юре». – 2003. – 80 с.

25. Шульженко Ф. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ. - 2003. – 171 с.

26. Щербина B.C. Господарське право: Підручник. - 3-е вид., перероб. і доп. К.: Юрінком-Інтер, 2006. - 656с.

27. Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): Монографія. – Харків: Право. - 2006. – 544 с.

 

Спеціалізовані публікації

1. Аматова Ю. Условия правомерности передачи инновационного продукта: правовые вопросы эффективности трансакции // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №1. – Ст.63-65.

2. Аматова Ю. Щодо особливостей використання господарським товариством інноваційного вкладу //Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №3. – Ст.3-6.

3. Богун В., Солодухін Г. Господарсько-правова відповідальність за порушення законодавства про ціни // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №1. – Ст.80-82.

4. Венгер В. Економіко-правові аспекти державного регулювання цін на продукцію суб’єктів придбаних монополій // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №2. – Ст. 145-149.

5. Вінник О.М. Правове регулювання підрядних відносин в будівництві // Будівництво України. - 1994. - №5-6.

6. Віхров О.П., Віхров С.О. Суб’єкти господарсько – організаційних зобов'язань як учасники відносин у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - №12. – Ст. 120-124.

7. Віхров О.П. Управління господарською діяльністю як категорія господарського права // Право України. – 2007. - № 12. – С. 47-52.

8. Воловик О. Організаційно - господарські відносини у системі корпоративного управління // Право України. - 2004. - №7. - С. 58-61.

9. Деякі проблеми розрахунків векселями у зовнішньоекономічній діяльності // Вісник господарського судочинства. – 2002. - №2. – Ст.159-161.

10. Закурів М. К. Законодавство про обіг векселів в Україні. Помилки – причини недійсності векселя // вісник господарського судочинства. – 2001. - №4. – С. 111-112.

11. Зельдіна О. Спеціальний режим господарювання як інститут господарського права // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - №4. – Ст. 57-61.

12. Жаров О.П. Енергетична монополія //Конкуренція. – 2003. - №4. – Ст.9-11.

13. Коваль И. Неправомерное использование знаков для товаров и услуг и недобросовестная конкуренция // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №4. – Ст. 7-11.

14. Кравцова Т. Правова характеристика відносин, що виникають в сфері державного регулювання господарської діяльності // Право України. - 2004.-№6.-С. 31 - 33.

15. Кудрявцева В. До проблеми кодифікації інвестиційного законодавства // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №11.

16. Кудрявцева В. Проблеми систематизації законодавчого забезпечення інноваційного законодавства // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №12.

17. Мамутов В.К. Посилення публічних засад у правовому регулюванні господарської діяльності // Право України. – 2009. - №9.- Ст.83-94.

18. Медведєв А. Особливості становлення та розвитку законодавства про захист економічної конкуренції // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - №2. – Ст.11-14.

19. Навицький А. Боротьба з приховуванням стійкої фінансової неспроможності в енергетиці // Право України. – 2004. - №5. – Ст.52-54.

20. Ніколаєва Т. Клімат для інвестиційного дощу // Юридичний вісник України.. – 2004. - №3. – Ст.24-27.

21. Приступко О. Законодавчо-правове регулювання фондового ринку України //Право України. – 2004. - №8. – С. 53-57.

22. Резнікова В. Проблемні аспекти здійснення спільної господарської діяльності в Україні // Право України. - 2005. - №2. - С. 48-51.

23. Смирніцкий Ю. Цінний папір як TERRA INCOGNITA в українському праві, або про що свідчить сертифікат акцій // Юридичний вісник України. – 2005. - №1-2.

24. Софанов І. Правові проблеми державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників // Право України. – 2005. - №6.- -Ст.54-57.

25. Степанов О. Мораторій на задоволення вимог кредиторів: окремі проблеми правозастосування // Право України. - 2004. - №10. - С. 47-49.

26. Чабан О. До питання про поняття «Інвестор» // Підприємництво, господарство і право. – 2000. - №9. – Ст.16-20.

27. Чеченко І. Поняття конституційно-правового механізму зовнішніх відносин держави // Право України. – 2004. - №11. – Ст.135-137.

28. Швець О. Державне резервування сільськогосподарської продукції і його правова регламентація // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №1. – Ст.55-58.

29. Юсупов В. Зовнішньоекономічна політика держави: правові питання визначеності та функціонування // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №3. – Ст.25-29.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.018 с.)